Byla 2-618-1/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakrijas“ vardu pareiškiančių netiesioginį ieškinį K. B. , I. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2280-578/2008 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakrijas“ vardu K. B. , I. J. netiesioginį ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. , Ir. J. dėl administratoriaus veikla padarytų nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovo BUAB „Pakrijas“ vardu K. B. ir I. J. 2008 m. gegužės 29 d. kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu atsakovams UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. , Ir. J. , prašydami solidariai priteisti iš atsakovų ieškovui BUAB „Pakrijas“ 750 000 Lt administratoriaus ir įgaliotų asmenų veikla padarytų nuostolių atlyginimui. Ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pakeisti BUAB „Pakrijas“ administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kitu administratoriumi UAB „Finansinių partnerių grupė“ ir areštuoti atsakovų turtą pareikšto ieškinio sumai. Nurodė, kad nepakeitus esamo administratoriaus nauju administratoriumi civilinės bylos nagrinėjimas ir bankrutuojančios įmonės teisių ir teisėtų interesų gynimas taps neįmanomas. Pažymėjo, kad reiškiamas turtinis reikalavimas yra didelės vertės, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas, kuriuo būtų tenkintas ieškinys, gali pasunkėti arba tapti neįmanomu.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies; 750 000 Lt sumai areštavo atsakovų UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. ir Ir. J. nekilnojamąjį ir/ar kitą ilgalaikį materialųjį turtą; nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovų UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. ir Ir. J. nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio materialaus turto bei atsakovų J. J. ir Ir. J. piniginių lėšų, nutarė areštuoti atsakovo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos; kitą prašymo dalį atmetė.

5Teismas nurodė, kad įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo procedūra yra įtvirtina Įmonių bankroto įstatyme, kuriame yra aiškiai apibrėžtas asmenų ratas, kuriems yra suteikta teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo ir bankrutuojančios įmonės akcininkams tokia teisė nėra suteikta. Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatyme nenumatyta galimybė laikinai nušalinti įmonės bankroto administratorių nuo pareigų ar suspenduoti jo įgaliojimus, o administratoriaus atstatydinimas iš pareigų apskritai yra teismo, nagrinėjančio įmonės bankroto bylą, prerogatyva. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ieškinį reiškia ne pati bankrutuojanti įmonė, o įmonės naudai įmonės akcininkai, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir interesų įmonės bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ šioje byloje neatstovaus, kadangi pati bankrutuojanti įmonė šiuo atveju nėra ir negali būti bylos dalyviu, todėl įmonės, kurios naudai reiškiamas ieškinys, bankroto administratoriaus pakeitimas neturės jokios reikšmės teismo sprendimo vykdymui. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad prašymo dalis dėl esamo administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pakeitimo kitu įmonės bankroto administratoriumi UAB „Finansinių partnerių grupė“ atmestina kaip nepagrįsta.

6Teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas ir ieškinio suma labai didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai jiems priklausantį turtą gali paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovų 750 000 Lt vertės turto areštas. Teismas pažymėjo, kad areštavus atsakovo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ pinigines lėšas, dėl jų trūkumo gali būti sutrikdyta atsakovo ūkinė veikla, todėl pirmiausia areštuotinas atsakovų nekilnojamasis ir/ar kitas ilgalaikis materialusis turtas ir atsakovų J. J. bei Ir. J. piniginės lėšos. Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad nepateita teismui duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ neturi nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto, todėl tik nesant ar nepakankant atsakovo nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialaus turto areštuotinos atsakovo piniginės lėšos, neviršijant ieškinio sumos, t. y. 750 000 Lt.

7Atskiruoju skundu ieškovo BUAB „Pakrijas“ vardu pareiškiantys netiesioginį ieškinį K. B. ir I. J. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutarties dalį, kuria atmesta prašymo dalis dėl administratoriaus pakeitimo, ir išspręsti klausimą iš esmės – pakeisti BUAB „Pakrijas“ administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kitu bankroto administratoriumi UAB „Finansinių partnerių grupė“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas apribojo asmens teisę į teisminę gynybą, kadangi prašomų laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas ir objektyvių kliūčių, trukdančių išsamiai, teisingai ir objektyviai nagrinėti civilinę bylą ir priimti teisėtą sprendimą, nepašalinimas vertinamas kaip teisės į teisminę gynybą pažeidimas. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė, t. y. laikinas administratoriaus pakeitimas kitu nešališku ir nesuinteresuotu civiliniu ginču administratoriumi, skirta ne tik būsimo teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui, bet ir palengvins ieškovo ir asmens, veikiančio ieškovo vardu, teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą civilinio proceso metu, t. y. užtikrins nekliudomą pasinaudojimą teismine gynyba bei civilinio proceso garantuojamomis teisėmis.
  2. Teismas netaikydamas prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Be to, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, bus neįmanomas rungtyniškumo principo tinkamas įgyvendinimas.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto įstatyme nėra numatyta galimybė laikinai nušalinti bankroto administratorių nuo pareigų ar suspenduoti jo įgaliojimus. Priimdamas sprendimą ginčijamu klausimu ir nustatęs, kad yra teisės spraga, teismas turėtų pasinaudoti teisės spragos šalinimo būdais, t. y. taikyti įstatymo ar teisės analogiją ir/arba aiškinti teisę, tačiau teismas šios pareigos neatliko.
  4. Teismas priimdamas ieškinį pripažino asmens teisę į teisminę gynybą, tačiau netaikęs prašomų laikinųjų apsaugos priemonių atėmė iš asmens galimybę šią teisę apginti teisme, t. y. sudarė sąlygas teisėtumo, šalių lygiateisiškumo, rungtyniškumo principų pažeidimui.
  5. Teismas, teigdamas, kad kreditorius neturi teisės kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, netinkamai išaiškino Įmonių bankroto įstatymo nuostatas bei paneigė asmens teisę į teisminę gynybą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J. , Ir. J. prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai nurodo, kad teisės aktuose nėra numatyta prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įmonės bankroto administratoriaus pakeitimas, todėl teismas neturėjo teisės ją taikyti ir prašymas buvo pagrįstai atmestas. Atsakovų nuomone, teismas pagrįstai atmetė prašymą pakeisti bankrutuojančios įmonės administratorių ir tuo pagrindu, kad įstatymas bankrutuojančios įmonės akcininkams nesuteikia teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pakeitimo. Atsakovai pažymi, kad įmonės bankroto administratoriaus laikinas pakeitimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo neturi ir negali turėti jokios įtakos būsimo teismo sprendimo dėl nuostolių priteisimo užtikrinimui, juolab, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas jau yra pakankamai užtikrintas skundžiama nutartimi taikius atsakovų turto areštą 750 000 Lt sumai. Atsakovai nurodo, kad teismo atsisakymas skundžiamoje nutartyje pakeisti įmonės bankroto administratorių negali pažeisti BUAB „Pakrijas“ teisės į teisminę gynybą, kurios naudai reiškiamas ieškinys, o įmonės bankroto administratoriaus pakeitimas neturėtų reikšmės teismo sprendimo vykdymui. Atsakovų nuomone, visiškai yra nepagrįsti atskirojo skundo argumentai ir dėl teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo, teisės į teisingą teismą, šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principų tinkamo realizavimo neužtikrinimo, nepakeitus BUAB „Pakrijas“ administratoriaus.

9Atskirasis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

10Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

11Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje. Pažymėtina, kad minėtas sąrašas nėra baigtinis, kadangi CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 13 punktas numato, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti kituose įstatymuose numatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškinyje pareikštas prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – BUAB „Pakrijas“ administratoriaus pakeitimą kitu administratoriumi. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje, Įmonių bankroto įstatyme, kurio pagrindu veikia BUAB „Pakrijas“ administratorius, ir kituose įstatymuose tokia laikinoji apsaugos priemonė nėra numatyta. Nors Įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė atstatydinti įmonės bankroto administratorių iš pareigų ir tuo atveju yra paskiriamas naujas administratorius (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d.-9 d.), tačiau toks administratoriaus atstatydinimas ir naujo administratoriaus paskyrimas nėra laikytinas laikinąja apsaugos priemone. Taip pat pažymėtina, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d.) teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo (atsistatydinimo) iš pareigų turi pats administratorius arba įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas), tačiau ne įmonės akcininkai, ir šį klausimą sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės normas, ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog įmonės akcininkai negali kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo ir kad įstatymai nenumato tokios laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįstos.

12Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu ir atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas apribojo BUAB „Pakrijas“ teisę į teisminę gynybą, kadangi teisę į teisminę gynybą reglamentuoja teisės normos, o atskirajame skunde šios teisės normos aiškinamos netinkamai.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai