Byla TA-143-63-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. J. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. J. skundą atsakovams Lietuvos kariuomenei, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu pareiškėjo L. J. (toliau – pareiškėjas) skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5Pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio

619 d. sprendimo, kuriame prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

7Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminas – 2010 m. rugsėjo 2 d., tačiau tą dieną dėl sveikatos lankėsi gydymo įstaigoje, kur jam atlikti patikrinimai ir procedūros, todėl negalėjo laiku paduoti skundo.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas netenkintinas.

11Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2010 m. rugpjūčio 19 d. (b. l. 79, 81 – 83), todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo diena buvo 2010 m. rugsėjo 2 d. Pareiškėjas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismui padavė 2010 m. rugsėjo 3 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

14Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

15Pareiškėjas teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl sveikatos tikrinimosi (ligos).

16Remiantis administracinių teismų praktika (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006, 2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-451/2010 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.), liga svarbia termino praleidimo priežastimi pripažintina tik tuo atveju, jei ji buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galimybes tiek, kad jis negalėjo parengti skundo ir jo išsiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo atstovavimu.

17Uždarosios akcinės bendrovės ,,SK Impeks Medicinos Diagnostikos Centras“ 2010 m. rugsėjo 2 d. ezofagogastroduodenoskopijos išvada patvirtina, jog pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 2 d. lankėsi šiame centre ir jam buvo atliktas virškinamojo trakto tyrimas.

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, jog pareiškėjo sveikatos būklė objektyviai netrukdė jam laiku kreiptis į teismą. Terminas apeliaciniam skundui paduoti iš esmės praleistas dėl pareiškėjo nepakankamo rūpestingumo, o tai – subjektyvi, nuo jo valios priklausiusi aplinkybė.

19Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.), o apeliacinį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

21134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo L. J. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo padavimo terminą nepatenkinti.

23Atsisakyti priimti pareiškėjo L. J. apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu... 5. Pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 6. 19 d. sprendimo, kuriame prašo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui... 7. Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminas – 2010 m. rugsėjo 2 d.,... 8. Teisėjų kolegija... 9. II.... 10. Prašymas netenkintinas.... 11. Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m.... 12. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1... 13. Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas paskelbtas 2010 m.... 14. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 15. Pareiškėjas teigia, jog terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl... 16. Remiantis administracinių teismų praktika (pvz., Lietuvos vyriausiojo... 17. Uždarosios akcinės bendrovės ,,SK Impeks Medicinos Diagnostikos Centras“... 18. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, jog pareiškėjo... 19. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 21. 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 22. Pareiškėjo L. J. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo... 23. Atsisakyti priimti pareiškėjo L. J. apeliacinį skundą... 24. Nutartis neskundžiama....