Byla 2S-214-544/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų Ramunės Čeknienės (pranešėja), Birutės Valiulienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-134-488/2006 pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovui M. D., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė I. M. ieškiniu prašė pripažinti M. D. jos dukters A. M. tėvu, o A. M. - M. D. dukra, priteisti iš atsakovo dukters išlaikymui po 800 Lt kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo jos gimimo iki pilnametystės (b. l. 3). 2006-12-21 sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies: pripažino M. D. A. M. tėvu, o A. M. - M. D. dukra, priteisė iš M. D. dukros A. M. išlaikymui kas mėnesį po 500 Lt periodinėmis išmokomis nuo 2004-06-07 iki vaiko pilnametystės, indeksuojant priteistą išlaikymą kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskyrė jos motiną I. M.. Priteisė iš M. D. bylinėjimosi išlaidas ieškovei ir valstybei (b. l. 188-190). 2009-03-06 Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo gautas I. M. prašymas išduoti Europos vykdomąjį raštą dėl tėvystės pripažinimo ir išlaikymo išieškojimo (b. l. 228).

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-03-10 nutartimi ieškovės prašymą atmetė. Nurodė, kad vadovaujantis 2004-04-21 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, 4 straipsnio 2 dalimi Europos vykdomasis raštas negali būti išduotas sprendimo dalyje dėl tėvystės pripažinimo, kadangi tai nėra reikalavimas dėl konkrečios pinigų sumos mokėjimo, kuriam sukako terminas arba kuriam teismo sprendime, susitarime ar autentiškame dokumente yra nustatyta atitinkama data. Kadangi atsakovas bylos nagrinėjimo metu išreiškė aiškią poziciją, kad su pareikštais reikalavimais nesutinka, neigė savo tėvystę bei pareigą mokėti išlaikymą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo negali būti pripažintas neginčytinu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 kontekste (b. l. 229).

6Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-03-10 nutartį ir įpareigoti Panevėžio miesto apylinkės teismą kreiptis su pareiškimu dėl alimentų išieškojimo į Švedijos antstolių tarnybą. Atskirajam skundui pagrįsti nurodo, kad pirmosios instancijos teismas šeimos byloje turėjo būti aktyvus, išeiti iš prašymo ribų ir vadovautis 2000-12-22 Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo bei 2003-11-27 Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, nuostatomis (b. l. 231-232).

7Atskirasis skundas netenkintinas, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-03-10 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės nuostatas, susijusias su Europos vykdomojo rašto išdavimu, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį atmesti ieškovės prašymą, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės ieškinys atsakovui dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnametei atsakovo dukrai priteisimo 2006-12-21 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu patenkintas iš dalies: atsakovas M. D. pripažintas A. M. tėvu, iš jo priteistas išlaikymas dukrai. Sprendimas įsiteisėjęs. 2007-06-01 ieškovės prašymu jai buvo išduotas vykdomasis raštas (b. l. 222). 2008-02-05 ieškovė I. M. pateikė teismui prašymą dėl standartinės formos pažymėjimo dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu Švedijoje pagal 2000-12-22 Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (b. l. 225). 2008-02-08 Panevėžio miesto apylinkės teismas išdavė 2000-12-22 Tarybos reglamento Nr. 44/2001 54 ir 58 straipsniuose nurodytą pažymėjimą dėl teismo sprendimų ir susitarimų (b. l. 226). Ieškovei minėtas pažymėjimas įteiktas 2008-02-11 (b. l. 227). 2009-03-06 ieškovė kreipėsi su prašymu dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo.

9Teisėjų kolegijos nuomone, net ir įsiteisėjęs teismo sprendimas nesukelia eksteritorialumo savybės, t. y. jis neturi tiesioginės teisinės galios už Lietuvos Respublikos sienų. Užsienio valstybėje teismo sprendimas įgyja teisinę galią ir sukelia teisines pasekmes tik jeigu yra pripažįstamas. Užsienio sprendimai gali būti pripažįstami tarptautinių sutarčių, konvencijų ir abipusiškumo bei geranoriškumo pagrindais. Europos Sąjungos valstybėse narėse teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas nustatytas Reglamentuose, kurie tiesiogiai taikomi nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, t. y. nuo 2004-05-01. Pagal ieškovės prašyme suformuluotą reikalavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai neišdavė Europos vykdomojo rašto. Europos vykdomasis raštas yra vykdomasis dokumentas, išduotas teismo sprendimų, teismo patvirtintų taikos sutarčių, autentiškų dokumentų pagrindu. 2004-04-21 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 sukuria neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, todėl jį išduodant vadovaujamasi šiame reglamente įtvirtintomis taisyklėmis. Bet kuriuo metu pateikiant prašymą kilmės teismui, valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl neginčytino reikalavimo pripažįstamas Europos vykdomuoju raštu, jeigu: a) teismo sprendimas yra vykdytinas kilmės valstybėje narėje; ir b) teismo sprendimas neprieštarauja jurisdikcijos taisyklėms, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II skyriaus 3 ir 6 skirsniuose; ir c) kilmės valstybės narės teismo procedūros atitiko III skyriuje nustatytus reikalavimus, kai reikalavimas yra neginčytinas kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b ar c punktuose; ir d) teismo sprendimas buvo priimtas valstybėje narėje, kurioje yra skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 44/2001 59 straipsnyje, tais atvejais, kai: 1) reikalavimas yra neginčytinas kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b ar c punktuose ; 2) jis susijęs su sutartimi, kurią sudarė asmuo, vartotojas, turėdamas tikslą, kuris gali būti laikomas nesusijusiu su jo amatu ar profesija; ir 3) skolininkas yra vartotojas (reglamento 6 str.). Reglamentas taikomas teismo sprendimams, susitarimams ir autentiškiems dokumentams dėl neginčytinų reikalavimų. Reikalavimas laikomas neginčytinu, jeigu: a) skolininkas, pripažinimu ar susitarimu, kurį patvirtino teismas arba kuris buvo sudarytas prieš teismą procesinių veiksmų metu, aiškiai sutiko su juo; arba b) teisminio bylos nagrinėjimo metu, atsižvelgiant į atitinkamus procedūrinius reikalavimus pagal kilmės valstybės narės teisės aktus, skolininkas niekada jam neprieštaravo; arba c) skolininkas nedalyvavo ar jam nebuvo atstovaujama teismo posėdyje, susijusiame su šiuo reikalavimu po to, kai teismo proceso metu iš pradžių prieštaravo reikalavimui, su sąlyga, kad toks elgesys prilygsta tyliam sutikimui su reikalavimu ar faktu, kreditoriaus pareikštu pagal kilmės valstybės narės teisės aktus; arba d) skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente (reglamento 3 str.). Vadovaujantis reglamento 4 str. 2 d. reikalavimais, šio teisės akto prasme pripažįstami tik reikalavimai dėl konkrečios pinigų sumos mokėjimo, kuriam sukako terminas arba kuriam teismo sprendime, susitarime ar autentiškame dokumente yra nustatyta atitinkama data. 2006-12-21 sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismas patenkino ieškovės neturtinį reikalavimą dėl tėvystės nustatymo, su kuriuo civilinės bylos nagrinėjimo metu atsakovas nesutiko ir nepripažino, kad jis yra vaiko tėvas, taip pat jis nesutiko teikti vaikui materialinio išlaikymo. Todėl darytina išvada, kad 2004-04-21 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 prasme reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra ginčytinas. Kadangi reikalavimas dėl tėvystės nustatymo yra neturtinis, o reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra ginčytinas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė išduoti ieškovei Europos vykdomąjį raštą.

10Teisėjų kolegija sutinka, kad ieškovė, reikšdama prašymą, privalėjo nurodyti tik faktinį pareiškimo pagrindą, nes prašymo juridinis kvalifikavimas yra teismo pareiga. Tačiau ieškovei jos prašymu dar 2008-02-11 išduotas aukščiau minėto Reglamento 54 ir 58 straipsniuose nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų ir susitarimų. Ieškovė prašyme nenurodė ir nesirėmė tuo, kad teismo išduotas standartinis pažymėjimas būtų buvęs netinkamos formos, ar neatitinkantis keliamų reikalavimų ir pan. Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo pakartotinai spręsti klausimo dėl pažymėjimo išdavimo. Klausimas dėl Lietuvos teismo sprendimo pripažinimo kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje pradedamas nagrinėti suinteresuoto asmens, o ne teismo prašymu ir iniciatyva. Todėl ieškovės reikalavimas taikyti 2000-12-22 Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo bei įpareigoti teismą kreiptis dėl išlaikymo išieškojimo Švedijoje nepagrįstas ir neteisėtas. Prašymas dėl sprendimo pripažinimo kartu su prašomo pripažinti Lietuvos respublikos teismo sprendimo nuorašu, atitinkančiu būtinas jo autentiškumui nustatyti sąlygas, bei sprendimą priėmusio teismo išduotu pažymėjimu turi būti pateikiamas tiesiogiai reglamento priede nurodytam kompetentingam konkrečios valstybės teismui. Visi pateikiami dokumentai turi būti išversti į valstybės, kurioje prašoma pripažinti ir paskelbti vykdytinu Lietuvos teismo sprendimą, valstybinę kalbą. Vadovaujantis aukščiau minėto Reglamento 34 straipsnio 2 dalimi, teismo sprendimas nėra pripažįstamas, jei jis buvo priimtas atsakovui nedalyvaujant procese, ir jei atsakovas neturėjo galimybės laiku ir tinkamu būdu gauti bylos iškėlimo arba lygiaverčio dokumento, kad galėtų susitarti dėl savo gynybos, išskyrus jei atsakovas nepradėjo proceso siekdamas apskųsti tokį sprendimą, kai tai jam buvo įmanoma padaryti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo 2003-11-27 Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, nuostatomis, kadangi šis reglamentas netaikomas tėvystės (motinystės) nustatymui ar nuginčijimui, išlaikymo pareigoms (reglamento 1 str. 3d. a, e punktai).

11Teisėjų kolegija vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

12Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai