Byla 2-1622/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino iš dalies civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VKK Investicijos“, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (civilinės bylos Nr. 2-67-450/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl įsipareigojimų pagal išperkamosios nuomos sutartį nevykdymo.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Ieškovas UAB „SEB lizingas“ 2010 m. kovo 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „VKK Investicija“, kuriuo prašė: priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 129154,76 Lt skolos, 63224,50 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4848 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, lėšų bei turtinių teisių areštą įsiskolinimo dydžiu, leidžiant areštuotu turtu ir lėšomis atsiskaityti su ieškovu. Ieškovo vertinimu, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes skolos suma yra didelė, o atsakovas jau ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų. Nurodė, kad 2007 m. kovo 28 d. UAB „SEB lizingas“ ir UAB „VKK Investicija“ sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 2007-030438, prie jos buvo sudaryti mokėjimų grafikai-sąskaitos, kuriose detalizuotos nuomininko piniginės prievolės ir jų vykdymo terminai. Šios sutarties dalykas - žemės sklypai (duomenys neskelbtini). Nuo 2008 m. spalio mėn. atsakovas pradėjo nevykdyti savo piniginių prievolių sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis mokėjimo grafikų. 2009 m. kovo 6 d. UAB „SEB lizingas“ raštu Nr. 02-932 informavo, jog UAB „VKK Investicija“ iki 2009 m. kovo 13 d. nepadengus savo įsiskolinimų, Išperkamosios nuomos sutartis bus nutraukta nuo 2009 m. kovo 14 d. UAB „VKK Investicija“ įsipareigojimų neįvykdė ir Išperkamosios nuomos sutartis nuo aukščiau nurodytos datos buvo nutraukta. Pagal Išperkamosios nuomos sutartį atsakovas įsipareigojo laiku mokėti visus pagal šias sutartis tenkančius mokėjimus, o laiku nesumokėjus, atsakovas privalėjo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti 0.1 % laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus atitinkamo mokesčio mokėjimo terminui ir baigiami skaičiuoti sumokėjus skolą (Išperkamosios nuomos sutarties Bendrosios dalies 3.1., 3.3., 3.5., 3.6., 8.1.2. punktai). Atsakovo įsiskolinimą sudarė 129 154,76 Lt pradelstų neapmokėtų privalomųjų mokėjimų pagal Mokėjimo grafikus-sąskaitas.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo UAB „SEB lizingas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodydamas areštuoti atsakovui UAB „VKK Investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei turtines teises 192 379,26 Lt sumai, o nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo lėšas.

82010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo UAB „VKK Investicija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo buvo prašoma: sumažinti teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sumą iki 152 402,62 Lt ir areštuoti konkretų atsakovui priklausantį turtą, t.y. bet kurį iš atsakovui priklausančių žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste, kurių bendra rinkos vertė sudaro 5 420 000 Lt. Atsakovas nurodė, jog pateiktame teismui dublike ieškovas sumažino ieškinio sumą ir savo reikalavimus iki 152 402,62 Lt, todėl prašė taikytas laikinąsias apsaugos priemones atitinkamai sumažinti iki 152 402,62 Lt sumos. Teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies: sumažino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 152 402,62 Lt sumos, nurodant areštuoti atsakovui UAB „VKK Investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei turtines teises 152 402,62 Lt sumai ir tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo UAB „VKK Investicija“ lėšas, leidžiant iš areštuoto turto ir lėšų atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Atsakovo prašymą dėl konkretaus nekilnojamojo turto (žemės sklypų) arešto atmetė.

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu UAB „SEB lizingas“ ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „VKK Investicija“ 152 402,62 Lt įsiskolinimo, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos 152 402,62 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. kovo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 048,05 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nusprendė išdėstyti atsakovui UAB „VKK Investicija“ sprendimo vykdymą dalimis, nurodant sprendime mokėjimo grafiką. Taip pat iš atsakovo priteisė 25,60 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės biudžetui.

102011 m. kovo 10 d. atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Nurodė, kad turto ir sąskaitų areštas labai apsunkina atsakovo galimybes vykdyti savo ūkinę - komercinę veiklą, efektyviai vystyti pradėtus darbus ir atsiskaityti su paslaugų tiekėjais bei rangovais. Sąskaitų areštas atsakovui neleidžia įprasta tvarka vykdyti bankines operacijas, dėl ko UAB „VKK Investicija“ kas mėnesį patiria nereikalingų laiko sąnaudų bei papildomų piniginių išlaidų. Pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių daroma žala atsakovo komercinei veiklai yra neadekvati numatytiems laikinųjų apsaugos priemonių tikslams. Visos civilinės bylos metu atsakovas neatliko jokių veiksmų, kurie patvirtintų neatsiskaitymo su ieškovu grėsmės galimybę. Nėra ir jokio kito pagrindo, kuris keltų abejonių dėl atsakovo ketinimo atsiskaityti su ieškovu.

11Ieškovas AB „SEB lizingas“ nesutiko su prašymu, atsiliepime nurodė, kad atsakovo panašus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo buvo sprendžiamas teisme ir Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje pasisakė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą areštuoti konkretų atsakovo nekilnojamąjį turtą, kadangi jis yra įkeistas ir areštuotas kitų asmenų naudai, todėl jo vertės nepakanka ieškovo reikalavimui užtikrinti. Esant tokiai teismo pozicijai, kai atsakovui areštas nebuvo panaikintas dėl jo turto apsunkinimų, nėra jokio pagrindo naikinti areštą ieškovui ir pagal nagrinėjamą prašymą. Atsakovas savo prašymą motyvuoja vien tik prielaidomis, nepateikdamas jokių konkrečių įrodymų. Be to, atsakovo turtui areštas negali būti panaikintas, kaip to prašoma, kadangi atsakovo turtinė padėtis neduoda pagrindo manyti, kad teismo sprendimas bus tinkamai vykdomas. Esant sumokėtai pirmajai įmokai, teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas atsakovo turtui galėtų būti mažinamas įmokos suma.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „VKK Investicija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir sumažino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 144 402,62 Lt sumos, areštuojant atsakovui UAB „VKK Investicija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei turtines teises 144 402,62 Lt sumai ir tik nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo UAB „VKK Investicija“ lėšas, leidžiant iš areštuoto turto ir lėšų atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Nurodė, jog teismas jau ankstesnėse nutartyse pakankamai argumentavo pagrindus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovo finansinės būklės pagerėjimą, teismui nepateikta, tokiu būdu išlieka grėsmė, jog panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, kils grėsmė priimto sprendimo vykdymui. Pažymėjo, kad teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje leido iš areštuoto turto, tame tarpe ir lėšų, atsiskaityti su pačiu ieškovu, mokėti darbo užmokesčius darbuotojams ir atsiskaityti su savivaldybių, bei valstybės biudžetais, tokiu atveju atsakovo, kaip bendrovės, veikla nestabdoma ir ji gali realiai veikti. Teismas pažymėjo ir tai, jog nei vieno argumento atsakovas nepagrindė įrodymais, nenurodė konkrečių aplinkybių, kurios leistų teismui kitaip vertinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą. Nusprendė, kad esant patvirtintai aplinkybei, jog atsakovas pagal teismo sprendimą jau sumokėjo ieškovui pirminę 8000 Lt įmoką, šia suma pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas mažintinas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti, o atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovas atsiliepimą į atsakovo pateiktą prašymą pateikė praleidus teismo nustatytą terminą. Tai yra pažymėta ir pačiame ieškovo atsiliepime, tačiau ieškovas nepateikė jokių svarių argumentų, kodėl terminas yra praleistas, nepateikti įrodymai, jog ieškovas per vėlai gavo patį atsakovo prašymą. Todėl, atsakovo manymu, ieškovo atsiliepimas, vadovaujantis CPK nuostatomis turėjo būti atmestas, o priimant sprendimą į ieškovo pavėluotas pastabas neatsižvelgta.
 2. Atsakovui priklausančio turto ne tik pakanka padengti hipotekos naudos gavėjui turimas sumas, bet ir užtikrinti ieškovo reikalavimus. Bendra 2010 metais vertintų atsakovui nuosavybės teise priklausančių 15 žemės sklypų ir patalpų (duomenys neskelbtini), rinkos vertė viršija 23 000 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad šio atsakovui priklausančio turto vertinimai buvo atlikti nuosmukio metu, t.y. jau šiuo metu, pradedant atsigauti nekilnojamojo turto rinkos sektoriui, nekilnojamojo turto ataskaitose nurodyto turto rinkos vertė yra kur kas didesnė.
 3. Atsakovas vykdo nuosavų patalpų(duomenys neskelbtini), remonto darbus. Šių patalpų nuoma sudaro pagrindines atsakovo pajamas, o šias patalpas suremontavus ir išnuomojus, gaunamos pajamos leistų vykdyti Vilniaus apygardos teismo nustatytą sprendimo vykdymo grafiką. Atsakovas su būsimais patalpų nuomininkais yra sudaręs preliminarias patalpų nuomos sutartis, pagal kurias turi įsipareigojimus laiku užbaigti patalpų įrengimą, tačiau laikinosios apsaugos priemonės trukdo atlikti remonto darbus pagal nustatytus darbo grafikus, kadangi yra areštuotos visos atsakovo sąskaitos ir apsunkintas atsikaitymas su rangovais, tiekėjais, atsakovas neturi galimybių įprastu būdu vykdyti savo, kaip uždarosios akcinės bendrovės komercinę veiklą. Be to, turto ir sąskaitų areštas labai kenkia atsakovo kaip rinkos dalyvio, reputacijai. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių sukeliamų sunkumų aktyviai ir įprastai vykdyti komercinę veiklą, atsakovas kasdien patiria didelius nuostolius.
 4. Nors Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartyje konstatavo, kad atsakovas įrodančių dokumentų nepateikė, tačiau visos rangos sutartys ir visi kiti dokumentai, patvirtinantys atsakovo pastangas kuo greičiau atlikti remonto darbus, įleisti nuomininkus bei vykdyti veiklą, stengiantis pagerinti bendrovės finansinę būklę, buvo pateikti kartu su 2011 m. sausio 10 d. teismui atsakovo pateiktu prašymu išdėstyti sprendimo vykdymą.
 5. UAB „VKK Investicija“, dėdama visas pastangas pagerinti bendrovės finansinę padėtį ir tinkamai vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, susitarė su AB Ūkio banku dėl kredito sutarties pratęsimo ir palankesnių kredito sąlygų. AB Ūkio bankui yra įkeistas nekilnojamasis turtas, priklausantis atsakovui, t.y. AB Ūkio bankas yra hipotekos naudos gavėjas. Šioje byloje pritaikytas nekilnojamojo turto areštas užkerta galimybes notarui atlikti hipotekos, o tuo pačiu ir kredito pratęsimus. Neįgyvendinus AB Ūkio banko kredito sutarties pratęsimo, atsakovas negalės vykdyti šiam bankui prisiimtų įsipareigojimų ir AB Ūkio bankas pradės išieškojimą, o tai pažeistų ir ieškovo AB „SEB lizingas“ interesus, kadangi atsakovas taptų nepajėgus vykdyti ne tik teismo nustatytą grafiką, bet ir komercinę veiklą.

16Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atsakovo UAB „VKK Investicija“ atskirąjį skundą, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. CPK normos draudžia šaliai savo apeliacinį (atskirąjį) skundą grįsti tais argumentais, kurie nebuvo nurodyti pirmosios instancijos teisme. Šiuo atveju atsakovas pateikia apeliacinės instancijos teismui tariamai atsakovui priklausančių 15 žemės sklypų rinkos vertės nustatymo pažymas ir jomis motyvuoja tai, kad atsakovo turto pakanka ieškovo reikalavimui užtikrinti. Tačiau pateikdamas šiuos naujus įrodymus, atsakovas pažeidžia CPK 306 str. 2 d., todėl šie įrodymai ir jais grindžiamos aplinkybės nevertintinos.
 2. Pateikiami dokumentai iš esmės neįrodo, kad atsakovo turto pakanka ieškovo reikalavimui užtikrinti. Pats atsakovas neneigia, kad pateiktas turtas yra įkeistas trečiųjų asmenų prievolėms užtikrinti. Tačiau ieškovas nepateikia duomenų, kokio dydžio prievoles užtikrina minėtas nekilnojamasis turtas, todėl negalima laikyti nustatytu, kad atsakovo nurodytas turtas užtikrina ieškovo reikalavimą. Be to, ieškovas nepateikia nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.
 3. Pateikiamas turto sąrašas nepatvirtina geros atsakovo finansinės būklės, o byloje gausu įrodymų, bylojančių priešingai. Prastą atsakovo būklę liudija ir tai, kad jo atžvilgiu buvo tenkintas teismo sprendimas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.
 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje jau yra pasisakęs, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą areštuoti konkretų atsakovo nekilnojamąjį turtą, kadangi jis yra įkeistas ir areštuotas kitų asmenų naudai, todėl nėra jokio pagrindo naikinti areštą ieškovui ir pagal nagrinėjamą prašymą.
 5. Ieškovas pažymi, kad jeigu atsakovui iš tiesų taikomos laikinosios apsaugos priemonės kliudytų vystyti jo veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto nuoma, tai atsakovas turėtų prašyti teismo ne apskritai panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kas reikštų visišką ieškovo teisių pažeidimą, tačiau pakeisti taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastą. Tačiau šiuo atveju atsakovas tokio prašymo nereiškia.
 6. Vien faktas, kad laikinosios apsaugos priemonės daugeliu atveju yra susijusios su šalies, kurios atžvilgiu jos taikomos, turtinių teisių suvaržymu, nesudaro pagrindo naikinti laikinąsias apsaugos priemones. Šalis, kuri mano, kad jos teisės yra pažeidžiamos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasinaudoti procesine galimybe reikšti prašymą dėl nuostolių, kylančių dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo.
 7. Atsakovo argumentai, jog ieškovo atsiliepimas į atsakovo prašymą pateiktas praleidus teismo nustatytą terminą, nesudaro pagrindo laikyti skundžiamą nutartį neteisėta, kadangi net ir nesant ieškovo atsiliepimo, klausimo išsprendimas negalėtų būti buvęs kitoks.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Byloje sprendžiama, ar teismas pagrįstai tik iš dalies tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – jam nuosavybės teise priklausančio turto arešto panaikinimo išspręstoje civilinėje byloje, kurioje teismas ieškovui iš atsakovo priteistos pinigų sumos sumokėjimą išdėstė dalimis.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais susijęs su tam tikrais suvaržymais atsakovui, o suvaržymų taikymas be pakankamo pagrindo (CPK 144 str. 1 d.) nepagrįstai pažeidžia atsakovo teises. Todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali ir turi būti panaikintos, kai išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė.

20Jei teismas, siekdamas užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovo turtą, šių priemonių galiojimas laike priklauso nuo teismo galutinio procesinio sprendimo byloje. Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo, o ieškinį patenkinus – iki teismo sprendimo įvykdymo, t. y. ir po bylos užbaigimo.

21Tuo atveju, kai teismas baigiamuoju aktu tenkino ieškinį ir priteisė tam tikrą pinigų sumą iš atsakovo bei leido atsakovui teismo sprendimą įvykdyti dalimis, pagal nustatytą grafiką mokant įmokas ieškovui, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu nenusprendė laikinųjų apsaugos priemonių pakeisti ar panaikinti (CPK 144, 146, 150 str.). Išieškotojo teisė reikalauti priverstinio vykdymo atsiranda tik į tą dalį priteistos sumos, kurios mokėjimo terminas pagal teismo nustatytą grafiką yra praleistas. Tad ir grėsmė teismo sprendimo įvykdymui kyla tik tada, kai skolininkas pažeidžia teismo sprendime nustatytą mokėjimo tvarką ir terminus. Skolininkui pažeidus teismo nustatytą sprendimo vykdymo tvarką ir terminus, išieškotojas gali kreiptis į antstolį dėl nesumokėtos dalies priverstinio vykdymo arba kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymo (CPK 271 str., 3 str. 6 d., 144 str.). Priešingu atveju, jei skolininkas tinkamai vykdo teismo sprendimą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka jų ir teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo priemonių paskirties bei proporcingumo principo. Taigi, jeigu bylą pralaimėjęs atsakovas įmokas ieškovui moka per teismo nustatytą terminą, kolegijos nuomone, net ir nepagerėjus iš esmės atsakovo turtinei padėčiai, galima manyti, jog teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė dėl atsakovo tinkamo prievolių vykdymo ieškovui pagal teismo sprendimą iš esmės sumažėjo ar net išnyko. Esant tokiai situacijai, teismas galėtų panaikinti atsakovo turtui taikytą areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Tokiu būdu sudaromos realios galimybės tinkamai prievoles vykdančiam skolininkui užsiimti ūkine-komercine veikla. Tai atitinka ir paties išieškotojo interesus.

22Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu ieškovo UAB „SEB lizingas“ ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „VKK Investicija“ 152402,62 Lt įsiskolinimo, 4 048,05 Lt bylinėjimosi išlaidų ir procesines palūkanas. Teismas taip pat nusprendė išdėstyti priteistos pinigų sumos mokėjimą dalimis – įpareigojo atsakovą priteistą sumą periodinėmis įmokomis sumokėti per dvylika mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Iš apeliacinės instancijos teismui šalių pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas 2011 m. kovo 9 d., 2011 m. balandžio 9 d. mokėjimo pavedimais sumokėjo ieškovui po 8 000 Lt. Taigi atsakovas sumokėjo ieškovui 16 000 Lt teismo priteistos skolos, (nesumokėta skola pagal teismo sprendimą sudaro 136 402,62 Lt). Duomenų apie tai, kad atsakovas gali nebevykdyti teismo sprendimo nėra. Be to, atsakovo turimo nekilnojamojo turto (patalpos prekybos paskirties pastate ir parduotuvė (duomenys neskelbtini), 15 žemės sklypų (duomenys neskelbtini), nors jam ir nustatyta hipoteka, vertė yra labai didelė (patalpų prekybos paskirties pastate ir parduotuvės rinkos vertė 15 070 000 Lt, sklypų rinkos vertė – 8 030 000 Lt), o turto ir sąskaitų areštas trikdo įmonės veiklą (b.l. 161-205).

23Esant tokiai faktinei situacijai, yra pagrindas naikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino iš dalies ir sumažino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi taikytą atsakovo turto areštą iki 144 402,62 Lt sumos, ir panaikinti teismo nutartimis byloje taikytą atsakovo turto areštą. Tuo atveju, jeigu atsakovas nesilaikys teismo sprendimu nustatytų skolos mokėjimo terminų, ieškovas galės kreiptis dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymo (CPK 271 str., 3 str. 6 d., 144 str.).

24Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 3 d.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152 straipsnio trečiąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti.

27Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi, panaikinimo tenkinti. Panaikinti šiomis nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ (duomenys neskelbtini) turto areštą.

28Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl įsipareigojimų pagal išperkamosios nuomos... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su teismo nutartimi... 6. Ieškovas UAB „SEB lizingas“ 2010 m. kovo 15 d. kreipėsi į Vilniaus... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. nutartimi iš dalies tenkino... 8. 2010 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo UAB „VKK... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu UAB „SEB... 10. 2011 m. kovo 10 d. atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 11. Ieškovas AB „SEB lizingas“ nesutiko su prašymu, atsiliepime nurodė, kad... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi atmetė atsakovo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio... 16. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atsakovo UAB „VKK... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Byloje sprendžiama, ar teismas pagrįstai tik iš dalies tenkino atsakovo... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visais atvejais susijęs su tam... 20. Jei teismas, siekdamas užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų... 21. Tuo atveju, kai teismas baigiamuoju aktu tenkino ieškinį ir priteisė tam... 22. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu... 23. Esant tokiai faktinei situacijai, yra pagrindas naikinti Vilniaus apygardos... 24. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti.... 27. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ prašymą dėl... 28. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...