Byla eB2-2090-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Merulos taksi“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovės BKB Nacionalinės kredito unijos pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Merulos taksi“ ,

Nustatė

2Ieškovė BKB Nacionalinė kredito unija kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Merulos taksi“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovė yra skolinga 1 680 440,13 Eur skolą.

3Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.).

5Kreditoriaus (kreditorių) pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo tvarką reglamentuoja ĮBĮ 6 straipsnis. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalį, jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1-3 punktuose nurodytų sąlygų, pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

6Iš pareiškimo turinio ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovė 2016 m. sausio 28 d. pranešimą Nr. NKU-0775 dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei išsiuntė jos buveinės adresu 2016 m. sausio 29 d. registruotu laišku, tačiau siunta atsakovei nebuvo įteikta ir siunta grąžinta ieškovei. Įrodymų, patvirtinančių, kad pranešimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei buvo siunčiamas pakartotinai, kaip to reikalauja ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatos, teismui nepateikta. Pažymėtina, kad įstatymo nustatytas penkių dienų terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad pranešimas yra įteiktas, skaičiuojamas nuo pakartotinio pranešimo išsiuntimo atsakovės buveinės adresu, jei pradinis pranešimas atsakovei nebuvo įteiktas. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Merulos taksi“ atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

7Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei prieš tai tinkamai įvykdžius ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalies sąlygas ir pateikiant pareiškimą, atitinkantį ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus pareiškimo turinio reikalavimus.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 137 straipsnio 3, 5 dalimis, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovės BKB Nacionalinės kredito unijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Merulos taksi“.

10Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai