Byla e2-45-805/2017
Dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą į ieškovo butą ir atstatyti projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2sekretoriaujant Jolitai Matulienei,

3dalyvaujant ieškovui S. P. Š., jo atstovui P. M.,

4atsakovams G. R., J. B., V. K., A. I., jo atstovei advokato padėjėjai A. K.,

5atsakovės UAB „Prienų butų ūkis“ atstovui – direktoriui A. V.,

6nedalyvaujant atsakovams A. K., J. C., T. C.,

7trečiojo asmens UAB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Trakų energija“ atstovams,

8institucijų, teikiančių išvadą byloje – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams,

9viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. P. Š. patikslintą ieškinį atsakovams A. I., UAB „Prienų butų ūkis“, J. B., J. C., T. C., V. K., G. R., A. K., tretiesiems asmenims UAB „Prienų šilumos energija“, UAB „Trakų energija“, institucijoms, teikiančioms išvadą byloje - Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą į ieškovo butą ir atstatyti projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose.

10Teismas

Nustatė

11Ieškovas S. P. Š. patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą A. I. atstatyti į pradinę būseną daugiabučio, esančio ( - ), šildymo sistemos įvadą į ( - ) butą;

12įpareigoti atsakovą UAB „Prienų butų ūkis“ ir J. B., J. C., T. C., V. K., G. R., A. K. atstatyti atsakovų butuose esančios bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų, už kuriuos atsako namo administratorius ir butų savininkai, projektinį pajėgumą, atkuriant vamzdyno pradinę padėtį, buvusią iki 2008 metų;

13iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.3, b.l. 2-5).

14Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad laikydamasis visų reikalavimų 1997 metais atsijungė nuo šildymo sistemos, bute paliekant centralizuoto šildymo įvadą. Nuo tada jam priklausantis butas, esantis ( - ), šildomas elektros energija. 2008 metais buvo rekonstruojamas namo, esančio ( - ), bendro naudojimo šilumos tiekimo ir vartojimo vamzdynas. Šie darbai buvo atliekami pagal projektą, tačiau nesilaikant tuo metu nustatytos tvarkos, t. y. neturint statybos leidimo, kuris pagal tuo metu galiojusius teisės aktus šildymo sistemos rekonstrukcijai buvo privalomas, negautas visų gyventojų sutikimas dėl šildymo sistemos rekonstrukcijos, neįvertinta šildymo sistemos būklė ir kt. Valstybinė energetikos inspekcija sprendimu nustačiusi, kad keičiant šildymo sistemos vamzdyną buvo nukrypta nuo projekto ir nustatyta kita šildymo prietaisų galia. Sprendimas pateiktas vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Be to, atliekant šildymo sistemos rekonstrukciją, negavus statybos leidimo kapitalinio remonto darbams ir neturint ieškovo sutikimo, atsakovas A. I. neteisėtai demontavo centralizuoto šildymo įvadą į ieškovo butą. Kreipėsi į UAB „Prienų energija“ dėl įvado atstatymo, kurie atsakė, jog išduos technines sąlygas, kurias įvykdžius ieškovui priklausantis ( - ) butas bus prijungtas centralizuotos šilumos tiekimo sistemos. Dėl ieškovo prisijungimo prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos namo gyventojai sutinka, tačiau jis nesutinka įvykdyti šilumos tiekėjo keliamų techninių reikalavimų, nes vamzdynas, kurį neteisėtai demontavo, eina per A. I. butą ir norint atstatyti neteisėtai demontuotą vamzdyną, ieškovui kainuotų apie 2000-3000 Eur. Pažymi, kad būtent atsakovo A. I. iniciatyva ir nurodymu buvo pašalintas centralizuoto šildymo įvadas į ieškovo butą. Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos 2012 m. liepos 2 d. sprendimu įpareigojo gyventojus atstatyti projekte nustatytą bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų galią butuose, įskaitant vamzdyno atstatymą į pradinę projektinę būklę. Tačiau šildymo prietaisų galia butuose ir vamzdynas neatstatyti. Ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovus dėl įvado į jo butą ir šildymo sistemos prietaisų projektinio galingumo atstatymo. 2012 metais Valstybinė energetikos inspekcija įpareigojo namo administratorių imtis priemonių, kad būtų atstatyta šilumos vamzdyno prietaisų galingumo pradinė padėtis. 2015 m. kovo 15 d. ieškovas su prašymu kreipėsi į atsakovą A. I., kad šis per 4 mėnesius geranoriškai atstatytų įvadą į jo butą, tačiau į prašymą ir Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą nebuvo atsižvelgta, tuo atsakovai ir namo administratorius pažeidžia ieškovo teises. Ieškovas dėl atsakovo A. I. kaltės, šiam neteisėtai demontavus centralizuoto šildymo įvadą, negali prisijungti prie centralizuoto šildymo sistemos daugiau nei septynerius metus, dėl šildymo kainų skirtumo patirdamas žalą. Ieškovas taip pat patiria žalą dėl bendros šildymo sistemos prietaisų padidinto galingumo, nes kitų butų savininkai gauna daugiau šilumos energijos, nei už ją apmoka (t.3, b.l. 2-5).

15Atsakovas UAB „Prienų butų ūkis“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškovo S. P. Š. patikslintą ieškinį, kuriuo prašo ieškovo S. P. Š. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neatitinkantį tikrovės. Atsiliepime nurodė, kad 2008 metais buto Nr. ( - ) savininko iniciatyva ir lėšomis buvo įrengta individuali šildymo apskaita, nevykdant jokių kitų bendro naudojimo inžinierinių tinklų rekonstrukcijos darbų. Kadangi tai buvo paprastas remontas, nereikėjo statybą leidžiančio dokumento ir šimtaprocentinio savininkų sutikimo dėl individualios apskaitos įrengimo bute Nr. ( - ). Ieškovas nuo 1997 metų atsijungęs nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos, nuo to laiko neįdėjo jokių materialinių kaštų į šios sistemos eksploatavimą, priežiūrą, jis nėra šildymo ir karšto vandens sistemos bendrosios dalinės nuosavybės vienas iš savininkų. Bute Nr. ( - ) šildymo prietaisų vietos nepakeistos, šilumos įrenginiai nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos neatjungti, įrengta individuali buto šildymo sistemos apskaita nėra viso namo šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstrukcija. Butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bendra šildymo prietaisų galia tokia pati, kaip ir parengtame UAB „Doterma“ projekte (t.2, b.l. 1-3).

16Atsakovai V. K., J. C., T. C., J. B., G. R. pateikė atsiliepimus į ieškovo patikslintą ieškinį, kuriais su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

17Atsakovo A. I. atstovas advokatas M. Š. pateikė atsiliepimą į ieškovo patikslintą ieškinį. Atsiliepime su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas nepateikęs jokių įrodymų, kurie pagrįstų patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl šildymo įvado demontavimo (t.2, b.l. 36-41, t.2, b.l.163-167).

18UAB „Trakų energija“ pateikė atsiliepimą į ieškovo patikslintą ieškinį. Atsiliepime nurodo, kad 2015 m. liepos 31 d. UAB „Trakų energija“ ir Prienų rajono savivaldybė pasirašė sutartį dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo. Šiuo metu centralizuoto šilumos tiekimo veiklą vykdo ir sąskaitas išrašo kitas šilumos tiekėjas AB „Prienų šilumos tinklai“. Šiuo metu UAB „Trakų energija“ nesusijusi su šilumos tiekimo veikla Prienų rajone, pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos yra pastato bendrojo naudojimo objektas, o ne šilumos tiekėjo valdomi tinklai, bylos sprendimas nesusijęs su bendrovės veikla ir neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms, todėl prašo UAB „Trakų energija“ nelaikyti trečiuoju asmeniu.

19Institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pateikė išvadą dėl patikslinto ieškinio. Išvadoje nurodo, kad Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, daugiabučių namų šildymo sistemos keitimo darbai nėra Valstybinės energetikos inspekcijos kompetencijos sritis. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintų valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 11.2.3 punktas nustato, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tikrina, ar statybos dalyvių veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą, daugiabučio namo šildymo sistemos keitimas laikytinas statybos rūšimi ir jo teisėtumą turi teisę patikrinti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Ieškovo keliamas klausimas dėl galimo šildymo sistemos keitimo neteisėtumo nėra Valstybinės energetikos inspekcijos sritis. Pažymėjo, kad UAB „Prienų butų ūkis“ buvo įpareigotas kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administraciją, kas buvo padaryta 2012-08-22 raštu Nr. 70, todėl nurodo, kad jų institucijos sprendimas, priimtas 2012-07-02 yra įvykdytas (t.3, b.l. 12-13, 27).

20Institucija, teikiančia išvadą byloje, teismo iniciatyva įtraukta Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė raštu išvadą (t.3, b.l.6-7, 36-38), kurioje nurodė, kad Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Kauno skyrius) 2016-02-09 gavo ieškovo 2016-02-05 skundą (reg. Nr. 3D-283) (toliau – 2016-02-05 skundas) dėl galbūt neteisėtai rekonstruotos šildymo sistemos daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane ( - ), paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)), esančio ( - ) (toliau – namas), bute Nr. ( - ), bei dėl padidintos šildymo prietaisų galios namo butuose Nr. ( - ). Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ).

21Kauno skyriaus specialistai, dalyvaujant namo administratoriaus UAB „Prienų butų ūkis“ (toliau – namo administratorius) atstovui, AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovams, buto Nr. ( - ) savininkui A. I. ir ieškovui, 2016-03-02 atliko patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. ( - ) kuriuo nustatė, kad namo butai Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) neatjungti nuo bendros namo šildymo sistemos. Nuo bendros namo šildymo sistemos atjungtas tik butas Nr. ( - ), kuris priklauso ieškovui. Patikrinimo metu namo administratoriaus ir AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovai paaiškino, jog 2012 metais, namo administratoriaus užsakymu, UAB „Doterma“ parengtą viso namo šildymo sistemos remonto projektą „Gyvenamo namo šildymo sistemos paprastasis remontas“, Nr. SD 12-4 (toliau – projektas), kurio tikslas buvo suprojektuoti šildymo prietaisus namo butuose pagal galiojančius reikalavimus ir sulyginti juos su esamais šildymo prietaisais butuose. Namo gyventojų susirinkimo 2012-10-02 protokole buvo užfiksuota, jog esamų šildymo prietaisų kiekis butuose yra toks pats kaip ir suprojektuotų. Taip pat patikrinimo metu nustatyta, kad bute Nr. ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso A. I., šildymo prietaisų vietos nepakeistos, šilumos įrenginiai nuo namo šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos neatjungti, tik įrengta individuali buto šildymo sistemos apskaita. A. I. pateikė 2008 metais paruoštą projektuotojo V. J. (kv. at. Nr. 7421) projektą Nr.7421, kuriame numatyta buto šildymo sistemos rekonstrukcija, įrengiant individualią apskaitą pagal UAB „Prienų energija“ 2008-07-21 išduotas technines sąlygas Nr. 2.15-276 (t.3, b.l.36-38, 39-105).

22Inspekcijos Kauno skyrius 2016-03-04 raštu Nr. (15.2)-2D-3104 „Dėl Jūsų 2016-02-05 skundo“ (toliau – 2016-03-04 raštas), ieškovą informavo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – statybos įstatymas) 2 straipsnio 21 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622, 12.11 punktu, statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas yra statinio paprastojo remonto darbai. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-06 įsakymo Nr. D1-617 (galiojo nuo 2008-04-02 iki 2008-09-30) redakcija, 481 punkte apibrėžta, jog statybos leidimas šildymo sistemą atsijungti nuo daugiabučio namo bendrosios šildymo sistemos ir įsirengti autonominę šildymo sistemą buto savininkui išduodamas pateikus reglamento 15.1, 15.3, 15.5, 15.10 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir šilumos tiekėjo sutikimą bei atsijungimo nuo bendrosios šildymo sistemos technines sąlygas. Remiantis šiuo reglamentu, tuo metu atliktiems darbams, t. y. įrengiant individualią šildymo apskaitą bute Nr. 3, nereikėjo jokio statybą leidžiančio dokumento. Taip pat pareiškėjui buvo paaiškinta, kad Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

23Ieškovas pakartotinai 2016-03-08 su skundu (reg. Nr. 3D-574) (toliau – 2016-03-08 skundas) kreipėsi į Inspekcijos Kauno skyrių dėl galbūt neteisėtai rekonstruotos šildymo sistemos name. Inspekcijos Kauno skyrius į ieškovo 2016-03-08 skundą atsakė 2016-04-12 raštu Nr. (15.2)-2D-4937 „Dėl Jūsų 2016-03-08 skundo“ (toliau – 2016-04-12 raštas), kuriuo ieškovą informavo, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 9 punktas nustato, kad skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas, nustato Inspekcija. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – taisyklės), nuostatos reglamentuoja asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje tvarką. Taisyklių 45 punkte nurodyta, kad prašymas, skundas ar pranešimas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į Inspekciją tuo pačiu klausimu, kurį Inspekcija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą <...> pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Atsižvelgdamas į tai, kad S. P. Š. 2016-03-08 skunde keliami tie patys klausimai, kaip ir 2016-02-05 skunde, o naujų aplinkybių ir argumentų nepateikta, Inspekcijos Kauno skyrius, vadovaudamasi aukščiau nurodytais teisės aktais, 2016-03-08 skunde nurodytų aplinkybių nenagrinėjo. Inspekcija, 2016-05-16 gavusi ieškovo 2016-05-11 skundą (reg. Nr. 3D-1219) dėl namo šildymo sistemos remonto ir Inspekcijos Kauno skyriaus 2016-04-12 rašto, ieškovą S. P. Š. Š. 2016-05-19 raštu Nr. (7.9)-2D-7109 „Dėl Jūsų 2016-05-11 skundo“ informavo, jog, remdamasi taisyklių 46.3 papunkčiu, šio skundo nenagrinės.

24Inspekcija taip pat 2016-09-12 ir 2016-09-19 buvo gavusi S. P. Š. 2016-09-09 skundą (reg. Nr. 3D-2336) (toliau – 2016-09-09 skundas) bei 2016-09-15 raštą Nr. 1D-12437) dėl Inspekcijos Kauno skyriaus 2016-03-04 rašto ir 2016-04-12 rašto panaikinimo, į kurį atsakė 2016-09-30 raštu Nr. 2D-13927 „Dėl daugiabučio gyvenamo namo ( - ), šildymo sistemos“ (toliau – 2016-09-30 raštas). Inspekcija 2016-09-30 rašte nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjant skundus Inspekcijos Kauno skyrius atliko visus būtinus patikrinimus, išsamiai išnagrinėjo (pagrindžiant teisės aktais) skunduose nurodytas aplinkybes, Inspekcija neturi pagrindo naikinti Inspekcijos Kauno skyriaus 2016-03-04 rašto ir 2016-04-12 rašto. Inspekcija į ieškovo 2016-09-09 skunde nurodytą klausimą „ar reikia bute montuojant perteklinius radiatorius statybos leidimo“, pakartotinai paaiškino, kad pagal šiuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5.3 punktą pertvarkant šildymo bendrąsias inžinerines sistemas, privalomas rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui. Tačiau seniau atlikti statybos darbai vertinami pagal jų atlikimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą. Inspekcijos Kauno skyrius savo atsakymuose išsamiai išnagrinėjo skunduose nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis statybos darbų atlikimo metu galiojusio reglamento nuostatomis teisingai nurodė, kad atliktiems statybos darbams nereikėjo jokio statybą leidžiančio dokumento. Ieškovas buvo informuotas, kad 2016-09-09 skunde nenurodė naujų aplinkybių, todėl, vadovaujantis taisyklių 45 punktu, 2016-09-09 skundas nenagrinėjamas.

25Ieškovas S. P. Š. teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį, jame nurodytas aplinkybes palaiko, prašo patikslintą ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad jo butui atsijungus nuo centrinės šildymo sistemos, kitų namo gyventojų butams pakilo šilumos temperatūra, taip gyventojams jis sutaupo apie 40 procentų suvartojamos energijos, tuo tarpu jam už bendrų patalpų šildymą buvo išrašytos didesnės sąskaitos. Nurodė, kad keturis kartus skaičiavus gyventojų butuose esančias šildymo sistemų sekcijas skaičiavimai visada buvo skirtingi. Jo duomenimis J. B. bute perteklinių radiatorių sekcijų – virtuvėje 4, svetainėje 7, miegamajame 5. Kituose namo butuose tokia pati situacija.

26Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus, ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes palaikė pilnai, prašo patikslintą ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovas prašo įpareigoti namo gyventojus atstatyti butuose buvusį projektinį šildymo galingumą. Tai, kad projektinis galingumas neatitinka namo projekto, nustatyta įsiteisėjusiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2012-07-02 sprendimu Nr. (13)-2R-912. Alytaus rajono apylinkės teismas nutartimi patvirtino, kad šis dokumentas priimtas Energetikos įstatymo 34 straipsnio nustatyta tvarka, kuris nebuvo apskųstas, yra įsiteisėjęs ir yra vykdomasis dokumentas. Minėtame sprendime buvo nustatyta, kad 1989 m. parengtame projekte namo butuose suprojektuoti konvektoriai KP-20, tačiau šiuo metu butuose Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) sumontuoti ketiniai radiatoriai M140-A-O. Įvertinusi šias aplinkybes, Valstybinė energetikos inspekcija ieškovo prašymą tenkino ir nusprendė, kad namo administratorius privalo imtis priemonių, kad šių butų savininkai atstatytų šildymo prietaisų galią į projektinę padėtį bei įrengtų konvektorius KP-20, o jeigu tai neatliks, kreiptųsi į Prienų rajono savivaldybės administraciją dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo. Kadangi šiuo sprendimu gyventojams įpareigojimas nebuvo nustatytas, ieškovas kreipėsi į teismą, nes gyventojai minėto sprendimo neįvykdė. Kadangi butuose esančių ketinių radiatorių galingumas didesnis ir jie neatitinka projekte numatytų KP-20 šildytuvų, dėl to name suvartojamas didesnis šilumos kiekis ir atitinkamai didesnė šilumos kiekio dalis, kuri skirta bendroms naudojimo patalpoms šildyti, priskiriama ieškovui. Atsakovams siekiant įteisinti naujus galingumus, reikia atlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbus - parengti naują projektą, gauti savivaldybės pritarimą, įvykdyti kitus teisės aktuose numatytus reikalavimus ir tik tuomet galima keisti namo šildymo sistemą. Prienų rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad 2013 - 2014 metais projektavimo sąlygų sąvadas ir statybą leidžiantis dokumentas UAB „Doterma“ paruoštam gyvenamojo namo, esančio ( - ), šildymo sistemos rekonstravimo projektui nebuvo išduoti, projektas Arcitektūros ir urbanistikos skyriuje nebuvo derintas. Tai reiškia, kad lieka galioti Energetikos inspekcijos ir Energetikos ministerijos sprendimas ir kadangi gyventojai savavališkai atliktų šildymo sistemos darbų neįteisino, todėl privalo atstatyti šildymo sistemą į buvusią padėtį, kaip numato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Įpareigojimą atstatyti šildymo galią atsakovas UAB „Prienų butų ūkis“ dar 2012-06-15 pateikė AB „Prienų šilumos tinklai“, nurodymas nebuvo įvykdytas. UAB „Prienų butų ūkis“ tik surengė namo gyventojų susirinkimą, kurio metu gyventojai nusprendė rengti projektą ir priėmė sprendimą sumažinti koeficientą. Tačiau šildymo sistemos rekonstrukcija liko neįteisinta. Dėl UAB „Doterma“ parengto projekto, dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, gyventojai į savivaldybę nesikreipė, nesikreipė išduoti rašytinį pritarimą paprasto remonto aprašui. Pažymėjo, kad būtų užtikrintos visų bendraturčių teisės, tokiai rekonstrukcijai reikalingas gyventojų pritarimas. Atsakovai turėdami šildytuvus, kurie yra galingesni, nei numatyti namo projekte, vartoja perteklinį šilumos kiekį, kurios didesnė dalis priskiriama ir ieškovui, tuo pažeidžiamos ieškovo teisės. UAB „Doterma“ parengtas projektas neįteisina statybos darbų, darbai turi būti įteisinti Statybos įstatyme nustatyta tvarka, vienas iš reikalavimų parengti ne tik projektą, bet ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Todėl nors projektas pradėtas rengti, tačiau jis pradėtas rengti nesilaikant nustatytos procedūros, neturint projektavimo sąlygų sąvado, nesurengus visuotinio gyventojų susirinkimo ir negavus jų pritarimo, gyventojai nesikreipė į savivaldybę gauti rašytinį sutikimą dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo. Tik gavus minėtą aprašą, gyventojai galėtų įteisinti atliktus darbus. Kitų įrodymų, kad darbai būtų įteisinti kitu būtu, nėra. Valstybinės energetikos inspekcija nustatė, kad darbai atlikti savavališkai, sistema pakeista nesilaikant projekto, neturint statybą leidžiančio dokumento.

27Kitas ieškovo reikalavimas adresuojamas atsakovui A. I., kuris bute esančią šildymo sistemą pertvarkė bei įsirengė individualią apskaitą pažeisdamas teisės aktus. Prienų rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad šildymo sistemos pertvarkymo projektui nebuvo išduotas nei projektavimo sąlygų sąvadas, nei statybą leidžiantis dokumentas. Į bylą pateiktas projektas įvardintas kaip šildymo sistemos rekonstrukcijos projektas, kuriame vamzdžių demontavimas į ieškovo butą nėra numatytas. Priešingai, projekte nurodyta, kad statytojas, atlikdamas darbus, privalo užtikrinti esamų vamzdynų funkcionalumą. Atsakovas A. I. atliko darbų daugiau nei numato projektas, jis demontavo vamzdyną, einantį į ieškovo butą, dėl ko ieškovas neteko įvado į savo butą. Ieškovas nuo 2008 m. nori atstatyti įvadą, tačiau šilumos tiekėjai atsako, kad neįmanoma atstatyti, nes demontuoti vamzdynai. Kad ieškovas galėtų atstatyti buvusią šildymo sistemą, jis turėtų atstatyti tai, ką neteisėtai savo bute demontavo A. I.. Be to, ieškovas apie atliekamus demontavimo darbus nebuvo informuotas. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas A. I. būtų kreipęsis į savivaldybės instituciją dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, priešingai, Prienų rajono savivaldybės administracija patvirtino, kad toks sąvadas nebuvo išduotas, reiškia darbai atlikti neteisėtai. Pažymėjo, jog po statybos pabaigos kitų asmenų padėtis negali pablogėti, šiuo atveju ieškovo padėtis pablogėjo, todėl ieškovas prašo atsakovas A. I. atstatytų buvusią padėtį, savo lėšomis atkurtų buvusį įvadą.

28Nurodė, kad negali pasakyti, kuris yra pirminis namo projektas, byloje pateiktas tipinis projektas, bet ar jis yra tas pats, kurį vertino Valstybinė energetikos inspekcija, negali patvirtinti, pagal tipinį projektą neatitinka butų plotai. Pateiktame projekte ir Valstybinės energetikos sprendime, kuris turi res judicata galią, pasisakyta, kad butuose turi būti KP-20 konvektoriai. Mano, kad atstačius projektinę galią į pradinę, ieškovui už bendro naudojimo patalpų šildymą suma sumažėtų žiemą apie 10-15 Eur. Nurodė, kad, jeigu ieškovui nebūtų skaičiuojamas mokestis už bendro ploto patalpų šildymą, tada ieškovas nekeltų klausimo dėl prisijungimo prie centrinės šildymo sistemos. Ieškovo bute yra du šildymo būdai – elektrinis ir centrinis, teisė šildytis centralizuotai iš ieškovo atimta savavališkai atsakovui demontavus įvadą. Šildymo būdo registracija VĮ Registrų centras neprivaloma, bet savininkui neatimama teisė turėti kelis šildymo būdus. Už radiatorių pakeitimus, projekto parengimą turėtų mokėti tie, kas atsako už butą.

29Atsakovas A. I. su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad 2008 metais pagal teismui pateiktą projektą įsirengė buto individualią apskaitą, už bendro naudojimo patalpas moka pagal bendrą apskaitą. Iki pertvarkymo darbų naudojosi bendra namo sistema. Rengiant projektą asmeniškai kreipėsi į kiekvieną gyventoją, skelbimo apie viešą susirinkimą nebuvo, sprendimas dėl pritarimo priimtas rašytine tvarka. Ieškovas apie atliekamus darbus nebuvo informuotas, jo sutikimo atlikti darbus nereikėjo, kadangi buvo atsijungęs nuo šildymo sistemos. Bute keičiant naujus radiatorius, senosios sistemos vamzdžius, kurie ėjo per jo butą į ieškovo butą, demontavo. Kadangi ieškovas nesinaudoja centralizuota šiluma, įvadas į ieškovo butą nereikalingas. Paaiškino, kad ieškovui atsijungus nuo centrinės šildymo sistemos, kol nebuvo pakeista jo bute šildymo sistemos apskaita, ieškovo butui tekdavo tiekiamos šilumos dalis. Paaiškino, kad apačioje esanti sistemos magistralė nekeista, nedemontuota. 2008 m. rengiant projektą, kreipėsi į UAB „Prienų energija“ dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, iš savivaldybės projektavimo sąlygų sąvado nereikėjo, dėl rekonstrukcijos su P. S. Š. nederino. Visus dokumentus, kurie buvo reikalingi pagal projektą, turėjo, visi dokumentai pateikti byloje, jeigu nėra dokumentų, vadinasi jų ir nereikėjo. Nurodė, kad įrengė tokius šildytuvus, kurie buvo nurodyti projekte.

30Atsakovo atstovė advokato padėjėja A. K. dėl ieškovo reikalavimo name atstatyti projektinį šildymo galingumą į pradinę padėtį paaiškino, kad ieškovas remiasi 2012-07-02 Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimu, tačiau šis sprendimas, kaip pažymėjo ir ieškovo atstovas, neįpareigojo namo bendrasavininkų keisti namo radiatorius. Minėtame sprendime nenurodyta kokiu būdu atstatyti buvusį galingumą, atstovė mano, kad tai galima pasiekti ir kitais būdais, nebūtinai keičiant radiatorius. 2012-07-02 Valstybinės energetikos sprendimas įvykdytas, nes sprendimu namo administratorius buvo įpareigotas kreiptis dėl administracinių pažeidimų protokolų surašymo, jeigu nebus atstatytas šildymo galingumas. Namo administratorius įpareigojimus įvykdė, tai patvirtina 2016-02-24 Valstybinė energetikos inspekcijos raštas ir 2017-02-27 išvada. Be to, po 2012-07-02 Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo, įvykusiuose namo gyventojų susirinkimuose apspręsti klausimai dėl projektinio galingumo atstatymo bei koeficiento taikymo. Pažymi, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016-03-04, 2016-04-12 raštuose bei pateiktoje teismui išvadoje teigiama, kad atstovai buvo atvykę ir atliko namo apžiūrą, joks savavališkos statybos faktas neužfiksuotas, atlikti darbai prilyginami paprastiems darbams, o ne rekonstrukcijai. UAB „Prienų butų ūkis“ kartu su 2017-01-12 atsiliepimu į patikslintą ieškinį pateikė 2016-12-15 patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad radiatorių sekcijų skaičius yra mažesnis, todėl reiškia, kad pajėgumo galia jau yra atstatyta.

31Dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą A. I. atstatyti į pradinę būseną daugiabučio, esančio ( - ) šildymo sistemos įvadą į ( - ) butą paaiškino, kad ieškovas remiasi Prienų savivaldybės administracijos raštu, pagal kurį A. I. nebuvo išduoti projektavimo sąlygų sąvadas ir statybą leidžiantis dokumentas. Rašte neminama, kad jie privalėjo būti išduoti, o jie neišduoti, kadangi jų nereikėjo. Pagal tuo metu galiojusį STR, statybos leidimo paprasto remonto darbams nereikėjo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadoje paminėta, kad atsakovo A. I. butas buvo apžiūrėtas, parodyti projektas, sutikimai ir joks savavališkos statybos faktas neužfiksuotas. Dėl atsakovo buto individualios šildymo sistemos apskaitos įvedimo buvo gauti daugumos namo savininkų sutikimai, išskyrus ieškovo, kadangi jis buvo atsijungęs nuo centrinės šildymo sistemos. Taip pat UAB „Prienų butų ūkis“ kartu su 2016-11-16 atsiliepimu pateikęs daugiabučio gyvenamojo namo ir kitos paskirties pastatų bendrojo naudojimo objektų aprašą, kuriame nurodyta, kad vienvamzdės šildymo sistemos savininku ieškovas nėra. Ieškovas nuo centrinės šildymo sistemos atsijungęs prieš 20 metų, apie ketinimą prisijungti atgal ieškovas nemini, tik mini apie tariamai sumažėjusią buto vertę, ar ieškovas ketina parduoti butą, neaišku, kokią realia teisę ieškovas gina reikalavimu. Jeigu ieškovas kreiptųsi į UAB „Prienų šilumos tinklus“ ir gautų numatytas sąlygas, tik tuomet jis galėtų kildinti savo reikalavimą. Taip pat jokiais leistinais įrodymais neužfiksuotas įvado į ieškovo butą pašalinimas ir, kad tai padarė A. I..

32Atsakovo atstovas A. V. su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad gavus Valstybinės energetikos inspekcijos raštą, sušaukė namo gyventojų susirinkimą. Su gyventojais buvo suderinta, kad iš įmonės lėšų bus apmokėtas projektas. Ketaus radiatoriai butuose buvo nuo namo statybos pradžios, tokių radiatorių, kuriuos mini ieškovas jau nėra gamyboje, todėl, nors ir patenkinus ieškinį, toks reikalavimas realiai negalėtų būti įvykdytas. Pats asmeniškai kartu su projektuotoju lankėsi namo gyventojų butuose, suskaičiavo radiatorių sekcijas. Pas vienus buvo daugiau sekcijų, kitus – mažiau. Lyginant su pradiniu projektu, pagal nustatytą formulę paskaičiavo šildymo prietaisų galingumą, projekte paskaičiuotas bendras šildymo prietaisų galingumas, palyginant su KP-20 šildymo prietaisais, sutampa, ir net dviem sekcijom yra mažiau. Bendro naudojimo patalpose buvo sumažinta radiatorių sekcijų. Nors klausimas buvo išspręstas ir šildymo sistema atstatyta, tačiau suprasdami atsakomybę dėl Valstybinės energetikos inspekcijos rašto, savivaldybei pranešė, kad namo gyventojus raštiškai įpareigojo atstatyti šildymo prietaisų galingumą į pradinę padėtį. Nurodė, kad name šildymo punktas, vamzdynai, išskyrus A. I. bute, keisti nebuvo, šildymo sistema nekeista. Buvo vykdomi šildymo sistemos galios atstatymas, todėl joks projektas, statybos leidimas nebuvo reikalingas, dėl rašytinio pritarimo į savivaldybę projektui nesikreipė. Namo gyventojų pritarimo projekto sprendimams nereikėjo. Ieškovas nuosavybės į bendro naudojimo šildymo sistemą neteko nuo jos atsijungimo momento, 20 metų ieškovas neprisidėjo prie bendro naudojimo šildymo sistemos išlaikymo, rekonstrukcijos. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą A. I. atstatyti į pradinę būseną šildymo sistemos įvadą paaiškino, kad pagal tuo metu galiojančius teisės aktus namo administratoriaus sutikimo nereikėjo. Nurodė, kad namo gyventojai už tiekiamą šilumos energiją moka pagal sutartis, visuotinio gyventojų susirinkimo metu už tiekiamą šilumos energija bendro naudojimo patalpoms ieškovui yra taikomas sumažintas koeficientas. Nuo 1997 metų iki 2008 metų iš ieškovo pusės pretenzijų dėl šildymo neturėjo, jis tik reiškė pretenzijas dėl bendro naudojimo patalpų.

33Atsakovė V. K. su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo patikslintą ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad bute radiatoriai įrengti nuo namo statybos pradžios, projektui vadovavo pats ieškovas S. P. Š., todėl kyla klausimas, kaip statybos pabaigos metu buvo jo paties priduotas šis gyvenamasis namas. Ieškovas nuo šildymo sistemos atsijungė 1997 metais, dešimt metų į jo butą šiluma patekdavo, bet už šildymą ieškovas nemokėjo. Nurodė, kad buto savininkė yra nuo 2014 metų, buvęs savininkas neinformavo, kad bute sumontuoti šildytuvai, neatitinkantys pirminio namo projekto. Ji taip pat ketino įsirengti individualią šildymo apskaitą, tačiau pagal galiojančią įstatymo redakciją tam reikalingas visų gyventojų sutikimas, tačiau ieškovas kategoriškai nesutiko jo duoti, todėl jos bute individuali šilumos apskaita neįrengta.

34Atsakovas G. R. su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo patikslintą ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis sutiko, jog A. I. įsirengtų individualią šildymo apskaitą, žino, kad ir buto bendrasavininkas A. K. davė sutikimą, kiti namo gyventojai taip pat buvo informuoti. Ieškovas reikalaudamas, kad būtų atlikti tam tikri darbai, teikia projektą, nors pats teigia nežinantis, ar tai yra tikrasis projektas, neaišku kuo ieškovas vadovaujasi. Nurodė, kad buto savininku jis yra nuo 2015 metų, butą paveldėjo iš tėvų. Apie 2012 metų Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą jam nebuvo žinoma. Nesutinka, kad reikalinga keisti radiatorius į tokius, kurie jau negaminami, tai iš esmės prieštarautų elementariai logikai, nes būtų sugrįžimas į praeitį ir visiškai neatitiktų šiandienos žymiai tobulesnių technologijų.

35Atsakovas J. B. su ieškinio reikalavimais nesutinka, prašo patikslintą ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad šiame name apsigyveno nuo statybos pradžios. Gavus butą nežiūrėjo, kokie radiatoriai įrengti bute, įtarimų, kad yra neteisėta statyba, netinkamai išvedžiota šildymo sistema, niekada nekilo, kadangi pats ieškovas S. P. Š. vadovavo statybai, vykdė projekto priežiūrą. Nesutinka, kad reikia atstatyti šildymo galingumą, sekcijų skaičius atitinka faktinei situacijai, be to, pažymėjo, kad jo butas yra kampinis, nesiriboja su kaimynais, trys sienos lauko, todėl natūraliai pagal techninius parametrus tokiam butui turėtų tekti didesni sekcijų skaičius.

36Ieškinys atmestinas.

37Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti bei įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar įrodymas yra leistinas, patikimas, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visumą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų padaryti išvadą, jog tam tikri faktai buvo arba jų nebuvo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas.

38Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas S. P. Š. yra buto Nr. ., esančio ( - ), antrame aukšte, statybos pabaigos metai 1990, savininkas (t.1, b.l. 49-50). Gyvenamasis namas, kurio adresas - ( - ), yra dviejų aukštų, jame yra iš viso 6 butai. Atsakovai A. I., J. B., J. C., T. C., V. K., G. R., A. K. yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), gretimų butų savininkai, ieškovo kaimynai (t.1, b.l.71). Nustatyta, kad ieškovas 1997 metais atsijungė nuo centralizuoto šildymo sistemos ir savo būstą iki šiol šildosi elektra. UAB Prienų energija“, atsakydama į ieškovo 2008-12-09 (t.1, b.l. 15) paklausimą, 2008-12-11 raštu pranešė ieškovui, kad S. P. Š. butas nėra įtrauktas į centralizuotai tiekiamos šilumos energijos vartotojų apskaitą, ieškovui nėra pareikiamos sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją (t.1, b.l. 14). Be to, centralizuotos šilumos teikėjas paaiškino, kad, ieškovui nesant centralizuotai tiekiamos šilumos vartotoju, pastarasis nebuvo informuotas apie gyvenamajame name vykdomą šildymo sistemos rekonstrukciją (t.3, b.l. 72). Svarbi aplinkybė yra ta, kad ieškovas nuo 1997 metų iki 2008 metų, t.y. iki virš jo gyvenantis atsakovas A. I. rekonstravo savo bute šildymą, įsirengdamas atskirą šilumos apskaitą, pretenzijų šiam ir kitiems bendrosios dalinės nuosavybės subjektams nereiškė, kas akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovą tenkino situacija kuomet centralizuotai minėtam gyvenamajam namui šildyti šilumos tiekėjo paduodamas karštas vanduo, cirkuliuodamas stovais, užkildavo į ieškovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį virš atsakovo A. I., ir, esant, ieškovo bute paliktiems stovams, ieškovui, kaip atsijungusiam ir nemokančiam šilumos tiekėjui už buto šildymą, tekdavo dalis šilumos energijos, ką beje patvirtina ir byloje paties ieškovo pateiktos pastarojo buto fotonuotraukos (t.3, b.l.159-161). Tuo tarpu pirmame aukšte, t.y. apačioje ieškovo, gyvenančiam atsakovui A. I. 2008 metais įsivedus atskirą šilumos apskaitą, dėl ko buvo rekonstruoti pastarojo bute esantys vamzdynai (stovai), ieškovui, nors ir atsijungusiam nuo centralizuoto šildymo, papildomai negaunant šilumos energijos, o tenkant šildytis vien tik elektra, tarp ieškovo ir kitų daugiabučio namo gyventojų prasidėjo konfliktai dėl šilumos energijos apskaitos gyvenamajame name.

39UAB „Prienų butų ūkis“ 2015-11-10 raštu Nr. 387 nurodė ieškovui, kad pagal pageidavimą bei išpildžius technines sąlyga yra galimas pastarojo buto elektrinio šildymo pakeitimas į centralizuotą, kadangi visiems kitiems šio namo butų ir kitų patalpų savininkams iki šiol yra tiekiamas šildymas nuo centralizuotų šilumos tinklų (t.3, b.l.73). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl ieškovo 2016-03-08 skundo dėl galimai neteisėtai rekonstruotos šildymo sistemos dviejų aukštų namo, esančio ( - ) buto Nr. ( - ) bei dėl padidintos šildymo prietaisų galios namo butuose Nr. ( - ) Nr. ( - ) Nr. ( - ), Nr. ( - ) 2016-04-12 atsakyme nurodė, kad išsamus atsakymas dėl analogiškų ieškovo motyvų jau buvo pateiktas 2016-03-04, kuriuo pažymėta, kad jokių pažeidimų nenustatyta; šildymo prietaisų vietos nepakeistos, šilumos įrenginiai nuo namo šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos neatjungti, įrengta individuali buto šildymo sistemos apskaita. Taigi, byloje pateiktais ir ištirtais įrodymais savavališkos statybos faktas name nenustatytas, kitų pažeidimų neužfiksuota, priešingai nei, kad įrodinėja ieškovas, buto Nr. ( - ) savininkui A. I. įsirengiant individualią apskaitą, laikytasi nustatytų reikalavimų: išduotos techninės sąlygos, parengtas projektas rekonstrukcijai (b.l.16-18, 24-28).

40Pagal 2012-07-02 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos raštą Nr. (13) 2R-912 dėl ieškovo prašymo nustatyta (t.1, b.l.39-41), kad buto Nr. ( - ) gyventojas, t.y. atsakovas A. I. šilumos įrenginius rekonstravo 2008 m. spalio mėnesį, savo bute sumontavo plieninius radiatorius ir įsirengė individualią šilumos apskaitą pagal UAB „Prienų energija“ 2008-07-21 išduotas technines sąlygas ir projektuotojo V. J. parengtą projektą, be to, A. I. buvo gavęs butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) savininkų sutikimus vykdyti rekonstrukciją (t.2. b.l.46-50). Minėtame rašte taip pat pažymėta, kad buto Nr. ( - ) įrenginiai nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos atjungti jau 1997 metais. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-09 įsakymu sudarytos komisijos 2014-05-15 posėdžio protokole dėl daugiabučio, esančio ( - ), šildymo sistemos atstatymo į pradinę padėtį, susipažinus su ieškovo S. P. Š. skundu, atsakovo A. I. pateiktais dokumentais, ieškovui neįvardijus ar rengiasi savo butą ateityje prijungti prie centralizuotos šildymo sistemos, nustačius, kad ieškovui priklauso butas, esantis ( - ), Prienuose, yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos 1997-10-20, bute įrengta alternatyvi šildymo sistema - elektros energija, nepaliekant rezervinio šildymo nuo šilumos perdavimo tinkle, o atsakovui A. I. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ) 2008 m. spalio mėnesį rekonstruota šildymo sistema – sumontuoti plieniniai radiatoriai ir įrengta individuali šilumos apskaita pagal UAB “Prienų energija” išduotas technines sąlygas, konstatuota, kad galiojantys teisės aktai nenumato šildymo sistemos atstatymo galimybės be paprastojo remonto projekto (t.2, b.l. 137-138). 2016-09-08 raštu (t.3, b.l. 85-86) Prienų rajono savivaldybės administracija informavo ieškovą, kad nėra gavusi A. I. prašymo derinti paprastojo remonto projektą, vienok, ši aplinkybė nėra reikšminga, nes atsakovo A. I. atlikti bute darbai dėl individualios šilumos apskaitos nepriskirtini bendrajai pastato šildymo sistemai, o šildymo prietaisų pakeitimas ir pan, nepriskirtini statinio bendrosios šildymo inžinerinės sistemos pertvarkymui, ką vienareikšmiškai patvirtino ir institucija, patekusi išvadą šioje byloje, atsakinga už statybos priežiūrą. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, spręstina, kad 2008 m. rugpjūčio mėnesį, atliekant paprastojo remonto darbus pertvarkant šildymo bendrąsias inžinerines sistemas name, nereikėjo jokio statybą leidžiančio dokumento (Statybos įstatymo 2 straipsnio 21 dalis ir statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622, 12.11 punktas, statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas yra statinio paprastojo remonto darbai). Kreipiantis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pareiga įrodyti kokios teisės pažeidžiamos tenka ieškovui, tuo tarpu ieškovas, savanoriškai atsijungęs nuo bendros šildymo sistemos, reikšdamas reikalavimus atsakovui A. I. neįrodė pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir ieškinio nepagrindė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 185 straipsnis). Duomenų, kad ieškovas ketina vėl naudotis centralizuotai daugiabučiui gyvenamajam namui tiekiama šilumos energija byloje nėra, jis nesikreipė į šilumos teikėją dėl techninių sąlygų išdavimo tikslu gauti centralizuotą šilumos energiją, todėl bylos duomenimis darytina išvada, kad buto Nr. ( - ) savininko, t.y. atsakovo A. I. rekonstruotas pastarojo butas, įsivedus pagal išduotas technines sąlygas bei suderinimus individualią šilumos apskaitą, jokių neigiamų padarinių ieškovui, kuris prieš dvidešimt metų laisva valia atsijungė nuo centralizuotos daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemos ir nuosavą butą šildosi elektra, nagrinėjamoje situacijoje nesukelia. Ieškinys šioje dalyje atmestinas.

41Antruoju ieškinio reikalavimu ieškovas prašo atstatyti atsakovų butuose esančios bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų, už kuriuos atsako namo administratorius ir butų savininkai, projektinį pajėgumą, atkuriant vamzdyno pradinę padėtį, buvusią iki 2008 metų.

42UAB „Prienų butų ūkis“ ir AB “Prienų šilumos tinklai” 2012-06-14 daugiabučio namo įrenginių tikrinimo aktu nustatė, kad 1989 m. parengtame projekte suprojektuoti konvektoriai KP-20, o šiuo metu butuose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) sumontuoti ketiniai radiatoriai M 140-A-O (t.2, b.l.4). Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos namo ( - ), butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) savininkams neįvykdžius namo administratoriaus - valdytojo UAB „Prienų butų ūkis“ 2012-06-15 raštuose Nr. 47, Nr. 48, Nr. 49, Nr. 50, Nr. 51 pateiktų įpareigojimų nurodytais terminais, t. y. iki 2012-08-01 atstatyti projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose, įpareigojo UAB „Prienų butų ūkis“ kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administraciją dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų pagal ATPK 158 straipsnio 1 dalį surašymo (t.2, b.l.7, 8-12), ši sąlyga gyvenamojo namo administratoriaus išpildyta 2012-08-22 (t.2, b.l. 76).

43Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), gyventojų 2012-09-05 susirinkimo protokolu nutarta UAB „Prienų butų ūkis“ sutikimu ir butų savininkų bendru sutarimu parinkti projektuotoją, įvertinti darbų kainą ir suorganizuoti kitą susirinkimą dėl šildymo prietaisų galios atstatymo į projektinę padėtį (t.2, b.l. 74). Nustatyta, kad pagal 2012-10-02 visuotinio gyventojų ( - ), susirinkimo, dalyvaujant S. P. Š. ir namo administratoriui UAB „Butų kis”, protokolą svarstyta dėl butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) šildymo prietaisų galios atstatymo į projektinę padėtį. Atlikus inventorizaciją nustatyta, kad butuose yra iš viso 157 vienetai M 140 A tipo radiatorių, o pagal projektą turėtų būti 162 vienetai. Laiptinėje yra 10 radiatorių, o reikia 4. Nutarta laiptinės šildymui palikti 4 radiatorius, o likusius demontuoti; ieškovui S. P. Š. ir atsakovui A. I. mokesčio už bendrojo naudojimo patalpų šildymą tarifą sumažinti 50 procentų, koeficientas – 0,1, kurį pateikti šilumos tiekėjui mokesčiams apskaičiuoti; palikti kiekviename bute radiatorių kiekį pagal esamą padėtį, kadangi jų kiekis butuose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), ir Nr. ( - ) nėra didesnis. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai, t. y. daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), gyventojai, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinio reikalavimas, jiems nuosavybės teise priklausančiuose butuose šildymo prietaisų (radiatorių) nuo minėto namo pridavimo eksploatacijai, nekeitė, jų butuose šildymo prietaisai yra tie, kurie buvo įrengti gyvenamojo namo statybos metu ir atsakovų butuose ir bendrojo naudojimo patalpose yra iki šiol, šildymo sistema atsakovų butuose keista nebuvo, ką patvirtino teismo posėdyje atsakovai ir gyvenamojo namo administratoriaus atstovas. Beje, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad AB Prienų šilumos tinklai“ 2017-01-20 raštu papildomai informavo teismą, kad pagal projektą buvo suprojektuoti plieniniai konvektoriai Komfort - 20, bet namo šildymo sistema sumontuota ir priduota statybos komisijai su ketiniais šildymo prietaisais M-140-AO (t.2, b.l. 157). Be to, bylos duomenimis matyti, kad ieškovas S. P. Š., būdamas tuometinio Prienų rajono ryšių mazgo viršininku, vadovavo minėto gyvenamo namo statybai bei pridavimui, sutinkamai su projektine dokumentacija pats organizavo daugiabučio 6 butų gyvenamojo namo kapitalinės statybos darbus bei pridavimą eksploatacijai, kaip atitinkantį to meto statybą leidžiančių teisės aktų reikalavimus. Tokias aplinkybes nors ir netiesiogiai, tačiau patvirtina ir ieškovo į bylą pateiktas 1990-05-29 ypatingos reikšmės gamybinės užduoties pavedimas, kuriuo kokybiškai užbaigus 1990 metais gyvenamojo namo statybą ir atidavus į eksploataciją, viršininkui bus skiriama 600 rublių premija pateikus valstybinės komisijos priėmimo aktą (t.3, b.l.76). Todėl projektas, kuris ieškovo S. Š. nuomone yra galimai ydingas, t.y. ne šio gyvenamojo namo, o tipinis, kurį ieškovo prašymu, teismo pareikalavimu, pateikė AB „Prienų šilumos tinklai (pridedamas priedas prie bylos), vertinant ir tai, kad pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius ieškinį, yra ieškovo pareiga, teismo manymu, ieškovui nepateikus tokius jo samprotavimus neginčijamai patvirtinančių įrodymų, nelaikytina esmine aplinkybe ginčo įrodinėjimo aspektu.

44Pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai daugiabučiuose namuose priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnis.

45Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, atsakydama į ieškovo paklausimą, 2013-05-03 raštu Nr. 2R-1174 informavo, kad pagal namo gyventojų susirinkimų, įvykusių 2012-09-05 ir 2012-10-02 sprendimus, nuspręsta dėl daugiabučio namo šilumos įrenginių (t.2, b.l.159-160), o 2016-02-24 raštu Nr. 2R-768, atsakydama S. P. Š. pažymėjo, kad 2012-07-02 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimas Nr. (13)2R-9.12 yra įvykdytas (t.2, b.l.161-162, t.3, b.l.12-13, t.3, b.l.34). 2015-12-15 komisija, susidedanti iš UAB „Prienų butų ūkis“ ir AB „Prienų šilumos tinklai“ atstovų, atlikusi patikrinimą dėl 2012-10-02 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), gyventojų susirinkimo protokolu priimtų nutarimų vykdymą (daugiabučio, esančio ( - ), butų Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir laiptinės šildymo prietaisų galios atstatymo) konstatavo, kad pagal 2012 m. UAB „Doterma“ parengtą projektą Nr. SD 12-4 minėtame daugiabučiame name radiatorių skaičius yra mažesnis, todėl bendra pastato šildymo prietaisų galia neviršijama ir jos atstatyti nereikia (t.2, b.l. 144-145). Kadangi ieškovas S. P. Š., buto Nr. ( - ) savininkas, yra atsijungęs nuo namo centralizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, laiptinėje šildymo prietaisų galia atstatyta į projektinę padėtį, o butų bendra šildymo prietaisų galia neviršija nustatytos projektinės galios, todėl šilumos tiekėjui jokios įtakos skaičiuojant už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpų šildymui neturi. Kad ieškovui tinkamai paskirstomi mokesčiai už bendrojo naudojimo patalpų šildymą teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2017-03-28 sprendimu pasisakė ir Vilniaus apygardos teismas, atmesdamas S. P. Š. ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą ir sąskaitų už šildymą ištaisymą, o tenkindamas UAB ‚Trakų energija“ priešieškinį dėl skolos už tiektas šilumos paslaugas ir palūkanų priteisimo iš S. P. Š..

46Nors ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad 2012-10-02 ( - ), gyventojų susirinkimo protokolas negali būti traktuojamas kaip tinkamas vykdomojo dokumento įvykdymo patvirtinimas, kadangi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo fakto įvykdymą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ 134 p.), ką, pasak atstovo, pažymėjo Alytaus rajono apylinkės teismas 2016-12-05 priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 2YT-5541-887/2016 dėl antstolio veiksmų, vienok, atkreiptinas dėmesys į tai, kad byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas ne dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, negali turėti prejudicijos kitokio pobūdžio byloje. Ieškinys atmestinas ir dėl šio ieškinio reikalavimo.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų.

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą – CPK 93 straipsnio 1 dalis. Atsakovas A. I. pateikė įrodymus, jog patyrė išlaidas, susijusias su advokato ir advokato teisine pagalba, iš viso 755,00 Eur (t. 2, b.l. 51, t. 3, b.l. 161-167). Atmetus ieškinį atsakovo turėtos išlaidos priteistinos iš ieškovo S. P. Š..

49Šioje byloje susidarė viso 29,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų). Atmetus ieškinį, šios išlaidos valstybei taip pat priteistinos iš ieškovo S. P. Š. – CPK 96 straipsnio 2 dalis.

50Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

51Ieškovo S. P. Š., asmens kodas ( - ) ieškinį atmesti.

52Iš ieškovo S. P. Š., asmens kodas ( - ) atsakovo A. I., asmens kodas ( - ) naudai priteisti 755,00 Eur už advokato teisinę pagalbą ir 29,00 Eur valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

53Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Matulienei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. P. Š., jo... 4. atsakovams G. R., J. B., 5. atsakovės UAB „Prienų butų ūkis“ atstovui – direktoriui 6. nedalyvaujant atsakovams A. K., J. C.,... 7. trečiojo asmens UAB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Trakų energija“... 8. institucijų, teikiančių išvadą byloje – Valstybinės energetikos... 9. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. 10. Teismas... 11. Ieškovas S. P. Š. patikslintu ieškiniu prašo... 12. įpareigoti atsakovą UAB „Prienų butų ūkis“ ir J.... 13. iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.3, b.l. 2-5).... 14. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad laikydamasis visų reikalavimų... 15. Atsakovas UAB „Prienų butų ūkis“ per teismo nustatytą terminą pateikė... 16. Atsakovai V. K., J. C., 17. Atsakovo A. I. atstovas advokatas M.... 18. UAB „Trakų energija“ pateikė atsiliepimą į ieškovo patikslintą... 19. Institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė energetikos inspekcija prie... 20. Institucija, teikiančia išvadą byloje, teismo iniciatyva įtraukta... 21. Kauno skyriaus specialistai, dalyvaujant namo administratoriaus UAB „Prienų... 22. Inspekcijos Kauno skyrius 2016-03-04 raštu Nr. (15.2)-2D-3104 „Dėl Jūsų... 23. Ieškovas pakartotinai 2016-03-08 su skundu (reg. Nr. 3D-574) (toliau –... 24. Inspekcija taip pat 2016-09-12 ir 2016-09-19 buvo gavusi S. 25. Ieškovas S. P. Š. teismo posėdžio metu patikslintą... 26. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus, ieškinyje nurodytas... 27. Kitas ieškovo reikalavimas adresuojamas atsakovui A. I.,... 28. Nurodė, kad negali pasakyti, kuris yra pirminis namo projektas, byloje... 29. Atsakovas A. I. su patikslinto ieškinio reikalavimais... 30. Atsakovo atstovė advokato padėjėja A. K. dėl ieškovo... 31. Dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą A. I.... 32. Atsakovo atstovas A. V. su ieškinio reikalavimais... 33. Atsakovė V. K. su ieškinio reikalavimais nesutinka,... 34. Atsakovas G. R. su ieškinio reikalavimais nesutinka,... 35. Atsakovas J. B. su ieškinio reikalavimais nesutinka,... 36. Ieškinys atmestinas.... 37. Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas S. P. Š. yra... 39. UAB „Prienų butų ūkis“ 2015-11-10 raštu Nr. 387 nurodė ieškovui, kad... 40. Pagal 2012-07-02 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos... 41. Antruoju ieškinio reikalavimu ieškovas prašo atstatyti atsakovų butuose... 42. UAB „Prienų butų ūkis“ ir AB “Prienų šilumos tinklai” 2012-06-14... 43. Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), gyventojų 2012-09-05 susirinkimo protokolu... 44. Pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai daugiabučiuose namuose priimami butų ir... 45. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, atsakydama į... 46. Nors ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad 2012-10-02 ( - ),... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. Šioje byloje susidarė viso 29,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 50. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-265... 51. Ieškovo S. P. Š., asmens kodas ( -... 52. Iš ieškovo S. P. Š., asmens kodas 53. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos...