Byla 2-137/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus Lietuvos ir Lenkijos uždarosios akcinės bendrovės ,,RUFAX“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 10 d. nutarties, kuria teismas, civilinėje byloje Nr. B2-6572-232/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuva Statoil“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ferimsta“ atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus: UAB „Mažeikių strėlė“, Lietuvos ir Lenkijos UAB „Rufax“, UAB „Irec Lt“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Ferimsta“, administratoriumi skirti UAB „Forum regis“. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas neatsiskaito už prekes pagal 2007-09-04 sudarytos sutarties pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, bendra skola ieškovui yra 38 974,66 Lt. Atsakovui siųstas įspėjimas dėl skolos padengimo ir bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla. Trečiasis asmuo UAB „Mažeikių strėlė“ prašė iškelti UAB „Ferimsta“ bankroto bylą. Nurodė, jog UAB „Mažeikių strėlė“ pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-05-28 vykdomąjį raštą išduotą civilinėje byloje Nr. 2-4390-155/2009 turi reikalavimo teisę į 131 196,64 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų, 396 Lt bylinėjimosi išlaidų. Trečiasis asmuo UAB „Irec Lt“ prašė UAB „Ferimsta“ iškelti bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Savo prašymą grindė tuo, jog atsakovas neatsiskaito su ieškovu pagal 2007-12-21 pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovo skola trečiajam asmeniui yra 5 708,86 Lt. Trečiasis asmuo Lietuvos ir Lenkijos UAB „Rufax“ prašė UAB „Ferimsta“ iškelti bankroto bylą, prašymą grindė tuo, kad atsakovas neatsiskaito su trečiuoju asmeniu pagal 2007-05-09 pirkimo-pardavimo sutartį ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovo skola trečiajam asmeniui yra 306 965,07 Lt.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 30 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Ferimsta“. Teismas nurodė, kad pagal atsakovo pateiktą patikslintą 2009-09-20 balansą įmonės turto vertė – 3 390 091 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 1 227 913 Lt. Pagal pateiktą patikslintą kreditorių sąrašą pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams, tame tarpe ieškovui ir tretiesiems asmenims, sudaro 685 574,99 Lt, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelstos skolos ir įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovo teigimu įmonė skolų įmonės darbuotojams neturi. Iš bylos medžiagos teismas sprendė, jog įmonei nuosavybės teise priklauso didelės vertės nekilnojamasis turtas (sandėlio patalpos, esančios ( - )), nemažą įmonės turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 823 100 Lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad įmonė būtų sustabdžiusi ar nutraukusi savo veiklą, ketintų pradėti likvidavimo procedūrą ir pan. Todėl, teismo nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad bendrovė atitinka ĮBĮ apibrėžtą nemokumo būseną, taip pat nėra kitų ĮBĮ 9 str. 5 d. numatytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

5Trečiasis asmuo Lietuvos ir Lenkijos UAB „Rufax“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui bankroto bylą. Skunde teigia, kad apygardos teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės mokumo, neišnaudojo visų būtinų priemonių, todėl atsakovo finansinę būklę įvertino netinkamai. Apelianto teigimu, atsakovui priklauso tik vienas 294 000 Lt vertės nekilnojamasis turtas, bei du automobiliai, todėl balanse nurodyta 3 390 091 Lt turimo turto vertė kelia abejonių. Byloje nebuvo pateikti įrodymai patvirtinantys deklaruojamą pradelstų įsipareigojimų sumą. Teismas nenurodė, kokiu pagrindu sprendė, jog įmonė neturi skolų darbuotojams. Nors ieškinys pareikštas atsakovo nemokumo pagrindu, teismas bankroto bylą gali iškelti ir nustatęs kitą ĮBĮ numatytą pagrindą – vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Byloje sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Bankroto byla keliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas.

8Dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo kreipėsi ieškovas UAB „Lietuva Statoil“ bei į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus įtraukti UAB „Mažeikių strėlė“, Lietuvos ir Lenkijos UAB „Rufax“ ir UAB „Irec Lt“. Ieškovo ir trečiųjų asmenų prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo buvo grindžiami tuo, kad įmonė yra skolinga, t. y. nemoki. Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas įvertino visus ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytus pagrindus bankroto bylai kelti.

9Įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus ūkinės-finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi realią jos finansinę padėtį. Apeliantas nesutinka su apygardos teismo išvada, jog atsakovas yra mokus, išdėsto abejones, dėl teismo įvertintų UAB „Ferimsta“ finansinių rodiklių. Teigia, kad atsakovui priklauso tik vienas nekilnojamojo turto objektas (( - )), kurio vidutinė rinkos vertė, nurodyta Nekilnojamojo turto registro išraše (b. l. 80) yra 294 000 Lt, bendrovei priklauso tik 2 transporto priemonės, todėl, apelianto nuomone, atsakovo pateiktame balanse nurodyta bendra turto vertė 3 390 091 Lt gali būti klaidinga. Taip pat nurodo, jog atsakovas per 2008 metus patyrė 102 579 Lt nuostolį. Argumentai nepagrįsti.

10Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta vidutinė atsakovui priklausančio turto esančio Liepkalnio g. 83 A, Vilniuje vertė (294 000 Lt) nustatyta 2008 m. balandžio 28 d. Tačiau nagrinėjamoje byloje atsakovas pateikė Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą, kurioje nurodyta minėto turto vertė 2009 m. kovo 31 d. yra 850 000 Lt (b. l. 59). Argumentų ar motyvų paneigiančių minėtą turto įvertinimą UAB „Rufax“ nepateikė. Apeliantas neginčija, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 685 574,99 Lt (b. l. 121-122). Atsakovo trumpalaikio turto vertė yra 1 156 529 Lt (b. l. 201). Šie duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog pradelstos skolos ir įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė ĮBĮ prasme, negali būti laikoma nemokia.

11Pažymėtina, jog įstatymas nereikalauja, kad bankroto bylos iškėlimo momentu teismas iš esmės išspręstų įmonės mokumo ar nemokumo klausimą. Tikrąją įmonės finansinę padėtį galima išsiaiškinti tik bankroto bylos metu, išnagrinėjus kreditorių reikalavimų pagrįstumą, patikrinus bankrutuojančios įmonės sandorių teisėtumą, nustačius tikslią įmonės turto vertę. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje išsiaiškinti visus nurodytus klausimus teismas neturi galimybės ir neprivalo, nes tai galima padaryti tik teisminio bylos nagrinėjimo metu įrodinėjimo procese – surinkus, ištyrus ir įvertinus visus byloje surinktus įrodymus. Teismas gali iškelti bankroto bylą, jei tam yra tam tikros teisinės prielaidos, t. y. jei pagal ieškovo (ieškovų) pateiktus ar teismo išreikalautus dokumentus preliminariai yra pakankamas pagrindas manyti, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Apeliantas teigia, kad teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kokiais įrodymais remdamasis, konstatavo, jog įmonė su darbuotojais yra atsiskaičiusi ir dėl to nėra pagrindo kelti bankroto bylą. Nagrinėjamu atveju, ieškovo bei trečiųjų asmenų faktinis šioje byloje pareikštų reikalavimų iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Ferimsta“ pagrindas - įmonės nemokumas. Tokiu atveju, atsakovo skola darbuotojams galėtų būti vertinama kartu su kitais pradelstais įsipareigojimais, sprendžiant dėl atsakovo nemokumo, o ne kaip savarankiškas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Byloje nėra duomenų apie atsakovo UAB „Ferimsta“ skolas darbuotojams. Aptartas atskirojo skundo argumentas taip pat yra nepagrįstas.

13Išnagrinėjus atskirąjį skundą nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330 str.) įtvirtintų pagrindų, įgalinančių panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai