Byla 2-595/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno projektai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą akcinei bendrovei „Kanapa“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Kauno projektas” kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB ,,Kanapa“. Nurodė, jog jam priklauso 467855 vnt. (50,31 % visų akcijų) paprastųjų vardinių atsakovo AB „Kanapa“ akcijų. Remiantis atsakovo AB „Kanapa“ pateiktos finansinės atskaitomybės, sudarytos 2007 m. gruodžio 31 d., duomenis, AB „Kanapa“ balansinė turto vertė sudarė 9 100 785 Lt, tarp jų ilgalaikis turtas 8 800 093 Lt, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 101 965 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 179 465 Lt, piniginės lėšos – 19 262 Lt. Pagal tos pačios finansinės atskaitomybės duomenis finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 5 163 070 Lt. Todėl AB „Kanapa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams yra 612 677,50 Lt didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tai, kad AB „Kanapa“ negali atsiskaityti su kreditoriais, patvirtina atsakovo AB „Kanapa“ pateikta 2007 metų finansinės atskaitomybės audito ataskaita, kurioje konstatuota, kad 2007 m. gruodžio 31 d. AB „Kanapa“ yra sukaupusi 1 933 414 Lt nepadengtų nuostolių. 2007 m. gruodžio 31 d. įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai už trumpalaikį turtą buvo didesni 4 862 378 Lt suma, dėl ko įmonė gali nesugebėti laiku įvykdyti savo įsipareigojimų. Tai, kad atsakovas AB „Kanapa“ negali įvykdyti ir nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams, taip pat patvirtina antstolės Vaivos Šimkienės 2008 m. liepos 14 d. paskelbtos AB „Kanapa“ priklausančio turto pardavimo varžytinės. Atsakovo AB „Kanapa“ nuostolingai vykdoma ūkinė-komercinė veikla yra priešinga šios įmonės įstatuose nurodytam vieninteliam veiklos tikslui – gauti pelną.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą AB „Kanapa“. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra ĮBĮ 2 str. 8 p. nurodytų nemokumo sąvoką atitinkančių aplinkybių visumos. Tokiu būdu, nenustačius ĮBĮ 9 str. 5 d. nurodytų sąlygų, nėra pagrindo ieškinį tenkinti ir AB „Kanapa“ kelti bankroto bylą. Teismas, nustatęs, kad Šiaulių apskrities VMI 2008 m. lapkričio 14 d. patikrinimo akte nurodyta, jog AB „Kanapa“ apskaitoje komercinio centro ( - ) nebaigtos statybos vertė nepagrįstai padidinta 3 292 579,66 Lt, įpareigojo atsakovą patikslinti balanso apskaitos duomenis. Tuo tikslu atsakovas pateikė auditoriaus UAB „Šiaulių pagautė“ ataskaitą dėl AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31d. finansinės atskaitomybės. Teismas, įvertinęs ir palyginęs pateiktus bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus, spręsdamas dėl įmonės finansinės būklės vadovavosi audito išvadoje nurodytais balanso, ilgalaikio turto apskaitos, įmonės įsipareigojimų, gautinų sumų bei kitais duomenimis. Teismas nustatė, kad 2008 m. rugpjūčio 31d. bendrovės AB „Kanapa“ nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudarė 6 395 147 Lt, per vienerius metu mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 341 733 Lt, ilgalaikio materialaus turto vertė – 5 140 095 Lt, iš kurių žemės vertė – 1 479 421 Lt, pastatų vertė – 2 141 025 Lt, nebaigta statyba – 1 449 208 Lt. Teismas iš bylos medžiagos nustatė, kad įmonės esminių įsipareigojimų sumą sudaro 1 315 000 Lt dydžio skola kreditoriui R. B. įmonei, 242 242 Lt dydžio finansinė skola DnB NORD bankui ir 533 874 Lt dydžio skola UAB „Vilniaus brokerių kompanijai“. Dalis kreditorių įmonių, atsakovo pateiktais duomenimis, yra likviduota, dalis skolų kreditoriams yra ginčijamos, vyksta teisminiai procesai. 2008 m. liepos 1 d. duomenimis AB „Kanapa“ skolų valstybės biudžetui ir socialinio draudimo fondui neturėjo. Teismas iš UAB „Šiaulių pagautė“ audito ataskaitos nustatė, kad įmonės taikoma apskaitos politika atitinka finansinę apskaitą, įmonėje veikia vidutinė vidaus kontrolės sistema, atsakovas gauna pajamų iš negyvenamųjų patalpų nuomos, kuri priskiriama įmonės tipinei veiklai. Teismas sprendė, kad įsipareigojimuose kreditoriams nurodyta skola kreditoriui R. B. įmonei nėra pradelsta, kadangi iš 2009 m. vasario 2 d. pasirašyto paprastojo vekselio matyti, jog prievolės mokėjimo terminas R. B. nustatytas 2009 m. balandžio 1 d., o su kitais kreditoriais AB „Kanapa“ atsiskaitinėja. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus dėl būtinybės sumažinti AB „Kanapa“ turto vertę, sprendė, kad nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 6 395 147 Lt vertę mažinant ieškovo nurodyta preliminaria 1 587 000 Lt suma, pradelsti įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos (skolos) vis tiek neviršytų pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovo BUAB „Kauno projektai“ administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį ir grąžinti bylą dėl bankroto bylos AB „Kanapa“ iškėlimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas nepagrįstai dėl atsakovo mokumo ir įmonės finansinės būklės sprendė vienus finansinius rodiklius imdamas iš vieno finansinio laikotarpio, kitus – iš kito, remdamasis 2007 m. gruodžio 31 d. AB „Kanapa“ pateikta finansine atskaitomybe, 2008 m. birželio 30 d. pirmo pusmečio balansu, 2008 m. rugpjūčio 30 d. bendrovės balansu ir kitais skirtingo laikotarpio atsakovo AB „Kanapa“ finansiniais dokumentais.

82. Atsakovas AB „Kanapa“ pateikė teismui neteisingą kreditorinių įsiskolinimų sąrašą, kuris turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo. Į atsakovo sudarytą 2008 m. birželio 30 d. AB „Kanapa“ kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas kreditorius DnB NORD bankas, nors skolos grąžinimo šiam kreditoriui terminas jau buvo pasibaigęs. Prie 2008 m. birželio 30 d. kreditorių sąraše nurodytų pradelstų skolų (4 662 711,59 Lt) pridėjus pradelstą įsipareigojimą DnB NORD bankui (242 241,57 Lt), bendras atsakovo pradelstas įsiskolinimas tai dienai sudarė 4 904 953,16 Lt, kai tuo tarpu bendrovės turto vertė tuo metu buvo 9 042 276 Lt. Todėl jau 2008 m. birželio 30 d. atsakovas buvo nemokus.

93. Į finansinį turtą nepagrįstai įtraukti UAB „Balnuva“ ir „Automida“ debitoriniai įsiskolinimai, kurių bendra suma 861 129 Lt. Šia suma įmonės turtas balanse turėtų būti sumažintas, kadangi tai yra beviltiškos skolos. Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad UAB „Automida“ įsiskolinimas yra skaičiuojamas nuo 2004 m.

104. AB „Kanapa“ balansinės turto vertė turėtų būti sumažinta ir 1 449 208 Lt suma, kurią sudaro komercinio centro ( - ) nebaigtos statybos likutinė vertė pagal atsakovo byloje pateiktą auditoriaus UAB „Šiaulių pagautė“ ataskaitą, kadangi iš Šiaulių apskrities VMI 2008 m. lapkričio 14 d. patikrinimo akto Nr. 6335-06-10-93 matyti, kad atsakovas nugriovė minėtame sklype buvusius statinius. Be to, iš patikrinimo akto matyti, kad bendrovė, nurodydama, kad nebaigtos statybos vertė 3 747 117,70 Lt, nepagrįstai padidino nebaigtos statybos vertę 3 292 579,66 Lt suma.

115. Iš įmonės balanse nurodyto įmonės turto atėmus 1 449 208 Lt dėl neegzistuojančios nebaigtos statybos ir 861 129 Lt nepagrįstai į finansinį turtą įtrauktų beviltiškų debitorių skolų, atsakovo turimas turtas sudarytų 4 084 810 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pagal įmonės balansą – 2 341 733 Lt. Todėl įmonė yra nemoki.

126. Teismas neįvertino, jog laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. atsakovas gavo 108 875 Lt pelno, tačiau pagal balansą bendrovės įsipareigojimai sumažėjo 115 699 Lt.

137. Iš 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodytos turto vertės (9 100 785 Lt) atėmus balanse apskaitytą 4 135 549 Lt suma nebaigtos statybos vertę, darytina išvada, kad bendrovė 2007 m. gruodžio 31 d. turėjo turto už 4 965 236 Lt. Iš balanse nurodytų per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų (5 163 070 Lt) atėmus neegzistuojančią 2 579 462,71 Lt skolą UAB „Baltoji vokė“, pradelsti bendrovės kreditoriniai įsipareigojimai 2007 m. gruodžio 31 d. sudarytų 2 583 607,29 Lt. Prie bendrovės turto vertės pridėjus 108 875 Lt pelno, kurį atsakovas gavo per aštuonis 2008 m. mėnesius, turto vertė 2008 m. rugpjūčio 31 d. sudarytų 5 074 111 Lt. Todėl bendrovė yra nemoki.

148. Atsakovo 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodytas finansinių įsipareigojimų dydis neatitinka atsakovo pateiktame kreditorių sąraše nurodytos sumos, kuri yra apie 500 000 Lt mažesnė.

159. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo 1 310 000 Lt skola kreditoriui R. B. įmonei nėra pradelsta. 2009 m. vasario 2 d. išrašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio mokėjimo terminas nustatytas 2009 m. balandžio 1 d., yra išrašytas dėl delspinigių už žemę, o pati atsakovo skola R. B. įmonei yra pradelsta.

1610. Atsakovas neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, kadangi, kaip matyti iš 2008 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos, nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. gegužės 30 d. atsakovo pelnas per vieną mėnesį sudarė tik 3793,39 Lt. Atsakovo veikla (negyvenamųjų patalpų nuoma ir didmeninė prekyba baldais, kilimais) nepasižymi sezoniškumu ir kiekvieną mėnesį iš esmės gaunamas pelnas neturėtų skirtis nuo kitų mėnesių pelno dydžio. Be to, visos atsakovui priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys yra pasibaigusios, dėl ko atsakovo gaunamos lėšos sumažės.

1711. 2007 m. vasario 23 d. auditoriaus UAB „Šiaulių pagautė“ išvadoje konstatuota, kad AB „Kanapa“ negali atsiskaityti su kreditoriais, o 2009 m. sausio 27 d. auditoriaus išvadoje nurodyta, kad įmonė turi 1 817 715 Lt nepadengtų nuostolių sumą, o bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai didesni už trumpalaikį turtą 1 951 311 Lt, dėl ko įmonė gali nesugebėti laiku įvykdyti savo įsipareigojimų.

1812. Atsakovo AB „Kanapa“ nuostolingai vykdoma ūkinė-komercinė veikla yra priešinga įmonės veiklos tikslui – gauti pelną. Atsakovui bankroto procedūra turi būti inicijuota siekiant išvengti dar didesnių nuostolių, papildomų įsipareigojimų kreditoriams, o taip pat siekiant kuo didesnio kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo.

19Atskirasis skundas tenkinamas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

21Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

22Nagrinėjamu atveju ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Kanapa“ buvo grindžiamas atsakovo nemokumo būsenos susidarymu. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tokiu atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – įmonės negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir aplinkybę, jog pradelsti įmonės įsipreigojimai viršijima pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pastaroji sąlyga nustatytoma išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos atsakovui AB „Kanapa“ iškėlimo klausimą, vadovavosi į bylą pateiktais AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentais ir UAB „Šiaulių pagautė“ parengta auditoriaus ataskaita dėl AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės, kuriais remdamasis padarė išvadą, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės balansinio turto vertės, dėl ko atsisakė kelti AB „Kanapa“ bankroto bylą. Apeliantas BUAB „Kauno projektai“, atskiruoju skundu ginčydamas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė AB „Kanapa“ į balansą įrašyto turto vertę bei pradelstus įmonės įsipareigojimus.

23Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, iš AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanso nustatė, kad įmonės turto vertė – 6 395 147 Lt, o pradelstus įsipareigojimus sudaro suma, gauta iš įmonės per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų (2 341 733 Lt) atėmus atsakovo AB „Kanapa“ skolą R. B. (1 315 000 Lt), kurios mokėjimo terminas nutarties priėmimo dieną nebuvo suėjęs. Tuo pagrindu teismas sprendė, kad pradelsti AB „Kanapa“ įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24Rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki bylos iškėlimo. Taigi viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., LR CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.), tačiau tai nepaneigia bylos šalių pareigos pagal LR CPK 178 straipsnį įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas ar atsikirtimas į jį. Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes, nurodytas ĮBĮ bei LR CPK tam, kad būtų nustatyta atsakovo finansinė būklė bankroto bylos iškėlimo dieną.

25Kadangi bendrovės turto dydis turi esminę reikšmę, nustatant įmonės nemokumą, pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti tikrąją įmonės turto vertę, o ne besąlygiškai remtis 2008 m. rugpjūčio balanse nurodyta jo verte. Pirmosios instancijos teismas turėjo išsiaiškinti, ar atsakovo balanse apskaityto nekilnojamojo turto vertė yra teisinga ir atitinka realius nekilnojamojo turto rinkos kainų pokyčius, o, nesant tokios galimybės, skirti turto įvertinimą.

26Iš UAB „Šiaulių pagautė“ parengtos auditoriaus ataskaitos matyti, jog kaip ilgalaikis materialus turtas atsakovo balanse apskaitoma nebaigta statyba, kurios likutinė vertė – 1 449 208 Lt. Remiantis Šiaulių apskrities VMI 2008 m. lapkričio 14 d. patikrinimo akto Nr. 6335-06-10-93 duomenimis, atsakovo balanse kaip nebaigta statyba apskaitomas statinys buvo nugriautas (2 t., b.l. 37). Šią aplinkybę patvirtino ir AB „Kanapa“ vadovas bylos nagrinėjimo 2009 m. vasario 20 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje metu (2 t., b.l. 62). Todėl atsakovo 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodyta turto vertė turėjo būti sumažinta balanse apskaitomos nebaigtos statybos verte – 1449208 Lt.

27Sprendžiant dėl įmonės finansinio turto, kurio vertė balanso duomenimis sudaro 861 129 Lt, pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino, ar šis AB „Kanapa“ turtas gali būti vertinamas kaip realus įmonės turtas, galintis nulemti atsakovo mokumą, t.y. nevertino atsakovo galimybių išieškoti debitorių skolas jo atžvilgiu. Be to, teismas neįvertino, jog kaip atsakovo trumpalaikis turtas apskaitomos per vienerius metus gautinos sumos dalis, t.y. 19 088 Lt, UAB „Šiaulių pagautė“ 2009 m. sausio 27 d. auditoriaus ataskaitoje įvertinta kaip abejotinos skolos (lentelė Nr. 10 ir Nr. 11).

28Iš AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanso matyti, jog įmonės nuostoliai sudarė 1 817 715 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 341 733 Lt. Siekiant objektyviai įvertinti įmonės mokumą, buvo būtina išanalizuoti ir įvertinti duomenis, liudijančius apie tinkamą įmonės funkcionavimą, gebėjimą tęsti komercinę veiklą. Atsakovas nenurodė konkrečių priemonių įmonės finansinei būklei pagerinti, kurios realiai pagrįstų atsiskaitymo su kreditoriais galimybes bei leistų daryti išvadą, jog egzistuoja tik trumpalaikiai finansiniai sunkumai, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Pažymėtina, kad neturėdamas pakankamų įrodymų, teismas galėjo atsakovui nustatyti papildomą terminą pateikti duomenis apie įmonės finansinę būklę.

29Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie įmonės nemokumą, rėmėsi nepakankamai išsamiais atsakovo pateiktais duomenimis apie įmonės ūkinę-komercinę veiklą, pateiktus duomenis vertino netinkamai, nesiėmė aktyvių veiksmų aplinkybėms, sąlygojančioms bankroto bylos iškėlimą, nustatyti. Nagrinėjama byla nėra dispozityvi, todėl teismas, vertindamas įrodymus, turi įsitikinti ar pakanka įrodymų, sąlygojančių bankroto bylos iškėlimą, ar pateikti įrodymai yra patikimi. Pagal pateiktus į bylą įrodymus šio klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartis naikintina ir bankroto bylos iškėlimo AB „Kanapa“ klausimas perduodamass pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 3 p., 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

30Siekiant nustatyti, ar įmonė yra moki, teisinę reikšmę turi pradelsti įmonės įsipareigojimai. Vertinant atsakovo AB „Kanapa“ įsipareigojimų dydį ir struktūrą, iš 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanso ir UAB „Šiaulių pagautė“ 2009 m. sausio 27 d. parengtos auditoriaus ataskaitos matyti, jog esminę reikšmę įmonės mokumui turi AB „Kanapa“ įsipareigojimo kreditoriui R. B. vertinimas, kadangi iš 2 341 733 Lt sumos, kurią sudaro atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos, net 1315 000 Lt sudaro įmonės skola R. B.. Pažymėtina, jog, remiantis bylos duomenimis, šios skolos mokėjimo terminas suėjo 2009 m. balandžio 1 d. (2 t., b.l. 58), todėl ši aplinkybė, nesant įrodymų apie tinkamą atsakovo prievolės įvykdymą, taip pat turėtų reikšmės įmonės mokumo nustatymui.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir bankroto bylos iškėlimo akcinei bendrovei „Kanapa“ klausimą perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB ,,Kauno projektas” kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi atsisakė kelti... 6. Ieškovo BUAB „Kauno projektai“ administratorius atskiruoju skundu prašo... 7. 1. Teismas nepagrįstai dėl atsakovo mokumo ir įmonės finansinės būklės... 8. 2. Atsakovas AB „Kanapa“ pateikė teismui neteisingą kreditorinių... 9. 3. Į finansinį turtą nepagrįstai įtraukti UAB „Balnuva“ ir... 10. 4. AB „Kanapa“ balansinės turto vertė turėtų būti sumažinta ir 1 449... 11. 5. Iš įmonės balanse nurodyto įmonės turto atėmus 1 449 208 Lt dėl... 12. 6. Teismas neįvertino, jog laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m.... 13. 7. Iš 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodytos turto vertės (9 100 785 Lt)... 14. 8. Atsakovo 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanse nurodytas finansinių... 15. 9. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo 1 310 000 Lt skola kreditoriui... 16. 10. Atsakovas neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, kadangi, kaip... 17. 11. 2007 m. vasario 23 d. auditoriaus UAB „Šiaulių pagautė“ išvadoje... 18. 12. Atsakovo AB „Kanapa“ nuostolingai vykdoma ūkinė-komercinė veikla yra... 19. Atskirasis skundas tenkinamas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 22. Nagrinėjamu atveju ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB... 23. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi, spręsdamas dėl... 24. Rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas turi... 25. Kadangi bendrovės turto dydis turi esminę reikšmę, nustatant įmonės... 26. Iš UAB „Šiaulių pagautė“ parengtos auditoriaus ataskaitos matyti, jog... 27. Sprendžiant dėl įmonės finansinio turto, kurio vertė balanso duomenimis... 28. Iš AB „Kanapa“ 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanso matyti, jog įmonės... 29. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 30. Siekiant nustatyti, ar įmonė yra moki, teisinę reikšmę turi pradelsti... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 32. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir...