Byla 2-1282-569/2014
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. Š., D. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Mokilizingas‘‘, UAB ,,Ūkio banko lizingas‘‘ dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai D. Š., S. Š. pateikė teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu. Pareiškime nurodė, kad susituokė 1989m. spalio 14d. Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriuje. Pareiškėjai turi nepilnametį vaiką – I. Š., gim. ( - ). Nurodė, kad jie daugiau nei metus nebegyvena kartu, nebeveda bendro ūkio, nebegyvena santuokinio gyvenimo. Pareiškėjai nurodo, kad jų šeima iširo dėl charakterių nesuderinamumo, skirtingo požiūrio į šeimą ir gyvenimo vertybes. Tolesnis jų šeimyninis gyvenimas nebeįmanomas. Kreditoriai informuoti apie civilinės bylos iškėlimą teisme. Po santuokos nutraukimo išlaikymo priteisti vienas kitam neprašo, pageidauja, kad jiems būtų paliktos santuokinės pavardės. Prašo santuoką nutraukti, patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4Pareiškėja D. Š., jos atstovė advokatė Vlada Buivydienė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

5Pareiškėjas S. Š., jo atstovė advokatė E. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

6Suinteresuotų asmenų UAB ,,Mokilizingas‘‘, UAB ,,Ūkio banko lizingas‘‘ atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

7Prašymas tenkintinas.

8Kadangi šalys pateikė teismui prašymą nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, prašo patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, byla nagrinėtina ypatingos teisenos tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXV skyriaus nuostatas. Iš pareiškėjų paaiškinimų matyti, kad santuokiniai jų ryšiai nutrūkę – jokių šeimyninių ryšių nepalaiko, susitaikyti galimybės nėra, todėl santuoka nutrauktina. Pareiškėjų teigimu, santuoka iširo dėl charakterių nesuderinamumo, skirtingo požiūrio į šeimą ir gyvenimo vertybes. Abu pareiškėjai yra veiksnūs, nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuri teismo tvirtinama (LR CK 3.51str., 3.53str.). Kreditoriai informuoti apie civilinės bylos iškėlimą teisme. Pareiškėjų nurodymu po santuokos nutraukimo paliekamos santuokinės pavardės. Kadangi šalys pateikė teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pripažįstama, kad santuoka nutraukta bendru abiejų sutuoktinių sutarimu ir LR CK 3.70str. numatytos pasekmės netaikomos.

9Pagal LR CPK 83str. 1d.12p. pareiškėjai už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu yra atleisti, todėl, vadovaujantis LR CPK 87str. 1d. 1p., pareiškėjui S. Š. grąžintinas 570,27 Lt, o pareiškėjai D. Š. – 144 Lt sumokėtas žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263-268str., teismas

Nutarė

11Prašymą patenkinti, santuoką, sudarytą 1989m. spalio 14d. Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriuje tarp S. Š., gim. ( - ), a/k ( - ) ir D. Š. (ikisantuokinė pavardė-V.), gim. ( - ), a/k ( - ) nutraukti. Akto įrašo Nr. 319.

12Patvirtinti S. Š. ir D. Š. 2014m. birželio 2d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

131. Šalių pareiškimai ir garantijos

141.1. D. Š., gim. ( - ), ir S. Š., gim. ( - ), sudarė santuoką 1989-10-14 Šiaulių rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 319.

151.2. Pareiškėjai turi nepilnametį sūnų I. Š., gim. ( - ).

161.3. Pareiškėjai pareiškia, jog nutraukia santuoką šalių susitarimu, laisva valia, šia sutartimi numatydami bendro turto pasidalinimo, vaiko išlaikymo ir jo auklėjimo klausimus bei kitas jų santuokos nutraukimo teisines pasekmes.

172. Turto pasidalinimas

182.1. Pareiškėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą jie pasidalina tokiu būdu:

192.1.1. Po santuokos nutraukimo D. Š. asmeninės nuosavybės teise atitenka šis santuokoje įgytas turtas:

20-

21butas, esantis adresu ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 40/107475, unikalus Nr. 9195-2006-9016;0001, 13 (trylikos tūkstančių) litų vertės;

22-

2385/1000 tvarto, esančio ( - ), Šiaulių r., priklausančio butui, esančiam adresu ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 40/107484, unikalus Nr. 9195-2006-8022, 11 (vienuolikos tūkstančių) litų vertės;

24-

25žemės sklypas, esantis ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 44/354677, unikalus Nr. 4400-0522-2517, 34 (trisdešimt keturių) litų vertės;

26-

27žemės sklypas, esantis ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 44/354674, unikalus Nr. 4400-0522-2454, 283 (dviejų šimtų aštuoniasdešimt trijų) litų vertės;

28-

29automobilis Audi 80, valstybinis numeris ( - ) 300 (trijų šimtų) litų vertės.

302.1.2. D. Š. asmeniškai lieka įsipareigojusi kreditoriams:

31-

32UAB „Mokilizingas" (buvęs UAB „Snoro lizingas") pagal 2010-11-02 vartojimo kredito sutartį Nr. VMP01102RUPA;

33-

34UAB „Ūkio banko lizingas" pagal 2013-05-13 vartojimo kredito sutartį Nr. C305362480;

35-

36UAB „Ūkio banko lizingas" pagal 2013-12-04 vartojimo kredito sutartį Nr. 2203222.

372.1.3.

38Po santuokos nutraukimo S. Š. asmeninės nuosavybės teise atitenka šis santuokoje įgytas turtas:

39-

40žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr. 44/354683, unikalus Nr. 4400-0522-2571, 1322 (vieno tūkstančio dvidešimt dviejų) litų vertės;

41-

42žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr. 44/354680, unikalus Nr. 4400-0522-2542, 623 (šešių šimtų dvidešimt trijų) litų vertės;

43-

44žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr. 44/354678, unikalus Nr. 4400-0522-2528, 1064 (vieno tūkstančio šešiasdešimt keturių) litų vertės;

45-

46automobilis Chrysler Voyager, valstybinis numeris ( - ) 10 000 (dešimt tūkstančių) litų vertės;

47-

48ginklai IZH 27 EM, Nr. 9159214, IZH 18 MN, 051891597R, TOZ7804L, Nr. 0600160, bendros 4000 (keturių tūkstančių) litų vertės.

492.2. Pareiškėjai pareiškia, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo registruotino bei neregistruotino turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių, turtinių teisių ar įsipareigojimų bei kitokio turto, kuris būtų dalintinas nutraukiant santuoką, neturi, o namų apyvokos daiktus pasidalino, kai pradėjo gyventi atskirai, ir dėl to jokių pretenzijų vienas kitam nereiškia.

502.3. Pareiškėjai pareiškia, jog jokių kitų kreditorių, išskyrus nurodytus šios sutarties 2.1.2. punkte, nei abu kartu, nei kiekvienas atskirai neturi.

513. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, gyvenimo sąlygos, išlaikymas

523.1. Šia sutartimi šalys susitaria, kad sūnaus I. Š. gyvenamoji vieta nustatoma su mama D. Š..

533.2. Šalys įsipareigoja nedaryti viena kitai kliūčių bendraujant su vaiku ir dalyvaujant jų auklėjime.

543.3. Šalys, tiek vienas, tiek kitas turi teisę skyrium ar kartu praleisti su vaiku laisvadienius ir/ar atostogas atsižvelgdami į vaiko norus. Šia sutartimi preziumuojama, kad tėvų teisės praleisti laisvadienius ir/ar atostogas yra lygios laiko atžvilgiu. D. Š. įsipareigoja netrukdyti S. Š. bendrauti su vaiku.

553.4. S. Š. įsipareigoja kiekvieną mėnesį nuo 2014 m. sausio 1 d. sūnaus I. Š. išlaikymui mokėti po 350 (tris šimtus penkiasdešimt) litų iki I. Š. pilnametystės. I. Š. išlaikymui mokami pinigai ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos pervedami į D. Š. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT4797094102204551, esančią AB SEB banke.

563.5. I. Š. išlaikymui pervedamus pinigus uzufrukto teise tvarkys D. Š.. Šiuos pinigus D. Š. privalo naudoti išimtinai vaiko poreikių tenkinimui.

574. Kitos sąlygos

584.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai dėl viena kitos išlaikymo, viena iš kitos kompensacijos nereikalauja.

594.2. Po santuokos nutraukimo šalys turės santuokines pavardes: Š. ir Š.

604.3. Ši sutartis įsigalioja, įsiteisėjus ją tvirtinančiam teismo sprendimui.

61Ši sutartis sudaryta 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną sutarties Šalims ir vienas - sutartį tvirtinančiam teismui: Šiaulių apylinkės teismui.

62Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui S. Š., a/k ( - ) 570,27 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-01-14 Lt, o pareiškėjai D. Š., a/k ( - ) – 144 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-02-24 AB ,,Swedbank‘‘ .

63Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių m. CMS santuokos nutraukimui užregistruoti.

64Sprendimui įsiteisėjus, nuorašą išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Vedybų sutarčių registrui.

65Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjai D. Š., S. Š. pateikė teismui prašymą dėl santuokos... 4. Pareiškėja D. Š., jos atstovė advokatė Vlada Buivydienė į teismo... 5. Pareiškėjas S. Š., jo atstovė advokatė E. P. į teismo posėdį neatvyko,... 6. Suinteresuotų asmenų UAB ,,Mokilizingas‘‘, UAB ,,Ūkio banko... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Kadangi šalys pateikė teismui prašymą nutraukti santuoką bendru... 9. Pagal LR CPK 83str. 1d.12p. pareiškėjai už prašymus nutraukti santuoką... 10. Vadovaudamasis LR CPK 259str., 260str., 263-268str., teismas... 11. Prašymą patenkinti, santuoką, sudarytą 1989m. spalio 14d. Šiaulių rajono... 12. Patvirtinti S. Š. ir D. Š. 2014m. birželio 2d. sutartį dėl santuokos... 13. 1. Šalių pareiškimai ir garantijos... 14. 1.1. D. Š., gim. ( - ), ir S. Š., gim. ( - ), sudarė santuoką 1989-10-14... 15. 1.2. Pareiškėjai turi nepilnametį sūnų I. Š., gim. ( - ).... 16. 1.3. Pareiškėjai pareiškia, jog nutraukia santuoką šalių susitarimu,... 17. 2. Turto pasidalinimas... 18. 2.1. Pareiškėjams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise... 19. 2.1.1. Po santuokos nutraukimo D. Š. asmeninės nuosavybės teise atitenka... 20. -... 21. butas, esantis adresu ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 40/107475, unikalus Nr.... 22. -... 23. 85/1000 tvarto, esančio ( - ), Šiaulių r., priklausančio butui, esančiam... 24. -... 25. žemės sklypas, esantis ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 44/354677, unikalus... 26. -... 27. žemės sklypas, esantis ( - ), Šiaulių r., registro Nr. 44/354674, unikalus... 28. -... 29. automobilis Audi 80, valstybinis numeris ( - ) 300 (trijų šimtų) litų... 30. 2.1.2. D. Š. asmeniškai lieka įsipareigojusi kreditoriams:... 31. -... 32. UAB „Mokilizingas" (buvęs UAB „Snoro lizingas") pagal 2010-11-02 vartojimo... 33. -... 34. UAB „Ūkio banko lizingas" pagal 2013-05-13 vartojimo kredito sutartį Nr.... 35. -... 36. UAB „Ūkio banko lizingas" pagal 2013-12-04 vartojimo kredito sutartį Nr.... 37. 2.1.3.... 38. Po santuokos nutraukimo S. Š. asmeninės nuosavybės teise atitenka šis... 39. -... 40. žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr.... 41. -... 42. žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr.... 43. -... 44. žemės sklypas, esantis Valakų k., Šakynos sen., Šiaulių r., registro Nr.... 45. -... 46. automobilis Chrysler Voyager, valstybinis numeris ( - ) 10 000 (dešimt... 47. -... 48. ginklai IZH 27 EM, Nr. 9159214, IZH 18 MN, 051891597R, TOZ7804L, Nr. 0600160,... 49. 2.2. Pareiškėjai pareiškia, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek... 50. 2.3. Pareiškėjai pareiškia, jog jokių kitų kreditorių, išskyrus... 51. 3. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, gyvenimo sąlygos, išlaikymas... 52. 3.1. Šia sutartimi šalys susitaria, kad sūnaus I. Š. gyvenamoji vieta... 53. 3.2. Šalys įsipareigoja nedaryti viena kitai kliūčių bendraujant su vaiku... 54. 3.3. Šalys, tiek vienas, tiek kitas turi teisę skyrium ar kartu praleisti su... 55. 3.4. S. Š. įsipareigoja kiekvieną mėnesį nuo 2014 m. sausio 1 d. sūnaus... 56. 3.5. I. Š. išlaikymui pervedamus pinigus uzufrukto teise tvarkys D. Š..... 57. 4. Kitos sąlygos... 58. 4.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai... 59. 4.2. Po santuokos nutraukimo šalys turės santuokines pavardes: Š. ir Š.... 60. 4.3. Ši sutartis įsigalioja, įsiteisėjus ją tvirtinančiam teismo... 61. Ši sutartis sudaryta 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais -... 62. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui S. Š.,... 63. Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių m.... 64. Sprendimui įsiteisėjus, nuorašą išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos... 65. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...