Byla II-272-718/2016
Dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2016-09-20 nutarimo Nr. 30N-72226142-16 panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Irmai Kalniuvienei, dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui M. S., teismo posėdyje išnagrinėjusi administracine tvarka nubausto M. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), skundą dėl Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2016-09-20 nutarimo Nr. 30N-72226142-16 panaikinimo,

Nustatė

2Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos specialistė A. K. 2016-07-27 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą M. S. už tai, kad jis 2016-07-27, 15.14 val., Klaipėdos m., policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimui, būdamas transporto priemonės savininku (valdytoju), nenurodė duomenų apie asmenį, kuris 2016-07-03 17.43 val. valdė ar naudojosi jam priklausančia transporto priemone automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ). Tokiu būdu M. S. nevykdė LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 str. 2 d. nustatytų reikalavimų, pažeidė kelių eismo taisyklių 5 punkto reikalavimus.

3Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2016-09-20 nutarimu Nr. 30N-72226142-16 M. S. už padarytą administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1331 straipsnio 1 dalyje, paskirta administracinė nuobauda – 90 Eur bauda.

4Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2016-10-04 gautas administracine tvarka nubausto M. S. skundas, kuriame prašoma Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos nutarimą panaikinti. Skunde nurodo, kad automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), naudojasi asmuo vardu D. Minėto asmens pavardės nežino. Prašo nustatyti minėto asmens tapatybę.

5Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba atsiliepimu nesutinka su M. S. skundu, nurodo, kad skundžiamas nutarimas yra pagrįstas ir teisingas, naikinti jo skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Nurodo, kad Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos specialistė A. K. nustatė, kad automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), savininkas A. J. 2015-12-01 VĮ Regitra deklaravo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią minėtą transporto priemonę 2015-11-30 pardavė D. P., asmens kodas ( - ) D. P. 2015-12-11 automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), pardavė M. S.. 2016-07-20 M. S. paaiškinime nurodė, kad jis nesinaudojo transporto priemone ir negalėjo pateikti informaciją apie tai, kas 2016-06-22 8.33 val. ir 2016-07-03 17.43 val. naudojosi minėtu automobiliu. M. S. policijos pareigūnui pareikalavus teisės pažeidimo išaiškinimui, būdamas transporto priemonės savininku (valdytoju), nenurodė duomenų apie asmenį, kuris 2016-07-03 17.43 val. valdė ar naudojosi jam priklausančiu automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ). M. S. į bylos nagrinėjimą policijos įstaigoje neatvyko, iki bylos nagrinėjimo dienos nepateikė duomenų apie asmenį vairavusį transporto priemonę, todėl 2016-09-20 nutarimu M. S. už padarytą administracinį teisės pažeidimą paskirta administracinė nuobauda – 90 Eur bauda.

6Skundą pateikęs M. S. atvyko į teismo posėdį, palaikė skundą jame išdėstytais motyvais. Paaiškino, kad automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), įsigijo 2015 m. žiemą, jį suremontavo, po to 2016 m. vasario mėn. pardavė už 500 Eur. Įsigijęs automobilį pasirašė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau VĮ „Regitra“ transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo fakto neregistravo, kadangi automobiliui nebuvo atlikta techninė apžiūra, be to žinojo, kad automobilį greitai parduos. Automobilį pirko iš D., jo pavardės nepamena. Parduodamas automobilį pasirašė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau jos nebeturi. Automobilio pirkėjo asmens duomenų nepamena. Teigia, kad 2016-07-03 automobiliu naudojosi kitas asmuo. Pats kreipėsi į policiją prašydamas nustatyti automobilio savininką. Kieno vardu įregistruotas automobilis VĮ „ Regitra“ jis nežino, tik žino, kad ne jo vardu.

7Skundas netenkintinas.

8LR ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu ir teisine sąmone. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

9M. S. administracinė nuobauda paskirta už ATPK 1331 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą. ATPK 1331 str. 1 d. numatyta, kad transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro. M. S. nustatytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 str. 2 d. pažeidimas, kurioje numatyta, kad policijos pareigūnui pareikalavus, teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi nurodyti šiam pareigūnui duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės savininkas, nepateikęs šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 57 p. nustatyta, kad transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė. Minėto straipsnio 61 p. nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę.

10Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. S. teismui adresuotame skunde nurodė, kad 2016-07-03 17.43 val., automobiliu Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), naudojosi asmuo, vardu D., kurio asmens duomenų jis pateikti negali. Atvykęs į teismo posėdį M. S. nurodė, kad automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), įsigijo 2015 m. žiemą iš asmens vardu D., automobilį suremontavo ir 2016 m. vasario mėn. pardavė už 500 Eur. Įsigijęs automobilį pasirašė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau VĮ „Regitra“ transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo fakto neregistravo. Automobilį pardavė asmeniui, kurio asmens duomenų nepamena, o transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties neišsaugojo.

11Iš byloje esančių transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių matyti, kad 2015-11-30 A. J. pardavė automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), pirkėjui D. P. (b.l. 8). 2015-12-11 D. P. minėtą transporto priemonę pardavė M. S. (b.l. 9). VĮ „Regitra“ 2016-07-27 išduotoje pažymoje Nr. 1.6-S3-1062 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis, M. S. savo vardu nėra įregistravęs transporto priemonių. Pažymima, kad VĮ „Regitra“ atliekama transporto priemonių registracija neįtvirtina transporto priemonės nuosavybės, o yra tik administracinis pagrindas transporto priemonei pateikti į viešąjį eismą (b.l. 24). 2016-08-08 M. S. kreipėsi į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas nustatyti asmenį, faktiškai valdantį automobilį Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) (b.l. 25). Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatas 2016-08-26 atsisakė paskelti automobilio paiešką, nurodė, kad M. S. parduodamas automobilį turėjo užtikrinti, kad būtų tinkamai įforminta pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 26).

12Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. S. pažeidimo padarymo metu (2016-07-03) buvo automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), su kuriuo buvo padarytas pažeidimas, savininkas ir transporto priemonės valdytojas.

13Nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo VĮ „Regitra“ transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo fakto neregistravo (b.l. 10), darytina išvada, kad automobilis pažeidimo padarymo metu nuosavybės teise priklausė M. S.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Būtent automobilio pirkimo –pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). O automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad faktinis automobilio valdytojas 2016-07-03 buvo M. S.. M. S. buvo prašoma nurodyti duomenis apie asmenį, kuris administracinio teisės pažeidimo metu valdė ir naudojosi jam priklausančia transporto priemone. 2016-07-26 M. S. pateikė policijos įstaigai rašytinį paaiškinimą, iš kurio matyti, kad jis negali nurodyti, kas galėjo vairuoti jam priklausantį automobilį, nes nežino, nurodė, kad automobilį pardavė asmeniui, kurio duomenų nurodyti negali (b.l. 6). Teismo posėdyje M. S. nurodė, kad automobilį pardavė asmeniui, kurio asmens duomenų jis nežino, o automobilio pirkimo-pardavimo sutarties neišsaugojo.

15Svarbu pažymėti, kad transporto priemonės savininkas yra už ją atsakingas, todėl jis privalo vykdyti savo pareigą pateikti duomenis asmens, kuris konkrečiu laikotarpiu valdė ir naudojosi jam nuosavybės teise priklausančiu objektu. M. S. to nepadarė, teigė nežinantis, kas galėjo vairuoti jo automobilį, nurodė, kad automobilį pardavė nepažįstamam asmeniui, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių transporto priemonės nuosavybės teisės perdavimo faktą, teismui nepateikė. Pažymėtina ir tai, kad M. S. savo versiją bylos nagrinėjimo metu keitė: iš pradžių policijos įstaigai teigė, kad automobiliu naudojosi asmuo vardu D., tą pačią aplinkybę nurodė ir teismui adresuotame skunde, tuo tarpu nagrinėjant skundą teismo posėdyje nurodė, kad automobilį pardavė asmeniui, kurio asmens duomenų nežino. Tokia M. S. keliama įvykių versija vertintina kritiškai, kaip asmens, suinteresuoto išvengti administracinės atsakomybės.

16Kaip matyti, M. S. nenurodė įstatymo reikalaujamų duomenų asmens, kuris administracinio teisės pažeidimo padarymo metu valdė ar naudojosi jam priklausančiu automobiliu, jis pagrįstai nubaustas už ATPK 1331 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymą. Tokio elgesio motyvai administracinei atsakomybei už šį pažeidimą kilti reikšmės neturi. Tai, kad transporto priemonės savininkas nežino, kas valdo ar naudojasi jam priklausančia transporto priemone, tik parodo netinkamą jam kaip padidinto pavojaus šaltinio savininkui kylančių pareigų vykdymą.

17Teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnyba netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei netinkamai pritaikė įstatymą. Skundžiamą nutarimą priėmė institucija, turtinti teisę nagrinėti ir skirti nuobaudą už minėtą pažeidimą. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos pareigūnas, skirdamas administracinę nuobaudą, laikėsi įstatymų nustatytos bylos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos, objektyviai ir visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes.

18Sprendžiant klausimą dėl administracinės nuobaudos skyrimo, institucija (pareigūnas) privalo vadovautis bendraisiais administracinės nuobaudos skyrimo pagrindais, numatytais ATPK 30 straipsnyje bei baudos skyrimo taisyklėmis, numatytomis ATPK 302 straipsnyje. Pažymėtina, kad ATPK 30 str. 1 d. yra nustatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. Atkreiptinas dėmesys, kad remiantis ATPK 30 str. 2 d. nuostatomis, skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

19Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1331 str. 1 d. sankcijoje numatyta bauda nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skundžiamu nutarimu paskirta nuobauda – 90 Eur dydžio bauda, tai yra žymiai mažesnė nei sankcijos vidurkis. Teismo nuomone, M. S. skirta administracinė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę įtakojančias aplinkybes bei ATPK 20 str. numatytus administracinės nuobaudos tikslus, tad pagrindo ją keisti nėra. Paskirtoji nuobauda savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta.

20Įvertinęs šių aplinkybių visumą, M. S. skundas atmestinas ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2016-09-20 nutarimas paliekamas galioti nepakeistas (ATPK 302 str. 1 d. 1 p.).

21Konstatuotina, kad M. S. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, jiems suteiktų įgaliojimų ribose, įvertinus nusižengimų padarymo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudų skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 210 str. 3 d., , 302 str. 1 d. 1 p., 3024 str. 1 d., 2 d, teismas

Nutarė

23M. S. skundo netenkinti.

24Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 30N-72226142-16 palikti nepakeistą.

25Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo dienos, skundą paduodant Klaipėdos apygardos teismui arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė,... 2. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 3. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2016-10-04 gautas administracine tvarka... 5. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 6. Skundą pateikęs M. S. atvyko į teismo posėdį, palaikė skundą jame... 7. Skundas netenkintinas.... 8. LR ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo... 9. M. S. administracinė nuobauda paskirta už ATPK 1331 straipsnio 1 dalyje... 10. Administracinėn atsakomybėn traukiamas M. S. teismui adresuotame skunde... 11. Iš byloje esančių transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčių matyti,... 12. Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad M. S. pažeidimo padarymo metu... 13. Nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo VĮ „Regitra“... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad faktinis automobilio valdytojas 2016-07-03 buvo... 15. Svarbu pažymėti, kad transporto priemonės savininkas yra už ją atsakingas,... 16. Kaip matyti, M. S. nenurodė įstatymo reikalaujamų duomenų asmens, kuris... 17. Teismo nuomone, nėra pagrindo išvadai padaryti, kad Klaipėdos apskrities... 18. Sprendžiant klausimą dėl administracinės nuobaudos skyrimo, institucija... 19. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1331 str. 1... 20. Įvertinęs šių aplinkybių visumą, M. S. skundas atmestinas ir Klaipėdos... 21. Konstatuotina, kad M. S. administracinio teisės pažeidimo protokolas... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 23. M. S. skundo netenkinti.... 24. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 25. Nutartis gali būti apskųsta Klaipėdos apygardos teismui per 20 dienų nuo...