Byla 2S-1073-275/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Skomė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Skomė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Skomė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė panaikinti antstolio V. M. 2013 m. vasario 15 d. patvarkymą „Dėl UAB „Skomė“ 2013-02-12 pareiškimo ir 2013-02-14 prašymo netenkinimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 toje dalyje, kurioje antstolis nutarė netenkinti 2013 m. vasario 14 d. UAB „Skomė“ prašymo ir vykdomosios bylos Nr. 0013/12/01254 nestabdyti. Prašė klausimą išspręsti iš esmės ir sustabdyti antstolio V. M. vykdomąją bylą Nr. 0013/12/01254, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013 pagal UAB „Skomė“ ieškinį atsakovams - Ellora 4522899 Ltd, UAB „FF lizingas”, UAB “Infoverslas”, R. V. ir Z. V. dėl prievolės pripažinimo įvykdyta ir 2012 m. birželio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Pareiškėjas UAB „Skomė“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr.0013/12/01254 kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-3385-565/2013 pagal pareiškėjo UAB „Skomė“ ieškinį atsakovams Ellora 4522899 Ltd, UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. dėl prievolės pripažinimo įvykdyta bei dėl 2012 m. birželio 29 d. reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Pareiškėjas skundžia suinteresuoto asmens antstolio V. M. patvarkymo dalį, kuria atsisakyta sustabdyti vykdomąją bylą. Pareiškėjas nurodo, kad iki jo skundas nėra išnagrinėtas, neturi būti vykdomas išieškojimas vykdomojoje byloje, nes priešingu atveju, t.y. pakartotinai išieškojus iš pareiškėjo UAB „Skomė“ vykdomajame dokumente nurodytas sumas, o teismui priėmus galimai palankų pareiškėjui teismo procesinį sprendimą pagal skundą dėl antstolio veiksmų, tokio procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, kadangi iš išieškotojų suinteresuotų asmenų - Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. nebūtų galima susigrąžinti išmokėtų sumų, kadangi jų turtinė padėtis bloga.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Skomė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti atmetė. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas sustabdyti vykdomąją bylą Nr.0013/12/01254 yra pagrįstas prielaidomis apie galimai palankų teismo sprendimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013, kurio pasėkoje būtų panaikintas vykdomasis dokumentas ir pritaikytas sprendimo įvykdymo atgręžimo institutas, taip pat argumentais apie, neva, blogą išieškotojų turtinę padėtį. Šios prielaidos nėra pakankamas pagrindas stabdyti vykdomąją bylą Nr. 0013/12/01254. Konstatavo, kad sustabdžius šią vykdomąją bylą būtų pažeisti išieškotojų teisėti interesai, vilkinamas teismo sprendimo vykdymas, nes vykdomas vykdomasis dokumentas yra galiojantis, vykdomojo dokumento vykdymo nėra sustabdęs Vilniaus apygardos teismas, kuris 2013 m. vasario 11 d. nutartimi atsisakė tenkinti UAB „Skomė“ prašymą taikyti laikinąsiais apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Pareiškėjas UAB „Skomė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą antstolio V. M. vykdomojoje byloje Nr. 00123/12/01254, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013 atsisakė iki teismo sprendimo įsiteisėjimo stabdyti išieškojimą minėtoje vykdomojoje byloje. Vilniaus apygardos teismas 2013-02-11 nutartį motyvavo, kad prašymas stabdyti vykdomąją bylą turi būti sprendžiamas vykdomojoje byloje, o padavus skundą dėl antstolio veiksmų – skundą nagrinėjančiame teisme.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės turėjo būti pritaikytos, nes Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013 vienas iš reikalavimų yra pripažinti, kad apeliantas įvykdė prievolę ir sumokėjo suinteresuotam asmeniui Ellora 4522899 Ltd 562500,00 Lt sumą, kurios dalis buvo priteista iš apelianto ir išduotas vykdomasis raštas. Pripažinus prievolę įvykdyta, negalimas pakartotinis išieškojimas. Jei Vilniaus apygardos teismas pripažintų prievolę įvykdyta, susidarytų situacija, kad bet kokios sumos, kurios būtų pakartotinai išieškotos suinteresuotų asmenų Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. naudai, turėtų būti grąžintos apeliantui.
  3. Suinteresuoti asmenys Ellora 4522899 Ltd, UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. negalės grąžinti iš apelianto išieškotų sumų, kadangi jie patys viešai pripažįsta, kad jų turtinė padėtis yra labai sunki, be to, tai patvirtina viešų registrų ir kiti viešai prieinami duomenys.
  4. Vykdomosios bylos sustabdymas atitiktų proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus, o išieškotojų suinteresuotų asmenų Ellora 4522899 Ltd, UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. interesai nenukentėtų, nes iš apelianto priteistos 6 proc. metinės procesinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl galimai palankaus išieškotojams teismo sprendimo atveju jie iš apelianto gautinas sumas gautų su procesinėmis palūkanomis.

8Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

91. Apeliantas skundą grindžia vienintele aplinkybe – tariamu prievolės pagal vykdomąjį dokumentą įvykdymu. Tačiau apeliantas nepagrindė prievolės įvykdymo, nes mokėjimas buvo atliktas ne vykdomosios bylos Nr. 0013/12/01254 išieškotojams, o Development Win Limited.

102. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad antstolis nesprendė vykdomosios bylos sustabdymo klausimo, nes šią aplinkybę paneigia 2013-02-15 patvarkymas.

11Atsakovai Ellora 4522899 Ltd, Z. V., UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“, R. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Taip pat prašo: dėl nepagrįsto atskirojo skundo pateikimo siekiant vilkinti atsiskaitymą su išieškotojais, CPK 95 straipsnio pagrindu prašo nubausti apeliantą maksimalią 20 000 Lt baudomis, 50 proc. jų skiriant lygiomis dalimis išieškotojams; dėl žinomai melagingų paaiškinimų pateikimo antstoliui ir teismui priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui (CPK 299 str., 300 str.), priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Apeliantas teismams ir antstoliui V. M. pateikė žinomai melagingus ir galimai suklastotus įrodymus, ir tai daro sąmoningai, piktnaudžiaudamas teise kreiptis į teismą, siekia vilkinti įsiteisėjusio 2010-12-28 Vilniaus apygardos teismo galutinio sprendimo vykdymą.
  2. Teiginius, jog išieškojimas vykdomojoje byloje sukeltų neigiamas pasekmes, apeliantas įrodinėja, teikdamas teismui žinomai melagingus ir nepagrįstus paaiškinimus apie atsakovų tariamą negalimumą įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

14Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, yra teisėta ir pagrįsta.

15Nustatyta, kad skolininkė UAB „Skomė“ 2013-02-14 prašymu antstoliui V. M. prašė sustabdyti vykdomąją bylą, kol įsiteisės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje, kurioje ji pareiškė ieškinį išieškotojams Ellora 4522899 Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. dėl prievolės, pagal kurią vykdomas išieškojimas, pripažinimo įvykdyta. Pateikdama skundą dėl antstolio veiksmų, t.y. priimto patvarkymo atmesti jos prašymą, CPK 510 straipsnio 3 dalies pagrindu prašė sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo išnagrinėjimo. Sprendžiant šį prašymą, reikšminga tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-02-11 nutartimi ( b.l.27) buvo atmestas UAB „Skomė“ prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės – išieškojimo vykdymo procese sustabdymo taikymo, o ši nutartis buvo palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-25 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.2-1291/2013. Prašymą teismui taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, ieškovas UAB „Skomė“ grindė tuo, kad jis yra įvykdęs Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimą ir ieškiniu reikalauja pripažinti teismo sprendimą, kurio vykdymas tęsiasi, įvykdytu. Skolininkė nenurodė kitų aplinkybių, dėl kurių būtų būtinas vykdymo veiksmų sustabdymas iki bus išnagrinėtas jos skundas dėl antstolio veiksmų, o nurodė tas pačias aplinkybes, kurias nurodo kaip pagrindą tenkinti jos skundą dėl antstolio veiksmų - nebus galima susigrąžinti išmokėtų sumų iš išieškotojų. Pripažintina, kad vykdymo veiksmai gali būti sustabdyti CPK 510 straipsnio 3 dalies pagrindu tais atvejais, kai skundas yra tikėtinai pagrįstas ( CPK 144 straipsnio 1 dalies taikymas pagal analogiją). Tokios išvados daryti pagal pateiktą prašymą ir skundą nėra pagrindo.

16Skolininkė UAB „Skomė“ vykdomojoje byloje taip pat prašė antstolio sustabdyti vykdomąją bylą, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje, kurioje skolininkė yra ieškovė, t.y. iš esmės prašė tuo pačiu pagrindu, kaip ir kitoje, dar nagrinėjamoje civilinėje byloje stabdyti išieškojimą vykdymo procese. Tuos pačius prašymus teismas turi spręsti analogiškai šalių atžvilgiu, todėl tai buvo pagrindu teismui netenkinti skolininkės prašymo ir vykdomojoje byloje.

17Pateiktą prašymą antstoliui stabdyti vykdomąją bylą skolininkė grindė CPK 626, 627 straipsnių normomis, tačiau šiose proceso normose išvardijami visi atvejai, kuriais antstolis privalo ( CPK 626 straipsnis ) sustabdyti vykdomąją bylą ar turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą, arba turi teisę sustabdyti ( CPK 627 straipsnis ) vykdomąją bylą. Nei vieno iš šiuos straipsniuose nurodytų atvejų skolininkė nenurodė, o tai, kad sąrašuose išvardinti visi atvejai, kuriais privalo arba turi teisę antstolis sustabdyti vykdomąją bylą, reiškia, kad kitais atvejais, kurie neišvardinti šiose proceso normose, vykdomosios bylos sustabdyti antstolis neturi teisės. Skunde dėl antstolio veiksmų nurodytos aplinkybės bylos sustabdymui – pasunkėjimas sprendimo vykdymo atgręžimo tuo atveju, jei būtų panaikintas Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 galutinis sprendimas yra reikšmingos nagrinėjant UAB „Skomė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal jos ieškinį, tačiau šios aplinkybės nesudaro pagrindo tenkinti jos prašymo vykdomojoje byloje. Tai leidžia daryti išvadą, kad skolininkės skundas dėl antstolio veiksmų nėra tikėtinai pagrįstas.

18Nagrinėjamoje byloje vykdomu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu iš ieškovo UAB „Skomė“ atsakovui Ellora 4522899 Ltd buvo priteista 300 000 Lt dydžio skola (sumažinto ieškovo įstatinio kapitalo dalis), 13 068,49 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, taip pat bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas Ellora 4522899 Ltd reikalavimo teises į Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu iš ieškovo priteistas sumas tam tikromis dalimis perleido atsakovams Z. V., UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“ ir R. V.. Skolininkė prašė stabdyti vykdomąją bylą ir tuo pagrindu, kad sprendimo vykdymo atgręžimo atveju iš išieškotojų Z. V., R. V., UAB „Infoverslas“, UAB „FF lizingas“ finansinė padėtis yra bloga, UAB Elora 4522899 Ltd jokios realios veiklos nevykdo, todėl nebūtų galimybės įgyvendinti sprendimo vykdymo atgręžimą tuo atveju, jei civilinėje byloje būtų priimtas sprendimas, palankus skolininkei. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1291/2013 pagal ieškovės UAB „Skomė“ ieškinį, teigiama, kad ieškovė neįrodė, jog, nepritaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonės ( išieškojimo vykdymo procese sustabdymo) kokiu nors būdu būtų apsunkintas teismo sprendimo, kuriuo būtų pripažintos negaliojančiomis ginčijamos reikalavimo perleidimo sutartys, įvykdymas. Nutartyje nurodyta, kad ieškovo argumentai apie tai, kad, išieškojus iš jo pinigų sumas atsakovams Z. V., UAB „FF lizingas“, UAB „Infoverslas“ ir R. V. pagal civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 išduotą vykdomąjį raštą ir pripažinus negaliojančiomis reikalavimo perleidimo sutartis, ieškovui gali būti sunku susigrąžinti minėtiems atsakovams nepagrįstai išieškotas sumas, nėra susiję su teismo sprendimo, kuriuo būtų pripažintos negaliojančiomis ginčijamos reikalavimo perleidimo sutartys, vykdymu ir neįrodo, jog dėl įvykdyto išieškojimo tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai irgi leidžia vertinti, jos skundas dėl antstolio veiksmų nėra tikėtinai pagrįstas.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tarp šalių kilusio ginčo pobūdį, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo stabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 00123/12/01254, stabdyti vykdomąją bylą iki kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas pagal UAB „Skomė“ skundą dėl antstolio veiksmų.

20Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėjos prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nėra susijusi su galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo byloje Nr. 2-3385-565/2013 tinkamo įvykdymo užtikrinimu, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė klausimą ir pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą iki teismo sprendimo byloje dėl antstolio veiksmų įsiteisėjimo sustabdyti vykdomą išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 00123/12/001254, motyvuodamas, kad prašoma laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia išieškotojų teises. Taigi, nenustačius pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas atskirajame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog suinteresuotų asmenų atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai, susiję su pareiškėjo pateiktų įrodymų galimu suklastojimu, pradinėje civilinės bylos stadijoje nėra nagrinėjami. Preliminariai vertinant pareiškimo pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats pareiškimas (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Todėl teismas suinteresuotų asmenų pareikštus prašymus priimti atskirąją nutartį dėl, suinteresuotų asmenų teigimu, žinomai melagingų paaiškinimų ir galimai suklastotų dokumentų pakartotinio pateikimo teismui, ir apie tai pranešti prokurorui, atmeta.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys taip pat prašo dėl nepagrįsto atskirojo skundo pateikimo, siekiant kitų tikslų, t. y. skolos mokėjimo išieškotojams vilkinimo, CPK 95 straipsnio pagrindu pareiškėjui skirti maksimalią 20 000 Lt dydžio baudą, 50 proc. jų skiriant lygiomis dalimis suinteresuotiems.

23Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas piktnaudžiavo savo proceso teisėmis. Tai, kad ieškovas atskiruoju skundu apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas proceso teisėmis, nes teisė paduoti atskirąjį skundą yra numatyta įstatyme. Nenustačius ieškovo nesąžiningumo, skirti jam baudą nėra pagrindo.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

25n u t a i r a:

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Teisėja

28Danutė Kutrienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Skomė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Pareiškėjas UAB „Skomė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 9. 1. Apeliantas skundą grindžia vienintele aplinkybe – tariamu prievolės... 10. 2. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad antstolis nesprendė vykdomosios... 11. Atsakovai Ellora 4522899 Ltd, Z. V., UAB „FF lizingas“, UAB... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 14. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Nustatyta, kad skolininkė UAB „Skomė“ 2013-02-14 prašymu antstoliui V.... 16. Skolininkė UAB „Skomė“ vykdomojoje byloje taip pat prašė antstolio... 17. Pateiktą prašymą antstoliui stabdyti vykdomąją bylą skolininkė grindė... 18. Nagrinėjamoje byloje vykdomu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 28 d.... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tarp šalių kilusio ginčo... 20. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog suinteresuotų asmenų... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys taip pat prašo dėl... 23. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 25. n u t a i r a:... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį palikti... 27. Teisėja... 28. Danutė Kutrienė...