Byla e2-1149-178/2016
Dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo, trečiasis asmuo Vilniaus rajono 1 notarų biuras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Sign“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutarties, kuria nuspręsta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4311-603/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Loritransa“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei ,,Linsana“ ir Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB ,,Baltic Sign“ dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo, trečiasis asmuo Vilniaus rajono 1 notarų biuras.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB ,,Loritransa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB ,,Linsana“ ir Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB ,,Baltic Sign“, trečiasis asmuo Vilniaus rajono 1 notarų biuras, prašydama teismą perkelti ieškovei pirkėjos – atsakovės Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB ,,Baltic Sign“ teises ir pareigas pagal 2016 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), įpareigojant ieškovę sumokėti atsakovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB ,,Baltic Sign“ 83 000 Eur per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

5Ieškovė būsimo reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įsiteisėjimo atliekant viešajame registre įrašą – draudimą Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB ,,Baltic Sign“ perleisti nuosavybės teises į: 1/2 dalį pastato – Stoginė, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); pastatą – Kontrolinis punktas, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – 9H1p, esantį ( - ); 1/3 dalį kitų inžinierinių statinių – Aikštelė, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – b4, ( - ); 1/3 dalį kitų inžinierinių statinių – Šaligatvio plytelių danga, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – b8, ( - ); 1/3 dalį kitų inžinierinių statinių – Šaligatvio plytelių danga, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – b16, ( - ); 1/3 dalį kitų inžinierinių statinių – Aikštelė, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – b18, ( - ) (toliau kartu – Turtas).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovės UAB ,,Loritransa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Ieškovės UAB ,,Loritransa“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre: uždrausti atsakovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB ,,Baltic Sign“ priklausančiu nuosavybės teise Turtu disponuoti nurodytu būdu – įkeisti, užtikrinti savo arba trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, juo garantuoti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti.

8Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju patenkinus ieškinį, Turto nuosavybės teisės turėtų pereiti ieškovei UAB ,,Loritransa“. Šiam reikalavimui patenkinti yra būtina išsaugoti Turtą atsakovės Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB ,,Baltic Sign“ nuosavybėje, kad jis nebūtų perleistas tretiesiems asmenims. Todėl teismas darė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių priimto ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovė Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB ,,Baltic Sign“ (toliau – ir apeliantė) atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovė ieškinyje apskritai nenurodė nė vieno teisinio ar faktinio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, prašymo jas taikyti visiškai nemotyvavo. Nagrinėjamu atveju nebuvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudarančių CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų, o dėl pirmosios sąlygos (ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą) teismas nutartyje apskritai nepasisakė. Iš atskirajame skunde nurodomų argumentų, apeliantės nuomone, akivaizdu, kad ieškinio reikalavimai negali būti tenkinami.
  2. Ieškovė net neįrodinėjo apeliantės nesąžiningumo, nepateikė duomenų, kad ši būtų ėmusis konkrečių veiksmų, siekdama nuslėpti Turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims, nenurodė jokių aplinkybių, galinčių patvirtinti apeliantės veiksmus ar ketinimus kelti realias grėsmes ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nutartimi pritaikyti nuosavybės teisės apribojimai varžo apeliantės teises, kliudo sklandžiai jos veiklai, kenkia reputacijai, mažina Turto vertę, todėl nepagrįstai pažeidžia šalių teisių ir interesų pusiausvyrą apeliantės nenaudai. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų naikinamos, yra pagrindas jas pakeisti – panaikinti nutartimi nuosavybės teisės apribojimus tam turtui, kurio bendraturčiais ieškovė ar AB Šiaulių bankas nėra ir niekada nebuvo, todėl ir šio turto pirkėjo teisių ir pareigų ieškovei perkelti nėra jokio pagrindo.

11Ieškovė UAB „Loritransa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantė atskirajame skunde daug dėmesio skiria ieškinio nepagrįstumo įvertinimui, tačiau jos nurodomi argumentai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl negali būti išsamiai patikrinti šioje (pradinėje) proceso stadijoje.
  2. Nors byloje ir nėra faktinių duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti tretiesiems asmenims ginčo objektą ir tokiu būdu apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, tačiau vien ta aplinkybė, kad apeliantės dispozicijoje yra ginčo nekilnojamasis turtas, leidžia manyti apie teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą. Apeliantė nepagrindė, kokias neproporcingai neigiamas turtines pasekmes jai gali sukelti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas disponuoti jai priklausančiu ginčo nekilnojamuoju turtu, jei ji jo perleisti neketina.

12Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą nebuvo gauta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – nustatyti disponavimo apeliantės nekilnojamuoju turtu, esančiu ginčo objektu, apribojimai, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliantės (atsakovės) Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB ,,Baltic Sign“ teigimu, nagrinėjamu atveju neegzistavo nė viena iš dviejų būtinųjų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui: 1) ieškovė tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo ir 2) ieškovė neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas už atskirojo skundo ribų, dėl šių argumentų pasisako.

17Sutiktina su ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą išreikšta pozicija, jog apeliantės atskirajame skunde dėstomi argumentai ieškinio (ne)pagrįstumo įvertinimui yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl negali būti išsamiai patikrinti šioje (pradinėje) proceso stadijoje. Spręsdamas, ar egzistuoja pirmoji CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, teismas preliminariai įvertina ieškovo reikalavimą ir pateiktus įrodymus ir įsitikina, ar ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog 2016 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ji buvo dalies Turto bendrasavininke. Nurodė, kad nekilnojamojo turto dalies, esančios bendrąja nuosavybe, pardavėjas (šiuo atveju – atsakovė UAB „LINSANA“) privalėjo per notarą pranešti kitiems bendraturčiams (įskaitant ieškovę) apie ketinimą parduoti savo dalį ne bendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda (CK 4.79 str. 2 d.). Jeigu dalis parduota pažeidžiant pirmenybės teisę ją pirkti, kitas bendraturtis turi teisę per tris mėnesius teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos (CK 4.79 str. 3 d.). Byloje nebuvo pateikta įrodymų, jog ieškovei kaip turto bendrasavininkei apie ketinimą perleisti dalį nekilnojamojo turto, esančio bendrąja nuosavybe, atsakovė UAB „LINSANA“ CK 4.79 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka būtų pranešusi. Dėl nurodytų aplinkybių galima manyti, kad ieškovės reikalavimas šioje proceso stadijoje vertintinas tikėtinai pagrįstu. Pažymėtina, kad toks apeliacinės instancijos teismo vertinimas yra preliminarus, padarytas iš ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų, todėl galutinį sprendimą byloje esančių įrodymų visumos pagrindu priimsiančio pirmosios instancijos teismo nesaisto.

18Apeliantė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovių nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad jos ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir kitais panašiais atvejais (CPK 144 str. 1 d.), atsakovių nesąžiningumas nėra preziumuojamas ir šias aplinkybes privalo pagrįsti laikinąsias apsaugos priemones prašantis taikyti asmuo (CPK 178 str.). Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka, jog byloje nėra faktinių duomenų apie apeliantės ketinimus perleisti tretiesiems asmenims ginčo objektą ir tokiu būdu apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Tačiau atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliacinės instancijos vertinimu, šioje situacijoje prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, kurie taikytini aiškinant ir taikant kiekvieną teisės normą (CPK 3 str. 1 d.). Teismas kaip laikinąsias apsaugos priemones taikė nustatydamas tam tikrus disponavimo ginčo turtu apribojimus, tačiau iš esmės nevaržant apeliantės teisės šiuo turtu naudotis ir jį valdyti. Apeliantės argumentai, viena vertus, teigiant, jog ji neketina perleisti ginčo turto, kita vertus, tvirtinant, jog draudimas perleisti nuosavybės teisę trukdo sklandžiai apeliantės veiklai (nepateikiant jokių konkrečių argumentų, kuo šis trukdymas pasireiškia), yra prieštaringi, dėl ko netgi sudarantys prielaidas spręsti apie egzistuojančią grėsmę, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ginčo turtas galėtų būtų perleistas tretiesiems asmenims. Šiuo atveju atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galėtų būti pažeista šalių interesų pusiausvyra, nes tokiu atveju apeliantė galėtų nevaržomai perleisti ginčo objektu esantį turtą, o tai ieškovės interesus pažeistų žymiai labiau nei šiuo metu apeliantės interesai galimai varžomi jai priklausančio ginčo turto disponavimo teisės ribojimais.

19Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė pagrįstai. Tačiau tai negali pateisinti disponavimo apribojimų taikymo net ir tam turtui, kurio bendraturte ieškovė 2016 m. kovo 9 d. pirkimo–pardavimo sandorio sudarymo metu nebuvo.

20Sutiktina su apeliante, jog pastatas – Stoginė, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Stoginė), bei pastatas – Kontrolinis punktas, unikalus numeris: ( - ) (toliau – Kontrolinis punktas), ieškovei niekada nepriklausė bendrąja nuosavybe. Su ieškiniu pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog ieškovei nuo 2016 m. sausio 12 d. priėmimo–perdavimo akto pasirašymo nuosavybės teise priklauso 1/3 kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), 1/3 kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), t. y. ieškovei bendrąja nuosavybe priklausė tik dalis inžinerinių statinių. Ieškovė ieškinio teisiniu pagrindu nurodo CK 4.79 straipsnyje įtvirtintą bendraturčio pirmenybės teisę pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe, jos su ieškiniu pateikti įrodymai taip pat susiję išimtinai su šios bendraturčio pirmenybės teisės įgyvendinimu. Ieškinyje ieškovė nepagrindžia, kodėl pirkėjo teisės ir pareigos turėtų būti perkeltos į visus nekilnojamuosius daiktus, nors ieškovė buvo tik dalies jų bendraturtė. Todėl Stoginės ir Kontrolinio punkto pirkėjo teisių ir pareigų perkelti ieškovei, preliminariai įvertinus byloje pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką, nebūtų įstatyminio pagrindo. Dėl to apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šio turto disponavimo ribojimai pirmosios instancijos teismo nustatyti nepagrįstai. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, panaikinant Stoginės ir Kontrolinio punkto atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį pakeisti - panaikinti dalį ja taikytų laikinųjų apsaugos priemonių: įrašą viešame registre, kuriuo uždrausta atsakovei Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltic Sign“ 1/2 dalimi pastato – Stogine, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ); pastatu – Kontroliniu punktu, unikalus numeris: ( - ), ( - ) kv. m bendro ploto, žymėjimas plane – 9H1p, esančiu ( - ), disponuoti nurodytu būdu – įkeisti, užtikrinti savo arba trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, juo garantuoti ar bet kaip kitaip jį apsunkinti.

23Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nutarties kopiją siųsti VĮ Registrų centrui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB ,,Loritransa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB... 5. Ieškovė būsimo reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi ieškovės UAB... 8. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju patenkinus ieškinį, Turto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovė Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB ,,Baltic Sign“ (toliau... 11. Ieškovė UAB „Loritransa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą nebuvo gauta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliantės (atsakovės) Bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB ,,Baltic... 17. Sutiktina su ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą išreikšta... 18. Apeliantė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik... 19. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 20. Sutiktina su apeliante, jog pastatas – Stoginė, unikalus Nr. ( - ) (toliau... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį pakeisti - panaikinti... 23. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 24. Nutarties kopiją siųsti VĮ Registrų centrui....