Byla 2S-381-852/2017
Dėl uždraudimo skleisti tikrovės neatitinkančių duomenis, žeminančius dalykinę reputaciją

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Ekskomisarų biuras“ ieškinį atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“, A. D., V. K. dėl uždraudimo skleisti tikrovės neatitinkančių duomenis, žeminančius dalykinę reputaciją.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi apeliantui A. D. buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, kadangi pateiktas skundas neatitinka procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamų įstatymo reikalavimų: nenurodyta dėl kokio procesinio teismo sprendimo teikiamas skundas ar skundžiamas teismo 2009 m. gegužės 6 d. priimtas sprendimas ar teismo nutartis (nenurodyta teismo sprendimo ar nutarties priėmimo data).

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi laikė nepaduotais ir grąžino apeliantui 2016 m. spalio 11 d. skundą dėl nutarties panaikinimo dėl netinkamai taikytų teisės aktų ir 2016 m. lapkričio 14 d. trūkumų šalinimo skundą dėl nutarties panaikinimo dėl netinkamai taikytų teisės aktų. Teismas laikė, kad apeliantas nepašalino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartyje nurodytų trūkumų, kadangi negalima nustatyti kurioje byloje ir koks teismo sprendimas skundžiamas: pirminiame skunde buvo nurodytas bylos Nr. 2-2047-141/2009, tačiau šioje byloje nebuvo priimtas sprendimas už akių ir nėra jokio 2008 m. birželio 30 d. priimto teismo procesinio sprendimo. Apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti – apskundimo terminas baigėsi dar 2009 m. ir tai nebuvo sprendimas už akių. Teismas taip pat pažymėjo, kad apeliaciniam skundui paduoti yra praleistas terminas daugiau kaip tris mėnesius, ir todėl nebegali būti atnaujintas pagal CPK 307 str. 3 d. nuostatas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atsakovas A. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutarties. Skunde nurodo, kad skundė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą už akių. Teigia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 1 d. nutarties baudžiamojoje byloje 2K-7-205-222/2015 išaiškinimai ir skundžiamo teismo sprendimai akivaizdžiai vienas kitam prieštarauja, todėl tai turi būti traktuojama, kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė. Teigia, kad žyminio mokesčio sumokėjimą prašė atidėti arba atleisti nuo jo mokėjimo.

7Teismas

konstatuoja:

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatyto bylos aplinkybės, esmė ir teisiniai argumentai

8Atskirasis skundas netenkinamas.

9Apeliacinės bylos dalykas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK griežtai ir aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti minėtą savo teisę. Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka.

11CPK 306 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti apeliaciniam skundui keliami reikalavimai, tarp kurių yra reikalavimas, kad skunde būtų nurodytos aplinkybės, patvirtinančios sprendimo (nutarties) ar jo dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ar teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės. Pažymėtina, kad proceso įstatyme numatyti reikalavimai procesiniam dokumentui reikalingi tam, jog nuo pat pradžių bylos nagrinėjimas būtų aiškus, kad ginčo šalys žinotų priešingos šalies reikalavimus ir galėtų tinkamai į juos atsikirsti. Tai, ar pateiktas procesinis dokumentas atitinka jam keliamus reikalavimus, patikrina teismas, spręsdamas to dokumento priėmimo klausimą. Jeigu procesinis dokumentas neatitinka proceso įstatymo reikalavimų, teismas privalo nustatyti terminą trūkumams šalinti (CPK 115 str. 2 d., 316 str.).

12Nagrinėjamu atveju atsakovas A. D. pateikė skundą, kuriame nurodė, kad skundžia Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškovo prevencinis ieškinys. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. spalio 28 d. nutartimi nustatė atsakovui terminą skundo trūkumams pašalinti: nurodyti kokį teismo sprendimą/nutartį atsakovas skundžia. Atsakovas šalindamas teismo nustatytus trūkumus nurodė, kad skundžia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 30 d. sprendimą už akių. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad atsakovas nepašalino nustatytų trūkumų laikė skundą nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

13Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų, t.y. nenurodė skundą pagrindžiančių aplinkybių, todėl teismas pagrįstai laikė atsakovo skundą nepaduotu. Be kita ko, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nagrinėjamu atveju šioje byloje jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas, kurį, teismo vertinimu, asmuo ir siekia apskųsti. Tačiau kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjo skundas neatitinka apeliacinio skundo reikalavimų, nurodytų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartyje. Be to, apeliantas yra akivaizdžiai praleidęs terminą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 6 d. teismo sprendimo apskundimui ir jis, kaip teisingai pažymėjo teismas, negali būti atnaujintas pagal CPK 307 str. 3 d. nuostatas. Todėl pirmosios instancijos teismas šį skundą taip pat galėjo atsisakyti priimti vadovaudamasis CPK 315 str. 2 d. 1 p.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas, todėl netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 337str. 1 d. 1 p.

Nutarė

16Atsakovo A. D. atskirojo skundo netenkinti.

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai