Byla AS-252-438/2015
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. ir 2014 m. gruodžio 16 d. nutarčių administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, be kita ko, prašydamas priteisti iš atsakovo už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. 32 740,83 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo dienos, kada išmokėtas neteisėtai sumažintas atlyginimas, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Pareiškėjas su skundu (b. l. 17–23) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, be kita ko, prašydamas priteisti iš atsakovo už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. 9 918,39 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo dienos, kada išmokėtas neteisėtai sumažintas atlyginimas, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi (b. l. 28–29) sujungė pareiškėjo skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. I-8038-580/2014, ir jo skundą, pateiktą administracinėje byloje Nr. I-8039-580/2014, į vieną administracinę bylą, suteikiant jai Nr. I‑8038‑580/2014.

8Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą. Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėse bylose Nr. I-8038-580/2014 ir Nr. I-8039-580/2014 ginčas kilo dėl tų pačių teisinių santykių – neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, reikalavimai keliami tiems patiems atsakovams – Valstybės saugumo departamentui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės saugumo departamento, pareiškėjas dirba Valstybės saugumo departamente. Atsižvelgiant į tai, kad abu skundai paduoti dėl tų pačių atsakovų tų pačių veiksmų, tikslinga pareiškėjo skundus, pateiktus minėtose bylose, sujungti į vieną administracinę bylą.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi (b. l. 50–51) sustabdė administracinę bylą Nr. I-8038-580/2014, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602-1327/2014 bus priimtas galutinis procesinis sprendimas.

10Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-5648-437/2013 dėl neišmokėtos darbo užmokesčio nepriemokos priteisimo 2013 m. gruodžio 20 d. priėmė sprendimą pareiškėjos skundą tenkinti iš dalies. Šiame sprendime teisėjas pažymėjo, kad pareiškėjai dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančių teisės normų taikymo susidarė darbo užmokesčio nepriemoka, kuri turi būti priteisiama iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Specialiųjų tyrimų tarnybos. Pareiškėjos reikalavimams teismas pritaikė 3 metų senaties terminą. Nagrinėjama administracinė byla ir nurodyta administracinė byla Nr. I-5648-437/2013 yra analogiškos, nes ginčas kilo iš to paties teisinio santykio, t. y. dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Taigi abiejose bylose yra aktualus darbuotojų pažeistų teisių į susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką gynimo klausimai. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimas minėtoje administracinėje byloje neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. spalio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A602-1327/2014 sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Tarnybos kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-523 2 straipsnio pakeitimo 2014-09-11 įstatymas Nr. XII-1088 neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 69 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai.

11Teismas, vadovaudamasis proceso ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo principais, padarė išvadą, kad nagrinėjama administracinė byla yra susijusi su Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-5648-437/2013, kurią apeliacine tvarka nagrinėdamas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateiks nagrinėjamoje byloje taikytinų teisės normų aiškinimą, todėl, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutarė, kad administracinės bylos Nr. I‑8038-580/2014 negalima išnagrinėti, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602-1327/2014 bus išnagrinėtas apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-5648-437/2013, todėl administracinę bylą Nr. I-8038-580/2014 stabdė.

12III.

13Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. ir 2014 m. gruodžio 16 d. nutarčių (b. l. 57–62) ir prašo šias nutartis panaikinti, taip pat šį skundą nagrinėti žodine tvarka.

14Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi neteisėtai sujungė iškeltas administracines bylas pagal jo pateiktus du skundus, nes skiriasi šių skundų teisiniai ir faktiniai pagrindai, šių skundų reikalavimai bei nagrinėjimo procedūros. Taip pat sujungta administracinė byla neteisėtai Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi buvo sustabdyta, nes administracinė byla, iškelta pagal pirmąjį pareiškėjo skundą, iš esmės skiriasi nuo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų bylų, nes joje negali būti taikomi ieškinio senaties terminai, todėl jokie kompensavimo mechanizmai šioje byloje jokios reikšmės neturi, tuo tarpu administracinė byla, iškelta pagal antrąjį pareiškėjo skundą, taip pat iš esmės skiriasi nuo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų bylų, nes joje ieškinio senaties terminai nepraleisti ir niekas šios aplinkybės neginčija.

15Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartis yra neskundžiama. Taip pat pareiškėjas savo atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kodėl nagrinėjama administracinė byla buvo sustabdyta nepagrįstai, juo labiau, jog teismo posėdžio metu jokių prieštaravimų dėl bylos sustabdymo neišreiškė.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundžia dvi Vilniaus apygardos administracinio teismo priimtas nutartis:

201) 2014 m. spalio 8 d. nutartį, kuria buvo sujungtos administracinės bylos Nr. I‑8038‑580/2014 ir Nr. I-8039-580/2014, iškeltos pagal pareiškėjo pateiktus du atskirus skundus, į vieną administracinę bylą, suteikiant jai Nr. I-8038-580/2014.

212) 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį, kuria buvo sustabdyta administracinė byla Nr. I‑8038‑580/2014, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602-1327/2014 bus priimtas galutinis procesinis sprendimas.

22Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, kad „bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas (prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą“, o 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog „pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai“.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartimi buvo sujungtos administracinės bylos Nr. I-8038-580/2014 ir Nr. I-8039-580/2014, iškeltos pagal pareiškėjo pateiktus du atskirus skundus, į vieną administracinę bylą, suteikiant jai Nr. I-8038-580/2014. Ši teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, Administracinių bylų teisenos įstatymas eksplicitiškai taip pat nenumato galimybės tokią nutartį apskųsti. Pareiškėjas, pateikdamas nagrinėjamą atskirąjį skundą, be kita ko, prašė panaikinti ir šią nutartį (b. l. 61), o pirmosios instancijos teismas pareiškėjo atskirąjį skundą su minėtu reikalavimu priėmė ir perdavė jį nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (b. l. 63). Tačiau, kaip jau buvo minėta prieš tai, teismų nutartys sujungti administracines bylas yra neskundžiamos, todėl administracinė byla pagal pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo nutraukiama, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

25Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarties

26Šia nutartimi pirmosios instancijos teismas sustabdė administracinę bylą Nr. I-8038-580/2014, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602‑1327/2014 bus priimtas galutinis procesinis sprendimas. Tokią nutartį pirmosios instancijos teismas priėmė nustatęs, kad nagrinėjama byla ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. A602‑1327/2014 yra analogiškos, kilo iš to paties teisinio santykio, t. y. dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

27Administracinė byla buvo sustabdyta ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y., kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. ABTĮ 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką taikant įstatymus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pripažįstama teismo teisė stabdyti administracinę bylą iki bus išnagrinėta kita administracinė byla, kurioje bus kuriamas teismo precedentas, sudarius išplėstinę teisėjų kolegiją (žr. 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-468/2014).

28Pareiškėjas, nagrinėjamoje administracinėje byloje pateikdamas skundą (b. l. 1–5), be kita ko, prašo priteisti iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 32 740,83 Lt neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. Šį reikalavimą pareiškėjas kildina taip pat ir iš 2009 m. liepos 17 d. priimto Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo, įsigaliojusio 2009 m. rugpjūčio 1 d. (Žin., 2009, Nr. 91‑3918), bei Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatų.

29Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602-1327/2014 ginčas kilęs dėl pareiškėjos reikalavimo priteisti iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 20 660,93 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp jai faktiškai apskaičiuoto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kurį nuo 2009 m. gegužės 1 d. jai privalėjo mokėti. Šį reikalavimą pareiškėja kildina iš 2009 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusio Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo bei Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo nuostatų. Šios administracinės bylos nagrinėjimui Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra sudaryta išplėstinė penkių teisėjų kolegija, bus sprendžiami klausimai dėl valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio.

30Kaip matyti iš to, kas išdėstyta prieš tai, tiek nagrinėjamoje administracinėje byloje, tiek Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. A602‑1327/2014, yra aktualūs klausimai dėl valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, kurie yra kildinami iš tais pačiais teisės aktais reglamentuojamų teisinių santykių. Iš to darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti nagrinėjamą bylą ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Pareiškėjui nenurodžius jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių, patvirtinančių, kad nagrinėjama administracinė byla buvo sustabdyta neteisėtai ir nepagrįstai (tokių aplinkybių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas), konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

31Pareiškėjas atskirajame skunde suformulavo prašymą nagrinėti šį skundą žodinio proceso tvarka. ABTĮ 150 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „teismas atskirąjį skundą paprastai nagrinėja rašytinio proceso tvarka“. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindu jo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl šis jo prašymas netekinamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33administracinę bylą pagal pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo nutraukti.

34pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarties atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–5)... 5. Pareiškėjas su skundu (b. l. 17–23) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi (b. l.... 8. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. nutartimi... 10. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 11. Teismas, vadovaudamasis proceso ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo... 12. III.... 13. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos... 14. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 8 d.... 15. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas atsiliepimu į... 16. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d.... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundžia dvi Vilniaus... 20. 1) 2014 m. spalio 8 d. nutartį, kuria buvo sujungtos administracinės bylos... 21. 2) 2014 m. gruodžio 16 d. nutartį, kuria buvo sustabdyta administracinė byla... 22. Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartimi buvo... 25. Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d.... 26. Šia nutartimi pirmosios instancijos teismas sustabdė administracinę bylą... 27. Administracinė byla buvo sustabdyta ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto... 28. Pareiškėjas, nagrinėjamoje administracinėje byloje pateikdamas skundą (b.... 29. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje... 30. Kaip matyti iš to, kas išdėstyta prieš tai, tiek nagrinėjamoje... 31. Pareiškėjas atskirajame skunde suformulavo prašymą nagrinėti šį skundą... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. administracinę bylą pagal pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl... 34. pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio... 35. Nutartis neskundžiama....