Byla 2-9338-792/2014
Dėl antstolės V. V. veiksmų ir pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Edvantus“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Kleta“ skundus dėl antstolės V. V. veiksmų ir pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Edvantus“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolį su pareiškimu dėl antstolės nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir 2014-06-13 skundais, kuriais prašo panaikinti 2014 m. birželio 4 d. antstolės patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; panaikinti 2014 m. birželio 4 d. raginimą įvykdyti sprendimą; panaikinti 2014 m. birželio 5 d. antstolės patvarkymą dėl dokumentų teikimo. Nurodo, kad nušalinimo pagrindas yra tai, kad antstolė neįteikė procesinių dokumentų pareiškėjai asmeniškai, o paskelbė juos viešai, ir tai kelia abejonių dėl jo nešališkumo. UAB „Edvantus“ neturėjo pagrindo atlikti veiksmus susijusius su vykdomaisiais dokumentais, nes 2014 m. gegužės 16 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-2028-153/2014 jam tokie veiksmai yra uždrausti. Šia nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis UAB „Edvantus“ uždrausta naudotis ir disponuoti reikalavimo teisėmis, įgytomis ginčijamos 2009-11-18 reikalavimo perleidimo sutarties Nr.2009/11/18-12 pagrindu. Pažymima, kad UAB „Kleta“ atstovui nėra sudarytos galimybės susipažinti su vykdomąja byla. UAB „Kleta“ buvimo vieta yra žinoma, yra visos objektyvios sąlygos įteikti raginimą asmeniškai, tačiau 2014 m. birželio 5 d. buvo paskelbtas viešas raginimas įvykdyti sprendimą. 2014 m. birželio 11 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą bei vykdymo išlaidų apskaičiavimas UAB „Kleta“ buvo gauti paštu.

3Antstolė 2014-06-20 motyvuotu patvarkymu netenkino pareiškėjos pareiškimo bei skundų, ir vadovaudamasi CPK 510 str. 2 d., juos kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

4Pareiškimas dėl antstolės nušalinimo ir skundai atmestini.

5Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolė V. V. vykdo 2014-06-02 Klaipėdos apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-164-538/2013 dėl 1540670,71 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Kleta“, įmonės kodas 110734730, išieškotojui UAB „Edvantus“, įmonės kodas 302457933 (v.b.l. 4-5). 2014-06-04 priimti patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas (v.b.l. 6-8), 2014-06-05 priimtas patvarkymas dėl dokumentų įteikimo (v.b.l. 12).

6Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos juo pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.).

7Antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams (CPK 636 str. 1 d.). Ta aplinkybė, kad antstolė įteikė pareiškėjai 2014-06-04 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, tiek paštu 2014-06-11, tiek viešo paskelbimo būdu, negali būti traktuojama kaip šališkumas. Antstolė tokiam procesinių dokumentų įteikimo būdui turėjo pagrindą – asmeniškai į rankas juos priimti buvo atsisakyta, o išieškoma suma yra itin didelė, todėl esant tikimybei, kad ir paštu siunčiami dokumentai nebus priimami, viešas nurodytų dokumentų įteikimas tik po bandymo įteikti juos paštu būtų nepagrįstai užvilkinęs vykdomojo dokumento vykdymą ir pažeidęs CPK 634 str. 2 d. nuostatas. Be to, antstolė ir pati nurodo, kad terminai vykdomojoje byloje bus skaičiuojami nuo procesinių dokumentų įteikimo paštu, kas atitinka CPK 657 str. 1 d. reikalavimus. Jokių kitokių pagrindų, nurodytų CPK 65 str., dėl kurių antstolė galėtų būti nušalinta, teismas nenustatė.

8Panaikinti antstolės 2014-06-05 patvarkymą dėl dokumentų teikimo nėra įstatyminio pagrindo. Patvarkyme nurodoma, kad procesinius dokumentus buvo bandoma įteikti pareiškėjos buveinėje, tačiau dokumentai nebuvo priimti. Atsižvelgdama į tai, antstolė procesinius dokumentus pareiškėjai įteikė CPK 657 str. 1 d. ir 660 str. 1 d. nustatyta tvarka. Pareiškėja pati patvirtino, kad dokumentai paštu jai įteikti 2014-06-11. Kadangi įstatymų leidėjas prioritetą suteikė CPK 657 str. 1 d. numatytam dokumentų įteikimo būdui, nagrinėjamu atveju raginimo terminas skaičiuotinas nuo 2014-06-11, o 2014-06-05 patvarkymas niekaip nepažeidžia pareiškėjos teisių ir interesų vykdymo procese, kadangi šiuo patvarkymu tik konstatuojama, kad pareiškėjai asmeniškai procesinius dokumentus įteikti nepavyko, todėl jie įteikiami kitais CPK vykdymo procese numatytais būdais.

9Taip pat nenustatyta įstatyminio pagrindo panaikinti antstolės 2014-06-04 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2014-06-04 raginimą įvykdyti sprendimą. Kauno apygardos teismo 2014-06-18 nutartimi buvo panaikinta pareiškėjos minima 2014-05-16 nutartis dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo ir klausimas išspręstas iš esmės - ieškovės SIA „L Group“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas. Kauno apygardos teismo 2014-06-23 nutartimi nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014-06-18 nutartis yra skubaus vykdymo. Dėl Kauno apygardos teismo 2014-06-18 nutarties paduotas atskirasis skundas, tačiau atskirojo skundo padavimas dėl skubaus vykdymo nutarties nesustabdo jos vykdymo (CPK 152 str. 1 d., 3 d.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Kauno apygardos teismas 2014-06-18 nutartimi konstatavo, kad ieškovė SIA „L Group“ prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės siekia ne užtikrinti teismo sprendimo nagrinėjamoje civilinėje byloje įvykdymą, o sustabdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą. Nagrinėjamu atveju antstolė priėmė vykdymui Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-02 išduotą vykdomąjį raštą, kurį teismas išdavė jau po Kauno apygardos teismo 2014-05-16 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Klaipėdos apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas nėra panaikintas, todėl antstolė jį vykdymui priėmė pagrįstai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Kauno apygardos teismo 2014-05-16 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos siekiant, kad UAB „Edvantus“ neperleistų reikalavimo teisės tretiesiems asmenims. Nagrinėjamu skundo dėl antstolio veiksmų atveju UAB „Edvantus“ siekia ne perleisti reikalavimą, o išieškoti jai priteistą skolą. Darytina išvada, kad būtent į šias visas aplinkybes atsižvelgęs Klaipėdos apygardos teismas ir patenkino UAB „Edvantus“ prašymą išduoti vykdomąjį dokumentą.

10Dėl pareiškėjos pastebėjimo, kad UAB „Kleta“ atstovui nėra sudarytos galimybės susipažinti su vykdomąja byla, nenustatyta, jog jam buvo trukdoma pasinaudoti tokia teise arba kad pareiškėja šia teise bandė pasinaudoti.

11Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė pareiškėjos teisių ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, skundžiami antstolės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo naikinti skundžiamus antstolės patvarkymus ar nušalinti antstolę, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjos UAB „Kleta“ skundus dėl antstolės V. V. veiksmų ir pareiškimą dėl antstolės V. V. nušalinimo atmesti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai