Byla A-1550-556/2018
Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Ž. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Ž. R. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Ž. R. su skundu (b. l. 5–9) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Kauno TI), 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad jis Kauno TI buvo laikomas nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2016 m. spalio 6 d. netinkamomis, antisanitarinėmis, orumą žeminančiomis sąlygomis. Kamerų, kuriose jis buvo kalinamas, plotas buvo apie 12 kv. m ir kartu su juo kameroje gyveno 2–4 asmenys. Be to, daug kameros ploto užėmė unitazas ir praustuvė, kurių užimamas plotas neturi būti įskaičiuojamas į vienam asmeniui tenkantį plotą. Pareiškėjas paaiškino, kad kameros sienos ir lubos buvo pažeistos pelėsio, grybelio. Jis buvo laikomas kartu su rūkančiais asmenimis. Be to, kamerose buvo blogas apšvietimas, jautėsi blogas kvapas, nes sanitarinis mazgas buvo sujungtas su kamera. Kamerose sienos, lubos ir grindys buvo sugadintos, todėl buvo neįmanoma jų išplauti. Pasivaikščiojimo kiemeliai buvo per maži.

93.

10Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Kauno TI, atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.

114.

12Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas į Kauno TI atvyko 2016 m. rugsėjo 20 d. ir išvyko – 2016 m. rugsėjo 22 d., taip pat buvo atvykęs 2016 m. spalio 4 d. ir išvyko 2016 m. spalio 6 d. Atsakovas pažymėjo, jog minimali gyvenamojo ploto norma pareiškėjo atžvilgiu ginčo laikotarpiu nebuvo pažeista. Kamerose, kuriose bausmę atliko pareiškėjas, įrengti tipiniai atidaromi langai, kurie netrukdo patekti šviesai į kameras, be to, esant reikalui, kameroje esančių asmenų prašymu įjungiamas dirbtinis apšvietimas. Atsakovas pažymėjo, jog kameras valyti privalo patys jose laikomi asmenys, be to, jos yra reguliariai remontuojamos, jų būklę tikrina Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai. Kauno TI yra įrengta 16 pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotai yra nuo 11,22 iki 17,43 kv. m, teisės aktai nereglamentuoja pasivaikščiojimo kiemelių plotų ir nenustato vienam asmeniui tenkančios pasivaikščiojimo kiemelio ploto normos. Asmuo, atvykęs į Kauno TI ir nurodęs esąs nerūkantis, talpinamas į kamerą su kitais nerūkančiais asmenimis. Pareiškėjas nesikreipė į Kauno TI administraciją ar kitas institucijas dėl gyvenimo sąlygų ištyrimo ar gerinimo. Buvimo Kauno TI laikotarpiu pareiškėjas dėl netinkamų kalinimo sąlygų nesiskundė, jo fizinė, psichinė ir psichologinė būklė ginčo laikotarpiu buvo gera.

13II.

145.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 6 d. sprendimu (b. l. 62–66) pareiškėjo Ž. R. skundą atmetė.

166.

17Teismas nustatė, kad pareiškėjas Kauno TI buvo laikomas nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2016 m. rugsėjo 22 d. (3 paras) ir nuo 2016 m. spalio 4 d. iki 2016 m. spalio 6 d. (3 paras). Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, jog pareiškėjui atliekant bausmę kameroje Nr. 203, kurios plotas 15,96 kv. m, teko nuo 3,99 kv. m iki 15,96 kv. m ploto, o atliekant bausmę kameroje Nr. 205, kurios plotas 15,44 kv. m, teko nuo 5,15 kv. m iki 7,72 kv. m ploto, taigi pareiškėjui buvo užtikrinta nustatyta minimali 3,6 kv. m gyvenamojo ploto norma.

187.

19Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl kamerose buvusio pelėsio, netinkamo apšvietimo, pasivaikščiojimo kiemelių dydžių, nurodydamas, kad pareiškėjas konkrečių pažeidimo aplinkybių nedetalizavo, nenurodė kada ir kokiu būdu pasireiškė šie pažeidimai, o bendro pobūdžio, faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais nepagrįsti samprotavimai nesudarė pagrindo konstatuoti atsakovo veiksmų neteisėtumą.

208.

21Dėl netinkamai įrengto sanitarinio mazgo teismas pažymėjo, jog pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, sanitarinių mazgų izoliuoti nuo gyvenamosios patalpos neprivaloma. Atskiros sanitarinio mazgo ventiliacijos sistemos ir gana aukštos sienelės įrengimą patvirtino pateiktos foto nuotraukos (b. l. 24–26), taip pat minėtas aplinkybes patvirtino ir atsakovas teismo posėdžio metu. Nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų dėl sanitarinių mazgų izoliavimo, pareiškėjo argumentus nurodytu aspektu teismas atmetė. Taip pat pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl laikymo su rūkančiais asmenimis, nurodydamas, kad jis ginčo laikotarpiu nesikreipė į Kauno TI administraciją dėl laikymo su rūkančiais ar nerūkančiais asmenimis.

22III.

239.

24Pareiškėjas Ž. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 6 d. sprendimą ir jo skundą tenkinti.

2510.

26Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovas jam grasino, teigdamas, kad surašys jam nuobaudas. Be to, teismas neišreikalavo visų bylai reikšmingų įrodymų.

2711.

28Pareiškėjo teigimu, jis buvo kalinamas Kauno TI 12 kv. m kamerose su dar 2–4 asmenimis. Į šį plotą, jo nuomone, neturi būti įskaičiuojamas sanitarinis mazgas ir praustuvė. Pareiškėjas pažymi, jog jis į pasivaikščiojimo kiemelius buvo išleidžiamas su kitais asmenimis, todėl negalėjo laisvai judėti. Be to, kamerose nebuvo užtikrintas tinkamas apšvietimas, nebuvo ventiliacijos. Jis buvo laikomas su rūkančiais, nors pats nerūkė.

2912.

30Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Kauno TI, atsiliepime prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

3113.

32Atsakovas nurodo, jog 2017 m. vasario 13 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo daromas garso įrašas. Teismo posėdžio garso įraše nėra užfiksuotas Kauno TI atstovo grasinimas, kaip nurodo pareiškėjas. Kauno TI nuomone, įstaigos vidiniuose teisės aktuose numatytų taisyklių paaiškinimas nėra grasinančio pobūdžio informacija. Teismas, nevertindamas Kauno TI atstovo pasisakymų kaip grasinančių, nenusižengė proceso taisyklėms ir tinkamai vertino situaciją, kaip vienos iš ginčo šalių teikiamą paaiškinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 43 straipsnio 2 dalyje.

3314.

34Atsakovas pažymi, jog pateikė duomenis, iš kurių matyti, jog ginčo laikotarpiu minimali 3,6 kv. m gyvenamojo ploto norma buvo užtikrinta. Atsakovas pareiškėjo apeliacinio skundo teiginį, kad pasivaikščiojimo kiemeliai neatitinka tikrovės laiko neatitinkančiu tikrovės, nes Kauno TI iš viso yra 16 pasivaikščiojimo kiemelių, kurių ploto pakanka pasivaikščioti ir pasimankštinti. Nurodė, kad pareiškėjas ginčo laikotarpiu nėra kreipęsis į Kauno TI administraciją dėl laikymo su nerūkančiais ar rūkančiais asmenimis.

3515.

36Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas, pagrįstas, priimtas visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes.

37Teisėjų kolegija konstatuoja:

38IV.

3916.

40Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl neturtinės žalos, padarytos dėl tinkamų kalinimo sąlygų tardymo izoliatoriuje-kalėjime neužtikrinimo pareiškėjui, atlyginimo.

4117. Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė. Nepripažino, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė į saugią sveikatai gyvenamąją aplinką – buvo laikomas kartu su rūkančiais asmenimis, taip pat, kad buvo pažeistas reikalavimas dėl vienam kalinamam asmeniui tenkančio minimalaus gyvenamojo ploto normos. Šios dvi aplinkybės iš esmės ir buvo išskirtos pateiktame apeliaciniame skunde, kas ir apibrėžia apeliacijos ribas.

4218. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tvirtinimu, tokio pažeidimo, kaip teisės į saugią sveikatai gyvenamąją aplinką (laikymas kartu su nerūkančiais), konstatavimas yra neatsiejamas nuo teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės nustatymo – paties pareiškėjo nerūkymo aplinkybės. Tokia informacija laikoma asmenų, atvykusių pirmą kartą į įkalinimo įstaigą, apklausos anketa, skundai ar prašymai dėl laikymo kartu su rūkančiais asmenimis laivės atėmimo vietos administracijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1078-442/2017, 2017 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-795-442/2017, 2015 m. spalio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A‑1277‑858/2015 ir kt.). Tačiau, kai byloje yra ir kitokių duomenų, turi būti atliekamas įrodymų vertinimas, kurio pagrindu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtintų, kad tikrai nebuvo galimybės išvadai apie teisės į saugią sveikatai gyvenamai aplinką pažeidimą.

4319. Byloje nėra duomenų apie pareiškėjo aiškiai išreikštą valią nebūti kalinamam su rūkančiais asmenimis, o tai reiškia, jog nebuvo pagrindo ir daryti vienareikšmišką išvadą dėl pareiškėjo nerūkymo, kartu ir dėl teisės į saugios sveikatai gyvenimo aplinkos pažeidimą, todėl šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas.

4420. Asmens laikymo tardymo izoliatoriuje sąlygas nustatančiame teisiniame reguliavime (Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“) nėra nurodyta, jog į turimo ploto kameroje apskaičiavimą neturėtų būti įtrauktas plotas, kurį užima sanitarinis mazgas bei baldai. Taigi nėra pareigos kiekvienu nagrinėjamu atveju iš bendro ploto išskaičiuoti sanitarinio mazgo užimamą plotą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-741-415/2017, 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-771-1062/2017, 2017 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-650-552/2017, 2017 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-626-662/2017, 2017 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1110-858/2017). Į sanitarinį mazgą, skaičiuojant plotą, atsižvelgiama tik tomis dienomis (pusdieniais), kai pripažįstamas pareiškėjo atžvilgiu 3 kv. m ploto pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1603-525/2017, 2017 m. birželio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1511-525/2017, 2017 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-455-602/2017), kas šioje byloje nenustatyta.

4521. Kiti apeliacinio skundo argumentai abstraktūs ir pripažinti teisiškai nereikšmingais, nes niekaip nepagrindžia pareiškėjo (apelianto) užimtos pozicijos.

4622. Būtina pažymėti, kad įrodinėjimo našta dėl kalinimo sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams (veiksmų teisėtumo) tenka institucijai, kurios veiksmų neteisėtumu skundžiamasi. Tai reiškia, jog pareiškėjas, pateikęs reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, kilusią dėl netinkamų kalinimo sąlygų, yra saistomas pareigos nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes, o pareiga pateikti reikiamus dokumentus ir kitus įrodymus apie kamerose asmenims tenkantį plotą tenka atsakovui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1231-858/2017, 2017 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-34-602/2017, 2016 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-490-525/2016 ir kt.).

4723. Laisvės atėmimo įstaigai nesugebėjus paneigti pareiškėjo teiginių, susijusių su kalinimo ploto dydžiu ar kitais kalinimo sąlygų pažeidimais, jie laikomi nustatytais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje Nr. A‑979-556/2017, 2016 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4146-442/2016, 2016 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-490-525/2016, 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2446-624/2015, 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013; taip pat žr., pvz., EŽTT 2010 m. liepos 1 d. sprendimą byloje Nedayborshch prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 42255/04), 2009 m. balandžio 9 d. sprendimą byloje Grigoryevskikh prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 22/03), 2004 m. balandžio 6 d. sprendimo byloje Ahmet Özkan ir kiti prieš Turkiją (pareiškimo Nr. 21689/93), 426 p.).

4824. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas pateikė duomenis, paneigiančius skundo argumentus, o apeliaciniame skunde nepateikta priešingų duomenų, galinčių suponuoti sprendimą (bendrine prasme) apelianto naudai, visiškai sutinka su išvadomis, padarytomis pirmosios instancijos teismo, kuris analizuojamus pareiškėjo paaiškinimus dėl netinkamų kalinimo sąlygų (nurodytus šios nutarties aprašomojoje dalyje) vertino kaip nepagrįstus. Taigi, remiantis byloje esančia medžiaga, neteisėti veiksmai, kurie yra privalomoji viešosios civilinės atsakomybės sąlyga, byloje nenustatyti pagrįstai, o tai lemia ir apeliacinio skundo atmetimą.

49Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

50Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo Ž. R. apeliacinį skundą atmesti.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Ž. R. su skundu (b. l. 5–9) kreipėsi į Kauno apygardos... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad jis Kauno TI buvo laikomas nuo 2016 m. rugsėjo 20... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Kauno TI, atsiliepime prašė... 11. 4.... 12. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas į Kauno TI atvyko 2016 m. rugsėjo 20... 13. II.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 6 d. sprendimu (b. l.... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Kauno TI buvo laikomas nuo 2016 m. rugsėjo... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl kamerose... 20. 8.... 21. Dėl netinkamai įrengto sanitarinio mazgo teismas pažymėjo, jog pagal... 22. III.... 23. 9.... 24. Pareiškėjas Ž. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 25. 10.... 26. Pareiškėjas teigia, jog pirmosios instancijos teismo posėdžio metu... 27. 11.... 28. Pareiškėjo teigimu, jis buvo kalinamas Kauno TI 12 kv. m kamerose su dar... 29. 12.... 30. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Kauno TI, atsiliepime prašo Kauno... 31. 13.... 32. Atsakovas nurodo, jog 2017 m. vasario 13 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo... 33. 14.... 34. Atsakovas pažymi, jog pateikė duomenis, iš kurių matyti, jog ginčo... 35. 15.... 36. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas,... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 38. IV.... 39. 16.... 40. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl neturtinės žalos, padarytos dėl... 41. 17. Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė. Nepripažino, kad buvo... 42. 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tvirtinimu, tokio pažeidimo,... 43. 19. Byloje nėra duomenų apie pareiškėjo aiškiai išreikštą valią... 44. 20. Asmens laikymo tardymo izoliatoriuje sąlygas nustatančiame teisiniame... 45. 21. Kiti apeliacinio skundo argumentai abstraktūs ir pripažinti teisiškai... 46. 22. Būtina pažymėti, kad įrodinėjimo našta dėl kalinimo sąlygų... 47. 23. Laisvės atėmimo įstaigai nesugebėjus paneigti pareiškėjo teiginių,... 48. 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai,... 49. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 50. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 6 d. sprendimą palikti... 51. Nutartis neskundžiama....