Byla e2-3631-431/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei dalyvaujant bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui E. K.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Julidona“ ieškinį atsakovui Formancy International LTD dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 41 834,87 Eur skolos už atsakovui suteiktas ir atsakovo neapmokėtas marketingo paslaugas. Ieškinį grindė pateikta PVM sąskaita faktūra.

5Ieškinys atmestinas.

6Ieškovas reikalavimą grindžia atsakovo prievolės sumokėti atlyginimą už suteiktas paslaugas neįvykdymu (CK 6.63 str.). Prievolė atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų (CK 6.2 str.). Nors ieškovo pateiktoje 2014-06-30 PVM sąskaitoje –faktūroje, pagal kurią pardavėjas UAB „Julidona“ išrašė šią sąskaitą pirkėjui Formancy International LTD 59 000 JAV dolerių sumai, yra nurodoma 2014-05-26 Sutartis Nr. 1-26-05-14 Jul/For dd, pagal kurią teiktos marketingo paslaugos, tačiau minima sutartis į bylą nėra pateikta. Taip pat nėra pateikta jokių dokumentų ar kitokio pobūdžio įrodymų, kurie pagrįstų, kad marketingo paslaugos buvo suteiktos per laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki sąskaitos išrašymo, kad už paslaugas dalinai buvo atsiskaityta.

7Pagrindinė PVM sąskaitos faktūros paskirtis yra buhalterinė mokestinė. Iš Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 407 patvirtintų Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 3 skyriaus nuostatų matyti, kad PVM sąskaita faktūra yra apskaitos dokumentas, patvirtinantis ūkinę operaciją ir turintis nustatytus privalomus rekvizitus. Be to, PVM sąskaitomis faktūromis remiasi komercinės veiklos subjektas apskaičiuodamas į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius. PVM sąskaita faktūra negali būti savaime prilyginama pirkimo–pardavimo sutarčiai ir civiliniu teisiniu atžvilgiu negali šalių įpareigoti kaip sutartis, o ši jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Todėl PVM sąskaita faktūra negali atstoti pirkimo–pardavimo sutarties ar jos pakeisti. Konkrečių prekių PVM sąskaitos faktūros išrašymas ir pateikimas kitam asmeniui pagal PVMĮ leidžia daryti prielaidą, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos konkrečios prekės jam buvo perduotos. Tačiau nagrinėjamu atveju tokią prielaidą daryti nėra pagrindo, nes PVM sąskaita faktūra yra pasirašyta tik ieškovo, nėra duomenų apie šios sąskaitos pateikimą kitam asmeniui. Vienašališkai išrašyta PVM sąskaita faktūra neįpareigoja kitos šalies, nes remiantis vien ja negalima kalbėti apie abiejų šalių valios sutapimą dėl sąskaitoje nurodytų atsiskaitymo sumų, terminų ar kitų sutartinių santykių sąlygų.

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigė, kad bankroto administratorius disponuoja tik tais dokumentais, kurie jam buvo perduoti, todėl neturi galimybės pateikti daugiau įrodymų, negu yra pateikta byloje. Teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01111-2014-6) dėl bankroto bylos UAB „Julidona“ iškėlimo, buvo nustatyta, kad iš UAB „Julidona“ pateikto 2014-11-24 balanso duomenų įmonės turtas ataskaitiniais metais sudarė 2 441 251 Lt, iš kurio ilgalaikis materialus turtas sudaro tik 1 664 Lt, o likusį turtą sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio net 2 333 739 Lt sumą UAB „Julidona“ turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Siekdama pagrįsti šio turto realumą, UAB „Julidona“ tarpe kitų aplinkybių nurodė, jog šią sumą taip pat sudaro ir Formanci International LTD 148 613,90 Lt mokėjimo prievolė, atitinkanti 54 000 USD, iš kurių 5 000 USD jau yra sumokėti 2011-11-24 už suteiktas paslaugas pagal 1/JUL/FOR/2014 sutartį, kuri bus įvykdyta artimiausiu metu – šalys yra suderinusios šios sumos mokėjimų grafiką, kurie bus pradėti vykdyti nuo 2015 m. pradžios. Tačiau teismas nutartyje pažymėjo, kad šie atsakovo UAB „Julidona“ argumentai nėra pagrįsti byloje pateiktais įrodymais – nėra pateikta minėta sutartis su Formanci International LTD, o pateiktas 2014-11-25 raštas nėra laikytinas tinkamu įrodymu, atitinkančiu procesiniams dokumentams byloje keliamus reikalavimus, dėl to negali būti vertinamas, taip pat pažymėjo ir tai, kad atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog šiuo metu yra vykdomos atitinkamos sutartys, atliekami atsiskaitymai, taip pat įrodymų apie įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

9Įvertinus minėtas aplinkybes galima daryti pagrįstą išvadą, kad prievolę pagrindžiančios sutarties UAB „Julidona“ ne tik kad neperdavė bankroto administratoriui, bet ir pati jos neturėjo, kaip negalėjo pateikti ir kitų įrodymų, kurie netiesiogiai pagrįstų prievolės realumą ir jos vykdymą.

10Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais, ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 269-270 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai