Byla e2-2891-775/2015
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Delano“, Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant J. V., dalyvaujant ieškovo įgaliotai atstovei B. P., atsakovui, nedalyvaujant trečiųjų asmenų atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žaidas“ patikslintą ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Delano“, Kauno miesto savivaldybė,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1 534,09 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 48-51).

3Ieškovas nurodė, ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog UAB „Žaidas“ yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. Ieškovas suteikė administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas šiam namui, atsakovas šiame name turi patalpas (185,27 kv. m. ir 169,69 kv. m.), jam dalinės nuosavybės teise priklauso ir bendrojo naudojimo objektai, juos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą kartu su kitais bendraturčiais, tai atsakovo įstatyminė pareiga. Ieškovas nurodo, jog nuo daugiabučio gyvenamojo namo administravimo pradžios buvo žinoma, kad atsakovui priklauso patalpos, kurių plotas yra 26,22 kv. m. ir 169,69 kv. m.. Atsižvelgiant į tai, atsakovui buvo išrašomos dvi sąskaitos - viena už patalpas, kurių plotas 169,69 kv. m., o kita - už 26,22 kv. m. Skolos susidarymo laikotarpis yra nuo 2010 m. vasario 1 d; iki 2014 m. liepos 31 d. 2012 metais UAB „Žaidas" jau buvo kreipęsis į teismą dėl skolos priteisimo iš V. M. už laikotarpį nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. spalio 31 d., kurios dydis buvo 1 227,14 Lt (355,40 Eur). Ši skola buvo susidariusi už patalpas, kurių bendras plotas yra 169,69 kv. m.. 2012 m. lapkričio mėn. atsakovas šį įsiskolinimą padengė ir ieškovas reikšdamas naują ieškinį, šios buvusios skolos nepriskaičiuoja, nors skolos susidarymo laikotarpiai dubliuojasi, tačiau, pats skolos susidarymo pagrindas skiriasi. Pagal pridedamą skolų valdymo ataskaitą Nr. 1 yra nurodytas skolos susidarymo laikotarpis nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d. už patalpą, kurios plotas 26,22 kv. m. Skolų valdymo ataskaitoje Nr. 1 prie 2013 m. rugsėjo mėnesio skiltyje „SUMOKĖTA" yra nurodytas skaičius 866,70 Eur. Ieškovas paaiškina, jog ši skola buvo atkelta iš skolų suvestinės Nr. 2 dėl to, kad 2012 m. gegužės 9 d. V. M. su UAB „Delano" buvo sudaręs negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10-1, pagal kurią buvo išnuomota 195,91 kv. m., nuomininkui pagal nuomos sutartį perėjo teisė naudotis patalpa Nr. 1 (169,69 kv. m.) ir patalpomis Nr. 13-11, 13-12, 13-13 ir 13-14 (26,22 kv. m). Ieškovas visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žinojo, kad buvo išnuomota tik 169,69 kv. m., todėl tik už šį plotą ir buvo pateikiamos sąskaitos UAB „Delano". Sąskaitos buvo pateikiamos tiesiogiai nuomininkui UAB „Delano". Likusi suma - 2 992,53 Lt (866,70 Eur) - susidarė už laikotarpį skaičiuojant nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki nuomos teisinių santykių atsiradimo bei nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu už atliktus remonto darbus (kadangi vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, už remonto darbus atsako patalpų savininkas). 2 992,53 Lt skolos likutis buvo perkeltas į skolų suvestinę Nr. 1. Ieškovas nurodo, kad atsakovo skola susidariusi iš nesumokėto administravimo mokesčio, priežiūros ir eksploatavimo mokesčio, remonto, keitimo, montavimo paslaugų mokesčių, teritorijų ir laiptinių valymo bei šilumos ūkio priežiūros mokesčių (nors atsakovas ir turi atskirą šilumos punktą, tačiau turi mokėti už visam namui priklausančio šilumos punkto priežiūrą), taip pat reklaminio stendo nuėmimo išlaidų. Stendas buvo nuimtas birželio mėn., sąskaitą už stendo nuėmimą turi apmokėti atsakovas, nes 2011-09-02 vykusio susirinkimo metu buvo leista V. M. pritaisyti reklamą ant gyvenamojo namo, esančio ( - ), ieškovas laiko, kad iki tol reklaminio stendo ten nebuvo.

4Atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, apie patikslintą ieškinį atsakovas informuotas tinkamai procesinius dokumentus išsiunčiant per Elektroninių paslaugų portalą (t. 2, b. l. 66), atsiliepime į pirminį ieškinį su reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti (t. 1, b. l. 10-14).

5Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad ieškovas nevykdo savo funkcijų, atsakovui faktiškai nesuteikiamos jokios paslaugos, už kurias atsakovas turėtų atsiskaityti. Atsakovas nurodė, kad šilumos mazgas yra rūsiuose, kurie nuosavybės teise priklauso atsakovui, rūsiai yra užrakinti, į juos ieškovas patekti negali, todėl jokios šiluminio mazgo priežiūros ieškovas neatlieka. Atitinkamai, nesuteikus paslaugos, negali būti reikalaujama už ją atsiskaityti, atsakovas įsivedė atskirą šildymą už savo lėšas, kad nereikėtų niekam mokėti administravimo mokesčio. Atsakovas savo patalpas nuolat nuomoja, tačiau UAB „Žaidas“ atsisako sudaryti sutartis su nuomininkais. Atsakovas taip pat nesutiko su reikalavimu apmokėti reklaminio stendo nuėmimo išlaidas, paaiškino, jog stendas yra metalinė konstrukcija, kuri laiko reklamą. Įmonė „Pakesta“, kurioje atsakovas dirbo ir kurios reklama stende kabėjo, bankrutavo 2009 m. Tai nėra atsakovo stendas, 2011 m. atsakovas prašė leisti pakabinti draugo reklamą, tačiau draugas sužinojo, kad stendas priklauso ne atsakovui, todėl reklamos nebekabino. Ieškovo argumentus, kad stendą atsakovas statė 2011 m. paneigia ir tai, kad stendas buvo avarinės būklės jo patikrinimo metu, per 4 metus tokio storio metalas negali surūdyti, stendas ten stovėjo gal 40 metų.

6Trečiasis asmuo UAB „Delano“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, apie jį informuotas tinkamai (t. 2, b. l. 75), pateikė teismui atsiliepimą į pirminį ieškinį (t. 1, b. l. 110-111), nurodė, jog 2012-05-09 sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nutraukta 2014-12-01, nuomos laikotarpiu trečiasis asmuo už UAB „Žaidas“ suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas faktūras atsiskaitė. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (t. 2, b. l. 45), gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 76), byla nagrinėtina UAB „Delano“ atstovui nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 69-71), nurodė, jog ieškinys pagrįstas ir turi būti tenkinamas. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (t. 2, b. l. 46, 47), atsiliepime išdėstytas prašymas nagrinėti bylą jo atstovui nedalyvaujant, byla nagrinėtina trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovui nedalyvaujant.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovui V. M. priklauso negyvenamosios patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-5, nuo R-7 iki R-9, nuo R-23 iki R-26, 10-5, 10-6, nuo 13-9 iki 13-14, su bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis R-6 (1/4 nuo 5,18 kv. m.) ir R-18 (1/4 nuo 10,98 kv. m.), esančios ( - ) (ieškinio priedo V.M._priedai_atsakovui ir teismui.pdf l. 2-3). Atsakovui šiame pastate priklauso 169,69 kv. m. ploto patalpa (t. 2, b. l. 52-53, 54), už šioms patalpoms teikiamas administravimo paslaugas ieškovas už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2014-07-31 priskaičiavo 1 768,13 Eur (t. 2, b. l. 55-56). Atsakovui taip pat priklauso 185,27 kv. m. patalpa (t. 2, b. l. 57-58), dalis šios patalpos buvo išnuomota, už 26,22 kv. m. dalį ieškovas atsakovui priskaičiavo 866,70 Eur (t. 2, b. l. 59-60), ši suma į įsiskolinimo, susidariusio už 169,69 kv. m. patalpas, bendrą sumą buvo įskaičiuota 2013 m. rugsėjo mėn. Atsakovas 2012-05-09 sutartimi UAB „Delano“ buvo išnuomojęs dalį šių negyvenamųjų patalpų komercinei veiklai vykdyti (t. 1, b. l. 86-91), patalpos plane pažymėtos indeksais 13-1, 13-2, 13-5, 13-11, 13-13 ir 13-14 (t. 1, b. l. 92, 93), patalpos nuomininkui buvo perduotos 2012-07-10 priėmimo perdavimo aktu (t. 1, b. l. 94, 95). 2014-12-01 negyvenamųjų patalpų perdavimo priėmimo aktu sutartis buvo nutraukta, patalpos grąžintos atsakovui (t. 1, b. l. 112). Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu UAB “Delano” su UAB “Žaidas“ atsiskaitydavo pagal pateiktas sąskaitas faktūras (t. 1, b. l. 117-122), 2014-01-20 ir 2014-07-21 buvo sudaryti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai (t. 1, b. l. 113-116). Bylos nagrinėjimo metu ieškovas perskaičiavo mokesčius UAB “Delano”, papildomai trečiasis asmuo ieškovui skolingas 234,04 Eur (t. 1, b. l. 149-150, t. 2, b. l. 61-62). Apie nutrauktą sutartį UAB „Delano“ ieškovą informavo 2014-11-25 raštu (t.1, b. l. 123). Šią sumą ieškovas prašo nuo bendro atsakovo įsiskolinimo nubraukti ir priteisti 1 534,09 Eur.

10Ieškovas dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų teikimo sudaro sutartis su kitomis įmonėmis, 2006-06-01 sutarties Nr. ( - ) pagrindu nurodytas paslaugas teikė AB „City Service“ (t. 1, b. l. 39-41), nuo 2012 m. birželio 29 d. šilumos ūkio prižiūrėtojas yra UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ (t. 1, b. l. 36-38). Nurodytų įmonių darbuotojai nuolat pildo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų registravimo žurnalą (t. 1, b. l. 42-48) bei šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalą (t. 1, b. l. 49-67).

112012-03-29 Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigojo UAB „Žaidas“ nuimti reklaminį skydą nuo daugiabučio namo, esančio ( - ), stogo (t. 1, b. l. 154). Ieškovas nurodė, kad namo bendrasavininkai nepritarė reklamos skydo demontavimui ir nesutiko mokėti už jo pašalinimą (t. 1, b. l. 157, 160, 161). 2012-05-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos komisijos posėdyje nuspręsta klausimą dėl reklamos nuėmimo pavesti Centro seniūnijai (t. 1, b. l. 156, 155). 2012-07-02 Centro seniūnija dėl reklaminio stendo pašalinimo raštu kreipėsi į atsakovą V. M. (t. 1, b. l. 166-167). 2014-02-28 buvo atliktas statinio techninės priežiūros patikrinimas (t. 1, b. l. 162-163), 2014-05-21 raštu Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Centro seniūnija įpareigojo UAB „Žaidas“ demontuoti reklaminį stendą nuo daugiabučio namo, esančio ( - ) (t. 1, b. l. 105). 2014 m. birželio mėn. stendo ir prožektorių demontavimo darbai buvo atlikti, ieškovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros – 1 661,17 Lt (t. 1, b. l. 107) ir 382,93 Lt sumai (t. 1, b. l. 108) vėliau ieškovas išrašė 2 044,10 Lt dydžio sąskaitą atsakovui (t. 1, b. l. 104, ieškinio priedo V. M._priedai_atsakovui ir teismui.pdf l. 4), kadangi bendru gyventojų sutikimu (t. 1, b. l. 130-131) dar 2011-09-02 V. M. buvo leista įrengti reklaminį įrenginį ant stogo pastato (t. 1, b. l. 106). Iš pateiktų į bylą nuotraukų matyti, jog anksčiau ant gyvenamojo namo, esančio ( - ), buvo „Comliet“ reklama (t. 1, b. l. 139), vėliau stende buvo pritvirtinta “Pakesta” reklama (t. 2, b. l. 9), įmonė „Pakesta“ bankrutavusi, dar 2009-06-09 išregistruota (t. 2, b. l. 12-16).

12CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Ginčo teisinių santykių metu galiojusioje CK 4.82 str. 3 d. taip pat numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė turi specifinių bruožų. Vadovaujantis CK nuostatomis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.), o tais atvejais, kai gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, arba jei bendrija yra likviduota arba jungtinės veiklos sutartis yra nutraukta, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.), o administravimo išlaidų apmokėjimo pareiga yra numatyta butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

13Byloje nustatyta ir ši aplinkybė byloje neginčijama, kad ieškovas yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Taip pat byloje neginčijama aplinkybė, jog skolos susidarymo laikotarpiu atsakovui nuosavybės teise priklausė minėtame name esančios patalpos. Ieškovui UAB „Žaidas“ kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo, atsakovas V. M. neigia savo pareigą mokėti prašomą priteisti iš jo sumą nurodydamas, kad ieškovas neteikia jokių paslaugų, kad ieškovas savo pareigas atlieka netinkamai, todėl atsakovas neprivalo mokėti ieškovui jo apskaičiuotų mokesčių. Be to, atsakovo nuosavybė yra neliečiama, jo teises gina Konstitucija, ieškovas neturi teisės prižiūrėti jam priklausantį turtą ir kištis į jo priežiūrą.

14Teismas sprendžia pagrįstai egzistuojant atsakovo pareigą atlyginti ieškovui už atliktus bendro šiluminio mazgo priežiūros bei remonto darbus, administravimo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugas, teritorijų ir laiptinių valymą.

15Byloje nustatyta, kad ieškovas teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugoms atlikti ieškovas sudaro sutartis su tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, t. y. 2006-06-01 buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ) su AB „City Service“ (t. 1, b. l. 39-41), 2012-06-29 sudaryta sutartis Nr. ( - ) su UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“ (t. 1, b. l. 36-38). Šių įmonių atliekamą šilumos mazgų priežiūrą patvirtina ieškovo į bylą pateikti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų registravimo žurnalas „Laisvės 118“ (t. 1, b. l. 42-47) bei šilumnešio parametrų šilumos punkte registravimo žurnalas „( - ) Qš+QKV“ (t. 1, b. l. 49-67). Į teismo posėdį iškviestas liudytojas M. B. parodė, jog dirba UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“, jis atlieka šilumos mazgų priežiūrą, ginčo daugiabutį namą prižiūri jau 6 ar 7 metai, lankosi ten du kartus per savaitę, patikrina visus parametrus, name yra automatizuotas šiluminis mazgas. Liudytojas patvirtino, jog ne kartą reikėjo atlikti ginčo šiluminio mazgo remontą. Namo bendras šiluminis mazgas yra patalpoje, plane pažymėtoje R-23 ir R-24, į patalpą R-25, kurioje yra atsakovo šiluminis mazgas, M. B. nevaikšto. Iš bendro šiluminio mazgo atsakovui tiekiamas karštas vanduo, nuosavame šiluminiame mazge atsakovas savarankiškai reguliuojasi patalpų šildymą.

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

17Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovas teikia administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame ( - ) (2006-03-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-787, teisės aktas prieinamas viešai), atsakovas nuosavybės teise valdo patalpas šiame name (ieškinio priedo V. M._priedai_atsakovui ir teismui.pdf l. 2-3, t. 2, b. l. 52-53, 57-58), todėl jam kyla įstatyminė pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.). Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog atsakovas yra įsirengęs atskirą šilumos mazgą, nėra bendros šilumos vartotojas (nors karšto vandens vartojimo fakto posėdžio metu ir pats atsakovas neneigė), neatleidžia jo nuo pareigos mokėti mokesčius už bendrųjų patalpų komunalinius patarnavimus ir daugiabučio namo administravimą. Ieškovo ir atsakovo santykiai kyla iš įstatymo, atsakovas neįrodė, jog jis su ieškovu tarėsi dėl mokesčių mokėjimų kitaip, nei nustato CK 4.82 str. 3 d. Atsakovas yra patalpų savininkas ir tik jis atsako už prievolių įvykdymą ieškovui.

18Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinus ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, iš atsakovo V. M. ieškovui priteistinas 942,08 Eur įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2010-02-10 iki 2014-07-31, ši įsiskolinimo suma pagrįsta į bylą pateiktais įrodymais, atsakovui priklauso 169,69 kv. m. ir 185,27 kv. m. negyvenamosios patalpos, dalis patalpų išnuomota ir mokesčius namo administratoriui moka nuomininkai (t. 1, b. l. 149-150), už likusios dalies patalpų administravimą privalo atsiskaityti patalpų savininkas (t. 2, b. l. 55-56).

19Dėl reklaminio stendo nuėmimo išlaidų priteisimo

20Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. 2 044,10 Lt (592,01 Eur) išlaidas, susijusias su reklaminio stendo nuėmimu nuo daugiabučio namo, esančio ( - ), stogo. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012-03-29 Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigojo ieškovą nuimti reklaminį skydą nuo daugiabučio namo, esančio ( - ), stogo (t. 1, b. l. 154). Ieškovas nurodė, kad namo bendrasavininkai nepritarė reklamos skydo demontavimui ir nesutiko mokėti už jo pašalinimą (t. 1, b. l. 157, 160, 161). 2012-07-02 Centro seniūnija dėl reklaminio stendo pašalinimo raštu kreipėsi į atsakovą V. M. (t. 1, b. l. 166-167). Atsakovas V. M. posėdžio metu paaiškino, kad reklaminis stendas jam nepriklauso, ant reklaminio stendo savo reklamą buvo pakabinusi įmonė „Pakesta“, kurioje atsakovas dirbo, įmonė bankrutavo dar 2009 m. (t. 2, b. l. 12-16). 2014-02-28 buvo atliktas statinio techninės priežiūros patikrinimas (t. 1, b. l. 162-163), 2014-05-21 raštu Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Centro seniūnija įpareigojo ieškovą demontuoti reklaminį stendą nuo daugiabučio namo, esančio ( - ) (t. 1, b. l. 105), 2014 m. birželio mėn. stendo ir prožektorių demontavimo darbai buvo atlikti, ieškovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros – 1 661,17 Lt (t. 1, b. l. 107) ir 382,93 Lt sumai (t. 1, b. l. 108) vėliau ieškovas išrašė 2 044,10 Lt dydžio sąskaitą atsakovui (t. 1, b. l. 104, ieškinio priedo V. M._priedai_atsakovui ir teismui.pdf l. 4), kadangi bendru gyventojų sutikimu (t. 1, b. l. 130-131) dar 2011-09-02 V. M. buvo leista įrengti reklaminį įrenginį ant stogo pastato (t. 1, b. l. 106). Iš pateiktų į bylą nuotraukų matyti, jog anksčiau ant gyvenamojo namo, esančio ( - ), buvo „Comliet“ reklama (t. 1, b. l. 139), vėliau stende buvo pritvirtinta “Pakesta” reklama (t. 2, b. l. 9). Teismas sprendžia, jog ieškovas neįrodė aplinkybės, kad reklaminis stendas priklausė atsakovui V. M.. UAB „Žaidas“ 2012-06-06 namo bendrasavininkų susirinkime sprendė klausimą dėl reklaminio stendo nuėmimo, tuomet nuomonę buvo prašoma išreikšti visų bendrasavininkų, UAB „Žaidas“ nelaikė, kad reklaminis stendas priklauso asmeniškai atsakovui V. M.. Tai, kad 2011 m. namo gyventojai leido V. M. pritvirtinti vaizdinę reklamą ant namo stogo neįrodo, kad V. M. įrengė stendo konstrukciją. Iki pat stendo nuėmimo jame buvo pritvirtinta įmonės „Pakesta“ reklama, ši įmonė dar 2009 m. buvo išregistruota. Atliekant sisteminį ir loginį pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, jog V. M. stendo konstrukcijos 2011 m. ant gyvenamojo namo, esančio ( - ), netvirtino, ne jis buvo reklaminio stendo savininkas, todėl ir išlaidos dėl stendo demontavimo darbų negali būti priteisiamos iš atsakovo V. M.. Įrodinėjimo pareiga pagal CPK 12, 178, 179 str. nuostatas tenka tam, kas teigia, t. y. aplinkybės dėl reklaminio stendo priklausymo atsakovui įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui (CPK 12 str., 178 str.). Pateikti į bylą rašytiniai įrodymai nurodytos aplinkybės neįrodo, reikalavimas priteisti iš atsakovo V. M. 2 044,10 Lt išlaidas už reklaminio stendo nuėmimo darbus atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

21CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

22Patenkinus patikslintą ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos tenkintų reikalavimų daliai (~61,41 proc.) proporcingos bylinėjimosi išlaidos – 25,42 Eur, susidarę už ieškovo sumokėtą žyminį mokestį ir išrašo iš VĮ „Registrų centras“ gavimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 2 d.).

23Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas atlyginimo (54,50 Eur) priteisimo akcentuotina, jog šis procesinis reikalavimas susijęs su atstovavimo paslaugų, kurias teikė UAB „Skolos lt“, išlaidų atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 15 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 nurodė, kad asmuo, nepatenkantis į CPK 56 str. nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1-8 p., atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Nors nurodytoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė bylą, kurioje atstovaujamasis buvo fizinis asmuo, CPK 55, 56, 88 ir 98 str. kuriamas teisinis reglamentavimas neleidžia aptariamu aspektu daryti skirtumo tarp fizinio asmens teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir atitinkamos juridinio asmens teisės: pirma, juridiniam asmeniui, lyginant su fiziniu asmeniu, papildomai gali atstovauti tik įmonės vadovas ar aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas, kas, vertinant teisnumo aspektu, iš esmės atitinka situaciją, kai fizinis asmuo atstovauja pats sau; antra, reglamentuojant atstovavimo išlaidų atlyginimą teisės aktuose nėra nurodyta jokio skirtumo tarp fiziniam ir juridiniam asmeniui atlygintinų atstovavimo išlaidų; trečia, atitinkamas išskyrimas lemtų procesinio lygiateisiškumo, o taip pat ir protingumo bei teisingumo principų pažeidimą, kadangi lemtų logiškai nepateisinamą situaciją, kai, pvz., toje pačioje byloje kreipęsi dėl teisinių paslaugų suteikimo į atitinkamas paslaugas teikiančius subjektus ir patyrę su paslaugų teikimu susijusių išlaidų dalyvaujantis byloje juridinis asmuo galėtų reikalauti tokių išlaidų atlyginimo priteisimo iš fizinio asmens, tuo tarpu fizinis asmuo analogiško reikalavimo juridinio asmens atžvilgiu pareikšti negalėtų. Nurodytų aplinkybių visuma yra pagrindas ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti.

24Ieškinį patenkinus iš dalies valstybei proporcingai iš šalių priteistinos 16,36 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu: iš atsakovo valstybei priteistinos 10,05 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo – 6,34 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str. 2 d.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

26patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovui UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje, Žiburio g. 10-2, adresas korespondencijai Kaune, Ožeškienės g. 19, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 942,08 Eur (devynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 8 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (942,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 25,42 Eur (dvidešimt penkių eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidas.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Priteisti valstybei iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 10,05 Eur (dešimties eurų 5 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

30Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje, Žiburio g. 10-2, adresas korespondencijai Kaune, Ožeškienės g. 19, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, 6,34 Eur (šešių eurų 34 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant J. V.,... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 1 534,09 Eur... 3. Ieškovas nurodė, ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog UAB... 4. Atsakovas atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, apie patikslintą... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad ieškovas nevykdo savo... 6. Trečiasis asmuo UAB „Delano“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį... 7. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė teismo nustatytu terminu pateikė... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovui V. M. priklauso negyvenamosios... 10. Ieškovas dėl šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų... 11. 2012-03-29 Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigojo UAB... 12. CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo... 13. Byloje nustatyta ir ši aplinkybė byloje neginčijama, kad ieškovas yra... 14. Teismas sprendžia pagrįstai egzistuojant atsakovo pareigą atlyginti... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovas teikia daugiabučio namo, esančio ( - ),... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 17. Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovas teikia administravimo,... 18. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinus ieškovo į... 19. Dėl reklaminio stendo nuėmimo išlaidų priteisimo... 20. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. 2 044,10 Lt (592,01... 21. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 22. Patenkinus patikslintą ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui... 23. Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas... 24. Ieškinį patenkinus iš dalies valstybei proporcingai iš šalių priteistinos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 26. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovui UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje,... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo V. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 10,05 Eur... 30. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė... 31. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...