Byla 2-1829-385/2011
Dėl termino atnaujinimo palikimui priimti bei leidimo išdavimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant pareiškėjui M. M., jo atstovui adv. Rimantui Šimkaičiui, pareiškėjo atstovui A. B., pareiškėjui A. Š., suinteresuotam asmeniui D. M., suinteresuoto asmens atstovei L. G., K. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo M. M., pareiškėjų M. M., V. M., S. M. atstovo Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, G. M., E. M. atstovų A. Š., R. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. M., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl termino atnaujinimo palikimui priimti bei leidimo išdavimo,

Nustatė

2Į posėdį neatvyko pareiškėjai M. M., V. M., S. M., G. M., E. M., pareiškėjų atstovė R. Š..

3Pareiškėjas ir atstovai prašo pratęsti terminą palikimui priimti po I. M. 2007-05-11 mirties, atstovai A. B. ir A. Š. be to prašo leisti Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, A. Š., R. Š. priimti palikimą nepilnamečių globotinių M. M., V. M., S. M., G. M., E. M. vardu po jų motinos I. M. mirties 2007-05-11 ir paaiškino, kad 2007-05-11 mirė pareiškėjų motina I. M.. Tėvas G. M. buvo miręs 2003-10-01. Po motinos mirties visus vaikus globojo ir turtą administravo V. J.. Visi vaikai motinos mirties momentu buvo nepilnamečiai, todėl savarankiškai nesprendė jokių klausimų, tame tarpe, ir susijusių su paveldėjimu. V. J. nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, tuo yra praleistas 3 mėnesių terminas. Mano, kad tai yra svarbi priežastis terminui pratęsti, nes nepilnamečių vaikų kaltės nėra. Globėja, kaip vaikų atstovė pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, nepasirūpino jų teisių įgyvendinimu. Tuo pačiu atstovai prašo duoti leidimą priimti palikimą nepilnamečių vaikų vardu.

4Suinteresuotas asmuo ir atstovai pareiškimą pripažįsta, prašo jį tenkinti.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2003-10-01 mirė pareiškėjų tėvas G. M., 2007-05-11 mirė motina I. M. (b.l. 39, 6, 36, 8). 2003-04-24 I. M. įsigijo butą, esantį ( - ) (b.l. 9-10). Iš pateiktų dokumentų matyti, kad po I. M. mirties palikimo niekas nepriėmė. I. M. mirties momentu pareiškėjai buvo nepilnamečiai, todėl jų teises turėjo įgyvendinti globėja V. J., kuri nustatytu laiku – per 3 mėnesius nuo motinos mirties, nesikreipė dėl palikimo priėmimo įforminimo. Ši priežastis, dėl kurios neįformintas palikimo priėmimas, laikytina svarbia, todėl terminas palikimui priimti pratęstinas 3 mėnesiams (CK 5.57 str., 5.50 str.).

7Taip pat tenkintinas pareiškėjų atstovų A. B. ir A. Š. prašymas leisti priimti palikimą nepilnamečių globotinių M. M., V. M., S. M., G. M., E. M. vardu po jų motinos I. M. mirties 2007-05-11.

8LR CK 3.188 str. numato, kad be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą.

9Pareiškėjai yra vaikų, kurie turi teisę pretenduoti į palikimą po motinos mirties, atstovai pagal įstatymą (LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p.). Pareiškėjų atstovai pagrįstai mano, kad palikimas turi būti priimtas vaikų vardu, nes jie galėtų tame bute gyventi. Yra likę ir buities daiktai. Kadangi nepilnamečių vaikų interesus, įskaitant ir palikimo priėmimo klausimo bei turto administravimo išsprendimo klausimą, kaip atstovai pagal įstatymą pagal LR CK 3.186 str. privalo užtikrinti ir įgyvendinti globėjai, manytina, kad yra pagrindas išduoti teismo leidimą (LR CK 3.188 str. 1 d. 2 p.).

10Vadovaudamasi LR CPK 576-578 str., 582 str.,

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Pratęsti M. M., M. M., V. M., S. M., G. M., E. M. terminą palikimui priimti trims mėnesiams.

13Leisti Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ priimti palikimą nepilnamečių globotinių M. M., V. M., S. M. vardu po jų motinos I. M. mirties 2007-05-11.

14Leisti A. Š., R. Š. priimti palikimą nepilnamečių globotinių G. M., E. M. vardu po jų motinos I. M. mirties 2007-05-11.

15Nutarties dalis dėl termino pratęsimo, per 7 d. gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui atskiruoju skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai