Byla eB2-1798-638/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kabelių žuvis”

1

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Kabelių žuvis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kabelių žuvis”,

Nustatė

3Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kabelių žuvis“ dėl nemokumo. Ieškovė nurodė, kad įsiskolinimas 2017 m. vasario 1 d. yra 3 171,72 Eur, iš jų 2 999,65 Eur valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo įmokų ir 172,07 Eur delspinigių.

4Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 28 d. nutartimi iškėlė UAB „Kabelių žuvis“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Tigesta“. Nutartis nėra įsiteisėjusi.

5Kauno apygardos teisme 2017 m. balandžio 11 d. gautas teisme atsakovės UAB „Kabelių žuvis“ atskirasis skundas, kuriuo prašo panaikinti nutartį, kuria atsakovei iškelta bankroto byla. Nurodo, kad jog atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove. Atsakovės turimas turtas yra pakankamas atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimams yra suėjęs terminas.

6Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis).

7Lietuvos Respublikos CPK 334 straipsnis numato, kad gavęs atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, jeigu jis paduotas ne dėl nutarčių, priimtų šio kodekso 293 straipsnyje numatytais atvejais, rašytinio proceso tvarka per tris darbo dienas nuo atskirojo skundo gavimo pats panaikina skundžiamą nutartį (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 – 3 punktuose yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remiantis teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

9Lietuvos teismų praktikoje yra pasakyta, kad civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas, nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-248/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1988/2014).

10Atsakovė UAB „Kabelių žuvis“ patenkino ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimą. Tai patvirtina byloje esantys įrodymai: 2017 m. balandžio 7 d. mokėjimo Nr.640250 pavedimo kopija 3 211,49 Eur sumai, kas sudaro savarankišką atsisakymo kelti įmonei bankroto bylą pagrindą, įtvirtintą ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Pirmosios instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas sutikti su atskiruoju skundu ir skundžiamą 2017 m. kovo 28 d. nutartį panaikinti atskirojo skundo motyvais (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas) ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kabelių žuvis“ ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti UAB „Kabelių žuvis“ bankroto bylą.

13Išsiųsti šios nutarties kopijas ieškovei, atsakovei, administratoriui UAB „Tigesta“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registrui bei Turto areštų registro tvarkytojui.

14Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai