Byla 2A-300-460/2011
Dėl skolos priteisimo ir atsakovės įpareigojimo bei atsakovės N. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-03 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Almanto Padvelskio, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės DNSB „Dalgvista“ pirmininkui Stasiui Šalkauskui, ieškovės atstovei advokatei Jovitai Usonytei, atsakovei N. Z., atsakovės atstovui advokatui Aivarui Surbliui, vertėjai Livijai Martišauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-763-563/2010 pagal ieškovės DNSB “Dalgvista” ieškinį atsakovei N. Z. dėl skolos priteisimo ir atsakovės įpareigojimo bei atsakovės N. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-03 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė prašė :

4priteisti iš atsakovės 1487,35 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

5įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei namo, esančio adresu ( - ), vandentiekio įvado ir buitinių-ūkinių nuotekų išvado geodezinę kontrolinę nuotrauką;

6įpareigoti atsakovę N. Z. išsiimti buto priestato, adresu ( - ) statinio projektavimo sąlygų sąvadą iš Klaipėdos miesto savivaldybės per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo;

7įpareigoti atsakovę pašalinti savo savavališkai atliktą namo, esančio adresu Turistų ( - ) išorės apšiltinimą polistirolo plokštėmis per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo;

8priteisti iš atsakovės N. Z. ieškovei DNSB „Dalgvista“ bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovės atstovai paaiškino, kad DNSB „Dalgvista“ nariai 2006-09-22 susirinkimo metu priėmė sprendimą atlikti namo, esančio adresu ( - ), lauko vandentiekio ir nuotekų bei lauko ir kiemo dujotiekio projektus, atlikti komunikacijų įvedimą, t. y. įrengti vandentiekio ir nuotekų inžinerinius tinklus. Atsakovė susirinkime nedalyvavo, nors buvo kviečiama, tačiau apie priimtą sprendimą buvo asmeniškai informuota. Iki 2008-05-12 numatyti darbai buvo atlikti, kiekvienam namo bendraturčiui buvo suskaičiuota dalis, priklausanti sumokėti už atliktus darbus. Visi bendrijos nariai buvo supažindinti su atliktų darbų ataskaita. Atsakovei buvo suskaičiuota sumokėti priklausanti dalis 16 315,50 Lt. Atsakovė sumokėjo 14 922 Lt liko skolinga bendrijai 1 393,50 Lt. Iki šiol atsakovė vengia sumokėti likusią dalį sumos už atliktus darbus. Be to, bendrijos nariai nusprendė atlikti namo rekonstrukcijos darbus, t. y. pakeisti stogą, apšiltinti namą ir pastatyti namo priestatus, tačiau atsakovė vengia išsiimti rekonstrukcijos darbams atlikti reikalingus projektavimo sąlygų sąvadus, tuo pažeisdama kitų namo bendraturčių teisėtus interesus. Be to atsakovė pasisavino jai pateiktą susipažinti vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinę kontrolinę nuotrauką ir iki šiol jos negrąžina. Atsakovė taip pat savavališkai apsišiltino namo dalį iš išorės ties jai priklausančiomis patalpomis, tuo sudarkydama namo fasadą ir lauko sienos vientisumą.

10Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-09-03 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies - priteisė iš atsakovės 1 487,35 Lt skolos; 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigojo atsakovę išsiimti buto priestato, adresu ( - ), statinio projektavimo sąlygų sąvadą iš Klaipėdos miesto savivaldybės per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo; priteisė iš atsakovės ieškovei DNSB „Dalgvista“ 733 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovės 325 Lt žyminio mokesčio išlaidų į valstybės biudžetą; kitą ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad nors atsakovė nedalyvavo 2006-09-22 bendrijos susirinkime, tačiau nenuneigė, kad jai nebuvo žinoma apie numatomus atlikti gyvenamojo namo inžinerinių tinklų įrengimą, kad inžineriniai tinklai nėra įrengti ar kad įrengti netinkamai. Atsakovė nenuginčijo aplinkybės, kad neturėjo galimybės susipažinti su atliktų inžinerinių darbų ataskaita ir jos nurodytas motyvas, kad tuo pagrindu atsisako sumokėti likusią lėšų dalį, nepagrįstas. Ieškovė neįrodė, kad atsakovė pasisavino bendrijai priklausančius inžinerinių tinklų įrengimo dokumentus, todėl šią reikalavimo dalį atmetė. Įpareigojimas pašalinti savavališkos statybos darbus atliekant namo apšiltinimą teismas atmetė, pažymėjo, jog savavališkos statybos darbus ir jų likvidavimo darbus kontroliuoja ir prižiūri Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

11Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ji nėra ir niekada nebuvo bendrijos narė, ir mano, kad ieškovės sprendimai jai nėra privalomi; pagal CK 6.2 str. jai prievolė neatsirado; pagal CK 4.83 str. atsakovė neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių nedavė sutikimo; pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2002 visi aptikti defektai, nustatyti trūkumai ir privalomi darbai turi būti fiksuojami namo techninės priežiūros žurnale, bet ieškovė tokio žurnalo neturi; inžineriniai tinklai nėra perduoti; atsakovė neturi prievolės mokėti mokestį už bendrijos registravimą; ieškovė neįrodė, kad atlikti darbai yra privalomi; priestatas, kurio sąlygų sąvadą išsiimti reikalauja ieškovė, yra namo gyventojų asmeninė nuosavybė ir nėra susijusi su bendro naudojimo objektais.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-09-03 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovei buvo žinoma apie numatomą atlikti inžinerinių tinklų įrengimą; didžiąją dalį pinigų už darbus sumokėjo; apie atliktus darbus buvo pateikta ataskaita; nesumokėti už darbus dėl to, kad ieškovė neturi namo techninės priežiūros žurnalo, nėra priežastis; namo bendraturčiai šiuo metu naudojasi naujai įrengtais inžineriniais tinklais; būtent ieškovė atstovauja namo bendraturčių interesams, todėl yra tinkamas subjektas išimti sąlygų sąvadą; atsakovė sutiko su pasiūlymu bendrai įsirengti mansardą, keisti stogą.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad DNSB „Dalgvista“ administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ). Atsakovė yra gyvenamojo namo, esančio ( - ). Iš byloje pateiktos rašytinės medžiagos (b. l. 13-14) matyti, kad 2006-09-22 DNSB „Dalgvista“ nariai priėmė sprendimą organizuoti gyvenamojo namo, esančio ( - ), inžinerinių tinklų, t. y. vandentiekio ir kanalizacijos, projektavimą ir paklojimą, prijungiant prie miesto tinklų. Iš pateiktų kitų rašytinių įrodymų- rangos sutarčių, projektų ir kt. (b. l. 15-40) matyti, kad vandentiekio ir kanalizacijos inžineriniai tinklai buvo įrengti nustatyta tvarka ir nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Nors atsakovė nedalyvavo 2006-09-22 bendrijos susirinkime, tačiau nenuneigė, kad jai nebuvo žinoma apie numatomą atlikti gyvenamojo namo inžinerinių tinklų įrengimą. Atsakovė didžiąją dalį jai priklausančių už komunikacijų įrengimą lėšų geranoriškai sumokėjo, tuo patvirtindama, kad ji, kaip namo bendraturtė prisideda prie bendro naudojimo objektų priežiūros ir išlaikymo. Atsakovė buvo informuota apie atliktus darbus ir jų apimtį bei kiekį 2007-03-27 bendrijos susirinkime, kuriame ji dalyvavo. Protokole nurodyta, jog atsakovė po susipažinimo su sąskaitomis faktūromis sutiko pervesti pinigus į bendrijos sąskaitą (b. l. 41). Atsakovė 2007-03-27 sutiko su pasiūlymu bendrai namui įrengti mansardą, pakeisti stogą, kai bus paruoštas projektas. Vadinasi, kad atsakovė žinojo apie atliktus ir rengiamus atlikti gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų renovacijos darbus (b. l. 41-42). 2008-07-08 bendrijos susirinkime atsakovė paprašė UAB „Eurometras“ geodezinės nuotraukos dokumentacijų. Tame susirinkime buvo pareikštas atsakovei raštiškas įspėjimas dėl riboženklio nukėlimo, tai reiškia atsakovės neteisėtus veiksmus (b. l. 43). Už neteisėtai atliktus rekonstrukcijos darbus Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsakovei surašė savavališkos statybos aktą ir statybos sustabdymo aktą (b. l. 126).

15Remdamasi CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

16Ieškovė teismui pateikė rašytinius įrodymus – 2007-09-19 statybos rangos sutartį Nr. 2007/09/19, kurioje rangovė, remdamasi sutarties 2.1 p. įsipareigojo atlikti komunikacijų įvedimą, t. y. vandentiekį, ūkio nuotekas bei 6.1.3 laiku ir tinkamai atliktus statybos darbus taip, kaip numatyta projekte, o ieškovė įsipareigojo priimti darbus ir atsiskaityti su rangove už tinkamai atliktus darbus. Sutarties 3.1 p. buvo nustatyta darbų kaina – 51 555,05 Lt.

17Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimo 3.4 punkte konstatuota, kad narystės bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, jog savininkas gali ir nestoti į bendriją, t. y. nesusieti savęs narystės bendrijoje ryšiais, tačiau ir tokiu atveju gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra kitų teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (jei kitaip nenumatyta butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje) savininkų susirinkime (ar raštu), kuriame priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nors ir nėra bendrijos narė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti remontuojant bendrąjį turtą, šiuo atveju atliekant komunikacijų įvedimą, stogo keitimo, namo priestatų statymo, namo apšiltinimo ir apdailos darbus. 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pirmuoju atveju pagal susirinkimų sprendimus buvo sudarytos sutartys su UAB „Deglas“ dėl lauko vandentiekio ir nuotekų bei lauko ir kiemo dujotiekio projektų, su UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ dėl topografinės nuotraukos parengimo, Vį Registrų centras užsakė registrų išrašus. Antruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai). Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas suplanuotais statybos darbais – pastato ar jo dalių remontu ar rekonstrukcija, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (13.5 papunktis). Atmestini atsakovės argumentai, jog ieškovė nesilaikė 14.1-14.3 punkte nurodytų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapų, priešingai, ieškovė 14.1-14.3 punktuose įtvirtinta tvarka nustatė, kad dėl senų ir surūdijusių inžinerinių tinklų dažnai įtrūkdavo vamzdynai, nustatė darbus – naujų inžinerinių tinklų tiesimą ir su rangovais bendrijos susirinkimuose priimtų sprendimų pagrindu sudarė sutartis. Pažymėtina, kad ginčo metu galiojęs Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 nenumato, jog privalomi darbai turi būti fiksuojami namo techninės priežiūros žurnale, kaip nurodo atsakovė, bet namo techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinių stebėjimų metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrinėjimų arba remonto darbų, taip pat apžiūros, nurodant jų atlikimo datą, apžiūros vadovus ir vykdytojus, apžiūros akto registravimo duomenis, pastebėtus svarbesnius defektus ir rekomendacijas jiems pašalinti (33 p.). Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad atsakovei dėl jos nesutikimo pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalies išimtį nėra suteikta teisė neatsiskaityti už atliktus darbus, nors pati atsakovė didesnę dalį pinigų sumos yra sumokėjusi.

18Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų dėl rangos sutarties neteisėtumo, atliktų darbų kokybės, nepateikė jokių skaičiavimų, todėl jos argumentai, kad darbai nėra atlikti, yra atmestini. Darbų perdavimo tinkamas neįforminimas dėl formalių laikinų priežasčių neįrodo, jog darbai buvo atlikti netinkamai. Pagal 2007-09-19 statybos rangos sutarties 5.4 punktą rangovas yra įsipareigojęs savo lėšomis atlikti arba kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys sutarties sąlygų bei darbo brėžinių (b. l. 19).

19Tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009), todėl atmestinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 11,20 Lt už 2004-10-08 bendrijos įregistravimą. Tokiu būdu priteistina suma mažintina 11,20 Lt.

20Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės argumentu, kad Teismas negali įpareigoti duoti sutikimo prieš jos valią – įpareigoti išsiimti sąvadą. Tai yra atsakovės teisė, bet ne pareiga.

21Ieškovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 800 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Patenkinus 0,75 procento atsakovės turtinio reikalavimo, bylinėjimosi išlaidos perskirstomos (CPK 93 str.).

22Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

23Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,

Nutarė

24apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

26ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės N. Z. 1476,15 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo 2009-11-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

27Priteisti iš atsakovės N. Z. ieškovei DNSB „Dalgvista“ 733 Lt bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš atsakovės N. Z. 325 Lt žyminio mokesčio išlaidų į valstybės biudžetą.

29Kitą ieškinio dalį atmesti.

30Priteisti ieškovei DNSB „Dalgvista” iš atsakovės N. Z. 794 Lt teisinės pagalbos išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė prašė :... 4. priteisti iš atsakovės 1487,35 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo... 5. įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei namo, esančio adresu ( - ),... 6. įpareigoti atsakovę N. Z. išsiimti buto priestato, adresu ( - ) statinio... 7. įpareigoti atsakovę pašalinti savo savavališkai atliktą namo, esančio... 8. priteisti iš atsakovės N. Z. ieškovei DNSB „Dalgvista“ bylinėjimosi... 9. Ieškovės atstovai paaiškino, kad DNSB „Dalgvista“ nariai 2006-09-22... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-09-03 sprendimu ieškinį tenkino iš... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo Klaipėdos miesto... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad DNSB „Dalgvista“ administruoja daugiabutį... 15. Remdamasi CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 16. Ieškovė teismui pateikė rašytinius įrodymus – 2007-09-19 statybos rangos... 17. Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimo 3.4 punkte konstatuota,... 18. Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų dėl rangos sutarties... 19. Tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti... 20. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės argumentu, kad Teismas negali... 21. Ieškovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 800 Lt teisinės pagalbos... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 23. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,... 24. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimą pakeisti... 26. ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės N. Z. 1476,15 Lt... 27. Priteisti iš atsakovės N. Z. ieškovei DNSB „Dalgvista“ 733 Lt... 28. Priteisti iš atsakovės N. Z. 325 Lt žyminio mokesčio išlaidų į... 29. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 30. Priteisti ieškovei DNSB „Dalgvista” iš atsakovės N. Z. 794 Lt teisinės...