Byla 2-2666-657/2014
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Laikinai einanti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas Nordea Bank Finland Plc prašymas sujungti Kauno apylinkės teismo civilines bylas Nr. 2-19296-429/2014, Nr. 2-17994-800/2014 ir Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-2307-657/2014. Prašyme nurodoma, kad visose bylose iš esmės nagrinėjamas tapatus klausimas – dėl VšĮ ,,Ekotenisas“ iškeldinimo iš BUAB ,,Ingero“ priklausančių negyvenamųjų patalpų, o apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-17994-800/2014 sustabdyta, kol įsiteisės teismo sprendimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2307-657/2014. Pažymima, kad BUAB ,,Ingero“ bankroto procedūros vyksta gana ilgai, bankroto bylos nagrinėjimas tęsiasi jau ilgiau negu 4 metus ir 4 mėnesius, o visų aukščiau nurodytų civilinių bylų nagrinėjimas skyrium neatitinka operatyvumo ir ekonomiškumo principų. Teigiama, jog sujungus bylas, jos būtų greičiau išnagrinėtos, būtų išvengta apylinkės teisme nagrinėjamų bylų sustabdymo.

3Civilinės bylos sujungiamos.

4Kaip numato CPK 136 straipsnio 4 dalis, dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Ieškinio reikalavimų sujungimo ar išskyrimo tikslas – vadovaujantis civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principais, išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. CPK 136 straipsnio normos suteikia teismui teisę, atsižvelgus į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes bei įsitikinus, kad sujungus kelis reikalavimus, bus greičiau ir teisingai išnagrinėti šalių ginčai, esant CPK 136 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sąlygoms sujungti teismo (teismų) žinioje esančias kelias bylas. Dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 136 str. 4 d.).

5Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2307-657/2014 yra nagrinėjamas ieškovės UAB „SPBI“ (atsakovės kreditorės) ieškinys atsakovei BUAB „Ingero“, tretieji asmenys VšĮ „Ekotenisas“, Nordea Bank Finland Plc, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtu BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus sprendimą – reikalavimą (pranešimai atsakovei 2014-03-05 N. 03-5932 ir 2014-06-09 Nr. 06-13902/1) atlaisvinti patalpas, esančias Kaune, Draugystės g. 10, kurias atsakovė UAB „Ingero“ perdavė trečiajam asmeniui VšĮ „Ekotenisas“ pagal 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį. Iš byloje esančios nurodytos sutarties turinio matyti, jog BUAB „Ingero“ perdavė VšĮ „Ekotenisas“ jai priklausančius statinius (sandėlius), kurių unikalūs numeriai 1997-8002-9029, 4400-1649-9048, esančius žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, Kaune, Draugystės g. 10 jungtinei veiklai vykdyti. Vienas iš argumentų, kuriuo grindžiamas bankroto administratoriaus sprendimų neteisėtumas – 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis nėra nutraukta, todėl turi būti vykdoma. Ieškovė taip pat nurodo, jog šios sutarties vykdymas negali būti vertinamas kaip ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies draudžiama bankrutavusios bendrovės ūkinė – komercinė veikla.

6Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjamos dvi civilinės bylos dėl VšĮ ,,Ekotenisas“ iškeldinimo iš ginčo patalpų, esančių Kaune, Draugystės g. 10.

7Civilinėje byloje Nr. 2-19296-429/2014 Nordea Bank Finland Plc, kaip ieškovės BUAB „Ingero“ kreditorius, bendrovės vardu pareiškė netiesioginį ieškinį dėl VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš BUAB „Ingero“ priklausančių ginčo patalpų, esančių Kaune, Draugystės g. 10. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad 2010 m. sausio 5 d. BUAB „Ingero“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kuria šalys susitarė BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą, unikalus Nr. 1997-8002-9029, ir pastatą, unikalus numeris 4400-1649-9048, esantį žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, Kaune, Draugystės g. 10, naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai be Nordea Bank Finland Plc, BUAB „Ingero“ hipotekos kreditoriaus, sutikimo. Nurodė, kad Nordea Bank Finland Plc ir BUAB „Ingero“ kredito sutarties vykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto, esančio Kaune, Draugystės g. 10: žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852, administracinio pastato, unikalus Nr. 1997-8002-9018, inžinierinių statinių, kurių unikalus Nr. 1997-8002-9050 ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 1997-8002-9029 ir Nr. 4400-1649-9048, hipoteka. Ieškovė taip pat nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1228-254/2013 pripažinus BUAB ,,Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (nutartis įsiteisėjo 2014 m. vasario 7 d.), vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalimi, bendrovė neteko teisės vykdyti ūkinės – komercinės veiklos, įskaitant ir veiklos pagal 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį. Nordea Bank Finland Plc pažymėjo, kad kreipėsi į bankrutavusios įmonės administratorių, ragindamas imtis veiksmų dėl bendrovės turto išreikalavimo, ir tik raštu to pareikalavus, bankroto administratorius pateikė atsakovei 2014 m. kovo 5 d., 2014 m. birželio 9 d. pakartotinį reikalavimą atlaisvinti ginčo patalpas.

8Civilinėje byloje Nr. 2-17994-800/2014 ieškovė BUAB „Ingero“ 2014 m. liepos 14 d. pateikė ieškinį apylinkės teismui dėl atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš ieškovei priklausančių negyvenamųjų patalpų, esančių Kaune, Draugystės g. 10, ir atsakovės įpareigojimo perduoti ieškovei patalpas pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Ieškinys pareikštas tuo pagrindu, kad įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutarčiai pripažinti UAB ,,Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį, bankrutavusiai bendrovei draudžiama tęsti komercinę veiklą, taigi bendrovė neteko teisės vykdyti ir 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį, kuria atsakovei buvo perduoti statiniai (sandėlius), unikalūs Nr. 1997-8002-9029, Nr. 4400-1649-9048, esantys žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0585-7852, Kaune, Draugystės g. 10, jungtinei veiklai vykdyti. Iš šių patalpų ieškovė reikalauja atsakovės VšĮ „Ekotenisas“ išsikelti ir jas perduoti ieškovei.

9Civilinė byla Nr. 2-17994-800/2014 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartimi sustabdyta, iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės sprendimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2307-657/2014. Taigi, konstatuota, jog nurodytos civilinės bylos yra susijusios, procesinis sprendimas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje, kurioje ginčijamas bankroto administratoriaus sprendimas dėl patalpų atlaisvinimo, turės prejudicinės reikšmės priimant procesinį sprendimą apylinkės teismo civilinėje byloje dėl atsakovės iškeldinimo iš ginčo patalpų ir jų perdavimo ieškovei.

10Pažymėtina, kad abiejose apylinkės teismo bylose atsakovė VšĮ „Ekotenisas“ pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodė analogiškus argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo, kuriais grindžiamas ir ieškovės UAB „SPBI“ reikalavimas dėl bankroto administratoriaus sprendimų neteisėtumo: 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis nėra nutraukta, todėl turi būti vykdoma; šios sutarties vykdymas, atsižvelgus į jungtinės veiklos specifiką ir sutarties turinį, negali būti vertinamas kaip ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies draudžiama bankrutavusios bendrovės ūkinė – komercinė veikla.

11Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog visose trijose bylose šalių reikalavimai yra susiję su tuo pačiu ginčo turtu, t. y. statiniais (sandėliais), kurių unikalūs numeriai 1997-8002-9029, 4400-1649-9048, esančiais žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0585-7852, Kaune, Draugystės g. 10, bei BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties vykdymu. Iš esmės visose trijose bylose keliami klausimai dėl VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo teisėtumo, visos trys bylos yra pasirengimo jas nagrinėti teismo posėdyje stadijoje.

12Esant šioms aplinkybėms, pripažintina, jog sujungus aukščiau nurodytas bylas, sustabdytos bylos procesas galėtų būti tęsiamas, būtų išvengta skirtingų tų pačių bylos aplinkybių vertinimo atskirai nagrinėjamose bylose. Todėl daroma išvada, jog bylų sujungimas ir šalių reikalavimų išsprendimas vienoje byloje atitinka proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus.

13Atsižvelgus į šiuos argumentus, Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-19296-429/2014, Nr. 2-17994-800/2014 ir Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-2307-657/2014 sujungiamos, apylinkės teismo bylas prijungiant prie apygardos teismo bylos.

14L. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

15Kauno apylinkės teismo civilines bylas Nr. 2-19296-429/2014, Nr. 2-17994-800/2014 ir Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-2307-657/2014 sujungti ir perduoti jas kartu nagrinėti Kauno apygardos teisėjai Žibutei Budžienei.

16Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

17Nutartis neskundžiama.

18Teisėja, laikinai einanti

19Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

20Galina Blaževič

Proceso dalyviai