Byla 2S-1361-395/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Algimanto Kukalio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl sprendimo vykdymo atgręžimo civilinėje byloje Nr. 2-5454-435/2008 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui V. M., trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu atgręžti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalies įvykdymą ir įpareigoti atsakovą V. M. grąžinti ieškovui 2117,72 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1416 Lt atstovavimo išlaidos pirmos instancijos teisme, 590 Lt atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme, 109,72 Lt žyminio mokesčio ir 2 Lt banko mokestis už žyminio mokesčio pavedimą, kurias V. M. yra sumokėjęs ieškovas vykdydamas Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą civ. b. Nr. 2-5454-435/2008, kuriuo buvo patenkintas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinys atsakovui V. M. dėl 3657,36 Lt žalos atlyginimo. Kasacinis teismas, galutinai išsprendęs ginčą dėl teisės, atgręžė apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalies įvykdymą ir ieškovui VSDFV Kauno skyriui grąžino valstybei sumokėtą procesinių dokumentų įteikimo išlaidų sumą - 15,60 Lt. Tačiau kasacinis teismas neatgręžė ieškovo įvykdytos apeliacinio teismo sprendimo dalies dėl 2117,72 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias ieškovas 2008 m. lapkričio 28 d. mokėjimo nurodymu pervedė į V. M. sąskaitą, nors kasaciniam teismui panaikinus Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą, ieškovas įgijo teisę į šios sumos susigrąžinimą. Ieškovas prašymą grindė CPK 373 straipsniu, kuris numato, kad panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu jie jau buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti, vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sprendimą vykdydamos.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 17 d. nutartimi ieškovo VSDFV Kauno skyriaus prašymo dėl sprendimo vykdymo atgręžimo netenkino. Teismas nurodė, kad CPK 373 str. nuostatos šiuo atveju negali būti taikomos, kadangi jos reglamentuoja sprendimo įvykdymo atgręžimą proceso atnaujinimo atveju (LR CPK XVIII skyrius). Sutinkamai su LR CPK 762 str. 1d. nuostatomis, jeigu teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine ar kasacine tvarka, savo nutartimi galutinai išsprendžia ginčą dėl teisės arba nutraukia bylą, arba palieka ieškinį nenagrinėtą, jis privalo išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą, išskyrus atvejus, kai pagal byloje esančią medžiagą išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą nagrinėjant bylą apeliacine ar kasacine tvarka nėra galimybės. Tokiu atveju šis klausimas perduodamas spręsti pirmos instancijos teismui. Iš Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009-04-24 nutarties (It. b.l.189-196) matyti, kad kasacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą kasacine tvarka ir nutaręs panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą bei palikti galioti pirmosios instancijos sprendimą, sprendė ir ieškovo prašymą dėl sprendimo vykdymo atgręžimo visoje apimtyje, t.y. ir dėl 2133,32 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Tačiau konstatavęs, kad ieškovas neįvardijo kokių konkrečiai bylinėjimosi išlaidų turėjo ir nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių dokumentų, nutarė šio prašymo netenkinti. Tokiu būdu negalima teigti, kad kasacinės instancijos teismas šio klausimo nenagrinėjo, dėl to, kad jis neva tai, ko nors nesuprato. Kasacinės instancijos teismas taip pat pats neperdavė šio klausimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kas, teismo nuomone, reiškia, kad jis nelaikė, kad sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo išnagrinėti nagrinėjant bylą kasacine tvarka nėra galimybės. Todėl teismas konstatavo, kad kasacinės instancijos teismas šį klausimą išnagrinėjo, todėl nėra pagrindo taikyti ir CPK 762 str. 2 d. Tokiu būdu, teismas sprendė, jog ieškovas neturi įstatyminio pagrindo prašyti pirmosios instancijos teismo šį klausimą nagrinėti pakartotinai.

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atgręžti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimo dalies įvykdymą ir įpareigoti atsakovą V. M. grąžinti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui 2117,72 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1416 Lt atstovavimo išlaidos pirmos instancijos teisme, 590 Lt atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme, 109,72 Lt žyminio mokesčio ir 2 Lt banko mokestis už žyminio mokesčio pavedimą, kurias V. M. yra sumokėjęs ieškovas vykdydamas Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai aiškino civilinio proceso normas. Tai, jog kasacinis teismas atgręžė tik dalį apeliacinės instancijos teismo sprendimo įvykdymą, neužkerta kelio pirmos instancijos teismui spręsti dėl kitos įvykdytos sprendimo dalies atgręžimo, nes priešingu atveju būtų pažeista CPK 93 straipsnyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė, pažeisti ieškovo interesai ir protingumo principai.

7 Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas V. M. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto 238 Lt išlaidas, turėtas advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo parengimą. Nurodė, kad kasacinis teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartyje vienareikšmiškai pasisakė ir išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą CPK 93 str. 1 d. ir 4 d. pagrindais. Šią aplinkybę konstatavo ir Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 17 d. nutartyje, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas pakartotinai nenagrinėtinas. Apelianto paminėtas protingumo principas taikytinas pačiam apeliantui, kadangi CPK 7 str. 2 d. nustato pareigą jam sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Be to, apeliantas savo reikalavimą vėl grindžia CPK 373 str. nuostata, kuri reglamentuoja sprendimo įvykdymo atgręžimą panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį proceso atnaujinimo stadijoje. Nagrinėjamu atveju tebuvo kasacinio proceso stadija, todėl ši teisės norma netaikytina.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, Kauno miesto apylinkės teismas, spręsdamas 2009 m. gegužės 14 d. ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus prašymą dėl sprendimo vykdymo atgręžimo, nustatė, kad sprendimo vykdymo atgręžtine tvarka bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas gali būti sprendžiamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas jų nepaskirsto (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

10Kolegija pažymi, jog nors ir CPK 373 straipsnio nuostatos numato galimybę sprendimo įvykdymo atgrąžinimo atveju ginčo šalį, t.y. atsakovą ir kitus proceso dalyvius grąžinti nepagrįstai gautas lėšas, tačiau ši įstatyminė nuostata, taikoma tik tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas arba kasacinis teismas (kaip yra šiuo atveju), neperduodamas bylos nagrinėti iš naujo, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą ir šiuo procesiniu teismo sprendimu neišsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimo.

11Kadangi bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas neabejotinai yra išspręstas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K – 3 – 198/2009 (t. 1, b. l. 189 – 196), kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje teismo nutartyje nurodė, jog nėra jokių procesinių galimybių spręsti sprendimo vykdymo atgręžimo klausimo pakartotinai.

12Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas sprendimo vykdymo atgręžimo klausimą, bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalyje, nepažeidė bendrųjų įrodymų rinkimo ir jų vertinimų civiliniame procese taisyklių, nustatytų CPK 185 straipsnio nuostatose. Šiuo atveju yra nekvestionuojamai svarbu, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi CPK 182 straipsnio nuostatomis, nurodančiomis, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, nes faktinės bylos aplinkybės nuo jos užvedimo teisme iki galutino bylos išnagrinėjimo momento nepasikeitė.

13Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybių visumą, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl sprendimo vykdymo atgręžimo, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Ieškovo atskirasis skundas netenkintas, todėl iš ieškovo priteistina atsakovui 238 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1, 3 dalys).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (juridinio asmens kodas 188677437) atsakovui V. M. (asmens kodas ( - )) 238 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus) išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai