Byla 2A-40
Dėl isiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešejas), kolegijos teiseju: Danutes Milašienes ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Juratei Cesnulevicienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Martynui Žilinskui, atsakovo atstovui advokato padejejui Laimundui Baršauskui, viešajame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Auksinis varnas“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 251-1823/2003 pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Auksinis varnas“ ieškini atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ del isiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teiseju kolegija, n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipesi i teisma su ieškiniu ir praše priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 137 824 Lt už suteiktas paslaugas pagal 2002 m. lapkricio 11 d. sutarti

4Nr. DB-31/P-1659-394 (toliau tekste – Sutartis) bei bylinejimosi išlaidas.

5Ieškovas nurode, kad jis su atsakovu AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2002 m. lapkricio 11 d. sudare paslaugu teikimo sutarti, pagal kuria ieškovas isipareigojo suteikti atsakovui kasdienines patalpu ir teritorijos valymo paslaugas, o atsakovas – už atliktas paslaugas sumoketi sutarties 2 punkte nustatyta tvarka. Šiuo sutarties punktu buvo susitarta, kad už faktiškai suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal sutarties 1 priede nustatytus ir šaliu patvirtintus ikainius. Tarp kitu paslaugu ir darbu ieškovas isipareigojo nuvalyti sniega nuo peronu, laiptu ir perejimu ir nedelsiant ji išvežti. Už sniego valyma ir išvežima atsakovas isipareigojo sumoketi 40 Lt už kubini metra. Per 2002 – 2003 m. sezona ieškovas surinko ir išveže 2920 m3 sniego. Taikant sutartus ikainius, už šias paslaugas atsakovas privalejo sumoketi ieškovui 137 824 Lt. Sniego išvežimui buvo samdomas autotransportas iš UAB ,,Sostines gatves“, kuriai už minetas paslaugas buvo sumoketa 66959,09 Lt. Atsakovas skolingas ieškovui 137 824 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškini atmete.

7Teismas sprendime nurode, kad 2002 m. lapkricio 11 d. šaliu sudaryta sutartimi ieškovas isipareigojo už bendra 23 616,61 Lt suma per menesi atlikti atsakovui kasdienes patalpu ir teritorijos valymo paslaugas. Sutarties 3.3 punktu ieškovas isipareigojo išvežti sniega pagal Sutarties 1 priede nurodyta ikaini. Ginco esme - šalys minetame priede nurodyta suma 40 Lt vertina skirtingai: ieškovas nurodo, kad tai vieno kubinio metro išvežimo kaina, atsakovas – kad tai pastovi suma per menesi. Teismas nurode, jog pats ieškovas pasiule butent tokias konkrecias menesines paslaugu kainas, nurodydamas ne tik šaliu šiuo metu nevienareikšmiškai vertinamoje lenteleje, bet ir aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotame savo rašte. Nors darbai buvo vykdomi nuo 2002 m. gruodžio menesio, taciau už sniego išvežima saskaitas ieškovas pateike tik 2003 m. kovo menesi, nors atsakovas nemokejo, ieškovas tese sniego išvežimo darbus. Teismas ivertino, kad 40 Lt suma yra tik už išvežima, o už sniego valyma yra numatytos atskiros sumos. Teismas atmete ieškovo argumenta, kad Sutarties kaina turejo keistis priklausomai nuo atliekamu darbu apimties, motyvuodamas tuo, kad ieškovas neirode esant papildomu susitarimu, kurie pakeistu Sutarties 2.3 punkte nustatyta galutine ir nekeiciama paslaugu kaina. Be to teismas pažymejo, kad skaiciuojant paslaugu kaina pagal ieškovo pasiulyma, vien per 2003 m. vasario menesi sniego išvežimo paslaugu kaina butu 80 000 Lt, t.y. 4 kartus viršytu Sutartyje sutarta visu paslaugu kaina, kas neatitinka protingumo, teisingumo ir sažiningumo kriteriju ir skelbto paslaugu pirkimo konkurso tikslu bei lukesciu.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2003 m. gruodžio 4 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Sutartimi atsakovas sieke pigiau pasinaudoti paslaugomis, o ieškovas - gauti pelno; ieškovas savo isipareigojimus ivykde, taciau atsakovas, pažeisdamas Sutarties nuostatas, savo prievoliu nevykdo; teismas, atmesdamas ieškini, neteisingai taike teisingumo ir protingumo kriterijus, nes neatsižvelge i tai, kad pagal atsakovo reikalavimus ieškovas turejo sniega valyti ir išvežti, kad ieškovas už sniego išvežimo transporto paslaugas sumokejo 66 959,09 Lt UAB „Sostines gatves“ bei kad atsakovo nurodoma 40 Lt kaina už 1 kubini metra yra neproporcingai maža ir neatitinka tiesioginiu sanaudu darbams atlikti, kad atsakovas už suteiktus darbus turi sumoketi protinga kaina bei kad atsakovas, pasinaudojes paslaugomis, gavo nauda, o ieškovas patyre nuostolius;
  2. teismo sprendimas nepagristas, nes prieštarauja byloje esantiems rašytiniams irodymams, o išvados padarytos, netinkamai aiškinant sutarti: teismas nepagristai nurode, kad sutarties salygos neaiškios ir dviprasmiškos, supainiojo kainos ir ikainio savokas; praktikoje susiformavusi nuostata, kad fiksuotas ikainis nustatomas, kai perkancioji organizacija nežino tikslaus numatomu pirkti darbu apimties, taciau rengdamas pasiulyma, tiekejas gali numatyti išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir prisiimti rizika del sutarties vykdymo išlaidu pirkimo objekto mato vienetui dydžio; sutarties 3.3. punktas nustato, kad sniego išvežimas atliekamas pagal Sutarties 1 priede nustatyta ikaini, o 1 priede nurodyta, kad sniego išvežimas atliekamas pagal poreiki; i kasdienio patalpu ir teritorijos valymo paslaugu ikaini nebuvo itraukti sezoniniai darbai: šienavimas ir sniego išvežimas; Sutarties 2.2. punkto 3 papunktis nurodo, kad Sutartyje nustatyta kasdienio patalpu ir teritorijos valymo paslaugu kaina gali keistis priklausomai nuo atliekamu darbu apimties, t.y. priklauso nuo realios sezoniniu darbu apimties;
  3. teismas nepagristai pripažino pagristais atsakovo teiginius, kad buvo tariamasi del fiksuotos menesines sniego išvežimo kainos ir neatsižvelge, kad žiemos metu teritorijos valymo darbai del didesnio fizines jegos poreikio ir specialiosios technikos bei irangos panaudojimo kainuoja dvigubai daugiau nei vasaros metu, o Sutarties 1 priede nurodytos išores teritorijos valymo paslaugu menesines kainos visais metu laikais vienodos; atsakovo teiginiai, kad buvo tariamasi del fiksuotos menesines sniego išvežimo kainos, bet ne del 1 kubinio metro ikainio, nepagristi nei ekonomiškai, nei irodymais ir neatitinka Sutarties salygu.

9Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu praše apeliacini skunda atmesti. Atsakovo teigimu, ieškovas žinojo busimas Sutarties salygas, nes konkurso salygos buvo skelbtos viešai, suformuluotos tiksliai, placiai ir išsamiai: 2.1. punktas reikalauja tik fiksuotos menesio kainos visiems darbams, 2 priedas reikalauja pateikti patalpu valymo paskaiciavima menesiui, 3.8.4. punktas - nuolat valyti sniega ir leda ir pan.. Atsakovas, skelbdamas konkurso nugaletoju ieškova, atsižvelge i tai, kad pastarasis pasiule žemiausia kaina, nurode, kad kaina fiksuota ir nekintanti per visa Sutarties galiojimo termina bei isipareigojo žiemos sezono metu valyti leda ir sniega už 40 Lt per menesi. Ieškovas galejo bet kada pasitraukti iš konkurso, kreiptis i atsakova del busimos sutarties salygu išaiškinimo. Atsakovo siekis buvo aiškiai suformuluotas tiek konkurso metu, tiek pasirašant sutarti – gauti kompleksiškas valymo paslaugas už fiksuota menesini mokesti. Konkurso salygos ir tikslas buvo gauti paslaugas už fiksuota kaina per menesi. Sniego išvežimo mokestis 40 Lt per menesi yra fiksuotas per visus metus. Derybose pasiektas susitarimas buvo perkeltas i sutarti (CK 6.193 str. 4 d.). Prieš sudarant paslaugu sutarti, paslaugu tiekejas privalo suteikti klientui išsamia informacija, susijusia su teikiamomis paslaugomis, turincia itakos kliento apsisprendimui (CK 6.719 str.). Po sutarties sudarymo ieškovas tese sniego valymo darbus per visa žiemos laikotarpi, žinodamas, kad papildomo užmokescio už tai nebus, o saskaitas pateike tik 2003 m. kovo menesi, nors Sutartyje buvo isipareigojes pateikti saskaitas kas menesi. sniegas buvo netinkamai valomas ir išvežamas, todel atsakovas buvo priverstas nutraukti sutarti. Ieškovo nurodyti sniego išvežimo kiekiai yra nepagristi ir neirodyti. Ieškovas bande savavališkai pakeisti sutarties salygas, bande 2003 m. vasario 3 d. akte pateiktame akte falsifikuoti irodymus: nustatyta mokesti 40 Lt perkele iš sumos per menesi i kita skilti – 1 kv. m. paslaugu kaina per menesi.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Šioje byloje kilo gincas del 2002 m. lapkricio 11 d. tarp AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Auksinis varnas“ sudarytos Paslaugu teikimo sutarties Nr. DB-31/P-1659-394 salygu, nustatanciu apmokejima už pagal šia sutarti suteiktas paslaugas, aiškinimo. Taigi, sprendžiant toki ginca, butina taikyti teises normas, reglamentuojancias sutarciu aiškinima. Sutarciu aiškinimo taisykles nustato civilinio kodekso šeštosios knygos XIV skyriaus normos, jos suformuotos ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo precedentuose išnagrinetose bylose. Pagal civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1 dalies nuostatas, aiškinant sutarti, pirmiausia turi buti nagrinejami tikrieji sutarties šaliu ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties aiškinimu. Jeigu šaliu tikruju ketinimu negalima nustatyti, tai sutartis turi buti aiškinama atsižvelgiant i tai, kokia prasme jai tokiomis pat aplinkybemis butu suteike analogiški šalims protingi asmenys. Pagal mineto straipsnio 2 dali, visos sutarties salygos turi buti aiškinamos atsižvelgiant i ju ryši, sutarties esme ir tiksla bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutarti, taip pat turi buti atsižvelgiama i šaliu derybas del sutarties sudarymo, šaliu tarpusavio santykiu praktika, šaliu elgesi po sutarties sudarymo ir paprocius (CK 6.193 str. 5 d.).

12Iš byloje esanciu atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ pirkimo dokumentu (b.l. 76-81) matyti, kad atsakovo paskelbto pirkimo konkurso tikslas buvo sudaryti sutarti su paslaugu teikeju, kuris suteiktu geležinkelio stoties Keleiviu rumu kasdienines patalpu ir teritorijos valymo paslaugas už fiksuota paslaugu menesio kaina. Toks atsakovo siektas tikslas seka iš pirkimo dokumentu (b.l. 76-81) 1.1 ir 2.1 punktu turinio, kuriuose nurodyta, kad AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ numato pirkti Vilniaus geležinkelio stoties Keleiviu rumu kasdienines patalpu ir teritorijos valymo paslaugas, o konkurso dalyviai privalo pateikti kasdieninio valymo paslaugu menesio kaina litais, i kaina iskaiciuojant visus mokescius, atskirai nurodant PVM. Tai, kad atsakovas, kaip klientas, turejo tiksla gauti valymo paslaugas už nekintancia teikiamu paslaugu kaina per menesi, yra nustatyta Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. rugsejo 8 d. nutartimi, priimta nagrinejant šia byla kasacine tvarka. Ši kasacinio teismo nutarties išvada iš naujo nagrinejant byla yra privaloma (CPK 362 str. 2 d.).

13Pažymetina, kad ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“, pateikdamas savo pasiulyma ir nurodydamas siulomu paslaugu kainas, nurode visu siulomu teikti paslaugu kainas per menesi bei bendra menesine valymo kaina, o išores teritorijos lenteleje 8 eiluteje stulpelyje ,,suma (be PVM) per men.“ nurode 40 Lt (b.l.74-75). Byloje nera jokiu duomenu, kad ieškovas, kilus neaiškumams del pirkimo dokumentu, tame tarpe ir del juose nurodytu apmokejimo už paslaugas salygu, butu kreipesis i konkursa organizavusi atsakova su prašymu paaiškinti konkurso salygas. Ieškovo 2002 m. rugsejo 9 d. rašte Viešuju pirkimu komisijos pirmininkui ir Pirkimu tarnybos viršininkui (b.l. 245) taip pat akcentuojama jo pasiulymo kaina menesiui, kuri esanti mažesne už kito konkurso dalyvio – UAB ,,Valymo sistemos“ - pasiulymo kaina. Šios aplinkybes irodo, kad ieškovui sutarties sudarymo metu buvo aišku, jog esminis atsakovo, kaip pirkejo tikslas, buvo gauti valymo paslaugas už fiksuota vieno menesio kaina ir su tuo ieškovas sutiko bei toki pasiulyma pateike.

14Šaliu sudarytos paslaugu teikimo sutarties 2.2 punktu buvo nustatyta, kad kasdieninio patalpu ir teritorijos valymo paslaugu kaina yra 20 014,08 Lt. ir PVM 3602,53 Lt. Taigi, šalys, sutarties priede Nr. 1 aptare atskiru paslaugu ikainius, valomus plotus, pagal tai nustate bendra sutarties kaina per menesi. Pagal sutarties 2.2 punkto 3 pastraipa, ši sutarties kaina gali keistis tik priklausomai nuo darbu apimties. Duomenu, kad aptartu darbu apimtys padidejo (padidejo valomi plotai) byloje nera. Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad Sutartyje nustatyta kasdienio patalpu ir teritorijos valymo paslaugu kaina priklauso nuo realios sezoniniu darbu apimties. Sutartyje nera aptarta tokia kainos priklausomybe nuo sezoniniu darbu. Priešingu atveju, sutartimi šalys tebutu aptare paslaugu ikainius, nenustatydami paslaugu vieno menesio kainos, tuo labaiu, kad pagal atsakovo pateiktas saskaitas vieno menesio paslaugu kaina, palyginus su nustatyta Sutarties 2.2 punktu bendra sutarties kaina, išaugtu keleriopai (pvz., nuo 23 616,61 Lt, iki 80 948 Lt 2002 m. vasario menesi).

15Pažymetina ir tai, kad, kaip pagristai nurode pirmosios instancijos teismas, atsakovas valymo paslaugas, tame tarpe ir sniego išvežima, vykde sutarties galiojimo laikotarpiu ir saskaitas už sniego išvežima atskirai pateike tik 2003 m. kovo 10 d.. Taigi, nors byloje reikalaujamos sumos už sniego išvežima nebuvo mokamos nuo sutarties vykdymo pradžios, ieškovas paslaugas teike ir pretenziju del neatsiskaitymo už jas nereiške. Toks ieškovo, kaip paslaugu teikejo, elgesys rodo, kad jis sutiko su sutartimi nustatyta bendra teikiamu paslaugu kaina vienam menesiui, tame tarpe ir sniego išvežimo kaina, nustatyta 1-mo sutarties priedo išores teritorijos lenteleje. Vien aplinkybe, kad šioje eiluteje, stulpelyje ,,Patalpos arba valomu paviršiu pavadinimas“ po žodžiu ,,Sniego išvežimas“ irašyta ,,m3“, neirodo, kad sutartimi buvo aptarta ne pastovi menesio šios paslaugos kaina, o vieno kubinio metro kaina, tuo labiau, kad, kaip jau mineta, 40 Lt sniego išvežimo kaina nurodyta stulpelyje ,,suma (be PVM) per men.“, kas reiškia šios paslaugos vieno menesio kaina.

16Pažymetina, kad kitos konkurse dalyvavusios bendroves - UAB ,,Valymo sistemos“ -pasiulyme analogiškai buvo nurodyta bendra pasiulymo kaina menesiui, tame tarpe išores teritorijos lenteleje 8-oje eiluteje nurodyta sniego išvežimo kaina vienam menesiui – 250 Lt. (b.l. 233). Tai, kad ši suma už sniego išvežima buvo siuloma kaip pastovi ir nekintanti šios paslaugos vieno menesio kaina, patvirtino ir liudytojas M. Balciunas (b.l. 271). Atsižvelgiant i tai, kad bendra šios bendroves pasiulyta kaina buvo didesne, kaip tai minetame 2002 m. rugsejo 9 d. rašte (b.l. 245) nurode ir pats ieškovas, o tame tarpe ir sniego išvežimo kaina buvo pasiulyta didesne, konkurso laimetoju ir buvo pasakelbtas ieškovas.

17Aiškinant gincijamas sutarties salygas, butina atsižvelgti i atlygintinu paslaugu sutarciu, prie kuriu priskirtina ir ginco sutartis, teisinio reglamentavimo specifika. Šios rušies sutarciu teisiniam reglamentavimui yra budinga tai, kad prioritetas yra teikiamas kliento interesams. Remiantis CK 6.718 straipsnio 1 dalies nuostata, teikdamas paslaugas, paslaugu teikejas privalo veikti sažiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktu kliento interesus. Pagal CK 6.719 straipsnio 1 dalies nuostata, prieš sudarant sutarti, paslaugu teikejas privalo suteikti klientui išsamia informacija, susijusia su teikiamu paslaugu prigimtimi, ju teikimo salygomis, paslaugu kaina, pasalugu teikimo terminais, galimomis pasekmemis bei kitokia informacija, turincia itakos kliento apsisprendimui sudaryti sutarti. Tuo atveju, jeigu ieškovas, teikdamas atsakovui pasiulyma del valymo paslaugu ir nurodydamas siulomus paslaugu ikainius, ir turejo mintyje, kad sniego išvežimo kaina yra 40 Lt už kubini metra, o ne pastovus mokestis už kiekviena menesi per sutarties vykdymo laikotarpi, jis tai turejo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti bei išaiškinti savo pasiulyme bei pateikti tikslesne vieno menesio paslaugu kaina, nes tokiu atveju bendra paslaugu kaina išaugtu keleriopai ir tai be abejones butu tureje itaka atsakovo, kaip kliento, apsisprendimui sudaryti sutarti. Šiuo atveju ieškovas tokios informacijos nepateike.

18Pagal CK 6.720 straipsnio 2 dali, klientas privalo apmoketi padidejusia paslaugu kaina, viršijancia nustatytaja sutarties sudarymo momentu tik tuo atveju, jeigu paslaugu teikejas irodo, kad kaina padidinti buvo neišvengiama, norint tinkamai ivykdyti sutarti ir kad tai negalejo buti numatyta sutarties sudarymo metu. Ieškovas tokiu aplinkybiu nenurode ir neirodinejo. Atsižvelgiant i tai, kad ieškovas yra imone, užsiimanti veikla, analogiška tai, del kurios ir buvo sudaryta ginco sutartis, jis privalejo numatyti apie paslaugu kainos padidejima sezono metu del sniego išvežimo ir tai turejo aiškiai aptarti savo pasiulyme, nurodydamas siulomu paslaugu kainas. Teikdamas savo pasiulyma ir nurodydamas paslaugu kaina, kuri yra mažesne už ta, už kuria ieškovas butu pajegus tinkamai atlikti visas paslaugas, jis veike savo rizika ir todel neturi teisinio pagrindo reikalauti, kad atsakovas apmoketu padidejusia paslaugu kaina.

19Kaip matyti iš pateiktu PVM saskaitu-fakturu (b.l. 102-104), atsakovas pagal pateiktas saskaitas už sniego išvežima už 2002 m. gruodžio – 2003 m. vasario menesiu laikotarpi apmokejo po 40 Lt už menesi – del šios aplinkybes ginco nera. Taigi, atsakovas apmokejo už suteiktas sniego valymo paslaugas tokia kaina, kokia ir buvo nustatyta sudaryta sutartimi. Aplinkybe, kad sutartimi buvo nustatyta per maža sniego išvežimo kaina, negali buti pagrindu reikalauti papildomo šios paslaugos apmokejimo. Kaip pagristai nurode pirmosios instancijos teismas, butina atsižvelgti ir i tai, kad ši kaina apeme tik sniego išvežima, bet neapeme valymo, už kuri buvo numatytos atskiros sumos (sutarties prriedo Nr. 1 išores teritorijos lenteles 1-4 eilutes).

20Remdamasi aukšciau išdestytomis aplinkybemis, teiseju kolegija daro išvada, kad ieškovo UAB ,,Auksinis varnas“ ieškinys nera pagristas istatymu bei sutartimi, todel pirmosios instancijos teismas ji pagristai atmete. Pagrindu, nurodytu Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, del kuriu šis sprendimas turetu buti naikinamas apeliaciniame skunde išdestytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytu absoliuciu šios nutarties negaliojimo pagrindu, teiseju kolegija nenustate.

21Atmetus ieškovo apeliacini skunda, atsakovui iš jo priteisiamos bylinejimosi išlaidos, kurias atsakovas patyre apeliaciniame bei kasaciniame teisme (b.l. 154, 167), o valstybei iš ieškovo – išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (b.l. 148, 204) (CPK 93 str. 1, 3 d., 96 str. 2 d.).

22Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2003m. gruodžio 4 d. sprendima palikti nepakeista.

24Priteisti iš ieškovo uždarosios akcines bendroves,,Auksinis varnas“ 5134 Lt bylinejimosi išlaidu atsakovui akcinei bendrovei ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir 36 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipesi i teisma su ieškiniu ir praše... 4. Nr. DB-31/P-1659-394 (toliau tekste – Sutartis) bei bylinejimosi išlaidas.... 5. Ieškovas nurode, kad jis su atsakovu AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ 2002 m.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškini atmete.... 7. Teismas sprendime nurode, kad 2002 m. lapkricio 11 d. šaliu sudaryta sutartimi... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašo panaikinti... 9. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu praše apeliacini skunda... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Šioje byloje kilo gincas del 2002 m. lapkricio 11 d. tarp AB ,,Lietuvos... 12. Iš byloje esanciu atsakovo AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ pirkimo dokumentu... 13. Pažymetina, kad ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“, pateikdamas savo pasiulyma... 14. Šaliu sudarytos paslaugu teikimo sutarties 2.2 punktu buvo nustatyta, kad... 15. Pažymetina ir tai, kad, kaip pagristai nurode pirmosios instancijos teismas,... 16. Pažymetina, kad kitos konkurse dalyvavusios bendroves - UAB ,,Valymo... 17. Aiškinant gincijamas sutarties salygas, butina atsižvelgti i atlygintinu... 18. Pagal CK 6.720 straipsnio 2 dali, klientas privalo apmoketi padidejusia... 19. Kaip matyti iš pateiktu PVM saskaitu-fakturu (b.l. 102-104), atsakovas pagal... 20. Remdamasi aukšciau išdestytomis aplinkybemis, teiseju kolegija daro išvada,... 21. Atmetus ieškovo apeliacini skunda, atsakovui iš jo priteisiamos bylinejimosi... 22. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus apygardos teismo 2003m. gruodžio 4 d. sprendima palikti nepakeista.... 24. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcines bendroves,,Auksinis varnas“ 5134...