Byla 2S-995-657/2017
Dėl vykdomųjų bylų nutraukimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų žemės ūkio bendrovės ,,Panoterių ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Palomenės ūkis“, žemės ūkio bendrovės ,,Portulaka“, žemės ūkio kooperatinės bendrovės ,,Grosela“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,O.K.R. ir Ko“, atstovaujamų advokato Mariaus Barisevičiaus skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-417-527/2016, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjai ŽŪB ,,Panoterių ūkis“, UAB ,,Palomenės ūkis“, ŽŪB ,,Portulaka“, ŽŪKB ,,Grosela“ ir UAB ,,O.K. R. ir Ko“ pateikė antstoliui A. Š. skundą dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose, prašydamas nedelsiant nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0110/16/01839, Nr. 0110/16/01840, Nr. 0110/16/01841, Nr. 0110/16/01842, Nr. 0110 /16/01843, Nr. 0110/16/01846, Nr. 0110/16/01847, Nr. 0110/16/01848, Nr. 0110/16/01849, Nr. 0110/16/01850; panaikinti antstolio A. Š. 2016 m. gruodžio 20 d. patvarkymus Nr. S-16-110-22944, Nr. S-16-110-22916, Nr. S-16-110-23024, Nr. S-16-110-23029, Nr. S-16-110-22943, Nr. S-16-110-22894, Nr. S-16-110-22895, Nr. S-16-110-23025, Nr. S-16-110-22926, Nr. S-16-110-22907 dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo (b.l. 1-6).
 2. Antstolis A. Š. 2017 m. sausio 13 d. patvarkymu Nr. SJ-28 pareiškėjų skundo netenkino ir perdavė jį nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui (b.l. 27-30).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Jonavos rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi pareiškėjų atstovo advokato Mariaus Barisevičiaus skundą dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo atsisakė priimti (b.l. 31-32).
 2. Teismas nurodė, kad reikalavimas dėl vykdomųjų bylų nutraukimo, kuriame neįvardinti konkretūs prašomi panaikinti antstolio patvarkymai ar konkrečios datos antstolio neveikimas jam atsisakius nutraukti vykdomąsias bylas, laikytinas skolininkų prašymu nutraukti vykdomąsias bylas, kurį antstolis atsisakė tenkinti 2017 m. sausio 13 d. patvarkymu, kuris tik ir galėtų būti laikomas CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka skundžiamu antstolio veiksmu arba atsisakymu tokį veiksmą atlikti. Skolininkai, teigdami, jog visi vykdomieji raštai yra priimti neteisėtai, formuluodami savo reikalavimus dėl vykdomųjų bylų nutraukimo, nieko nepasisakė dėl 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymų priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti ir dėl 2016 m. gruodžio 20 d. raginimų įvykdyti sprendimą, nors būtent šiais patvarkymais antstolis nusprendė priimti vykdyti išieškotojos pateiktus vykdomuosius dokumentus ir paragino sumokėti raginimuose nurodytas sumas, su kuo pareiškėjos iš esmės nesutinka. Pareiškėjų 2017 m. sausio 6 d. skundas dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo nėra skundas dėl konkrečių antstolio veiksmų ar atsisakymo tuos veiksmus atlikti, kuris galėtų būti nagrinėjamas CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Skundą dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo atsisakytinas priimti, kadangi toks skundas yra nenagrinėtinas teisme. Teismas pareiškėjams išaiškino, jog jie turi teisę skųsti antstolio 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymus priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti, 2016 m. gruodžio 20 d. raginimus įvykdyti sprendimą ir/ar 2017 m. sausio 13 d. patvarkymą. Teismas negali nagrinėti skundo dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo ir dėl tos priežasties, jog, nesant įvardinto konkretaus skundžiamo veiksmo ar atsisakymo atlikti konkretų veiksmą atlikimo laiko, negalima nustatyti, ar pareiškėjai laikėsi CPK 512 straipsnyje nustatytų terminų, o jeigu tie terminai praleisti – iš pareiškėjų būtų atimama galimybė nurodyti svarbias to priežastis ir prašyti tuos terminus atnaujinti, dėl kurių atnaujinimo teisė spręsti įstatymo suteikta būtent antstoliui. Teismas neturi pagrindo savo iniciatyva laikyti, jog 2017 m. sausio 6 d. skundu yra skundžiami ir 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymai priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti, 2016 m. gruodžio 20 d. raginimai įvykdyti sprendimą, ir 2017 m. sausio 13 d. patvarkymas, kadangi tai pažeistų įstatyme numatytą ikiteisminę skundo nagrinėjimo tvarką ir galimybę pačiam antstoliui, jeigu jis sutiktų su skundo argumentais, patvarkymu tą skundą tenkinti, be to, atimtų iš antstolio CPK 510 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisę atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, jeigu pareiškėjai skųstų antstolio veiksmus, kuriems apskųsti terminas yra praleistas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskirajame skunde pareiškėjos ŽŪB ,,Panoterių ūkis“, UAB ,,Palomenės ūkis“, ŽŪB ,,Portulaka“, ŽŪKB ,,Grosela“ ir UAB ,,O.K. R. ir Ko“, atstovaujamos advokato Mariaus Barisevičiaus prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b.l. 35-37). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad reikalavimas dėl vykdomųjų bylų nutraukimo, laikytinas skolininko prašymu nutraukti vykdomąsias bylas, kurį antstolis atsisakė tenkinti 2017 m. sausio 13 d. patvarkymu galėtų būti laikomas CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka skundžiamu antstolio veiksmu ar atsisakymu tokį veiksmą atlikti. Tokios teismo išvados neatitinka CPK 510 straipsnio 1 dalyje nustatytos antstolių veiksmų apskundimo tvarkos bei CPK 594 straipsnyje įtvirtintos apylinkės teismo vykdomos antstolio veiklos procesinės kontrolės. Toks reikalavimas reiškiamas dėl to, kad iki antstoliui pradedant vykdomąsias bylas jos buvo pilnai įvykdytos. Iš 2017 m. sausio 13 d. patvarkymo aišku, kad antstolis atsisakė atlikti procesinį veiksmą – vykdomąsias bylas nutraukti, o pagal CPK 510 straipsnio 1 dalį įvertinti tokių antstolio veiksmų pagrįstumą yra teismo kompetencija.
  2. Nurodydamas, kad antstolio 2017 m. sausio 13 d. patvarkymas, kuriuo antstolis persiuntė skundą teismui, yra laikytinas skundžiamu antstolio veiksmu ar atsisakymu tokį veiksmą atlikti, teismas pažeidė CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad antstolio patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas. Teismas iš pareiškėjų reikalauja veikimo, kurį draudžia įstatymas.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad negali nustatyti CPK 512 straipsnio terminų skaičiavimo. Iš pareiškėjų skundo akivaizdu, kad skundžiami veiksmai, kuriais antstolis pradėjo vykdomąsias bylas, tame tarpe ir antstolio 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymai priimti vykdomuosius dokumentus vykdomosiose bylose Nr. 0110/16/01839, Nr. 0110/16/01840, Nr. 0110/16/01841, Nr. 0110/16/01842, Nr. 0110/16/01843, Nr. 0110/16/01846, Nr. 0110 /16/01847, Nr. 0110/16/01848, Nr. 0110/16/01849, Nr. 0110/16/01850. Pareiškėjų skundas paduotas 2017 m. sausio 6 d., todėl pareiškėjai nėra praleidę CPK 512 straipsnyje nustatyto termino nuo 2016 m. gruodžio 19 d. patvarkymų priimti vykdomuosius dokumentus priėmimo dienos.
 2. Atsiliepime į pareiškėjų atstovo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Vilogus“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš skolininkų kreditorės UAB „Vilogus“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 45-51). Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Antstoliui pateikti vykdomieji dokumentai yra pagrįsti teismų priimtais sprendimais, įsiteisėję, todėl antstoliui nėra pagrindo jų nevykdyti. Pareiškėjai nepateikė jokių rašytinių įrodymų dėl pilnos skolos apmokėjimo kreditorei.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

13

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti dalį pareiškėjų skundo dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo.
 3. Nustatyta, kad pareiškėjų ŽŪB ,,Panoterių ūkis“, UAB ,,Palomenės ūkis“, ŽŪB ,,Portulaka“, ŽŪKB ,,Grosela“ ir UAB ,,O. K. R. ir Ko“ atstovas advokatas Marius Barisevičius antstoliui A. Š. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0110/16/01839, Nr. 0110/16/01840, Nr. 0110/16/01841, Nr. 0110/16/01842, Nr. 0110/16/ 01843, Nr. 0110/16/01846, Nr. 0110/16/01847, Nr. 0110/16/01848, Nr. 0110/16/01849, Nr. 0110/16/01850, kuriuo be kitų reikalavimų, prašė šias vykdomąsias bylas nedelsiant nutraukti (b.l. 1-6).
 4. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi pareiškėjų atstovo advokato Mariaus Barisevičiaus skundą dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo atsisakė priimti, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (b.l. 31-32). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas.
 5. Civilinis procesas pagrįstas šalių disponavimu joms suteiktomis procesinėmis teisėmis laisva valia (CPK 13 str.). Pažymėtina, kad teismas neturi įgaliojimų nurodinėti ieškovui, kokius reikalavimus jis turi reikšti, kad ieškinys, teismo nuomone, įgytų prasmę ir galėtų būti patenkintas. Ieškinio dalyko ir faktinio pagrindo suformulavimas yra ieškovo išimtinė teisė. Tačiau šią teisę jis turi įgyvendinti griežtai laikydamasis proceso įstatymo reikalavimų, o teismas bylą nagrinėja pareikštų reikalavimų ribose.
 6. Jeigu nustatomas bent vienas CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų, teismas ieškinį turi atsisakyti priimti. Pagal šio straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas atsisako ieškinį priimti, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka. Įstatymų leidėjas atsisakymo priimti ieškinį pagrindus sieja su teisės kreiptis į teismą nebuvimu arba su šios teisės netinkamu įgyvendinimu.
 7. Vadovaujantis CPK 510 straipsnio 1 dalimi antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą (CPK 510 str. 2 d.). Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendžia antstolis (CPK 510 str. 5 d.).
 8. Nagrinėjamu atveju, iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis A. Š. 2017 m. sausio 13 d. patvarkymu Nr. SJ-28 pareiškėjų atstovo pateiktą skundą išnagrinėjo, tačiau jo netenkino ir perdavė nagrinėti Jonavos rajono apylinkės teismui (b.l. 27-30). Minėtame patvarkyme antstolis nurodė nesutikimo su pareiškėjų skundo argumentais dėl vykdomųjų bylą nutraukimo motyvus, taigi, galima spręsti, kad skundo reikalavimai jam buvo pakankamai aiškūs.
 9. Iš aplinkybės, kad antstolis skundą priėmė ir jį išnagrinėjo, spręstina, jog CPK 512 straipsnyje nustatytas terminas nėra praleistas arba antstolis pareiškėjams skundo dėl antstolio veiksmų pateikimo terminą atnaujino (CPK 78 str., 510 str. 5 d.).
 10. Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo atsisakė priimti nepagrįstai, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina ir šios skundo dalies priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).
 11. Pareiškėjų atskirąjį skundą tenkinus, suinteresuoto asmens UAB „Vilogus“ turėtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

15Jonavos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 23 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą dalyje dėl vykdomųjų bylų nutraukimo, panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai