Byla 2A-276-42/2007
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino atnaujinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Rimondo Buzelio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei ir Daivai Danylienei, dalyvaujant pareiškėjui A. V. , jo atstovei advokatei Emilijai Gorskinei, suinteresuoto asmens Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Elenai Darbutaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino atnaujinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas prašė teismą atnaujinti LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nustatytą terminą prašymui ir dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su žemės savininku, pateikti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo tėvas L. V. valdė nuosavybės teise 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ( - ). Nurodė, kad L. V. , miręs 1985 m. gruodžio 30 d., ( - ) turėjo 8,46 ha žemės., kuri ribojosi su J. I. ir A. I. žeme. J. ir A. I. prieš sovietinę okupaciją pasitraukė iš Lietuvos, prieš pasitraukimą jie savo 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ir trobesius, esančius gretimai su L. V. žeme ( - ), pardavė L. V. . Karo metais (1941- 1942 m) beveik visas Gaižūnų kaimas ir jos tėvo pastatai sudegė. Jis gimė 1938 metais, todėl žemės iš I. pirkimo aplinkybių neprisimena. Sovietiniais laikais tėvas apie turėtą žemę nekalbėjo, todėl jis nežinojo, kiek žemės tėvas turėjo. 1991 m., jis gavo iš Kauno apskrities archyvo pažymą apie tėvo L. V. turėtą žemę ir pateikė Jonavos rajono žemėtvarkos skyriui. Pažymoje buvo nurodyta tik 8,46 ha žemės. Tiek žemės jam ir grąžinta. Apie tėvo L. V. pirktą iš J. ir A. I. žemę ( - )., jis sužinojo tik 2006 metais iš V. K. , gyvenančio ( - ). ir tada kreipėsi į Lietuvos Centrinį Valstybės archyvą, Kauno apskrities archyvą ir Jonavos rajono žemėtvarkos skyrių dėl šios žemės dokumentų, tačiau gavo atsakymą, kad duomenų apie tėvo L. V. pirktą iš J. ir A. I. žemę nepilnai išlikusiuose archyve saugomuose dokumentuose nėra. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius atsakė, kad dėl buvusios A. ir J. I. žemės grąžinimo niekas nesikreipė. Tam, kad galėtų kreiptis dėl tėvo L. V. nupirktos iš J.ir A. I. žemės grąžinimo būtina atnaujinti įstatymo nustatytą terminą dėl žemės grąžinimo pirminiam prašymui ir giminystę įrodantiems dokumentams pateikti. Terminą jis praleido todėl, kad nežinojo apie tėvo L. V. visą turėtą žemę ir negalėjo sužinoti, nes K. A. archyvo 1991 m. pažymoje buvo nurodyta tik 8,46 ha tėvo turėtos žemės, dėl kurios grąžinimo pateikė prašymą Jonavos rajono žemėtvarkos skyriui ir ši žemė buvo grąžinta.

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Sprendime nurodoma, kad pareiškėjo paaiškinimai dėl termino praleidimo priežasčių yra nenuoseklūs ir prieštaraujantys, nes jis nurodo, jog apie tai, kad jo tėvai pirko žemę I. J. ir A. sužinojo 2006 m. iš V. K. , bet nurodo ir kitas aplinkybes, jog jis iš savo tėvų žinojo, kad jo tėvai pardavę dvi karves, arklį ir avių pirko žemę I. J. ir A. kad žemės nuosavybės dokumentai sudegė. O pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jis apie žemės pirkimą I. J. ir A.sužinojo tik 2006 m. iš V. K. , yra paneigiama jo paties paaiškinimu, kad apie žemės pirkimą yra pasakoję jam tėvai, todėl nežinojimo versija, kaip svarbi ir objektyvi priežastis atmestina, nes asmuo, prašantis atnaujinti terminą, turi savo prašymą pagrįsti tokiomis aplinkybėmis, kurios objektyviai kliudė jam laiku ir tinkamai pateikti įstatyme nurodytoms institucijoms nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus ar kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, įstatymo numatyto termino praleidimas gali būti pateisinamas tik esant itin svarbioms šio termino praleidimo priežastims. Teismas nurodo, jog svarbiomis priežastimis, dėl kurių buvo praleistas terminas prašymui ar dokumentams pateikti, laikytinos nuo pareiškėjų valios nepriklausančios aplinkybės, kurios objektyviai buvo kliūtimi realizuojant Įstatymo numatytas teises, o pareiškėjas tokių aplinkybių nenurodė, įrodymų nepateikė, o pateikė tik prieštaraujančius paaiškinimus, todėl pareiškėjo prašymas atnaujinti įstatymo praleistą terminą atmestinas.

4Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei liudytojų paaiškinimus, padarė išvadą, kad net prielaidos forma nėra pagrindo manyti, kad L. V. iki žemės nacionalizacijos (iki 1940-07-22) nuosavybės teise valdė 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ( - ) įgytos iš J. ir A. I. . Sprendime nurodoma, jog pareiškėjas nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų, kuriais remiantis bent netiesiogiai būtų galima pripažinti, kad pareiškėjo tėvas L. V. iki žemės nacionalizacijos (iki 1940-07-22) nuosavybės teise valdė 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ( - ) įgytos iš J. ir A. I. o apklaustos liudytojos L. D. ir S. V. nurodomu laikotarpiu buvo mažametės, šių liudytojų ir liudytojų V. K. ir V. R. , kuris nurodomu laikotarpiu buvo 17 m., parodymai apie žemės pirkimą yra pagrįsti prielaidomis, nuogirdomis, todėl negali būti pripažįstami pakankamais konstatuoti sandorio sudarymo faktą ir iš sandorio atsirandančius nuosavybės santykius. Remiantis tik pareiškėjo paaiškinimu, kad jo tėvai pardavė dvi karves, arklį, avių ir nusipirko žemę iš J. ir A. I. , o pirkimo dokumentai sudegė, negalima padaryti išvados, kad jo tėvas L. V. iki žemės nacionalizacijos (iki 1940-07-22) nuosavybės teise valdė 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ( - ), todėl pareiškėjo A. V. prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad L. V. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško ( - ) nustatymo atmestinas kaip neįrodytas.

5Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškimą patenkinti.

6Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

71) pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei liudytojų paaiškinimus. Kauno apskrities archyvo 2006-03-09 pažymoje (10.6)10-01148 nurodyta, jog ( - ) kaimo ūkinėje knygoje L. V. ūkis (žemė ir pastatai) neįrašyti. Tai reiškia, kad neįrašyta ir tėvo L. V. žemė, kuri jau grąžinta pareiškėjui, nes šios knygos archyvui perduotos nebuvo. Apelianto nuomone, liudytojų V. K. , L. D. , V. R. ir S. V. parodymais įrodyta, jog iki 1940 metų birželio ir vėliau pareiškėjo tėvas nuosavybės teise valdė pirktus iš J. ir A. I. 6.81 ha žemės ir 1.50 ha miško, esančius ( - ).

82) terminas prašymui ir dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su žemės savininku, pateikti neatnaujintas nepagrįstai, kadangi apie tėvo pirktą žemę pareiškėjas nežinojęs dėl objektyvių priežasčių, t.y. žemės pirkimo metu buvęs tik dviejų metų amžiaus. Apie žemės pirkimo aplinkybes sužinojo tik iš kaimynų V. K. , L. D. , V. R. paaiškinimų.

9Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

10Skundas atmestinas.

11Pareiškėjo apeliacinis skundas iš esmės susijęs su, apelianto nuomone, netinkamu įrodymų vertinimu byloje bei nepagrįstu atsisakymu atnaujinti įstatymu nustatytą terminą prašymui dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą atkurti, paduoti. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėjas prašo atnaujinti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nustatytą terminą prašymui bei nuosavybę patvirtinantiems dokumentams paduoti, nes apie tėvo įgytą žemę jis sužinojęs tik 2006 m. iš V. K. ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo tėvas L. V. (miręs 1985 m.) ( - ) nuosavybės teise valdė 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško. Pareiškėjas teigė, kad paminėtą nekilnojamąjį turtą jo tėvas nupirkęs iš kaimyno J. I. , su kurio žeme ribojosi ir jo tėvo nuosavybės teise valdytas 8,46 ha žemės plotas, į kurį nuosavybės teisės jam jau atkurtos. Be to, nurodė kad žemės pirkimą patvirtinantys dokumentai neišlikę, todėl žemės įgijimo aplinkybes galįs įrodyti tik liudytojų parodymais.

13Apylinkės teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą prašymui dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkurti, nes pareiškėjas nenurodė svarbių šio termino praleidimo priežasčių. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 10 str. 1 d. prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo turėjo būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d. Apelianto teiginys, jog apie ginčo žemės įgijimo aplinkybes jis sužinojęs tik 2006 m. iš V. K. , nelaikytina svarbia, nuo pareiškėjo valios nepriklausančia aplinkybe, galėjusia įtakoti paduoti prašymą nuosavybės teisėms atkurti. Pažymėtina, kad ir pats pareiškėjas teigė žinojęs iš savo tėvų, kad ginčo žemę tėvas įgijęs iš kaimynų I.

14Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje esantys įrodymai pareiškėjo įrodinėjamo fakto nepatvirtina.

15Pareiškėjo pateiktais rašytiniais dokumentais: Kauno apskrities archyvo raštu Nr. (10.6) V 10-1148 patvirtinama, kad duomenų apie L. V. ir J. V. nekilnojamojo turto ( - ) kaime įgijimą 1944-1947 metais iš J. ir A. I. archyve nėra, nes tokių duomenų nepilnai išlikusiuose archyve saugomuose dokumentuose nėra (b, l .8 ); Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-769 nurodoma, kad dokumentų patvirtinančių, jog J. V. ir L. V. ( - ) 1940-1944 m. nupirko žemės, miško ir pastatus iš A. I. ir J. I. , pirkimo-pardavimo akto bei dokumentų apie žemės mokesčių mokėjimą, archyve saugomuose fonduose nerasta (b. l .9); ( - ) kaimo žemės vienkiemiais išskirstymo plane, sudarytame 1932 metais ir eksplikacijoje nurodoma, kad 6,81 ha žemės ir 1,50 ha miško nuosavybės teise valdė J. ir A. I. , tačiau duomenų apie šio nekilnojamojo turto perleidimą kitiems asmenims, nėra (b. l .21-22).

16Laikytinas nepagrįstu apeliacinio skundo argumentas, kad ginčo nekilnojamojo turto nuosavybės teise valdymo faktą patvirtino byloje apklausti liudytojai. Iš liudytojų L. D. , V. K. , S. V. bei V. R. parodymų matyti, kad apie ginčo žemės bei miško įgijimo aplinkybes jie girdėję iš kitų asmenų, be to, negalėję nurodyti šio turto įgijimo metų ( nuosavybės teisė atkuriama tik iki 1940 m. liepos 22 d. valdytą žemę), bei patvirtinti sandorio sudarymo faktą. Pažymėtina, kad paminėtų liudytojų parodymai neinformatyvūs, pagrįsti prielaidomis, todėl negali būti pripažįstami pakankamais įrodymais, nustatant ginčo nekilnojamojo turto nuosavybės teise valdymo faktą.

17Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

18Apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes, tinkamai įvertino surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Apeliacinį skundą atmesti. Jonavos raj. apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėjas prašė teismą atnaujinti LR piliečių nuosavybės teisių į... 3. Jonavos rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškimą... 4. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius... 5. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2006... 6. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 7. 1) pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius... 8. 2) terminas prašymui ir dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teisę ir... 9. Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 10. Skundas atmestinas.... 11. Pareiškėjo apeliacinis skundas iš esmės susijęs su, apelianto nuomone,... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas prašo atnaujinti Lietuvos Respublikos... 13. Apylinkės teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą prašymui dėl... 14. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje esantys įrodymai... 15. Pareiškėjo pateiktais rašytiniais dokumentais: Kauno apskrities archyvo... 16. Laikytinas nepagrįstu apeliacinio skundo argumentas, kad ginčo nekilnojamojo... 17. Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi, todėl... 18. Apylinkės teismas reikiamai ištyrė turinčias reikšmės bylai aplinkybes,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Apeliacinį skundą atmesti. Jonavos raj. apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4...