Byla e2-3260-1026/2018
Dėl skolos priteisimo atsakovei UAB „O“, trečiajam asmeniui VšĮ R bei atsakovo priešieškinį

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliu – UAB) „L“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei UAB „O“, trečiajam asmeniui VšĮ R bei atsakovo priešieškinį,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 19144,62 Eur skolą, 1007,05 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, pripažinti negaliojančiais: UAB „L“ vienašališkai pasirašytą Atliktų darbų aktą 4 už 2016 m. 10 mėnesį 22869,38 Eur sumai (su PVM), UAB „L“ vienašališkai pasirašytą Papildomai atliktų darbų aktą už 2016 m. 10 mėnesį 295,62 Eur sumai (su PVM), UAB „L“ vienašališkai pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą, Serija LIN Nr.0148, 23 165 Eur sumai (su PVM), UAB „L“ vienašališkai pasirašytą 2017 m. lapkričio 30 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, priteisti iš ieškovės UAB "O“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

42018 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose gauta bylos šalių sudaryta taikos sutartis.

5Prašymas tenkintinas, tvirtintina tarp šalių sudaryta taikos sutartis.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis).

7Nagrinėjamu atveju šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties civilinėje byloje sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983, 6.984, 6.985, 6.986 straipsniuose bei CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 294 straipsnyje. Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

8Byloje ieškovas sumokėjo 453 Eur žyminio mokesčio, o atsakovas už priešieškinį sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui ir atsakovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį (339,75 Eur), o atsakovei – už priešieškinį (75 Eur). Taikos sutartyje šalys susitarė (1.4 punktas), jog likusią dalį žyminio mokesčio (113,25 Eur) atsakovas ieškovui apmoka iki 2018-09-30 d.

9Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,60 Eur. Atsižvelgiant į tarp bylos šalių sudarytos taikos sutarties 1.10. punkto nuostatas, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės.

10Byloje 2018 m. spalio 9 d. paskirtas teismo posėdis atšauktinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293-294 straipsniais, teismas

Nutarė

12byloje paskirtą 2018 m. spalio 9 d. teismo posėdį atšaukti. Apie tai informuoti proceso dalyvius.

13Patvirtinti tarp ieškovės UAB „L“, įmonės kodas ( - ), ir atsakovės UAB „O“, įmonės kodas ( - ), sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

141.

15Taikos sutarties dalykas:

161.1.

17Ieškovė ir atsakovė susitaria, kad atsakovės skola ieškovei 17000 Eur (septyniolika tūkstančių eurų.

181.2.

19Atsakovė įsipareigoja visą 1.1. punkte nurodytą skolą apmokėti į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą iki 2019 m. vasario 19 d. tokia tvarka:

201.2.1.

213100 Eur - iki 2018 m. rugsėjo 30 d.,

221.2.2.

233100 Eur - iki 2018 spalio 31 d.,

241.2.3.

253100 Eur - iki 2018 m. lapkričio 30 d.,

261.2.4.

273100 Eur - iki 2018 m. gruodžio 31 d.,

281.2.5.

293100 Eur - iki 2019 m. sausio 31 d.,

301.2.6.

311500 Eur - iki 2019 m. vasario 19 d. 1.3. Ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovės veiksmus dėl taikos sutarties sudarymo, atsisako pareikštų reikalavimų dėl delspinigių ir procesinių palūkanų. 1.4. Ieškovė prašo teismo jai gražinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, o likusią dalį (113,25 Eur) apmoka atsakovas iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 1.5. Ieškovė atsisako visų kitų savo reikalavimų į atsakovę pagal civilinėje byloje Nr. e2- 3260-1026/2018. 1.6. Atsakovė atsisako visų kitų savo reikalavimų į ieškovę pagal civilinėje byloje Nr. e2- 3260-1026/2018 atsakovės keliamus reikalavimus. 1.7. Šalys pareiškia, jog pasirašydamos šią taikos sutartį išsprendžia visus tarp jų esančius nesutarimus ir daugiau neturėsiančios pretenzijų viena kitai, išskyrus galimas pretenzijas dėl šios taikos sutarties vykdymo. 1.8. Atsakovės patirtos išlaidos teisinei pagalbai lieka atsakovei. 1.9. Ieškovės patirtos išlaidos teisinei pagalbai lieka ieškovei. 1.10. Valstybės arba teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina atsakovė.

322. Taikos sutarties patvirtinimas: 2.1. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti. 2.2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šalims pasirašius šią taikos sutarti, ji šalims turės įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), o šią taikos sutartį patvirtinus teismui ir įsiteisėjus nutarčiai, kuria ji buvo patvirtinta, ši taikos sutartis šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis). 2.3. Šalys pareiškia, kad šalims išaiškintos bei visiškai suvokiamos šios taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnyje, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo taip tu pačių šalių, dėlto paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 2.4. Šalys susitaria, kad pasirašytą taikos sutartį kartu su prašymu patvirtinti taikos sutartį pateiks ieškovė per EPP sistemą.

333. Baigiamosios nuostatos: 3.1. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Taikos sutarties šalys taip pat konstatuoja, pareiškia ir garantuoja, kad (i) visos šios taikos sutarties sąlygos yra priimtos abipusių derybų būdu, dalyvaujant šalių, ir visos iki šios taikos sutarties sudarymo dienos tarp šalių vykusios derybos buvo sąžiningos, šalims nebuvo jokio psichologinio, fizinio ir/ar ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos darymo, kuriam esant taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta, (ii) su visomis taikos sutarties sąlygomis kiekviena iš šalių aiškiai sutinka ir šalių santykiuose taikos sutarties sąlygos šalių geranoriškų ir laisvu susitarimu nebus traktuojamos kaip netikėtos (siurprizinės), (iii) Šalys dės maksimalias pastangas taikos sutarčiai visiškai įvykdyti, t. y. kiekviena šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo, (iv) Taikos sutarties sudarymo metu, jos sąlygos nepagrįstai nesuteikė nė vienai iš šalių perdėto teisinio, ekonominio ar kitokio panašaus pobūdžio pranašumo ir jos visiškai atitinka šalių interesus, šalių sąžiningos verslo praktikos principus bei laisvai išreikštą jų valią, taip pat taikos sutarties šalys nėra neinformuotos ir taikos sutarties sudarymo metu jos neveikia neapdairiai ir turi reikiamą derybų patirtį. 3.2. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis konkrečioje byloje įsiteisėjimo dienos, ji įgauna privertinai vykdytino dokumento galią. 3.3. Šios taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus kai ši taikos sutartis daro tiesioginę įtaką trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms ir kitus įstatymuose numatytus atvejus. 3.4. Taikos sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą teisinę galią po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių ir vienas egzempliorius teismui.

34Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „L“ ieškinį atsakovei UAB „O“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo priešieškinį, nutraukti.

35Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra laikoma vykdytinu dokumentu - gali būti įvykdyta priverstinai - suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą.

36Grąžinti ieškovei UAB „L“, įmonės kodas ( - ), 339,75 Eur (trijų šimtų trisdešimt devynių eurų 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. vasario 26 d., dalį. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

37Grąžinti atsakovei UAB „O“, įmonės kodas ( - ), 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. liepos 2 d., dalį. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

38Priteisti iš atsakovės UAB „O“, įmonės kodas ( - ), 7,60 Eur (septynis eurus 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, arba Nr. ( - ), esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, arba ( - ), esančią AB SEB bankas, ar kitas (įmokos kodas 5660).

39Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

40Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė,... 2. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 19144,62 Eur skolą,... 3. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip... 4. 2018 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose gauta... 5. Prašymas tenkintinas, tvirtintina tarp šalių sudaryta taikos sutartis.... 6. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 7. Nagrinėjamu atveju šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos... 8. Byloje ieškovas sumokėjo 453 Eur žyminio mokesčio, o atsakovas už... 9. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,60 Eur.... 10. Byloje 2018 m. spalio 9 d. paskirtas teismo posėdis atšauktinas.... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 12. byloje paskirtą 2018 m. spalio 9 d. teismo posėdį atšaukti. Apie tai... 13. Patvirtinti tarp ieškovės UAB „L“, įmonės kodas ( - ), ir atsakovės... 14. 1.... 15. Taikos sutarties dalykas:... 16. 1.1.... 17. Ieškovė ir atsakovė susitaria, kad atsakovės skola ieškovei 17000 Eur... 18. 1.2.... 19. Atsakovė įsipareigoja visą 1.1. punkte nurodytą skolą apmokėti į... 20. 1.2.1.... 21. 3100 Eur - iki 2018 m. rugsėjo 30 d.,... 22. 1.2.2.... 23. 3100 Eur - iki 2018 spalio 31 d.,... 24. 1.2.3.... 25. 3100 Eur - iki 2018 m. lapkričio 30 d.,... 26. 1.2.4.... 27. 3100 Eur - iki 2018 m. gruodžio 31 d.,... 28. 1.2.5.... 29. 3100 Eur - iki 2019 m. sausio 31 d.,... 30. 1.2.6.... 31. 1500 Eur - iki 2019 m. vasario 19 d. 1.3. Ieškovas, atsižvelgdamas į... 32. 2. Taikos sutarties patvirtinimas: 2.1. Šalys prašo teismo patvirtinti šią... 33. 3. Baigiamosios nuostatos: 3.1. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį,... 34. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „L“ ieškinį atsakovei UAB „O“ dėl... 35. Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 36. Grąžinti ieškovei UAB „L“, įmonės kodas ( - ), 339,75 Eur (trijų... 37. Grąžinti atsakovei UAB „O“, įmonės kodas ( - ), 75 Eur... 38. Priteisti iš atsakovės UAB „O“, įmonės kodas ( - ), 7,60 Eur (septynis... 39. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 40. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...