Byla 2-1172/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties, kuria pareiškėjo A. M. prašymas įtraukti į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą, netenkintas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties, kuria pareiškėjo A. M. prašymas įtraukti į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą, netenkintas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG farmacija” iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi BUAB „LRG Farmacija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Pareiškėjo A. M. atstovas kreipėsi į teismą prašydamas įtraukti A. M. į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą.

6Pareiškėjas nurodė, kad UAB „LGR farmacija“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „Asotra“ 2 680 298,26 Lt kreditorinis reikalavimas, tačiau 2008 m. liepos 25 d. BUAB „Asotra“ buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro, užbaigus jos bankroto procedūrą. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi išbraukė BUAB „Asotra“ iš BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašo. 2008 m. sausio 18 d. be varžytynių parduodamo turto pirkimo-pardavimo protokolu Nr. 80119/3 minėtą BUAB „Asotra“ 2 680 298,26 Lt kreditorinį reikalavimą įsigijo A. M. ir tapo BUAB „LRG Formacija“ kreditoriumi. Pareiškėjo atstovas pateikė 2008 m. sausio 23 d. turto pardavimo be varžytynių aktą bei prašė įtraukti A. M. į bankrutuojančios UAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą.

7BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Jupoga“ su prašymu nesutiko. Bankroto administratorius nurodė, kad atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą būtina atidžiai išnagrinėti visus su šiuo reikalavimo perleidimu susijusius dokumentus, taip pat į tai, kad UAB „Asotra“ bankroto byloje arba archyve privalo būti pateikti visi turto grąžinimo, perdavimo ar nurašymo aktai, tačiau BUAB „Asotra“ bankroto administratorius archyvui yra pateikęs tik dokumentus nuo 1994 iki 2005 m. Dokumentų ir informacijos apie BUAB „Asotra“ teisių ir pareigų perleidimą nebuvo ir nėra nei archyve nei BUAB „Asotra“ bankroto bylos dokumentuose.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 21 d. nutartimi A. M. prašymo įtraukti jį į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą bankroto byloje netenkino.

10Teismas nurodė, kad iš bankrutavusios UAB „Asotra“ be varžytynių parduodamo turto pirkimo – pardavimo protokolo Nr. 80118/3, 2008 m. sausio 18 d. – 2008 m. sausio 23 d. turto pardavimo be varžytynių akto Nr. 80118/3 matyti, kad BUAB „Asotra“ pardavė A. M. UAB „LRG farmacija debitorinį įsiskolinimą 2 650 610,23 Lt sumai. Teismas, vertindamas tokias aplinkybes, padarė išvadą, kad pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga yra šalių susitarimas dėl dalyko. Teismas pažymėjo, kad sutarties dalyku turi būti daiktas, apibrėžtas rūšiniais ar individualiais požymiais. Turtinė teisė nėra prekė. Turtinė teisė perleidžiama reikalavimo perleidimo sutartimi. Atsižvelgiant į tai, kad A. M. buvo parduotas 2 650 610,23 Lt debitorinis įsiskolinimas, BUAB „Asotra“ buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro, kas CK 2.95 straipsnio 3 dalies pagrindu reiškia, jog juridinis asmuo pasibaigė, ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalies pagrindu BUAB „Asotra“ kreditorinis reikalavimas BUAB „LRG farmacija“ bankroto byloje nebuvo perleistas, o BUAB „Asotra“ išbraukus iš kreditorių sąrašo, kreditoriaus pakeitimas A. M. nėra galimas, taip pat yra praleistas įstatymų nustatytas terminas kreditorių reikalavimams pareikšti. Teismas taip pat nurodė, kad A. M. nėra pateikęs prašymo atnaujinti terminą pateikti kreditorinį reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų A. M. 2 650 610,23 Lt debitorinis įsiskolinimas parduotas 2008 m. sausio 23 d., tačiau prie pirkimo pardavimo dokumentų nėra pridėta įrodymų kada ir iš kokios prievolės yra kilęs 2 650 610,23 Lt debitorinis įsiskolinimas. Be to, teismas pažymėjo, kad prašymas įtraukti A. M. į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą gautas tik 2011 m. balandžio 14 d. Pagrindas atnaujinti kreditorinio reikalavimo pateikimo terminą sietinas tik su svarbiomis aplinkybėmis, kurios rūpestingam, protingam, atidžiam kreditoriui sutrukdė ginti savo pažeistą teisę. Teismas taip pat nurodė, kad A. M. objektyvių aplinkybių, pateisinančių termino praleidimą ir reikalavimo pagrįstumą nepateikė, todėl prašymo įtraukti jį į kreditorių sąrašą, teismas netenkino.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas A. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir A. M. prašymą įtraukti jį į BUAB „LRG Farmacija“, kreditorių sąrašą patenkinti. Atskiraįį skundą grindžia tokiais argumentais:

131. Pardavėjas BUAB „Asotra” siekė perleisti kreditorinius reikalavimus, tame tarpe ir 2 650 610,23 Lt dydžio reikalavimą į BUAB „LRG farmacija”, o pareiškėjas siekė įsigyti perleidžiamus kreditorinius reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjas turi teisinį ar jam prilyginamą išsilavinimą ar kad pareiškėjas rengė bei prisidėjo prie kreditorinio reikalavimo perleidimo sutarties, todėl pareiškėjo prašymą pripažinti jį kreditoriumi atmesti, remiantis vienu iš argumentų, kad netinkamai įformintas kreditorinio reikalavimo perleidimas yra teisiškai nepagrįsta.

142. Teismas jau vieną kartą buvo patvirtinęs pareiškėjo kreditorinį reikalavimą, kuris buvo panaikintas dėl techninės klaidos.

153. Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo prašymo pagrįstumo neatsižvelgė ir neanalizavo visų bylos aplinkybių. Teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas į BUAB „LRG farmacija“ administratorių dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi anksčiau bei tai, kad BUAB „LRG farmacija“ administratorius prašymą išbraukti BUAB „Asotra“ iš kreditorių sąrašo pateikė žinodamas apie perleistą kreditorinį reikalavimą.

164. Pareiškėjas nedisponavo informacija apie tai, kad kreditorinį reikalavimą perleidęs asmuo BUAB „Asotra“ buvo išbrauktas iš kreditorių sąrašo, taip pat jis nebuvo informuotas apie procedūros kokia tvarka ir terminais jis privalo pateikti prašymą dėl kreditorių pakeitimo BUAB „LRG farmacija“ bankroto procedūros metu.

175. Pirmą kartą tvirtinant BUAB „Asotra“ kreditorinį reikalavimą bankroto byloje bankroto administratorius ir teismas patikrino dokumentus, patvirtinančius BUAB „Asotra“ kreditorinio reikalavimo dydį BUAB „LRG farmacija“. Teismas savo sprendimą įtvirtino 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi, kuria patikslino BUAB „Asotra" kreditorinį reikalavimą ir jį nustatė 2 680 298,26 Lt sumai. Kadangi minėta nutartis nebuvo apskųsta ar panaikinta, todėl pareiškėjas neprivalėjo ir neturėjo kartu su kreditoriniu reikalavimu perimti ir pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių skolos dydį.

18Atsakovas BUAB „LRG farmacija“ administratorius UAB „Jupoga“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko. Administratorius nurodė, kad 2008 m. liepos 25 d. BUAB „Asotra“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl 2010 m. gegužės 24 d. teismo nutartimi buvo išbraukta ir iš BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašo. Tai reiškia, kad BUAB „Asotra" išbraukimą iš kreditorių sąrašo sąlygojo jos, kaip juridinio asmens, pasibaigimas. Jokių dokumentų ir informacijos apie BUAB „Asotra“ teisių ir pareigų įgijimą ar perdavimą BUAB „LRG farmacija“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikta nebuvo. Teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, kuria BUAB „Asotra“ buvo išbraukta iš kreditorių sąrašo nebuvo apskųsta, nėra panaikinta ir galioja visa apimtimi. Administratoriaus nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo jokio teisinio pagrindo pareiškėjo prašymo tenkinimui ir jo įtraukimui į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą vietoj BUAB „Asotra" ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalies pagrindu, kadangi tokio kreditoriaus sąraše nėra, t. y. šiuo atveju nėra įmanomas BUAB „Asotra“ pakeitimas pareiškėju. Administratorius pabrėžė, kad tokia galimybė būtų tik tuo atveju, jei BUAB „Asotra“ nebūtų buvusi išbraukta iš kreditorių sąrašų.

19Pareiškėjas turėjo elgtis protingai, apdairiai ir sąžiningai, todėl įgijęs reikalavimo teisę turėjo nedelsiant kreiptis į teismą dėl jo įtraukimo į kreditorių sąrašą vietoje BUAB „Asotra“. Pareiškėjas turėjo tinkamai rūpintis savo piniginiais reikalavimais ir laiku, t. y. protingais terminais kreiptis į teismą bei pateikti visus reikalavimo teisės įsigijimo dokumentus. Tuo tarpu pareiškėjas savo reikalavimą teismui pateikė praėjus daugiau nei 3 metams po reikalavimo teisės įsigijimo ir BUAB „Asotra“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro bei daugiau nei vieneriems metams po BUAB „Asotra“ išbraukimo iš BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašo. Tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip paties pareiškėjo nerūpestingumas bei savo teisių atsisakymas. Be to, pareiškėjas turėjo teismui bent jau pateikti prašymą dėl termino kreditorinio reikalavimo pateikimui atnaujinimo ir nurodyti bei pagrįsti svarbias aplinkybes, kurios sąlygojo tokį pavėluotą reikalavimo teikimą. Pareiškėjui nepateikus prašymo dėl termino atnaujinimo ir nepagrindus aplinkybių sąlygojusių jo praleidimą, prašymas pagrįstai nebuvo tenkintas. Be to, BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius teismui buvo pateikęs gautą informaciją iš Kauno miesto savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų departamento archyvo apie išregistruotą iš Juridinių asmenų registro UAB „Asotra“, t. y. dokumentus, susijusius su BUAB „Asotra" reikalavimo į BUAB „LRG farmacija“ perleidimu. Kauno m. savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų departamento archyvo 2011 m. balandžio 29 d. atsakyme buvo nurodyta, jog archyvas jokių dokumentų, susijusių su pareiškėjo neva įgytu UAB „Asotros“ kreditoriniu reikalavimu, pateikti negali, kadangi UAB „Asotra" bankroto administratorius UAB „Baklis" Kauno m. savivaldybės archyvui perdavė dokumentus tik nuo 1994 m. iki 2005 m. Be to, BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Kauno apygardos teisme susipažinus su bankrutavusios ir jau išregistruotos iš Juridinių asmenų registro UAB „Asotra“ bankroto byla, nebuvo rasti jokie duomenys ir (ar) dokumentai apie UAB „Asotra“ kreditorinio reikalavimo teisės perleidimą pareiškėjui. Ta aplinkybė, kad aukščiau minėtų įsigijimo dokumentų nėra nei archyve, nei BUAB „Asotra“ bankroto byloje kelia pagrįstas abejones ir įtarimus dėl šių dokumentų ir juose pateikiamos informacijos teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi yra pakankamas pagrindas manyti, jog BUAB „Asotra“ reikalavimo į BUAB „LRG farmacija“ perdavimas nebuvo atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo A. M. įtraukimo į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

23CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

24Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG farmacija“ iškelta bankroto byla. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „Asotra“ 2 680 298,26 Lt finansinis reikalavimas BUAB „LRG farmacija“ bankroto byloje. BUAB „Asotra“ 2008 m. sausio 18 d. pardavė A. M. UAB „LRG farmacija debitorinį įsiskolinimą 2 650 610,23 Lt sumai. Tą patvirtina be varžytynių parduodamo turto 2008 m. sausio 18 d. pirkimo – pardavimo protokolas Nr. 80118/3 bei 2008 m. sausio 23 d. turto pardavimo be varžytynių aktas Nr. 8011/3. 2008 m. birželio 16 d. priimtas Kauno apygardos teismo sprendimas dėl BUAB „Asotra“ pabaigos ir 2008 m. liepos 25 d. įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi BUAB „Asotra“ išbraukta iš BUAB „LRG farmacija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo. 2011 m. balandžio 14 d. pareiškėjas A. M. Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą dėl kreditoriaus įtraukimo į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 7 d. nutartimi pareiškėjo prašymas patenkintas ir jis įtrauktas į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą su 2 680 298,26 Lt finansiniu reikalavimu. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartimi minėta teismo nutartis panaikinta ir A. M. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas perduotas nagrinėti žodinio proceso tvarka. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl įtraukimo į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą netenkintas. Dėl minėtos teismo nutarties pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą.

25ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreditorių finansinius reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima spręsti, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; be to, ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

26Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismui buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas į BUAB „LRG farmacija“ administratorių dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi anksčiau bei tai, kad BUAB „LRG farmacija“ administratorius prašymą išbraukti BUAB „Asotra“ iš kreditorių sąrašo pateikė žinodamas apie perleistą kreditorinį reikalavimą. Tokius apelianto atskirojo skundo argumentus apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus.

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. M. prašymą Vilniaus apygardos teismui dėl jo įtraukimo į BUAB „LRG farmaciją“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą su 2 680 298,26 Lt finansiniu reikalavimu pateikė tik 2011 m. balandžio 14 d. (b. l. 118, t. 14). Tuo tarpu iš byloje esančių dokumentų matyti, kad A. M. debitorinį BUAB „Asotra“ reikalavimą į BUAB „LRG farmacija“ 2 650 610,23 Lt įsiskolinimą įgijo 2008 m. sausio 18 d. (b. l. 39, t. 15). Pirmosios instancijos teismas teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad minėtame dokumente nėra nurodyta iš kokios prievolės yra kilęs šis reikalavimas. Pažymėtina, kad UAB „LRG farmacija“ bankroto byloje buvo patvirtintas BUAB „Asotra“ 2 680 610,23 Lt kreditorinis reikalavimas, o pareiškėjas teigia, kad nupirko iš BUAB „Asotra“ 2 650 610,23 Lt reikalavimą BUAB „LRG farmacija“. Pareiškėjas A. M. nepagrindė nurodytų reikalavimų dydžių skirtumo, prašomo patvirtinti reikalavimo dydžio. Be to, kaip minėta, 2008 m. birželio 16 d. priimtas Kauno apygardos teismo sprendimas dėl BUAB „Asotra“ pabaigos ir 2008 m. liepos 25 d. įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi BUAB „Asotra“ išbraukta iš BUAB „LRG farmacija“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CK 2.95 straipsnį, juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro, jį likvidavus arba reorganizavus. Likvidavus juridinį asmenį, laikoma, jog nėra jo teisių ir pareigų perėmėjo, t. y. neliko subjekto, galinčio dalyvauti civiliniuose teisiniuose santykiuose ir išreikšti savo valią, todėl apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra negalimas BUAB “Asotra” procesinių teisių perėmimas bankroto procese. Apeliacinis teismas taip pat konstatuoja, kad negalimas A. M. kreditorinio reikalavimo patvirtinimas BUAB “LRG farmacija” bankroto byloje, kadangi praleistas terminas prašymui paduoti, neprašoma atnaujinti termino prašymui paduoti, neįrodytas ir nepagrįstas bylos duomenimis prašomas patvirtinti kreditorinis reikalavimas.

28Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto atskirojo skundo argumentus susijusius su tuo, kad pareiškėjas nedisponavo informacija apie tai, kad kreditorinį reikalavimą perleidęs asmuo BUAB „Asotra“ buvo išbrauktas iš kreditorių sąrašo, taip pat jis nebuvo informuotas apie procedūras kokia tvarka ir terminais jis privalo pateikti prašymą dėl kreditorių pakeitimo BUAB „LRG farmacija“ bankroto procedūros metu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas šiuo atveju nebuvo apdairus ir rūpestingas teisinių santykių dalyvis. Pareiškėjas privalėjo domėtis su jo įsigytu debitoriniu reikalavimu susijusių įmonių bankroto bylų eiga, pats pasidomėti kokia tvarka bei terminais jis gali įgyvendinti savo teises, susijusias su įgytu debitoriniu įsiskolinimu, tačiau to nepadarė, o prašymą dėl įtraukimo į BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašą pateikė tik 2011 m., t. y. praėjus daugiau nei trims metams nuo debitorinio įsiskolinimo įgijimo momento.

29Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

30Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG... 5. Pareiškėjo A. M. atstovas kreipėsi į teismą prašydamas įtraukti A. M. į... 6. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „LGR farmacija“ bankroto byloje Vilniaus... 7. BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Jupoga“ su prašymu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 21 d. nutartimi A. M. prašymo... 10. Teismas nurodė, kad iš bankrutavusios UAB „Asotra“ be varžytynių... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas A. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 13. 1. Pardavėjas BUAB „Asotra” siekė perleisti kreditorinius reikalavimus,... 14. 2. Teismas jau vieną kartą buvo patvirtinęs pareiškėjo kreditorinį... 15. 3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl pareiškėjo prašymo pagrįstumo... 16. 4. Pareiškėjas nedisponavo informacija apie tai, kad kreditorinį... 17. 5. Pirmą kartą tvirtinant BUAB „Asotra“ kreditorinį reikalavimą... 18. Atsakovas BUAB „LRG farmacija“ administratorius UAB „Jupoga“... 19. Pareiškėjas turėjo elgtis protingai, apdairiai ir sąžiningai, todėl... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21... 22. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo A. M. įtraukimo į... 23. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 15... 25. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreditorių finansinius reikalavimus... 26. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog teismui buvo... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas... 28. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus apelianto... 29. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 30. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....