Byla e2-466-656/2019
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, dėl sutarties pripažinimo neteisėta ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai Mileišaitei, dalyvaujant ieškovui I. K., ieškovo atstovei advokatei R. J., atsakovui A. J., atsakovų atstovui advokato padėjėjui B. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. K. ieškinį atsakovams A. J. ir G. J., trečiasis asmuo UAB „GJ Baldai“, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, dėl sutarties pripažinimo neteisėta ir restitucijos taikymo.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ieškinio argumentai ir reikalavimai

51.

6Ieškovas I. K. pareiškė ieškinį atsakovams A. J. (ir - Atsakovas 1) ir G. J. (ir - Atsakovas 2), kurį patikslinęs prašo: 1) pripažinti neteisėtu atsakovo A. J. atliktą vienašališką 2012-05-11 UAB „GJ Baldai“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą; 2) pripažinus neteisėtu vienašalį sutarties nutraukimą, pripažinti 2012-05-11 UAB „GJ Baldai“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia; 3) pripažinus akcijų pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją, įpareigojant Atsakovus grąžinti ieškovui 75 000 Eur bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad Ieškovas ir Atsakovas 2 2012-05-11 sudarė Sutartį, kuria Atsakovas 2 Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigojo perleisti ir perduoti visas paprastąsias nematerialiąsias Bendrovės akcijas (100 vnt.), kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 Lt ir kurios bendrai sudaro 100 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia atitinkamą kiekį balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, Ieškovui, o Ieškovas įsipareigojo nupirkti šias akcijas ir sumokėti Atsakovui 2 jų pirkimo kainą.

93.

10Sutarties 3 punktas nustatė akcijų pirkimo kainą ir kainos sumokėjimo tvarką. Pagal Sutartį akcijų pirkimo kaina - 172 640 Lt (50 000 Eur). Remiantis Sutarties 3.2. punktu, Ieškovas įsipareigojo sumokėti pirkimo kainą tokia tvarka: (1) iki 2012-05-18 imtinai sumokėti Atsakovui 2 pusę kainos, t. y. 86 320 Lt (25 000 Eur); (2) likusią pirkimo kainos dalį, t.y. 86 320 Lt (25 000 Eur), per 5 darbo dienas nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) paramos išmokėjimo Bendrovei pagal 2011-09-05 Bendrovės su NMA sudarytą Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos srities „Ne žemės ūkio veikla“ paramos sutartį (toliau - Paramos sutartis). Ieškovas pagal Sutartį įsipareigojo iki 2012-05-18 imtinai padengti 86 320 Lt (25 000 Eur) dydžio Bendrovės įsiskolinimą kreditoriui VšĮ „Doctum“ pagal 2012-04-27 sutartį Nr. 2012/04271.

114.

12Sutartyje, be kita ko, numatyta, kad nuosavybės teisė į parduodamas akcijas pereina Ieškovui nuo to momento, kai Ieškovas sumoka Atsakovui 2 pusę akcijų pirkimo kainos, Sutarties 3.2.1. punkte nustatyta tvarka ir terminu, ir padengia visą Sutartyje nurodytą Bendrovės įsiskolinimo sumą kreditoriui VšĮ „Doctum“ (Sutarties 5.1. punktas). Taigi nuosavybės teisė į Bendrovės akcijas Ieškovui perėjo dar galutinai neapmokėjus akcijų kainos pagal Sutartį, t.y. dar iki 25 000 Eur sumos pagal Sutarties 3.2.2 punktą apmokėjimo. Sutarties 7.2. punkte nustatyta, jog Ieškovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutarties 3.2.1 ir 4.1.2 punktuose nustatytus įsipareigojimus šiuose punktuose nustatytais terminais, Sutartis automatiškai, t. y. be jokių papildomų procedūrų, pasibaigia ir šalys privalo viena kitai perduoti viską, ką viena iš kitos yra gavusios pagal Sutartį.

135.

14Ieškovas tinkamai sumokėjo Atsakovui 2 pusę akcijų pirkimo kainos, t.y. 86 320 Lt (25 000 Eur) (Sutarties.2.1. punktas). Šios aplinkybės neginčija Atsakovai. Vadovaujantis Sutarties 4.1.2. punktu Ieškovas padengė 86 320 Lt (25 000 Eur) dydžio Bendrovės įsiskolinimą kreditoriui VšĮ „Doctum“ pagal 2012-04-27 sutartį Nr. 2012/04271. Parama Bendrovei buvo išmokėta 2013 metais. Po paramos išmokėjimo Bendrovei, Ieškovas sumokėjo Atsakovui 2. 86 320 Lt (25 000 Eur) (Sutarties 3.2.2 punktas). Pažymėjo, kad Ieškovas negali pateikti sumokėjimą patvirtinančių dokumentų, kadangi Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktos 2014-03-05 kratos metu buvo paimti Bendrovės dokumentai, patvirtinantys 86 320 Lt (25 000 Eur) sumos sumokėjimą. Šiai aplinkybei pagrįsti pateikia Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos 2016-02-12 raštą Nr. 25/9-1-2-3165 „Dėl informacijos pateikimo“.

156.

162015-09-30 Atsakovas 1 ir Atsakovas 2 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2015/09/30, kuria Atsakovas 2 perleido Atsakovui 1 teisę išreikalauti iš Ieškovo 25 000 Eur skolą. Atsakovas 1 2015-10-23 pateikė Ieškovui reikalavimą dėl 25 000 Eur sumą skolos apmokėjimo. 2015-12-15 Atsakovas 1 pateikė Ieškovui pranešimą dėl Sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo. Šiame pranešime nurodė, jog Ieškovas, be kita ko, neįvykdė Sutarties 4.1.2 punkte numatyto įsipareigojimo, t. y. nepadengė Bendrovės įsiskolinimo VšĮ „Doctum“ bei nurodė, jog nesumokėjus 25 000 Eur skolos bei neįvykdžius Sutarties 4.1.2 punkte nurodyto įsipareigojimo, Sutartis bus laikoma nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. Atsakovas 1 2015-12-15 pranešimu dėl Sutarties nutraukimo nutraukė Sutartį vadovaudamasis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi. Nutraukus sutartį (2016-02-12) Bendrovės vadovas V. U. Juridinių asmenų registre panaikino Ieškovo registraciją bei įregistravo Bendrovės vieninteliu akcininku Atsakovą 1.

177.

18Ieškovo tvirtinimu, Sutartis vienašališkai nutraukta (CK 6.217 straipsnis) neteisėtai, pažeidžiant CK 1.5 nustatytus principus, nes Ieškovas yra įvykdęs Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

198.

20Ieškinyje nurodė, kad yra pagrindas Sutartį pripažinti negaliojančia (CK 1.80 straipsnis). Pažymėjo, kad Atsakovas 1 vienašališkai Sutartį nutraukė neteisėtai, pažeisdamas CK 6.217 straipsnio nustatytus reikalavimus dėl esminio sutarties pažeidimo, nes Ieškovas buvo įvykdęs Sutarties sąlygas (sumokėjo viso 75 000 Eur), tačiau Atsakovai nėra įvykdę pareigos perduoti Bendrovės akcijas (6.317 straipsnis). Dėl nurodyto Sutarties nutraukimas yra negaliojantis ab initio vadovaujantis CK 1.80 straipsniu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms. Šios pareigos Atsakovai negali tinkamai įvykdyti, nes Bendrovei iškelta bankroto byla. Jeigu tam tikra sutarties sąlyga yra tokia svarbi, kad galima daryti išvadą, jog šalys be jos apskritai nebūtų sudariusios sutarties (kaip nagrinėjamu atveju), reikia pripažinti negaliojančia visą sutartį (CK 1.96, 6.226 straipsniai). Atsakovų vienašalis sutarties nutraukimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

219.

22Ieškovas prašo taikyti vienašalę restituciją. Nurodė, kad teismui pripažinus vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu, Ieškovas nebeturi suinteresuotumo toliau vykdyti Sutartį, nes akcijos nuvertėjo, kol buvo valdomos Atsakovų, Vilniaus apygardos teismui 2018 m. liepos 26 d. nutartimi Bendrovei iškėlus bankroto bylą. Todėl ieškovas prašo teismo, pripažinus Sutartį negaliojančia, taikyti restituciją, įpareigojant Atsakovus grąžinti ieškovui 75 000 Eur.

23II. Atsiliepimo argumentai

2410.

25Atsakovai su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

2611.

27Nurodė, kad Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė į Parduodamas akcijas pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui pusę Akcijų pirkimo kainos, Sutarties 3.2.1 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminu, ir padengia visą Sutartyje nurodytą Bendrovės įsiskolinimo sumą kreditoriui VšĮ „Doctum“, kaip nurodyta Sutarties 4.1.2 straipsnyje.

2812.

29CK 4.49 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad sutartyje gali būti numatyta, kad nuosavybės teisė pereina įgijėjui tik po to, kai jis įvykdys tam tikrą sutartyje nustatytą sąlygą. Ieškovas iki šiol nėra įvykdęs Sutarties 4.1.2 punkte numatytos sąlygos ir nepadengęs Bendrovės 86 320 Lt skolos VšĮ „Doctum“. Ieškovo su ieškiniu pateikti VšĮ „Doctum“ kasos pajamų orderiai galimai suklastoti. Ieškovo atžvilgiu jau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų suklastojimo. Dėl orderių autentiškumo kyla abejonių dėl to, kad ieškovas teismui pateikė pačius VšĮ „Doctum“ kasos pajamų orderius, o ne kasos pajamų orderio kvitus/šakneles, nors ieškovui tariamai atliekant mokėjimą tik ši kasos pajamų orderio dalis galėjo likti ieškovui. Kadangi Ieškovas neįvykdė esminės sutarties sąlygos, nuosavybės teisė į Akcijas ieškovui negalėjo pereiti, nes neatsirado atidedamoji sąlyga.

3013.

31Sutarties 7.2 punktas nustatė, kad Pirkėjui neįvykdžius Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų šiuose straipsniuose nustatytais terminais, Sutartis automatiškai, t.y. be jokių papildomų procedūrų, pasibaigia ir Šalys privalo viena kitai perduoti viską, ką viena iš kitos yra gavusios pagal Sutartį.

3214.

33CK 6.349 straipsnio 2 dalis numato, kai neįvykdomos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, su kuriomis sutartis sieja nuosavybės teisės į daiktus perėjimą pirkėjui, pardavėjas turi teisę išreikalauti daiktus iš pirkėjo, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 1.66 straipsnio 3 dalis nustato, kad sandoris laikomas sudarytu su naikinamąja sąlyga, jeigu šalys sandoriu nustatomų teisių ir pareigų pasibaigimą padarė priklausomą nuo aplinkybės, kurios buvimas ar nebuvimas nežinomas.

3415.

35Ieškovui neįvykdžius Sutarties 7.2 punkte numatytų sąlygų iki 2012 m. gegužės 18 d., Sutartis baigėsi dar 2012 m. gegužės 19 d. ir šalys turėjo viena kitai grąžinti viena kitai viską, ką buvo gavusios. Ieškovas klaidina teismą, kad Atsakovai vengė grąžinti pagal Sutartį gautus pinigus, nes Atsakovas 1 siuntė Ieškovui prašymą nurodyti banko sąskaitą, į kurią galėtų pervesti pinigus, tačiau pastarasis iki šiol to nepadarė.

3616.

37CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sudarytos sutarties nutraukimo galimybė nustatyta įstatyme - CK 6.217 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

3817.

39Ieškovas pats ieškinyje nurodo, kad minėta parama UAB „GJ baldai“ buvo išmokėta dar 2013 metais, todėl Ieškovas 86 320 Lt turėjo sumokėti dar 2013 metais (Sutarties 3.2.2 punktas), tačiau iki šiol minėtos sumos Atsakovams nesumokėjo. Ieškovas klaidina teismą, kad negali pateikti 86 320 Lt sumokėjimą patvirtinančių įrodymų, nes FNTT 2014-03-05 atliktos kratos metu buvo paimti tam tikri Bendrovės dokumentai, įskaitant ir 86 320 Lt sumokėjimą Atsakovui 1. Visų pirma, Ieškovo mokėjimas už akcijas turėjo būti atliktas paties Ieškovo, t.y. UAB „GJ baldai“ buhalterinės apskaitos dokumentai neturi visiškai jokio ryšio su Ieškovo įsipareigojimų vykdymu. Antra, kaip matyti iš Ieškovo pateikto FNTT 2016-02-12 rašto Nr. 25/9-1-2- 3165 „Dėl informacijos pateikimo“, UAB „GJ baldai“ 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo paimti. Taigi jeigu Ieškovas būtų sumokėjęs Atsakovams 86 320 Lt pagal Sutarties 3.2.2. punktą, jis turėjo visas galimybes pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

4018.

41Atsakovas 1 nuolat reikalavo Ieškovą sumokėti Sutarties 3.2.2 punkte numatytą sumą, tačiau Ieškovas to nepadarė. Paaiškėjus, kad Ieškovas neįvykdė ir pareigos padengti 86 320 Lt skolą VšĮ „Doctum“, 2015 m. gruodžio 15 d. Pranešimu dėl 2012-05-11 UAB „GJ baldai“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo Ieškovui buvo nustatytas papildomas 30 d. terminas sumokėti skolą pagal Sutartį Atsakovui 1 bei pateikti įrodymus apie Sutarties 4.1.2 punkte numatyto įsipareigojimo įvykdymą. Atsakovas 1 2016-02-05 raštu dar kartą pakartotinai pareikalavo Ieškovą sumokėti įsiskolinimą, primindamas, jog neįvykdžius šios pareigos, sutartis bus vienašališkai nutraukta nuo 2016-02-12.

4219.

43Ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, t. y. nesumokėjo netgi pusės akcijų pardavimo kainos, kuri sudaro 25 000 Eur ir yra didelė suma, to nepadarė netgi po rašytinio priminimo ir įspėjimo apie vienašališką Sutarties nutraukimą. Ieškovas nesumokėjo ir Sutarties 4.1.2 punkte numatytos skolos VšĮ „Doctum“. Atsakovas 1 nesitikėjo, kad Ieškovas įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus, nes Ieškovas ilgą laiką nevykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ir atsisakė juos vykdyti, neturėjo jokio vertingo kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl ko buvo pagrįstų abejonių, kad ir ikiteisminiame tyrime Ieškovui priklausančiam turtui yra pritaikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.

4420.

45Ieškovui neįvykdžius sutartinių prievolių buvo visos sąlygos Sutartį nutraukti dėl esminio sutarties pažeidimo.

4621.

47Atsakovas 2, vadovaujantis 2015-09-30 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2015/09/30 3.1.1 punktu, perleido Atsakovui 1 savo turimą 25 000 Eur piniginį reikalavimą (Reikalavimo perleidimo sutarties 1.1 punktas) bei visas teises ir pareigas pagal Sutartį (Reikalavimo perleidimo sutarties 2.2 punktas). Iš Reikalavimų perleidimo sutarties teksto akivaizdu, kad atsakovai susitarė dėl visų iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų perleidimo, įskaitant ir teisę nutraukti Sutartį bei iš to kylančias pasekmes. T. A. 1 turėjo teisę nutraukti sutartį su ieškovu.

4822.

49Ieškovas prašo pripažinti tarp šalių sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.). Ieškovas ne tik nenurodė kokioms teisės normos šalių sudaryta sutartis prieštarauja, tačiau nepateikė ir savo teiginius patvirtinančių įrodymų ar bent racionalių argumentų. Sutarties negaliojimo pagrindą ieškovas grindžia tuo, kad jam neva nebuvo perduotos bendrovės akcijos ir kad šiuo metu jis prarado suinteresuotumą dėl akcijų įsigijimų, kadangi UAB „GJ baldai“ buvo iškelta bankroto byla, tačiau atsižvelgiantį LAT praktiką ir išaiškinimus, akivaizdu, kad ieškovo nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti tarp šalių sudarytą akcijų pirkimo pardavimo sutartį negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu.

5023.

51Šalių sudarytos Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė į Parduodamas akcijas pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui pusę Akcijų Pirkimo kainos, Sutarties 3.2.1 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminu, ir padengia visą Sutartyje nurodytą Bendrovės įsiskolinimo sumą kreditoriui VšĮ „Doctum“, kaip nurodyta Sutarties 4.1.2 straipsnyje. Taigi, ieškovui teigiant, kad jis atliko visus sutartyje numatytus mokėjimus ir sumokėjo 75 000 Eur, jam nuosavybės teisės į akcijas Sutarties 5.1 punkto pagrindu turėjo pereiti, kai ieškovas sumokėjo pusę Akcijų Pirkimo kainos ir padengė UAB „GJ baldai“ įsiskolinimą VšĮ „Doctum“. Šios aplinkybės sąlygoja, kad šalys Sutartyje susitarė dėl alternatyvaus nuosavybės teisių perėjimo būdo, nesiejamo su pačių akcijų fiziniu perdavimu ar priėmimo perdavimo akto pasirašymu. Sprendžiant klausimą ar akcijos nebuvo perduotos ieškovui yra svarbu ir tai, kad UAB „GJ baldai“ akcijos buvo nematerialios, todėl jų perduoti fiziškai ir pasirašyti akcijų priėmimo perdavimo aktą buvo neįmanoma. Ieškovas buvo įregistruotas kaip vienintelis UAB „GJ baldai“ akcininkas VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre. Kaip bendrovės vienintelis akcininkas priėminėjo sprendimus dėl UAB „GJ Baldai“ direktorių atšaukimo ir paskyrimo, todėl akivaizdu, kad ieškovas disponavo visomis akcininkui įstatyme nustatytomis teisėmis, kas įrodo, jog ieškovas laikė, kad jam Sutarties pagrindu įsigytos UAB „GJ baldai“ akcijos buvo perduotos.

5224.

53Kadangi nėra jokio teisinio pagrindo tarp šalių sudarytą akcijų pirkimo pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia, ieškovo reikalavimas dėl vienašalės restitucijos taikymo taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Reikalavimas priteisti iš atsakovų 75 000 Eur sumą, taikant restituciją yra nepagrįstas bei atmestinas ir dėl tos priežasties, kad ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių 75 000 Eur sumos sumokėjimą atsakovams.

54III. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

55Faktinės bylos aplinkybės

5625.

57Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalis siejo akcijų pirkimo – pardavimo sutartiniai teisiniai santykiai.

5826.

592012-05-11 Ieškovas ir Atsakovas 2 buvo sudarę Sutartį, kuria Atsakovas 2 Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigojo perleisti ir perduoti visas paprastąsias nematerialiąsias UAB „GJ baldai“ akcijas (100 vnt.). Sutarties 3 punktas nustatė akcijų pirkimo kainą ir kainos sumokėjimo tvarką. Sutartimi nustatyta akcijų pirkimo kaina -172 640 Lt (50 000 Eur). Sutartimi Ieškovas įsipareigojo Atsakovui 2 sumokėti pirkimo kainą tokia tvarka: (1) iki 2012-05-18 imtinai sumokėti pusę kainos, t.y. 86 320 Lt (25 000 Eur) (Sutarties 3.2.1 punktas); (2) likusią pirkimo kainos dalį, t.y. 86 320 Lt (25 000 Eur), - per 5 darbo dienas nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA ir/ar Agentūra) paramos išmokėjimo Bendrovei pagal 2011-09-05 Bendrovės su NMA sudarytą Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos srities „Ne žemės ūkio veikla“ paramos sutartį (toliau - Paramos sutartis) dienos (Sutarties 3.2.2 punktas). Taip pat Ieškovas pagal Sutartį įsipareigojo iki 2012-05-18 imtinai padengti 86 320 Lt (25 000 Eur) dydžio Bendrovės įsiskolinimą kreditoriui VšĮ „Doctum“ pagal 2012-04-27 sutartį Nr. 2012/04271 (Sutarties 4.1.2 punktas). Sutarties 7.2. punkte nustatyta, kad, Ieškovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutarties 3.2.1 ir 4.1.2 punktuose nustatytus įsipareigojimus šiuose punktuose nustatytais terminais, Sutartis automatiškai, t. y. be jokių papildomų procedūrų, pasibaigia ir šalys privalo viena kitai perduoti viską, ką viena iš kitos yra gavusios pagal Sutartį.

6027.

61Atsakovas 2 2015-09-30 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2015/09/30 3.1.1 punktu nustatė, kad perleidžia Atsakovui 1 savo turimą 25 000 Eur piniginį reikalavimą (Reikalavimo perleidimo sutarties 1.1 punktas) bei visas teises ir pareigas pagal Sutartį (Reikalavimo perleidimo sutarties 2.2 punktas).

6228.

63Atsakovas 1 pareikalavo ieškovo sumokėti Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose nustatytas sumas per papildomai nustatytą terminą. Atsakovas 1 sprendė, kad Ieškovas Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose nustatytų sąlygų neįvykdė per papildomą terminą, dėl ko 2016-02-12 vienašališkai nutraukė Sutartį su Ieškovu dėl esminio sutarties pažeidimo.

64Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo

6529.

66Kaip jau minėta, Sutarties 3.2.1 punktas nustatė Ieškovui pareigą iki 2012-05-18 imtinai sumokėti pusę kainos, t.y. 86 320 Lt (25 000 Eur) Atsakovui 2, o Sutarties 4.1.2 punktas nustatė Ieškovui pareigą iki 2012-05-18 imtinai padengti 86 320 Lt (25 000 Eur) dydžio Bendrovės įsiskolinimą kreditoriui VšĮ „Doctum“ pagal 2012-04-27 sutartį Nr. 2012/04271 (Sutarties 4.1.2 punktas). Sutarties 7.2 punktas nustatė, kad Ieškovui neįvykdžius Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose nustatytų įsipareigojimų nustatytais terminais, Sutartis automatiškai, t. y. be jokių papildomų procedūrų, pasibaigia ir Šalys privalo viena kitai perduoti viską, ką viena iš kitos yra gavusios pagal Sutartį.

6730.

68Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta ginčas dėl to, ar ieškovas tinkamai įvykdė Sutarties sąlygas, nustatytas Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose. Ieškovas tvirtina, kad yra įvykdęs minėtas Sutarties sąlygas, t. y. sumokėjęs Atsakovui 2 86 320 Lt (25 000 Eur) ir VšĮ „Doctum“ 86 320 Lt (25 000 Eur).

6931.

70Ieškovas nurodo, kad į bylą negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atsiskaitymo su Atsakovu 2 faktą, nes šie dokumentai buvo paimti Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – ir FNTT) 2014-03-05 atliktos kratos metu kartu su UAB „GJ Baldai“ dokumentais.

7132.

72Teismo vertinimu, į bylą pateikti rašytiniai dokumentai nepatvirtina ieškovo nurodytų aplinkybių. Ieškovas nepateikė FNTT poėmio akto, iš kurio būtų matyti apie ieškovo nurodytų dokumentų poėmį. Prie ieškinio pridėtame FNTT 2016-02-12 rašte Nr. 25/9-1-2-3165 „Dėl informacijos pateikimo“, adresuotame Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, pateikta informacija, jog 2014-03-06 vykusios kratos metu buvo paimta UAB „GJ baldai“ techninė dokumentacija, kuri grąžinta dar 2014-10-28, bei iš UAB „Emilė“ patalpų paimti skirtingų laikotarpių UAB „GJ baldai“ dokumentai. Atsižvelgiant į pateikto FNTT 2016-02-12 rašto turinį, negalima daryti išvados, kad jis pagrįstų, jog poėmio metu buvo paimti ieškovo nurodyti dokumentai.

7333.

74Ieškovo prašymu, Ieškovo atstovei advokatei R. J. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo išduotas teismo liudijimas, kuriuo atstovei buvo suteikta teisė gauti iš FNTT kratos metu paimtus duomenis, patvirtinančius Ieškovo mokėjimus UAB „GJ baldai“. Teismui Ieškovo atstovė pateikė FNTT 2018-12-19 raštą Nr. 25/9-1-2-00892, kuriame pateikta informacija, kad 2014-03-06 kratos metu UAB „GJ baldai“ kasos pajamų orderių nebuvo rasta ir paimta.

7534.

76Įvertinus aptartas aplinkybes laikytina, kad Ieškovas neįrodė, kad Atsakovui 2 yra sumokėjęs 86 320 Lt (25 000 Eur) sumą, taip pat nepagrindė, kad šių duomenų negali pateikti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (CPK 178 straipsnis).

7735.

78Ieškovas tvirtina, kad negali pateikti dokumentų originalų, kurie patvirtintų jo 86 320 Lt (25 000 Eur) sumos sumokėjimą VšĮ „Doctum“. Teismui jis pateikė kopijas VšĮ „Doctum“ kasos pajamų orderių: 2012 m. gegužės 14 d. kasos pajamų orderis Serija Doc Nr. 0005 (40 000 Lt); 2012 m. gegužės 15 d. kasos pajamų orderis Serija Doc Nr. 0006 (46 320 Lt).

7936.

80Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus. Ieškovas pinigų sumokėjimo VšĮ „Doctum“ faktą grindžia kasos pajamų orderių kopijomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kai nėra dokumento originalo, o tik kopija, teismas sprendžia, ar kopiją pripažinti įrodymu, ir vertina jos įrodomąją reikšmę nustatydamas bylos faktines aplinkybes. Kai dokumento originalas neišlikęs, jo kopija teismo gali būti pripažįstama įrodymu, atsižvelgiant į tai, kaip šioje kopijoje esantys duomenys dera ir ar neprieštarauja kitoms bylos aplinkybėms bei kitiems įrodymų duomenims, ar kiti bylos įrodymai nepaneigia kopijoje išdėstytų duomenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-395-469/2016).

8137.

82Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių 10 punkte nurodyta, jog priėmus pinigus į kasą atskaitingas asmuo, gavęs pinigus, išrašo kasos pajamų orderį, kuris lieka atskaitingam asmeniui ir kasos pajamų orderio kvitą, kuris atiduodamas pinigų mokėtojui. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė kasos pajamų orderio kvito, kuris, jam kaip sumokėjusiam pinigus asmeniui, turėjo būti išduotas atsakingo VšĮ „Doctum“ asmens. Jis teismui pateikė kasos pajamų orderio, kuris turėjo likti VšĮ „Doctum“ apskaitoje, kopiją. Todėl, ieškovui nepateikus buhalterinio dokumento originalo, be to, atsižvelgiant į jau minėtas specialiąsias imperatyvias buhalterinės apskaitos taisykles (kuomet kasos pajamų orderis lieka įmonės buhalteriniuose dokumentuose), teismas sutinka su atsakovų pozicija, kad teismui pateiktų įrodymų patikimumas kelia abejonių, todėl jie vertintini kitų įrodymų ir aplinkybių kontekste.

8338.

84Teismui pateikti kasos pajamų orderiai, kurių kopijas pateikė teismui, pasirašyti VšĮ „Doctum“ kasininko ir buhalterio A. T.. Teismo duomenimis A. T. buvo ir VšĮ „Doctum“ vadovas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui VšĮ „Doctum“ Kasos knygos kopiją už laikotarpį nuo 2012-05-01 iki 2012-05-31. Tokių duomenų VšĮ „Doctum“ vadovas nepateikė, už ką jam buvo paskirta bauda. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartimi VšĮ „Doctum“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“ (bylos Nr. B2-1408-866/2019). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, VšĮ „Doctum“ vadovas administratoriui nėra perdavęs įmonės dokumentų, dėl ko teismo 2019 m. balandžio 17 d. nutartimi VšĮ „Doctum“ vadovui paskirta bauda.

8539.

86Taigi, nors ieškovas ir tvirtina sumokėjęs VšĮ „Doctum“ 86 320 Lt (25 000 Eur) sumą, tačiau jam nepateikus dokumentų originalų, kurie patvirtintų šios sumos sumokėjimą VšĮ „Doctum“, be to, VšĮ „Doctum“ vadovui vengiant pateikti duomenis apie šių lėšų apskaitymą VšĮ „Doctum“ kasoje, laikytina, kad Ieškovo pateiktos kasos pajamų orderių kopijos, jas vertinant kitų aplinkybių kontekste, nelaikytini patikimais įrodymais, pagrindžiančiais nurodytų lėšų sumokėjimo VšĮ „Doctum“ faktą (CPK 178 straipsnis).

8740.

88Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas nepaneigė pažeidęs Sutarties sąlygas, nustatytas Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose.

89Dėl vienašalio sutarties nutraukimo

9041.

91Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl vienašališkas sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju Sutartyje nebuvo aptarta Atsakovų teisė vienašališkai nutraukti Sutartį, todėl, vertinant Sutarties vienašališko nutraukimo teisėtumą, nustatytina, ar buvo laikytasi įstatyme numatytų vienašališko nutraukimo nuostatų. Nagrinėjamu atveju Atsakovas 1 nutraukė Sutartį CK 217 straipsnio pagrindu dėl esminio sutarties pažeidimo.

9242.

93Esminio sutarties pažeidimo kvalifikuojantys požymiai yra įtvirtinti CK 6.217 straipsnio, reglamentuojančio sutarties šalies teisę vienašališkai nutraukti sutartį, 2 dalyje. CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodyti sutarties esminio pažeidimo pagrindai kiekvienu sutarties pažeidimo atveju yra vertinamojo pobūdžio, todėl leidžia kitai šaliai įrodinėti, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Kasacinio teismo praktikoje esminio sutarties pažeidimo klausimu laikomasi pozicijos, kad, kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiosios dalies to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2012 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012; 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-53-684/2017, 78 punktas).

9443.

95Nustatyta, kad pagal Sutartį už Bendrovės akcijas mokėtina suma buvo 75 000 Eur (50 000 Eur (25 000 + 25 000) bei 25 000 Eur Bendrovės įsiskolinimo kreditoriui VšĮ „Doctum“ padengimas). Byloje nėra ginčo, kad Ieškovas yra sumokėjęs 25 000 Eur, todėl likusi nesumokėta pagal Sutartį skolos dalis sudaro 50 000 Eur. Kaip jau nustatyta byloje, ieškovas įrodymais nepagrindė, kad sumokėjo pagal Sutartį 50 000 Eur sumą (CPK 178 straipsnis). Dėl ieškovo veiksmų buvo pažeisti atsakovų interesai bei lūkesčiai gauti Sutartyje sutartą sumą. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Teismas pripažįsta, kad Sutarties sumos nesumokėjimas, beje šešerius metus (iki ieškinio pateikimo), laikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Atsakovas 1 (reikalavimo teisę pagal Sutartį įgijęs Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi) išsiuntė ieškovui pranešimą apie Sutarties nutraukimą, sudarydamas sąlygas Sutartį įvykdyti per papildomai nustatytą terminą (CPK 6.217 straipsnio 3 dalis). Ieškovas per papildomą terminą įsiskolinimo nepadengė, to neatliko ir iki bylos iškėlimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad Atsakovui 1 buvo teisinis pagrindas vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipiant į teismą (CK 6.218 straipsnio 1 dalis).

9644.

97Atsižvelgiant į aptartą, ieškinio reikalavimas pripažinti Atsakovo 1 atliktą vienašališką 2012-05-11 UAB „GJ Baldai“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą neteisėtu, atmestinas kaip nepagrįstas.

98Dėl Sutarties prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ir restitucijos taikymo

9945.

100Ieškovas prašo pripažinti Sutartį negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms. Nurodė, kad jis yra tinkamai įvykdęs Sutarties sąlygas, sumokėjęs 75 000 Eur sumą, tačiau Atsakovas 2 nėra įvykdęs pareigos perduoti Ieškovui Bendrovės akcijas (CK 6.317 straipsnis). Be to, Ieškovo tvirtinimu, Atsakovas 2 pažeidė CK 6.217 straipsnio nustatytus reikalavimus, nes Sutartį nutraukė nesant esminio Sutarties pažeidimo.

10146.

102Teismas ieškovo argumentus laiko nepagrįstais, o reikalavimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia – atmestinu.

10347.

104Visų pirma, teismas jau pasisakė dėl Ieškovo kaip Sutarties šalies sutartinių prievolių laikymosi ir pripažino jį neįrodžius, kad jis yra sumokėjęs Atsakovams 50 000 Eur sumą pagal Sutartį. Teismas Sutarties vienašališką nutraukimą (CK 6.217 straipsnis) pripažino teisėtu ir pagrįstu.

10548.

106Dėl ieškovo nurodyto argumento, kad jam nebuvo perduotos Bendrovės akcijos, pažymėtina, kad ieškovas nepagrįstai remiasi CK 6.317 straipsniu, nustatančiu pardavėjo pareigą perduoti daiktus.

10749.

108Tarp šalių sudarytos Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė į parduodamas akcijas pereina pirkėjui nuo to momento, kai pirkėjas sumoka pardavėjui pusę akcijų pirkimo kainos, Sutarties 3.2.1 punkte nustatyta tvarka ir terminu, ir padengia visą Sutartyje nurodytą Bendrovės įsiskolinimo sumą kreditoriui VšĮ „Doctum“, kaip nurodyta Sutarties 4.1.2 punkte. Sutarties sąlygos patvirtina, kad šalys susitarė dėl alternatyvaus nuosavybės teisių perėjimo būdo, nesiejamo su pačių akcijų fiziniu perdavimu ar priėmimo perdavimo akto pasirašymu. Be to, Sutarties objektas buvo nematerialios UAB „GJ baldai“ akcijos. Pagal CK 1.101 straipsnio 10 dalį ir Akcinių bendrovių įstatymo 46 straipsnio 2 dalį nematerialios akcijos perleidžiamos atitinkamais įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kas reiškia, kad fiziškas akcijų perdavimas nebūtų galimas.

10950.

110Įvertinus ieškinio argumentus ir pateiktus duomenis, spręstina, kad jie nesudaro pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia remiantis CK 1.80 straipsnio norma.

11151.

112Atmetus ieškinio reikalavimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl restitucijos taikymo.

113Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

11452.

115Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11653.

117Atsakovams byloje atstovavo advokato padėjėjas B. B. 2018-06-01 atstovavimo sutarties pagrindu. Atsakovų atstovas pateikė teismui prašymą priteisti atsakovui A. J. šioje byloje jo patirtas 850 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo parengimą, atstovavimą posėdžiuose bei pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus: sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitus. Išlaidos neviršija Teisingumo ministro kartu patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytų dydžių, todėl prašymas dėl jų priteisimo tenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

11854.

119Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 3 Eur, todėl remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nepriteisiamos.

120Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 198 straipsnio 2 dalimi, 256 straipsniu, 261 straipsniu, teismas

Nutarė

121Ieškinį atmesti.

122Priteisti iš ieškovo I. K. (a.k. ( - ) atsakovui A. J. (a.k. ( - ) 850 Eur bylinėjimosi išlaidų.

123Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I.Ieškinio argumentai ir reikalavimai... 5. 1.... 6. Ieškovas I. K. pareiškė ieškinį atsakovams A. J. (ir - Atsakovas 1) ir G.... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Ieškovas ir Atsakovas 2 2012-05-11 sudarė Sutartį, kuria... 9. 3.... 10. Sutarties 3 punktas nustatė akcijų pirkimo kainą ir kainos sumokėjimo... 11. 4.... 12. Sutartyje, be kita ko, numatyta, kad nuosavybės teisė į parduodamas akcijas... 13. 5.... 14. Ieškovas tinkamai sumokėjo Atsakovui 2 pusę akcijų pirkimo kainos, t.y. 86... 15. 6.... 16. 2015-09-30 Atsakovas 1 ir Atsakovas 2 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį... 17. 7.... 18. Ieškovo tvirtinimu, Sutartis vienašališkai nutraukta (CK 6.217 straipsnis)... 19. 8.... 20. Ieškinyje nurodė, kad yra pagrindas Sutartį pripažinti negaliojančia (CK... 21. 9.... 22. Ieškovas prašo taikyti vienašalę restituciją. Nurodė, kad teismui... 23. II. Atsiliepimo argumentai... 24. 10.... 25. Atsakovai su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 26. 11.... 27. Nurodė, kad Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė į... 28. 12.... 29. CK 4.49 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad sutartyje gali būti numatyta, kad... 30. 13.... 31. Sutarties 7.2 punktas nustatė, kad Pirkėjui neįvykdžius Sutarties 3.2.1 ir... 32. 14.... 33. CK 6.349 straipsnio 2 dalis numato, kai neįvykdomos pirkimo-pardavimo... 34. 15.... 35. Ieškovui neįvykdžius Sutarties 7.2 punkte numatytų sąlygų iki 2012 m.... 36. 16.... 37. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia... 38. 17.... 39. Ieškovas pats ieškinyje nurodo, kad minėta parama UAB „GJ baldai“ buvo... 40. 18.... 41. Atsakovas 1 nuolat reikalavo Ieškovą sumokėti Sutarties 3.2.2 punkte... 42. 19.... 43. Ieškovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, t. y. nesumokėjo... 44. 20.... 45. Ieškovui neįvykdžius sutartinių prievolių buvo visos sąlygos Sutartį... 46. 21.... 47. Atsakovas 2, vadovaujantis 2015-09-30 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.... 48. 22.... 49. Ieškovas prašo pripažinti tarp šalių sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo... 50. 23.... 51. Šalių sudarytos Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė į... 52. 24.... 53. Kadangi nėra jokio teisinio pagrindo tarp šalių sudarytą akcijų pirkimo... 54. III. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo... 55. Faktinės bylos aplinkybės... 56. 25.... 57. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalis siejo akcijų... 58. 26.... 59. 2012-05-11 Ieškovas ir Atsakovas 2 buvo sudarę Sutartį, kuria Atsakovas 2... 60. 27.... 61. Atsakovas 2 2015-09-30 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2015/09/30 3.1.1... 62. 28.... 63. Atsakovas 1 pareikalavo ieškovo sumokėti Sutarties 3.2.1 ir 4.2.1 punktuose... 64. Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo... 65. 29.... 66. Kaip jau minėta, Sutarties 3.2.1 punktas nustatė Ieškovui pareigą iki... 67. 30.... 68. Nagrinėjamu atveju tarp šalių vyksta ginčas dėl to, ar ieškovas tinkamai... 69. 31.... 70. Ieškovas nurodo, kad į bylą negali pateikti dokumentų, patvirtinančių... 71. 32.... 72. Teismo vertinimu, į bylą pateikti rašytiniai dokumentai nepatvirtina... 73. 33.... 74. Ieškovo prašymu, Ieškovo atstovei advokatei R. J. Vilniaus apygardos teismo... 75. 34.... 76. Įvertinus aptartas aplinkybes laikytina, kad Ieškovas neįrodė, kad... 77. 35.... 78. Ieškovas tvirtina, kad negali pateikti dokumentų originalų, kurie... 79. 36.... 80. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę kiekviena šalis... 81. 37.... 82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 83. 38.... 84. Teismui pateikti kasos pajamų orderiai, kurių kopijas pateikė teismui,... 85. 39.... 86. Taigi, nors ieškovas ir tvirtina sumokėjęs VšĮ „Doctum“ 86 320 Lt (25... 87. 40.... 88. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas nepaneigė pažeidęs... 89. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo... 90. 41.... 91. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 92. 42.... 93. Esminio sutarties pažeidimo kvalifikuojantys požymiai yra įtvirtinti CK... 94. 43.... 95. Nustatyta, kad pagal Sutartį už Bendrovės akcijas mokėtina suma buvo 75 000... 96. 44.... 97. Atsižvelgiant į aptartą, ieškinio reikalavimas pripažinti Atsakovo 1... 98. Dėl Sutarties prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ir restitucijos... 99. 45.... 100. Ieškovas prašo pripažinti Sutartį negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1... 101. 46.... 102. Teismas ieškovo argumentus laiko nepagrįstais, o reikalavimą dėl Sutarties... 103. 47.... 104. Visų pirma, teismas jau pasisakė dėl Ieškovo kaip Sutarties šalies... 105. 48.... 106. Dėl ieškovo nurodyto argumento, kad jam nebuvo perduotos Bendrovės akcijos,... 107. 49.... 108. Tarp šalių sudarytos Sutarties 5.1 punktas nustatė, kad nuosavybės teisė... 109. 50.... 110. Įvertinus ieškinio argumentus ir pateiktus duomenis, spręstina, kad jie... 111. 51.... 112. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia,... 113. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 114. 52.... 115. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 116. 53.... 117. Atsakovams byloje atstovavo advokato padėjėjas B. B. 2018-06-01 atstovavimo... 118. 54.... 119. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 120. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 198 straipsnio 2 dalimi, 256... 121. Ieškinį atmesti.... 122. Priteisti iš ieškovo I. K. (a.k. ( - ) atsakovui A. J. (a.k. ( - ) 850 Eur... 123. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...