Byla eB2-777-912/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Civilinių bylų skyriaus teisėjas T. V. išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Obervė“ bankroto administratorės UAB „Bankroto vizija“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartimi UAB „Obervė“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“. Teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtino BUAB „Obervė“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartimi UAB „Obervė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismo 2020 m. vasario 28 d. nutartimi pratęstas bankrutavusios įmonės likvidavimo terminas iki 2021 m. sausio 19 d.

52.

6Bankroto administratorė prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, kad visos likvidavimo procedūros užbaigtos.

73.

8Prašymas tenkintinas. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad visos bankroto procedūros atliktos 2019 m., t. y. galiojant Įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ). Dėl to prašymas nagrinėjamas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsnis). Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

94.

10Bankroto administratorė prašo priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės veiklos pabaigos. Teismas iš bylos duomenų nustatė, kad, atlikus bankrutavusios UAB „Obervė“ bankroto procedūras, bendrovė neturi turto, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai. Bankrutavusi įmonė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Bankroto administratorė pateikė bankrutavusios įmonės 2020 m. rugsėjo 3 d. likvidavimo aktą, pagal kurią liko nepatenkinti kreditorių 202 723,99 Eur reikalavimai. Akte nurodyta, kad bankroto proceso metu nebuvo gauta pajamų, administratorė apmokėjo patirtas administravimo išlaidas iš savo lėšų.

115.

12Teismui pateikta Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pažyma patvirtina, kad agentūra neturi duomenų apie bankrutavusios UAB „Obervė“ sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį, gruntą. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad teismuose nėra nagrinėjamų civilinių bylų, susijusių su bankrutavusia įmone. ĮBĮ nustatytos bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos atliktos, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl jos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270 straipsniais, Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teismas

Nutarė

14Pripažinti bankrutavusios UAB „Obervė“ (kodas 303389410; buveinė Elektrenų sav., Gilučių sen., Gilučių k., Pušyno g. 7) veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Pavesti bankroto administratorei atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai