Byla AS-143-175-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. A., N. M. (N. M.) ir I. C. skundus atsakovams Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės tarnybos departamentui, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, D. K. dėl sprendimų panaikinimo, faktų pripažinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja I. C. (toliau – ir pareiškėja) 2013 m. spalio 16 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriuo prašė:

51. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį, kurioje pateikti Konkurso komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai, negaliojančia;

62. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį, kurioje pateikiamas sprendimas, kad D. K. yra Konkurso laimėtoja, negaliojančia;

73. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį, kurioje pateiktas Konkurso komisijos sprendimas apie trečios kvalifikacinės klasės D. K. suteikimą, negaliojančia;

84. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo;

95. Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ negaliojančiu;

106. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“;

117. Skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, pažeidusiems nutartimi nustatytą draudimą ir balsavusiems „už“ D. K. priėmimą į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimant Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“;

128. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo atleisti D. K. iš Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigų;

139. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą sugrąžinti į Elektrėnų savivaldybės biudžetą visas lėšas, kurios buvo išmokėtos D. K. laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų, įskaitant įmokas į socialinio draudimo fondo biudžetą ir kitas išmokas, išlaidas bei mokesčius bei kitas patirtas išlaidas;

1410. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti visus reikiamus veiksmus, kad būtų kreiptasi į Valstybės tarnybos departamentą dėl D. K. valstybės tarnautojo statuso bei stažo valstybės tarnyboje laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo;

1511. Įpareigoti Valstybės tarnybos departamentą atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. valstybės tarnautojo statuso bei stažo valstybės tarnyboje laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo;

1612. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti visus reikiamus veiksmus, kad būtų kreiptasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) dėl D. K. stažo bei įmokų panaikinimo laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų;

1713. Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. stažo ir įmokų laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo;

1814. Pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą Nr. 27L-69 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“– „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ negaliojančia;

1915. Įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėją D. B. ir vyriausiąją specialistę L. R. per protingą terminą iš naujo surašyti išvadą „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ nurodant joje visus bylos nagrinėjimo metu nustatytus Konkurse padarytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) procedūrų pažeidimus ir pateikti ją Elektrėnų savivaldybei.

20Pareiškėja, kreipdamasi į teismą, iš esmės ginčijo konkurso Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) pareigoms užimti rezultatus, taip pat siekė, kad būtų pašalintos visos dėl šio konkurso atsiradusios pasekmės.

21II.

22Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalimi atsisakė priimti šiuos pareiškėjos skundo reikalavimus: įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“; skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, pažeidusiems nutartimi nustatytą draudimą ir balsavusiems „už“ D. K. priėmimą į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimant Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“; pripažinti negaliojančia Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą Nr. 27L-69 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ – „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“; įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėją D. B. ir vyriausiąją specialistę L. R. per protingą terminą iš naujo surašyti išvadą „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“; įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. stažo ir įmokų laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo.

23Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 53 straipsnio 2 dalį proceso šalys turi teisę teikti prašymus inter alia prašymą patikslinti skundo reikalavimus. Šiuo atveju pareiškėja tikslina teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi ir 2013 m. gegužės 18 d. nutartimi priimtus pareiškėjos 2013 m. vasario 5 d. ir 2013 m. vasario 15 d. skundų reikalavimus. Teismo vertinimu, šeštasis pareiškėjos skundo reikalavimas – įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ – yra perteklinis, nes tuo atveju, jei teismas panaikins Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“, šis taps negaliojančiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, todėl šį reikalavimą atsisakytina priimti. Dėl septintojo reikalavimo – skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, pažeidusiems nutartimi nustatytą draudimą ir balsavusiems „už“ D. K. priėmimą į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimant Elektrėnų savivaldybės tarybos

242013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ – teismas nurodė tai, jog ABTĮ 88 straipsnyje yra nustatyta, kad administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, priima vieną iš nurodytų sprendimų: panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį), įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus, išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu, atlyginti turtinę ar (ir) moralinę žalą. Pareiškėjos suformuluotas reikalavimas neatitinka paminėtame ABTĮ 88 straipsnyje numatytų galimų teismo sprendimų, todėl teismas laikė, kad jis neatitinka ABTĮ 23–24 straipsnių keliamų reikalavimų. ABTĮ nėra nuostatų, kurios leistų administraciniam teismui savivaldybių tarybų nariams skirti baudas už balsavimą dėl vienokių ar kitokių savivaldybės tarybos sprendimų. Tryliktąjį reikalavimą įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. stažo ir įmokų laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo teismas atsisakė priimti, nes jis yra priešlaikinis, išeina iš nagrinėjamo ginčo ribų. Nėra įrodymų, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, jei D. K. būtų atleista iš Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigų, atsisakytų įvykdyti prašomus veiksmus. Keturioliktąjį skundo reikalavimą – pripažinti negaliojančia Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą Nr. 27L-69 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ – „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ – teismas atsisakė priimti, nes paminėta išvada yra konkurso rezultatų sudėtinė dalis, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Pažymėjo, jog, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Atkreipė dėmesį į tai, kad argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-611/2013). Teismas nurodė, kad penkioliktasis reikalavimas – įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėją D. B. ir vyriausiąją specialistę L. R. per protingą terminą iš naujo surašyti išvadą „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ – yra išvestinis iš anksčiau paminėto reikalavimo pripažinti negaliojančia Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą, kurį atsisakyta priimti.

25III.

26Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundo reikalavimus, ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti skundo reikalavimus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas atsisakyti priimti skundo reikalavimą įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostata, savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Todėl reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą panaikinti savo priimtą sprendimą turi būti priimtas.

282. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas atsisakyti priimti skundo reikalavimą skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, pažeidusiems nutartimi nustatytą draudimą ir balsavusiems ,,už“ D. K. priėmimą į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimant Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“. Vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio nuostata, teismas turi galimybę priimti tam tikrą sprendimą dėl šio reikalavimo. Reikalavimas skirti baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams kyla iš to, kad jie pažeidė teismo nutartimi nustatytą uždraudimą atlikti tam tikrą veiksmą. ABTĮ yra konkrečios nuostatos apie teismo nutarčių vykdymo privalomumą ir baudos skyrimą, kai yra pažeidžiami teismo nutartimi nustatyti draudimai (ABTĮ 14, 71 str.).

293. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas atsisakyti priimti skundo reikalavimą įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. stažo ir įmokų laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo. Panaikinus Konkurso komisijos išvadą, kad D. K. yra Konkurso laimėtoja, turi būti panaikintos ir visos Konkurso sukeltos pasekmės. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra) turi turėti teisinį pagrindą atlikti veiksmus, kuriais būtų panaikinta tam tikra dalis Konkurso sukeltų pasekmių.

304. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas atsisakyti priimti skundo reikalavimą pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą Nr. 27L-69 ,,Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ – „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“ negaliojančia. Šią išvadą privaloma surašyti ir pateikti per Apraše nustatytą terminą, ji nėra tarpinis, pagalbinis, papildomas dokumentas ir pan., ji yra Konkurso protokolo privaloma lygiavertė sudedamoji dalis. Kadangi paminėta išvada yra neteisėta bei nepagrįsta, dėl to yra niekinė ir turi būti pripažinta negaliojančia.

315. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas atsisakyti priimti skundo reikalavimą įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėją D. B. ir vyriausiąją specialistę L. R. per protingą terminą iš naujo surašyti išvadą „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ nurodant joje visus bylos nagrinėjimo metu nustatytus Konkurse padarytus Aprašo procedūrų pažeidimus ir pateikti ją Elektrėnų savivaldybei. Neteisėta ir nepagrįsta išvada negali egzistuoti, todėl turi būti surašyta iš naujo.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Atskirasis skundas atmestinas.

35Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalis atsisakyti priimti pareiškėjos skundo dalį. Pirmosios instancijos teismas nenurodė konkrečios ABTĮ normos, kuria remdamasis nutarė atsisakyti priimti skundą, tačiau iš teismo argumentacijos galima daryti išvadą, jog pareiškėjos skundo dalis atsisakyta priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Ši teisės norma nustato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

36ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal šią teisės normą, suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniame teisme nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai tam tikra institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti. Remiantis šiais argumentais, sutiktina su pirmosios instancijos teismo atsisakymu priimti skundo dalį dėl šeštojo ir tryliktojo reikalavimų įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pripažinti netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. stažo ir įmokų laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo.

37Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su pirmosios instancijos teismo atsisakymu priimti skundo dalį dėl septintojo, keturioliktojo ir penkioliktojo reikalavimų: skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams, pažeidusiems nutartimi nustatytą draudimą ir balsavusiems „už“ D. K. priėmimą į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimant Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“; pripažinti negaliojančia Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvadą Nr. 27L-69 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“ – „Šio konkurso metu VTĮ ir Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimų nenustatyta“; įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėją D. B. ir vyriausiąją specialistę L. R. per protingą terminą iš naujo surašyti išvadą „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas skundų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir

39kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (žr., pvz., administracines bylas Nr. A14-261/2007, Nr. AS146-669/2009, Nr. AS146-20/2012). Jau bylos priėmimo stadijoje yra akivaizdu, kad patenkinus pareiškėjos reikalavimus, susijusius su Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus patarėjo D. B. ir vyriausiosios specialistės L. R. 2013 m. vasario 4 d. išvada Nr. 27L-69 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi Elektrėnų savivaldybės administracijoje“, realiai nebūtų apgintos pažeistos teisės ar teisėti interesai, todėl tokie reikalavimai negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Ši išvada gali (ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip administracinio akto motyvuojamoji dalis, t. y. ši išvada teismo turi būti įvertinta kaip skundžiamo sprendimo dėl konkurso laimėtojo argumentas. Reikalavimas dėl baudos paskyrimo taip pat negali būti administracinės bylos nagrinėjimo objektas, dėl jo neturi būti sprendžiama sprendime iš esmės (ABTĮ 15 str.). Atsižvelgiant į tai, kad administracinis teismas negali spręsti dėl baudos paskyrimo kaip dėl savarankiško skundo reikalavimo, jį pagrįstai atsisakyta priimti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog toks reikalavimas yra nagrinėtinas kaip procesinio pobūdžio prašymas, atsižvelgiant į pareiškėjos atskirajame skunde nurodytas aplinkybes.

40Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pagrįstai nutarė atsisakyti priimti pareiškėjos skundo dalį.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjos I. C. atskirąjį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja I. C. (toliau – ir pareiškėja) 2013 m.... 5. 1. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį,... 6. 2. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį,... 7. 3. Pripažinti 2013 m. vasario 1 d. Konkurso protokolo Nr. 14.1-1 dalį,... 8. 4. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą organizuoti... 9. 5. Pripažinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d.... 10. 6. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą artimiausiame Elektrėnų... 11. 7. Skirti 1 000 Lt baudą Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams,... 12. 8. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę artimiausiame Elektrėnų savivaldybės... 13. 9. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą sugrąžinti į... 14. 10. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti visus... 15. 11. Įpareigoti Valstybės tarnybos departamentą atlikti visus reikiamus... 16. 12. Įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti visus... 17. 13. Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (Sodrą) atlikti... 18. 14. Pripažinti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus... 19. 15. Įpareigoti Valstybės tarnybos departamento Tarnybos priežiūros skyriaus... 20. Pareiškėja, kreipdamasi į teismą, iš esmės ginčijo konkurso Elektrėnų... 21. II.... 22. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutarties... 23. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 24. 2013 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. TS-44 „Dėl D. K.... 25. III.... 26. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 27. 1. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas... 28. 2. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas... 29. 3. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas... 30. 4. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas... 31. 5. Nesutinka su teismo išdėstytais motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Atskirasis skundas atmestinas.... 35. Apeliacijos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m.... 36. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinis teismas sprendžia... 37. Apeliacinės instancijos teismas sutinka ir su pirmosios instancijos teismo... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra... 39. kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų... 40. Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalis... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 43. Pareiškėjos I. C. atskirąjį skundą atmesti.... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalį... 45. Nutartis neskundžiama....