Byla e2-776-965/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo LKAB „Klaipėdos Smeltė“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė, sekretoriaujant Joanai Runelienei, Erikai Palepšienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Preilos uostas“ atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui, atsakovės UAB „Hidrosfera“ atstovei advokatei Vitai Kilišauskaitei, trečiojo asmens LKAB „Klaipėdos Smeltė“ atstovei D. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Preilos uostas“ ieškinį atsakovei UAB „Hidrosfera“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo LKAB „Klaipėdos Smeltė“, ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 16152,97 Eur žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2006-02-14 sudarė statybos rangos sutartį, kuria atsakovė, kaip rangovė, įsipareigojo atlikti mažųjų laivų plaukiojančios prieplaukos statybos darbus Preiloje. Šią prieplauką sudarė trys sunkiasvoriai plaukiojantys pontonai su technine įranga. Iškilus statybos darbų vykdymo trukdžiams, iškilo būtinybė tris plaukiojančius pontonus su technine įranga saugoti ir sandėliuoti. Tuo tikslu ieškovė ir atsakovė 2006-05-08 sudarė papildomą susitarimą prie statybų rangos sutarties, kuria atsakovė įsipareigojo organizuoti trijų plaukiojančių pontonų apsaugą, kol bus išspręsta jų pastovios dislokacijos vieta. Pontonai buvo saugomi LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje pagal atsakovės ir trečiojo asmens sutartį. 2008-07-10 iš trečiojo asmens teritorijos buvo paimti du plaukiojantys pontonai, o trečiasis plaukiojantis pontonas ir techninė įranga – 6 vnt. 2000 kg inkarų, 12 vnt. 350 kg inkarų, 6 vnt. 4000 kg inkarų, 6 vnt. 1200 kg inkarų liko saugomi atsakovės. 2015 m. sausio mėn. ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl likusio pontono susigrąžinimo, tačiau atsakovė pontono negrąžino ir nenurodė jo buvimo vietos. Trečiasis asmuo nurodė, kad nuo 2008-07-10 jo teritorijoje nebėra saugomi pontonai, jie visi trys buvo pasiimti. Ieškovė nurodo, kad tarp jos ir atsakovės susiklostė pasaugos teisiniai santykiai, sutartis buvo atlygintinė, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovei žalą už pontono praradimą. Plaukiojančių pontonų specifikacijoje nurodyta saugojimui perduotų sunkiasvorių plaukiojančių pontonų ir jų tvirtinimo elementų kaina, todėl ją atsakovė privalo atlyginti.

3Atsakovė UAB „Hidrosfera“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog 2007-09-12 atsakovė raštu nurodė, kadangi ieškovė nepateikė statybos darbų leidimo, todėl atsakovė prašė ieškovės nutraukti statybos rangos sutartį ir perimti plaukiojančius pontonus. 2008-07-10 atsakovė raštu pateikė prašymą trečiajam asmeniui LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiimti plaukiojančius pontonus ir leisti įvažiuoti transporto priemonėms į pastarosios teritoriją ir iš jos išvažiuoti. Trečiasis asmuo LKAB „Klaipėdos Smeltė“ išdavė materialųjį leidimą, kuriuo leista išsivežti 2 vnt. sunkiųjų plaukiojančių pontonų, 2008-07-10 priėmimo-perdavimo aktu atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė du sunkiuosius pontonus. Trečią pontoną ieškovės direktoriaus pavaduotojas R. M. žadėjo pasiimti pats tiesiogiai iš trečiojo asmens LKAB „Klaipėdos Smeltė“. Ieškovė po 2008-07-10 pontonų priėmimo-perdavimo nemokėjo Papildomame susitarime numatyto mokesčio, iki pat 2015 m. kovo 30 d., t.y. septynerius metus neteikė jokių raštų, reikalavimų, pretenzijų dėl pontonų saugojimo ar grąžinimo. Tarp ieškovės ir atsakovės po pontonų perdavimo nebuvo jokių civilinių teisinių santykių, bendradarbiavimo, kas patvirtina, kad atsakovei 2008-07-10 perdavus ieškovei pontonus, Statybų rangos sutartis ir Papildomas susitarimas buvo nutraukti, šalių nesaistė jokie tarpusavio susitarimai. Ieškovė ieškinyje klaidingai nurodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta pasaugos sutartis ir jas siejo pasaugos teisiniai santykiai. Šalys Papildomu susitarimu aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, kad atsakovė suteiks ieškovei paslaugas – suras asmenį, kuris saugos plaukiojančius pontonus. Atsakovė savo pareigą įvykdė. Tarp ieškovės ir atsakovės pagal Papildomą susitarimą buvo susiklostę tarpininkavimo santykiai, tikslu organizuoti pontonų perdavimą saugoti. Toks susitarimas buvo sudarytas, nes atsakovė pagal Statybos rangos sutartį buvo perėmusi pontonus, jie buvo jos dispozicijoje, atsakovė turėjo technines galimybes juos pervežti į saugojimo vietą. Pagal šalių susitarimą atsakovė neturėjo pareigos saugoti pontonus, todėl nėra ir atsakinga už šių pontonų apsaugą. Bet kokie santykiai tarp šalių tiek dėl pontonų apsaugos organizavimo, tiek dėl statybos darbų atlikimo nutrūko dar iki 2008-07-10, t.y. prieš daugiau nei septynerius metus, ieškovė jau tada turėjo žinoti apie savo teisių pažeidimą, todėl akivaizdu, kad ieškovė praleido ieškinio senatį. Atsakovė prašo ją taikyti.

4Trečiasis asmuo LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pateikė atsiliepimą ieškinį, kuriame nurodė, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pagal susiklosčiusius sutartinius santykius su UAB „Hidrosfera“ pastarajai bendrovei teikė krovinio sandėliavimo paslaugą, tai yra 2006-05-09 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ iš UAB „Hidrosfera“ į bendrovės aštuntą sandėlį priėmė sandėliuoti tris vienetus krovinio, ką patvirtina išrašas iš Krovinių saugojimo sandėliuose rejestro bei išrašas iš sandėlio apskaitos programos. Nuo 2006-05-10 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skaičiavo, o atsakovė UAB „Hidrosfera“ mokėjo sutartinį krovinio sandėliavimo paslaugos mokestį. 2008-07-10 UAB „Hidrosfera“ kreipėsi su prašymu į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ informuodama apie tai, kad ji nori pasiimti sandėliuojamus plaukiojančius pontonus. Minėtas krovinys 2008-07-10 buvo išduotas UAB „Hidrosfera“ ir ši diena buvo paskutinė pantonų sandėliavimo diena LKAB „Klaipėdos Smeltė“, ką patvirtina išrašas iš sandėlio krovinio apskaitos žurnalo. Paskutinė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ PVM sąskaita faktūra už suteiktas krovinio sandėliavimo paslaugas iki 2008-07-10 UAB „Hidrosfera“ buvo išrašyta 2008-07-11 ir UAB „Hidrosfera“ apmokėta 2008-08-14. UAB „Hidrosfera“ apmokėjus paskutinę LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pateiktą apmokėjimui sąskaitą už suteiktas sandėliavimo paslaugas, sutartiniai santykiai tarp šalių pasibaigė.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad ieškinio senaties termino nepraleido, nes apie atsiradusią žalą sužinojo, kai 2015 m. kreipėsi į atsakovę dėl sunkiasvorio pontono grąžinimo, tačiau sužinojo, kad jo nebėra. 2008-07-10 ieškovė savo lėšomis ir transportu išsigabeno du pontonus, trečiojo pasiimti nebuvo būtinybės, nes stojo darbai. Atsakovė nenorėjo tęsti statybos rangos darbų, todėl šalys susitarė, kad ieškovė pontonus pasiims. Atsakovė iš įmonės Lokys buvo užsakiusi ir pontonams reikalingus inkarus, kurie ieškovei taip pat nebuvo grąžinti.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad atsakovė nėra profesionali saugotoja, pagal sutartį ji tik turėjo surasti, kas saugos pontonus. Atsakovė pontonų pervežimų neorganizavo, ieškovė pati išsivežė krovinį. Atsakovė niekada neprisiėmė saugoti inkarų, jų ieškovei neužsakinėjo. Jokių sutarčių su įmone „Lokys“ atsakovė neturėjo.

7Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad su ieškove tiesiogiai jokių sutarčių neturėjo, trečiasis asmuo saugojimui pagal žodinį susitarimą su atsakove priėmė saugoti tris pontonus be jokių aksesuarų, inkarų. Trečiojo asmens teritorijoje nėra likę jokio pontono, kasmet yra daroma inventorizacija, 2008-07-10 apskaitos žiniaraštyje ir sandėlio žurnaluose užfiksuota, kad buvo pasiimti trys pontonai. Nors pateikti duomenys, kad materialis leidimas išduotas dviejų pontonų išvežimui, tačiau vienas leidimas neišlikęs, tai nėra griežtos apskaitos dokumentas, kartais vairuotojai jų negrąžina sargui.

8Ieškinys atmestinas.

9Dėl ieškinio senaties

10Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi sutartiniai santykiai nutrūko 2008-07-10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo. CK 1.127 straipsnio 1 dalis numato, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė ir atsakovė 2006-05-08 sudarė papildomą susitarimą prie statybų rangos sutarties, kuria atsakovė įsipareigojo organizuoti trijų plaukiojančių pontonų apsaugą, kol bus išspręsta jų pastovios dislokacijos vieta. Pontonai buvo saugomi LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje pagal atsakovės ir trečiojo asmens sutartį. Ieškovės teigimu, 2008-07-10 iš trečiojo asmens teritorijos buvo paimti du plaukiojantys pontonai, o trečiasis plaukiojantis pontonas ir techninė įranga liko saugomi atsakovės. Ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl likusio pontono susigrąžinimo 2015 m. sausio mėn., taigi nuo tada sužinojo, kad atsakovė pontono neturi, t. y. nuo tada sužinojo apie galimą savo teisės pažeidimą, todėl ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2015 m. sausio mėn. Kadangi ieškovė dėl žalos atlyginimo į teismą kreipėsi 2015-09-16, tai, darytina išvada, jog trejų metų ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis).

12Dėl teisinių santykių kvalifikavimo

13Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių susiklosčiusių santykių kvalifikavimo – ieškovės teigimu tarp bylos šalių susiklostė pasaugos, o atsakovės teigimu – tarpininkavimo teisiniai santykiai.

14Bylos šalių materialiniai teisiniai santykiai yra susiklostę sutarties pagrindu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė ir atsakovė 2006-02-14 sudarė statybos rangos sutartį, kuria atsakovė, kaip rangovė, įsipareigojo atlikti mažųjų laivų plaukiojančios prieplaukos statybos darbus Preiloje. Šią prieplauką sudarė trys sunkiasvoriai plaukiojantys pontonai su technine įranga.

15Iš rangos sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl apmokėjimo už rangos darbus, medžiagų pirkimą, techninį projektą. Ieškovė įsipareigojo atsakovei sumokėti taip pat ir už medžiagų, reikalingų statybos darbams atlikti, tarp jų ir plaukiojančių pontonų, įsigijimą. Tarp šalių ginčo nėra, kad atsakovė pagal Statybos rangos sutartį buvo perėmusi pontonus, jie buvo jos dispozicijoje. Iškilus statybos darbų vykdymo trukdžiams, iškilo būtinybė tris plaukiojančius pontonus su technine įranga saugoti ir sandėliuoti. Tuo tikslu ieškovė ir atsakovė 2006-05-08 sudarė papildomą susitarimą prie statybų rangos sutarties, kuria atsakovė įsipareigojo organizuoti trijų plaukiojančių pontonų apsaugą, kol bus išspręsta jų pastovios dislokacijos vieta.

16Iš sudarytų sutarčių turinio, taip pat atsižvelgiant į tai, kad papildomas susitarimas dėl pontonų saugojimo buvo sudarytas prie rangos sutarties, matyti, kad esminis klausimas buvo, kur ir kaip bus saugomi statybos darbams reikalingi plaukiojantys pontonai, todėl atsakovei sutartyje įsipareigojus užtikrinti pontonų saugojimą, ji prisiėmė ne tik rangos darbų rezultato ar tarpinio darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo pagal rangos sutartį riziką, bet ir rangovui perduotų medžiagų, t. y. pontonų apsaugą.

17Sutartinių teisinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentuose konkrečiose bylose. Remiantis jomis, sutartis, kaip šalių valią išreiškiantis susitarimas, turi būti aiškinama atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus, tikrąją jų valią, o ne tik į rašytinės sutarties gramatinį tekstą, taigi teisinių santykių kvalifikaciją lemia ne šalių pavartoti terminai, o tų santykių turinys. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2005; 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2006).

18Įvertinus šalių sudarytos rangos sutarties ir papildomo susitarimo turinį, atmestinas atsakovės argumentas, kad buvo sudaryta tarpininkavimo sutartis. Nors susitarime nurodyta, kad atsakovė įsipareigoja organizuoti plaukiojančių pontonų apsaugą, tačiau atsakovė veikė ne kaip tarpininkas, o pati dalyvavo pasaugos teisiniuose santykiuose. Sutartis dėl daiktų saugojimo buvo sudaryta tarp atsakovės ir trečiojo asmens, ieškovė su trečiuoju asmeniu tiesiogiai jokių sutarčių nesudarinėjo, kas galėtų būti pagrindu teigti, apie atsakovės, kaip tik tarpininkės, paslaugas. Be kita ko, įstatymas nedraudžia pasaugos sutarties pagrindu priimtus saugoti daiktus perduoti trečiajam asmeniui (CK 6.839 str.).

19Civiliniuose santykiuose galiojantis ir CK 6.156 str. įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia civilinių teisinių santykių subjektams pasirinkti ir sudaryti tokią sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties turinio sąlygas ar sutarties formą nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai. CK 6.156 str. 3 d. nurodyta, kad šalys gali sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Taigi šalys gali sudaryti sutartį, nustatydamos joje sąlygas, būdingas skirtingų rūšių sutartims, t. y. sudaryti mišriąją sutartį. Mišriajai sutarčiai kompleksiškai taikomos teisės normos, reglamentuojančios tų rūšių sutartis, kurių elementų yra tokioje sutartyje, atsižvelgiant į sutarties esmę, šalių ketinimus, taip pat įvertinant kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (CK 6.156 str. 3 d.).

20Pagal CK 6.830 straipsnį pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas – sumokėti atlyginimą, jeigu tai įtvirtinta sutartyje. Pasaugos sutartis yra realinė, t. y. ji laikoma sudaryta nuo daikto perdavimo saugotojui momento (CK 6.830 str. 4 d.).

21Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad atsakovė perėmė pontonus pasaugai, t.y. statybos rangos darbams pagal rangos sutartį atlikti reikalingas medžiagas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog esant susitarimui prie rangos sutarties, kad atsakovė prisiima pareigą saugoti ieškovės kilnojamąjį turtą (pontonus), tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytas pasaugos susitarimas. Teismo vertinimu, sutartyje šalys aptarė atsakovės įsipareigojimus, būdingus pasaugos sutarčiai (CK 6.830 str.), todėl galima teigti, jog nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo susiklostę mišrūs (rangos ir pasaugos) teisiniai santykiai.

22Dėl saugotojo atsakomybės

23Pasaugos sutartimi saugotojas įsipareigoja saugoti davėjo perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje (CK 6.830 str.) Byloje nustatyta, kad šalių sudaryta sutartis yra pasaugos, nes kilnojamasis daiktas davėjo buvo perduotas saugojimui, buvo susitarta dėl saugojimo paslaugos teikimo, nes ji sudaro pasaugos sutarties dalyką. Vien ta aplinkybė, kad atsakovė perdavė pontonus saugoti trečiajam asmeniui, nepaneigia pasaugos teisinių santykių tarp šalių buvimo. Ieškovė žinojo, kad pontonai bus perduoti trečiajam asmeniui ir tam neprieštaravo. Perdavus saugoti daiktus trečiajam asmeniui, saugotojo ir davėjo pasaugos sutartis lieka galioti. Už trečiojo asmens veiksmus davėjui atsako saugotojas (CK 6.839 str. 3 d.).

24Saugotojui savo prievolę įvykdžius netinkamai, jam kyla civilinė atsakomybė, kurios pagrindai nustatyti CK 6.845 ir 6.846 straipsniuose. Pasaugos atlygintinumas lemia ir atsakomybės dydį. Jeigu pasaugos sutartis yra atlygintina, tai saugotojas atsako visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.845 str. 2 d.). Atlygintinos pasaugos atveju, įstatymu įtvirtinta saugotojo atsakomybė be kaltės, t.y. ji taikoma esant vien turto neišsaugojimo faktui. Saugotojo atsakomybę gali pašalinti tik aplinkybės, kurios pripažįstamos nenugalima jėga (force majeure). Nagrinėjamu atveju, nors atsakovė teigia priešingai, tarp šalių susiklostė atlygintiniai pasaugos teisiniai santykiai. Šalys papildomame susitarime susitarė, kad ieškovė (užsakovas) įsipareigoja sumokėti atsakovei (rangovui) už atliekamą sutartinį darbą kiekvieną mėnesį pagal pateiktas sąskaitas faktūras (3 p.). Nors atsakovė teigia, kad už daikto saugojimą jokios naudos negavo, nes ieškovė apmokėdavo tokią sumą, kokią sąskaitą atsakovei pateikdavo trečiasis asmuo, tačiau šios aplinkybės nepaneigia fakto, kad susitarimas buvo atlygintinis. Visų pirma, šalys dėl apmokėjimo susitarė sutartyje, sąskaitas ieškovei apmokėjimui teikdavo atsakovė, bet ne trečiasis asmuo, ieškovė už paslaugas sumokėdavo atsakovei, bet ne trečiajam asmeniui, nes jokie sutartiniai santykiai ieškovės su trečiuoju asmeniu nesiejo.

25Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kad, ieškovės teigimu, atsakovė negrąžina jai saugoti perduoto vieno sunkiasvorio pontono ir techninės įrangos – inkarų. Atsakovės teigimu, jai buvo perduoti tik pontonai, be to, šalių sutartiniai santykiai nutrūko dar 2008-07-10, kai ieškovė išsigabeno pontonus iš trečiojo asmens teritorijos. Teismas sutinka su tokia atsakovės pozicija.

26Iš byloje pateikto papildomo šalių susitarimo, kurio pagrindu reiškiamas ieškinys, matyti, kad šalys susitarė tik dėl plaukiojančių pontonų, bet ne techninės įrangos, apsaugos (Papildomo susitarimo 1 ir 2 p.). Byloje nėra duomenų ir ieškovas neįrodė, kad atsakovei kartu su plaukiojančiais trimis pontonais buvo perduoti ir inkarai. Nors ieškovės atstovas teigė, jog atsakovė inkarus buvo užsakiusi pagaminti įmonėje „Lokys“, tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikė. Atsakovės atstovė nurodė, kad atsakovė jokių sutarčių su „Lokys“ neturėjo, užsakymų dėl inkarų pagaminimo neteikė. Šalys neneigė, kad kitus „aksesuarus“, reikalingus statybos rangos darbams atlikti ir prieplaukai įrengti, atsakovė užsakė UAB „Promarina“ ir šie daiktai pagal pateiktus byloje rašytinius įrodymus buvo perduoti ieškovei. Ieškovė šių aplinkybių neginčijo. Pagal trečiojo asmens LKAB „Klaipėdos Smeltė“ kartu su atsiliepimu pateiktus įrodymus, taip pat iš trečiojo asmens atstovės paaiškinimų posėdžio metu nustatyta, kad trečiajam asmeniui buvo perduoti saugojimui trys sunkiasvoriai plaukiojantys pontonai. Tai patvirtina Krovinių saugojimo sandėliuose rejestro duomenys. Ieškovė tai paneigiančių rašytinių įrodymų nepateikė, neįrodė, kad atsakovei buvo perduoti ir jos dispozicijoje buvo ieškinyje minimi inkarai.

27Ieškovė, reikalaudama žalos atlyginimo, nurodo, kad 2008-07-10 iš trečiojo asmens teritorijos išgabeno tik du pontonus, dar vienas pontonas liko atsakovės saugomas, todėl atsakovė, jį praradusi, turi atlyginti žalą.

28Kaip minėta, jeigu pasaugos sutartis atlygintinė, saugotojas atsako už turto praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (CK 6.845 str. 2 d.). Tačiau už daikto praradimą, trūkumą ar sugedimą po to, kai atsirado davėjo pareiga atsiimti daiktą, saugotojas atsako tik esant jo tyčiai ar dideliam neatsargumui (CK 6.845 str. 4 d.). Pasibaigus pasaugos sutarties terminui, taip pat saugotojo nustatytam terminui, per kurį daiktas turi būti atsiimtas, davėjas privalo nedelsdamas atsiimti saugoti perduotą daiktą (CK 6.843 str. 1 d.).

29Nagrinėjamoje byloje siekiant nustatyti saugotojo (atsakovės) atsakomybės apimtį, svarbu nustatyti, ar šalių sudaryta pasaugos sutartis buvo galiojanti, kam teko daikto žuvimo rizika. Nustatyta, kad 2006-05-08 papildomu susitarimu atsakovė įsipareigojo organizuoti plaukiojančių pontonų apsaugą, iki kol bus išspręstas jų pastovios dislokacijos klausimas. Pagal susitarimo 4.3. p. sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki objekto statybos darbų pabaigos. Papildomas susitarimas buvo sudarytas prie rangos sutarties, kuria šalys susitarė dėl prieplaukos statybos. Plaukiojantys pontonai buvo reikalingi prieplaukai įrengti. Šalys savo paaiškinimuose patvirtino, kad dėl prasidėjusių teisminių ginčų, dėl statybos leidimo ginčijimo statybos rangos darbai prieplaukai įrengti buvo laikinai sustabdyti, negalėjo būti tęsiami, todėl buvo reikalinga spręsti klausimą dėl plaukiojančių pontonų saugojimo. Kompleksiškai aiškinant papildomo susitarimo nuostatų turinį, galima teigti, kad plaukiojančių pontonų pastovi dislokacijos vieta turėjo būti naujai rengiamoje prieplaukoje, nes pontonai buvo viena iš rengiamos prieplaukos sudedamųjų dalių, todėl logiškai numatytas papildomo susitarimo galiojimo terminas – iki objekto (prieplaukos) statybų darbų pabaigos. Tiek rangos sutartimi, tiek papildomu susitarimu prie šios sutarties rangovas (atsakovė) įsipareigojo pasaugoti pontonus, reikalingus prieplaukai įrengti, kol vėl bus galima tęsti rangos darbus ir užbaigti objektą – prieplauką.

30Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė UAB „Hidrosfera“ 2007-09-12 raštu kreipėsi į ieškovę ir nurodė, kad ieškovė iki šiol jiems nepateikė statybos leidimo, todėl jie negali vykdyti 2006-02-14 statybos rangos sutarties ir įrengti plaukiojančios krantinės. Atsakovė rašte prašė ieškovės nutraukti rangos sutartį ir atsiimti plaukiojančius pontonus bei jų techninę įrangą. Nurodė, kad pontonai yra trečiojo asmens LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje, o techninė įranga – UAB „Promarina“. Šalys neginčija, kad techninė įranga iš UAB „Promarina“ ieškovei buvo perduota.

312008-07-10 atsakovė UAB „Hidrosfera“ raštu kreipėsi į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ dėl plaukiojančių pontonų, kurie buvo saugomi trečiojo asmens teritorijoje, pasiėmimo. Minėtame rašte nenurodyta, kad bus paimami tik du iš trijų saugomų pontonų. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino aplinkybes, kad ieškovė neprieštaravo pontonų atsiėmimui. Nurodė, kad buvo atnaujinti prieplaukos statybos darbai, todėl ieškovė turėjo kur plaukiojančius pontonus išvežti. Patvirtino faktą, kad statybos rangos darbus vykdė ne atsakovė, tarp jų rangos santykiai nutrūko atsakovės valia. Ieškovės atstovas nurodė, kad plaukiojančių pontonų išvežimą iš trečiojo asmens teritorijos organizavo ir vykdė pati ieškovė.

32Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, nustatyta, kad ieškovės ir atsakovės rangos bei iš jos kylantys pasaugos teisiniai santykiai nutrūko atsakovei 2007-09-12 raštu apie tai informavus ieškovę ir ieškovei 2008-07-10 išsigabenus iš trečiojo asmens teritorijos plaukiojančius pontonus. Kaip minėta, pasaugos sutartis tarp šalių buvo sudaryta iki statybos objekto užbaigimo. Atsakovė nebuvo profesionali saugotoja, papildomas susitarimas sudarytas kaip rangos sutarties papildymas ir rangovas prisiėmė atsakomybę už rangos darbams atlikti reikalingų medžiagų – pontonų laikiną pasaugojimą, kol bus galima juos sumontuoti. Tarp šalių nutrūkus rangos sutarčiai ir atsakovei nesant profesionaliai saugotojai, nutrūko ir pasaugos teisiniai santykiai, atsakovė tuo pačiu raštu informavo ieškovę atsiimti plaukiojančius pontonus. Nuo to momento atsirado ieškovės pareiga atsiimti daiktą (CK 6.843 str. 1 d.). Atsakovė sudarė visas galimybes ieškovei šią pareigą įvykdyti, nes 2008-07-10 rašte trečiajam asmeniui atsakovė prašė duoti leidimą atsiimti visus plaukiojančius pontonus, saugomus trečiojo asmens teritorijoje. Ieškovei to nepadarius ir neatsiėmus visų trijų pontonų, po to, kai atsirado jos pareiga atsiimti daiktą, saugotojas (atsakovė) atsako tik esant jo tyčiai ar dideliam neatsargumui (CK 6.845 str. 4 d.). Ieškovė neįrodė atsakovės tyčios ar didelio neatsargumo dėl daikto neišsaugojimo. Priešingai, pati ieškovė buvo nepakankamai apdairi ir atsakinga. Ieškovei, kaip ji teigia, atsiėmus iš trečiojo asmens teritorijos tik du pontonus, ieškovė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų įformintas likusio pontono saugojimas, ieškovė nepateikė jokių su atsakove sudarytų susitarimų. Be to, nuo 2008-07-10 iki pat 2015 m. ieškovė negavo nei vienos sąskaitos-faktūros už daikto saugojimą, nors iki tol tokias sąskaitas už paslaugas gaudavo kas mėnesį ir jas apmokėdavo, ir nesidomėjo, kodėl.

33Be kita ko, ieškovė neįrodė, kad neatsiėmė visų pontonų. 2008-07-10 rašte trečiajam asmeniui atsakovė prašė duoti leidimą atsiimti visus plaukiojančius pontonus, ieškovė pati rūpinosi pontonų išvežimu iš trečiojo asmens teritorijos. Nors yra išlikęs tik vienas meterialinis leidimas išvežti du pontonus iš trečiojo asmens teritorijos, tačiau iš trečiojo asmens pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-05-09 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ iš UAB „Hidrosfera“ į bendrovės aštuntą sandėlį priėmė sandėliuoti tris vienetus krovinio, ką patvirtina išrašas iš Krovinių saugojimo sandėliuose rejestro bei išrašas iš sandėlio apskaitos programos. Nuo 2006-05-10 LKAB „Klaipėdos Smeltė“ skaičiavo, o atsakovė UAB „Hidrosfera“ mokėjo sutartinį krovinio sandėliavimo paslaugos mokestį. 2008-07-10 UAB „Hidrosfera“ kreipėsi su prašymu į LKAB „Klaipėdos Smeltė“ informuodama apie tai, kad ji nori pasiimti sandėliuojamus plaukiojančius pontonus. Minėtas krovinys – trys pontonai 2008-07-10 buvo išduotas UAB „Hidrosfera“ ir ši diena buvo paskutinė pantonų sandėliavimo diena LKAB „Klaipėdos Smeltė“, ką patvirtina išrašas iš sandėlio krovinio apskaitos žurnalo. Paskutinė LKAB „Klaipėdos Smeltė“ PVM sąskaita faktūra už suteiktas krovinio sandėliavimo paslaugas iki 2008-07-10 UAB „Hidrosfera“ buvo išrašyta 2008-07-11 ir UAB „Hidrosfera“ apmokėta 2008-08-14. Daugiau jokios sąskaitos nebuvo išrašomos ir pateikiamos apmokėti, nes trečiojo asmens teritorijoje nebebuvo saugomų objektų.

34Ieškovė, teigdama, kad atsiėmė tik du pontonus, o vienas liko saugomas atsakovės, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, pati net septynerius metus nesirūpino savo daikto buvimu, nesidomėjo, kodėl neišrašomos sąskaitos už saugojimą, jei manė, kad vienas pontonas ir toliau saugomas, be to, po atsakovės rašto atsiimti saugomus daiktus, turėjo pareigą tai padaryti, o jei to nepadarė prisiėmė daikto žuvimo riziką. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų atsakovės kaltę, ar didelį neatsargumą dėl daikto neišsaugojimo (CK 6.845 str. 4 d.).

35Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovė neįrodė atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (93 str. 1 d.). Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Atsakovė pateikė duomenis, kad patyrė 1028,50 Eur atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, į tai, kad patirtos išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio, atsakovės turtėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovės UAB „Preilos uostas“ 1028,50 Eur atstovavimo išlaidų atsakovei UAB „Hidrosfera“.

41Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė,... 2. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 16152,97 Eur žalos... 3. Atsakovė UAB „Hidrosfera“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 4. Trečiasis asmuo LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pateikė atsiliepimą ieškinį,... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje išdėstytas... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė... 7. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Dėl ieškinio senaties... 10. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė ir atsakovė 2006-05-08 sudarė... 12. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo... 13. Byloje kilo ginčas dėl tarp šalių susiklosčiusių santykių kvalifikavimo... 14. Bylos šalių materialiniai teisiniai santykiai yra susiklostę sutarties... 15. Iš rangos sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl apmokėjimo už... 16. Iš sudarytų sutarčių turinio, taip pat atsižvelgiant į tai, kad... 17. Sutartinių teisinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 18. Įvertinus šalių sudarytos rangos sutarties ir papildomo susitarimo turinį,... 19. Civiliniuose santykiuose galiojantis ir CK 6.156 str. įtvirtintas sutarties... 20. Pagal CK 6.830 straipsnį pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas)... 21. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad atsakovė perėmė pontonus pasaugai,... 22. Dėl saugotojo atsakomybės... 23. Pasaugos sutartimi saugotojas įsipareigoja saugoti davėjo perduotą... 24. Saugotojui savo prievolę įvykdžius netinkamai, jam kyla civilinė... 25. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, kad, ieškovės teigimu, atsakovė... 26. Iš byloje pateikto papildomo šalių susitarimo, kurio pagrindu reiškiamas... 27. Ieškovė, reikalaudama žalos atlyginimo, nurodo, kad 2008-07-10 iš trečiojo... 28. Kaip minėta, jeigu pasaugos sutartis atlygintinė, saugotojas atsako už turto... 29. Nagrinėjamoje byloje siekiant nustatyti saugotojo (atsakovės) atsakomybės... 30. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė UAB „Hidrosfera“ 2007-09-12... 31. 2008-07-10 atsakovė UAB „Hidrosfera“ raštu kreipėsi į LKAB... 32. Įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, nustatyta, kad ieškovės ir... 33. Be kita ko, ieškovė neįrodė, kad neatsiėmė visų pontonų. 2008-07-10... 34. Ieškovė, teigdama, kad atsiėmė tik du pontonus, o vienas liko saugomas... 35. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovė neįrodė atsakovės civilinės... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 39. ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovės UAB „Preilos uostas“ 1028,50 Eur atstovavimo... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...