Byla S-185-858/2016
Dėl atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliaciniu skundu dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui K. P. dėl atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 11 d. sprendimu pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą tenkino ir panaikino Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos raštą, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui K. P..

5Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2016 m. sausio 26 d. (pagal pateikimo EPP laiką) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2016 m sausio 11 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2016 m. sausio 25 d. Atsakovas apeliacinį skundą teismui padavė tik 2016 m. sausio 26 d. (pagal pateikimo EPP laiką), tai yra praleidęs įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą.

10ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Pareiškėjas prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl jo apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Pažymėtina, kad ši nutartis neužkerta galimybės asmeniui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atsisakyti priimti atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai