Byla e2-3242-656/2019
Dėl sumokėto avanso ir netęsybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Jadvygai Martunaitei,

2dalyvaujant ieškovo atstovui įgaliotam asmeniui K. D. ir atsakovo atstovui advokato padėjėjui B. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agrosfera“ ieškinį atsakovui UAB “Žemytės malūnas” dėl sumokėto avanso ir netęsybų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.

5Ieškovo argumentai

61.

7Ieškovas nurodė, kad 2018 m. gegužės 03 d., 2018 m. gegužės 24 d. bei 2018 m. gegužės 29 d. UAB „Agrosfera“ ir UAB „Žemytės malūnas“ pasirašė Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 0305/18-02AS; 2405/18-01AS (2405/18-713/G); 2905/18-01AS (2905/18-797/G (toliau - Sutartys), pagal kurias Atsakovas įsipareigojo pristatyti 600 t (+/- 10 proc. pirkėjo (Agrosfera) nuožiūra) kviečių, ir 200 t (+/- 10 proc. pirkėjo (Agrosfera) nuožiūra) pupų.

82.

9Ieškovas, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus Atsakovui 2018 m. gegužės 09 d., 2018 m. gegužės 30 d. ir 2018 m. birželio 07 d. pagal sutartį Nr.: 0305/18-02AS sumokėjo 14.000,00 Eur; pagal Sutartį Nr. 2405/18-713/G: sumokėjo 8.000,00 Eur ir pagal sutartį Nr. 2905/18-797/G: sumokėjo 14.000,00 Eur, viso: 36.000,00 EUR.

103.

112018 m. rugsėjo 6 d. bei 2018 m. spalio 23 d. UAB „Agrosfera“ atstovai išsiuntė prašymą atkrauti grūdus ir pridėjo važtaraščius. Ieškovas dėjo visas pastangas susitarti su Atsakovu, ir 2018 m. lapkričio 02 d. dar kart1 išsiuntė priminimą vykdyti sutartis, tačiau Atsakovas Sutarčių vis tiek neįvykdė.

124.

13Kadangi atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos nesumokėjo ieškovui pagal sutartis 79.611,00 EUR (nepristatyta 600 t kviečių ir 200 t pupų, todėl vadovaujantis Sutarties 5.2. papunkčiu, kuris teigia: „Pardavėjas laiku neperdavęs ar Sutartyje numatytomis sąlygomis nepristatęs tinkamos kokybės grūdų, privalo sumokėti (...) Pirkėjui 30 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo laiku neperduotų/nepristatytų grūdų kiekio vertės, (...)“), ieškovas pateikia skaičiavimus pagal kiekvieną sutartį atskirai (kadangi nėra aišku, kurią klasę atsakovas galėjo pristatyti, vedamas kainų vidurkis):

14Viso baudų suskaičiuota už: 6120+9912+10377+6510+10692 = 43.611,00 EUR. Papildomai buvo mokėti avansai: pagal sutartį Nr.: 0305/18-02AS sumokėta 14.000,00 Eur; pagal Sutartį Nr. 2405/18-713/G: sumokėta 8.000,00 Eur; pagal sutartį Nr. 2905/18-797/G: sumokėta 14.000,00 Eur, viso: 36.000,00 EUR. Atsakovas gautų avansų negrąžino, laisvai disponuoja ieškovui priklausančiomis lėšomis, todėl baudos ir negrąžinti avansai viso sudaro: 43.611+36.000 = 79.611,00 EUR

155.

16Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 79.611,00 EUR ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iki prievolės visiško įvykdymo.

17II.

18Atsakovo atsikirtimų argumentai

196.

20Atsakovas ieškinį pripažino dalyje dėl 36000 EUR avanso priteisimo ir prašė atmesti ieškinį dalyje 43.611,00 EUR baudų priteisimo. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad jis su ieškovu sudarė 2018 m. gegužės 24 d. sutartį dėl 200 tonų kviečių pristatymo ir 2018 m. gegužės 29 d. sutartį dėl 200 tonų kviečių pristatymo, tačiau pažymi, kad 2018 m. gegužės 03 d. sutartis dėl 200 tonų kviečių ir 100 tonų pupų pristatymo tarp šalių nebuvo sudaryta, kadangi ieškovas atsakovui jos savo parašu negrąžino, tai matyti ir iš paties ieškovo į bylą pateiktos sutarties, t.y. ji nėra pasirašyta paties ieškovo, taip pat nėra pasirašytos ir į bylą pateiktos 2018 m. gegužės 03 d. sutarties dėl 200 tonų kviečių ir 100 tonų pupų pristatymo bendrosios sutarties sąlygos, kuriomis remiantis ir yra prašoma priteisti iš atsakovo priskaičiuotas netesybas. Kadangi 2018 m. gegužės 03 d. sutartis ir tuo pačiu bendrosios jos nuostatos tarp šalių nebuvo sudarytos/pasirašytos, taip pat net iš nepasirašytos 2018 m. gegužės 03 d. sutarties teksto matoma, kad dėl šios sutarties neįvykdymo, šalys nebuvo susitarusios dėl netesybų taikymo, taigi visi ieškovo reikalavimai kildinami iš šios sutarties byloje yra atmestini kaip nepagrįsti.

217.

22Pagal sudarytų sutarčių nuostatas atsakovas ieškovui grūdus ir pupas privalėjo pristatyti per 7 dienas tik gavęs ieškovo raštišką reikalavimą dėl grūdų ar pupų pristatymo bei gavęs raštiškas pristatymo instrukcijas. Tokia šalių sutartyje įtvirtinta sąlyga reiškia, kad atsakovo prievolės įvykdymas ieškovui yra apibrėžtas pareikalavimo momentu ir gali būti įvykdoma tik gavus ieškovo instrukcijas dėl grūdų ar pupų pristatymo. Ieškovo ieškinyje išdėstyti teiginiai dėl instrukcijų pateikimo ir pareikalavimo vykdyti sutartį yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl atmestini. Nėra įrodymų, kad ieškovas nustatyta tvarka išreiškė reikalavimą atsakovui vykdyti sutartį ir pateikė rašytines grūdų ir pupų pristatymo instrukcijas, todėl darytina išvada, kad atsakovas neprivalėjo pristatinėti grūdų ir pupų ieškovui, ko pasėkoje atsakovas negali būti laikomas ir pažeidusiu prievolę.

238.

24Tarp šalių sudarytos 2018 m. gegužės 24 d. sutarties dėl 200 tonų kviečių pristatymo ir 2018 m. gegužės 29 d. sutarties dėl 200 tonų kviečių pristatymo 5.2 punkte nurodyta, kad Pardavėjas laiku neperdavęs ar Sutartyje numatytomis sąlygomis nepristatęs tinkamos kokybės grūdų, privalo sumokėti (...) Pirkėjui 30 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo laiku neperduotų/nepristatytų grūdų kiekio vertės, (...)"). Tačiau pažymėtina, kad tarp šalių sudarytose sutartyse niekur nėra apibrėžta, kas laikoma nepristatyta grūdų verte ar kaip ji yra apskaičiuojama. Šalių sudarytose sutartyse yra tiesiog nurodytos skirtingų klasių grūdų vienos tonos skirtingos kainos, tačiau sutartyse nėra aptarta, kas yra laikoma nepristatytų grūdų verte ir kokio būdų nepristatytų grūdų vertė yra apskaičiuojama. Tai lemia, kad sutarties sąlygos dėl netesybų dydžio apskaičiavimo nėra aiškios ir apskritai nėra aišku nuo kokios sumos turi būti skaičiuojamos 30 proc. dydžio netesybos.

259.

26Sąvokos „kaina" ir „vertė" šio ginčo kontekste negali būti laikomos tapačiomis, kadangi daikto kaina ir vertė viena nuo kitos gali skirtis. Susitarimas dėl netesybų mokėjimo privalo būti rašytinis ir savaime suprantam jis turi būti aiškus, kad kiekviena sutarties šalis, o kilus ginčui ir teismas galėtų apskaičiuoti netesybų sumą. Ieškovas įrodinėdamas priskaičiuotų netesybų dydį ieškinyje nurodo, kad „kadangi nėra aišku, kurią klasę Atsakovas galėjo pristatyti, vedamas kainų vidurkis", kokiomis sutarties nuostatomis remdamasis ieškovas nusprendė, kad apskaičiuodamas nepristatytų grūdų kainą ir nuo jos skaičiuodamas netesybų sumą, gali būti vedamas kainų vidurkis yra nesuprantama. Pagal CK 4.193 straipsnio 4 dalį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, todėl atsakovo nuomone teismas turėtų spręsti, kad šalys tinkamai nesusitarė dėl netesybų mokėjimo ir netesybų sumos apskaičiavimo, todėl šioje dalyje ieškovo reikalavimą turėtų atmesti.

2710.

28Susitarimo sąlyga dėl netesybų mokėjimo ir dydžio tarp šalių nebuvo suderinta derybų būdu, kaip tai nurodo ieškovas. Ši sąlyga buvo tiesiog pasiūlyta ieškovo pateikiant standartines sutarties sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas o taip pat keletas kitų grūdų supirkėjų savo pateikiamose sutartyse naudoja analogiškas sąlygas dėl netesybų ir jų dydžio, t.y. 30 proc. bauda nuo nepristatyto grūdų kiekio vertės, atsakovas, būdamas silpnesnėje ekonominėje padėtyje, buvo priverstas sudaryti ginčo sutartį su joje ieškovo nurodytu netesybų dydžiu.

2911.

30CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad 30 proc. dydžio netesybos yra aiškia per didelės, atsakovas prašo teismo netesybų sumą sumažinti iki protingo dydžio, kuris atsakovo manymu galėtų būti 5 proc.

3112.

32Ieškovas taip pat prašo priteisti palūkanas apskaičiuotas nuo netesybų sumos. Toks reikalavimas yra nepagrįstas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju kreditorius reikalauja priteisti ir netesybas, ir procesines palūkanas, sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų, be to, nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju - į kompensuojamųjų palūkanų dydį (LR CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (LAT 2003-09-22 nutartis Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma yra įskaitoma į didesniąją, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

3313.

34Be to, ieškovas sutarčių negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo konkrečiu atveju atsakovas pažymi, kad jis negalėjo įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovui, t.y. pristatyti sutartų kiekių grūdų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, t.y. 2018 metų vasarą vykusios sausros (visuotinai žinoma aplinkybė), kurios metus „išdegė" grūdinių kultūrų derliai. Akivaizdu, kad 1) atsakovas negalėjo numatyti sausros (nenugalimos jėgos aplinkybių) sutarties sudarymo metu; 2) sutarties buvo negalima įvykdyti būtent dėl sausros metu prarasto derliaus; 3) sausros atsiradimui atsakovas kelio užkirsti negalėjo ir juo labiau negalėjo jos kontroliuoti; 4) atsakovas sausros atsiradimo rizikos sutartimi nebuvo prisiėmęs, todėl darytina išvada, jog egzistuoja visos kasacinio teismo praktikoje įtvirtintos nenugalimos jėgos taikymo aplinkybės, kas sudaro pagrindą atsakovą atleisti nuo sutartinių netesybų mokėjimo, o ieškinį atmesti.

35Teismas

konstatuoja:

36III.

37Teismo nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir teismo sprendimo argumentai

38Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių

3914.

40Tarp šalių sudarytų Sutarčių Bendrųjų sąlygų 5.6. punktuose aiškiai nustatytos sąlygos: „Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo “. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo. Sutarčių Bendrųjų sąlygų 5.6.1. punktu susitarta, kad šalis siekianti įrodyti nenugalimos jėgos aplinkybes privalo pateikti kitai šaliai visus su tuo susijusius bei įrodančius dokumentus. 5.6.2. punktu susitarta, kad šalis, negalinti vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti kitai šaliai apie susidariusias aplinkybes ir jų įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu Šalis per nurodytą terminą pranešimo neišsiunčia, ji privalo kompensuoti kitai Saliai žalą, kurią ši faktiškai patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo. Ieškovo teigimu, cituota nuostata yra įprasta verslo praktikoje.

4115.

42Aiškinant Sutarčių nuostatas pirmenybė turi būti teikiama šalių sudarytos sutarties sąlygoms (CK 6.189 straipsnis) ir tikriesiems šalių ketinimams, t. y. sandorio esmei (CK 6.154, 6.156 straipsniai). Teismai yra pasisakę apie CK 6.156 straipsnyje įtvirtintą sutarties laisvės principą, kuris reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, jeigu tai neprieštarauja įstatymui. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis); vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis ir ją vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 2, 3 dalys). Aiškinant CK 6.256 straipsnio 4 dalį darytina išvada, kad įstatymų leidėjas verslininką laiko tokiu apdairiu ir rūpestingu, kad šis, prisiimdamas sutartines pareigas, turi numatyti galimas situacijas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad verslininkui nustatomos griežtesnės atsakomybės sąlygos. Verslininkas yra pelno siekiantis asmuo, savo veikloje sudarantis komercinius sandorius, kurie pasižymi tam tikra rizika, dėl to jis savo veikloje turi prisiimti neigiamų padarinių - nuostolių kitai sutarties šaliai - atsiradimo riziką ir tais atvejais, kai sutartinių prievolių tinkamas įvykdymas tampa suvaržytas ne dėl priežasčių, priklausančių nuo jo. Kiekvienas verslo subjektas, veikdamas įprastoje verslo srityje, turi įvertinti rizikos veiksnius ir dėti pastangas, kad minimizuotų jų poveikį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kemira GrowHow“ v. ŽŪB „Anglininkai“ir kt, bylos Nr. 3K-3- 606/2004; 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. S. ir k. v. UAB „Abuva“,bylos Nr. 3K-3-421/2007; kt.).

4316.

44Už sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Skolininko kaltė, kaip dar viena būtinoji civilinės atsakomybės nustatymo sąlyga, yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Viena jų yra ta, kad skolininkas gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, jei įrodo, kad jis sutartinės prievolės nevykdė dėl nenugalimos jėgos (CK 6.253 str. 1 d., 6.256 str. 4 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes kvalifikuoja tokie požymiai: 1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių kriterijų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-370/2010; 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Š. v. UAB „Paira", bylos Nr. 3K-3-931/2003).

4517.

46Lietuvos Aukščiausiasis teismas, taip pat yra nurodęs, jog CK 6.212 str. įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majeure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m birželio 6 d. nutartis, priimta c. b. UAB „Pajūrio viešbučiai “ ir kt. v. AB „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-268/2012).

4718.

48Individualizuojant force majeure aplinkybių nustatymą, kai šiomis aplinkybėmis nurodomos gamtinės sąlygos bei šalis, negalinti dėl šių aplinkybių įvykdyti sutartinių įsipareigojimų veikia žemės ūkios srityje ir yra verslininkas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas byloje, kurioje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sutartinę atsakomybę už žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą, aiškinimo ir taikymo yra išaiškinęs, kad: sutarties šalys, veikiančios žemės ūkio srityje, yra tiesiogiai priklausomos nuo gamtinių sąlygų, duodančių didesnį ar mažesnį derlių ir nepalankias gamtines sąlygas visada būtų galima vertinti kaip aplinkybes, kurių žemės ūkio produkcijos augintojas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti joms kelio. Dėl nurodyto, sprendžiant ar aplinkybės atitinka force majeure sąlygas, svarbiausias įrodinėjimo dalykas yra nustatyti, ar sudarydamos sutartį šalys galėjo numatyti tokias aplinkybes ir ar pagrįstai prisiėmė jų padarinių atsiradimo riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2014 pagal ieškovo UAB „Agrorodeo“ ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei „Šilagalis“ dėl nuostolių atlyginimo).

4919.

50Atsakovas nurodė, kad jis pats grūdinių kultūrų neaugina, bet didžiąją dalį grūdų superka iš augintojų, todėl kviečių, rapsų ir pupų negalėjo pateikti ieškovui dėl nenugalimos jėgos, nes dėl sausros „išdegė“ ūkininkų pasėliai. Teismo vertinimu, šalių sudarytos sutartys yra didmeninės žemės ūkio produkcijos (būsimo derliaus) pirkimo-pardavimo sutartys. Atsakovas yra verslininkas, veikiantis grūdinių kultūrų supirkimo srityje yra keliami aukštesni sutarties vykdymo, pasekmių suvokimo reikalavimai, t.y. pardavėjas privalo suvokti, jog jo įsipareigojimų vykdymas yra tiesiogiai priklausomas nuo gamtinių sąlygų (tame tarpe ir nepalankių gamtinių sąlygų, kurios gali įtakoti galimo derliaus kiekį ir kokybę) ir galimas iš to sekančių neigiamų padarinių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į nurodytą darytina išvada, kad, jei grūdų augintojas sudarė sutartį, kuria įsipareigojo perduoti kitai sutarties šaliai atitinkamą kiekį žemės ūkio produkcijos, jis prisiėmė riziką dėl sutartinės atsakomybės taikymo tuo atveju, jei jis savo įsipareigojimų negalės įvykdyti dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir tuo pačiu įsipareigojo dėti visas pastangas, kad minimizuoti nepalankių gamtinių sąlygų poveikį, taip siekiant išvengti (iš dalies išvengti) sutartinės atsakomybės taikymo. Akivaizdu, kad pats atsakovas turėjo galimybę spręsti dėl trūkstamos produkcijos pirkimo iš kitų šaltinių.

5120.

52Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, kad atsakovas dėjo bent kokias pastangas siekiant sušvelninti nepalankių gamtinių sąlygų poveikį. Sprendžiant, ar atsakovas dėl susidariusių nepalankių gamtinių sąlygų objektyviai negalėjo sutarties įvykdyti, nurodytina, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad dėl nepalankių gamtinių sąlygų atsakovas negalėjo užauginti viso Sutartyje nurodyto kiekio grūdų. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad būtent dėl gamtinių sąlygų galimai neteko dalies ar viso derliaus, todėl šiuo konkrečiu atveju neturėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

5321.

54Kaip minėta, ieškovas yra žemės ūkyje veikiantis subjektas, kuris superka iš ūkininkų/įmonių produkciją (grūdus) ir ją realizuoja tretiesiems asmenims. Sutartys su ūkininkais/įmonėmis sudaromos siekiant ieškovui tinkamai įvykdyti įsipareigojimus tretiesiems asmenims, todėl Sutarčių nevykdymas didina galimų neigiamų pasekmių atsiradimą. Atsižvelgiant į Sutarties tikslą, atsakovo prievolė perduoti ieškovui atitinkamą kiekį grūdų apima atsakovo prievolę ir: užauginti, iškulti grūdus ir Sutartyje nurodytą jų kiekį perduoti ieškovui. Tokia prievolė, vertinant tai, jog aptariamu atveju grūdai, sėjami iki 2018 metų balandžio vidurio, o kuliami 2018 metų liepos viduryje - rugpjūčio pradžioje (vėliausiai).Taigi, atsakovas apie kliūtis tinkamai vykdyti sutartį žinojo jau anksčiau, todėl pranešimas apie negalėjimą įvykdyti sutartį likus vienai dienai iki sutarties termino pabaigos, laikytinas nesąžiningu elgesiu kitos sutarties šalies, ieškovo, atžvilgiu.

5522.

56Atsakovas pagrįstai argumentavo, kad nesant kitų įrodymų (tame tarpe atsakovo pranešimo, prašymo pripažinti nukentėjusiu dėl nenugalimos jėgos, deklaracijų apie nukentėjusius pasėlius, nei duomenų apie pripažinimą nukentėjusiu dėl nenugalimos jėgos), patvirtinančių, kad ekstremali situacija - sausra nustatyta ir konkrečioje teritorijoje, kurioje yra atsakovo pasėliai, ieškovas neturėjo pagrindo manyti, kad ši ekstremali situacija gali turėti įtakos Sutarties vykdymui. Tarp šalių yra sudaryta Grūdų ir (arba) rapsų pirkimo - pardavimo sutartis, o ne grūdų/derliaus auginimo sutartis, todėl prastas derlius negali būti laikomas force majeure aplinkybėmis.

5723.

58Tiek terminas, tiek pranešimo forma yra aiškiai apibrėžta tarp Šalių sudarytose sutartyse 5.6.1. (...)privalo pateikti kitai Šaliai visus su tuo susijusius bei įrodančius dokumentus. 5.6.2. „Šalis, negalinti vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti kitai šaliai (...). Jeigu Šalis per nurodytą terminą pranešimo neišsiunčia(...)“, todėl konstatuotina, kad pranešimas apie negalėjimą vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų nebuvo pateiktas.

5924.

60Valstybės lygio ekstremali situacija yra ekstremalios situacijos, kurių padariniai šalinami keliose savivaldybėse esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant savivaldybėse arba valstybės rezerve turimus materialinius išteklius, o ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius (Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 str. 11 p. ir 26 str. 1 d. 2 p.). Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas yra siejamas su padarinių šalinimu naudojant savivaldybėse arba valstybės rezerve turimus materialinius išteklius, taip pat teisę gauti valstybės paramą, jei dėl ekstremalaus įvykio/situacijos asmuo patyrė žalą (Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 26 str., 32 str.). Šioje byloje duomenų, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633, atsakovas būtų kreipęsis į valstybės įgaliotas institucijas dėl sausros patirtos žalos atlyginimo, nėra.

6125.

62Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia atsakovas neįrodė nenugalimos jėgos aplinkybių (sausros) aplinkybių kaip atleidimo nuo sutartinės atsakomybės pagrindo.

63Dėl Sutarčių pasirašymo ir instrukcijų vykdyti Sutartis pateikimo

6426.

65Atsakovas teigia, jog 2018 m. gegužės 03 d. sutartis Nr. 0305/18-02 AS nebuvo sudaryta, nes ieškovas, kaip teigia atsakovas, nebuvo šios sutarties pasirašęs. Byloje pagal ieškovo bylos nagrinėjimo metu pateiktą sutartį nustatyta, kad ieškovas ne tik pasirašęs šią sutartį, bet ir 2019 m. gegužės 9 d. atliko 14.000 EUR avansinį mokėjimą, būtent pagal šią sutartį, todėl atsiliepime nurodyti atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Po Sutarties pasirašymo atsakovas pretenzijų iki šio ieškinio pareiškimo nepareiškė, priėmė gautą avansą, dėl to būtų nepagrįsta manyti, kad asmuo sudarė sutartį jam nenaudingomis sąlygomis.

6627.

67Atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė atitinkamų instrukcijų grūdams pristatyti. Byloje nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. 09:53 val. ir 10:00 val. Ieškovo atstovas, logistikos skyriaus vadovas ( - ), išsiuntė instrukcijas ir važtaraščius Atsakovui. 2018 m. spalio 23 d. UAB „Agrosfera“ darbuotoja ( - ) 09:04 val. išsiuntė el. laišką su instrukcija bei važtaraščiu, nurodant kur pristatyti grūdus. 2018 m. lapkričio 02 d. 11:28 val., iš to paties elektroninio pašto, buvo išsiųstas ir priminimas vykdyti sutartis, todėl atsakovo argumentai yra nepagrįsti.

68Dėl netesybų dydžio

6928.

70Atsakovas 30 proc. dydžio netesybos yra aiškia per didelės, atsakovas prašo teismo netesybų sumą sumažinti iki protingo dydžio, kuris atsakovo manymu galėtų būti 5 proc. Teismas pažymi, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Kita vertus, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Vis dėlto, teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad kreditorius pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius privalo tik tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

7129.

72Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra pagrindas mažinti netesybas, nes, nepaisant teismo siūlymo, ieškovas rapsų, grūdų ir pupų, nepateikė teismui duomenų apie realiai patirtus nuostolius, t. y. už kokią kainą, atsakovui nepristačius produkcijos, ieškovas buvo priverstas juos pirkti iš kitų tiekėjų, o, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei šalių interesų pusiausvyros principu, teisinga ir protinga netesybų suma laikytina 10 procentų skaičiuojama nuo laiku neperduotų/nepristatytų grūdų kiekio vidutinės kainos.

7330.

74Atsakovas teigia, kad Sutartyse yra tiesiog nurodytos skirtingų klasių grūdų vienos tonos skirtingos kainos, tačiau sutartyse nėra aptarta, kas yra laikoma nepristatytų grūdų verte ir kokio būdų nepristatytų grūdų vertė yra apskaičiuojama, nėra aišku nuo kokios sumos turi būti skaičiuojamos netesybos. Ieškovas pateikia skaičiavimus pagal kiekvieną sutartį atskirai ir kadangi nėra aišku, kurią klasę atsakovas galėjo pristatyti, vedamas kainų vidurkis. Teismo vertinimu, toks skaičiavimo būdas atitinka sutarties esmę ir sąžiningumo bei protingumo principus, todėl yra tinkamas.

7531.

76Ieškovo apskaičiuota 43.611,00 EUR bauda teismo mažinama iki 13.083 EUR.

7732.

78Atsakovas pripažįsta, kad reikalavimas priteisti avansą yra pagrįstas, todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.59 str., 6.189 str. 1 d., 6.200 str., priteisia ieškovui iš atsakovo 36.000 EUR sumokėto avanso.

7933.

80Atsakovas teigia, kad ieškovas taip pat prašo priteisti procesines palūkanas apskaičiuotas nuo netesybų sumos ir toks reikalavimas yra nepagrįstas. Teismas atmeta šį argumentą, nes CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8134.

82Iš viso teismas priteisia iš atsakovo 49.083 EUR ieškinį tenkindamas 62 proc. dalimi, todėl ieškovui priteisiama 880 EUR sumokėto žyminio mokesčio (880 EUR x 62 proc.).

83Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,

Nutarė

84Ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui UAB „Agrosfera“ iš atsakovo UAB “Žemytės malūnas” 36.000 EUR sumokėto avanso, 13.083 EUR netesybų ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. kovo 29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

85Priteisti ieškovui UAB „Agrosfera“ iš atsakovo UAB “Žemytės malūnas” 880 EUR bylinėjimosi išlaidų.

86Sprendimas skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per trisdešimt dienų apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui įgaliotam asmeniui K. D. ir atsakovo atstovui... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.... 5. Ieškovo argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovas nurodė, kad 2018 m. gegužės 03 d., 2018 m. gegužės 24 d. bei... 8. 2.... 9. Ieškovas, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus Atsakovui 2018 m.... 10. 3.... 11. 2018 m. rugsėjo 6 d. bei 2018 m. spalio 23 d. UAB „Agrosfera“ atstovai... 12. 4.... 13. Kadangi atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos nesumokėjo ieškovui... 14. Viso baudų suskaičiuota už: 6120+9912+10377+6510+10692 = 43.611,00 EUR.... 15. 5.... 16. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 79.611,00 EUR ir 6 proc. dydžio... 17. II.... 18. Atsakovo atsikirtimų argumentai... 19. 6.... 20. Atsakovas ieškinį pripažino dalyje dėl 36000 EUR avanso priteisimo ir... 21. 7.... 22. Pagal sudarytų sutarčių nuostatas atsakovas ieškovui grūdus ir pupas... 23. 8.... 24. Tarp šalių sudarytos 2018 m. gegužės 24 d. sutarties dėl 200 tonų... 25. 9.... 26. Sąvokos „kaina" ir „vertė" šio ginčo kontekste negali būti laikomos... 27. 10.... 28. Susitarimo sąlyga dėl netesybų mokėjimo ir dydžio tarp šalių nebuvo... 29. 11.... 30. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu... 31. 12.... 32. Ieškovas taip pat prašo priteisti palūkanas apskaičiuotas nuo netesybų... 33. 13.... 34. Be to, ieškovas sutarčių negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos... 35. Teismas... 36. III.... 37. Teismo nustatytos aplinkybės, teismo išvados ir teismo sprendimo argumentai... 38. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių... 39. 14.... 40. Tarp šalių sudarytų Sutarčių Bendrųjų sąlygų 5.6. punktuose aiškiai... 41. 15.... 42. Aiškinant Sutarčių nuostatas pirmenybė turi būti teikiama šalių... 43. 16.... 44. Už sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri... 45. 17.... 46. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, taip pat yra nurodęs, jog CK 6.212 str.... 47. 18.... 48. Individualizuojant force majeure aplinkybių nustatymą, kai šiomis... 49. 19.... 50. Atsakovas nurodė, kad jis pats grūdinių kultūrų neaugina, bet didžiąją... 51. 20.... 52. Byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, kad atsakovas dėjo bent... 53. 21.... 54. Kaip minėta, ieškovas yra žemės ūkyje veikiantis subjektas, kuris superka... 55. 22.... 56. Atsakovas pagrįstai argumentavo, kad nesant kitų įrodymų (tame tarpe... 57. 23.... 58. Tiek terminas, tiek pranešimo forma yra aiškiai apibrėžta tarp Šalių... 59. 24.... 60. Valstybės lygio ekstremali situacija yra ekstremalios situacijos, kurių... 61. 25.... 62. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia atsakovas neįrodė... 63. Dėl Sutarčių pasirašymo ir instrukcijų vykdyti Sutartis pateikimo... 64. 26.... 65. Atsakovas teigia, jog 2018 m. gegužės 03 d. sutartis Nr. 0305/18-02 AS nebuvo... 66. 27.... 67. Atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė atitinkamų instrukcijų grūdams... 68. Dėl netesybų dydžio... 69. 28.... 70. Atsakovas 30 proc. dydžio netesybos yra aiškia per didelės, atsakovas prašo... 71. 29.... 72. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra pagrindas mažinti netesybas, nes,... 73. 30.... 74. Atsakovas teigia, kad Sutartyse yra tiesiog nurodytos skirtingų klasių... 75. 31.... 76. Ieškovo apskaičiuota 43.611,00 EUR bauda teismo mažinama iki 13.083 EUR.... 77. 32.... 78. Atsakovas pripažįsta, kad reikalavimas priteisti avansą yra pagrįstas,... 79. 33.... 80. Atsakovas teigia, kad ieškovas taip pat prašo priteisti procesines palūkanas... 81. 34.... 82. Iš viso teismas priteisia iš atsakovo 49.083 EUR ieškinį tenkindamas 62... 83. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,... 84. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui UAB „Agrosfera“ iš... 85. Priteisti ieškovui UAB „Agrosfera“ iš atsakovo UAB “Žemytės... 86. Sprendimas skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per trisdešimt dienų...