Byla 2-1559-299/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ecoservice“ ieškinį atsakovui K. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui K. V. už akių,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 308,88 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovas 2006-12-04 sudarė Sutartį Nr. SF06-Bal097. Sutarties 2, 3, 4 dalyse ir Sutarties Priede Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovui suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, vadovaujasi sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Taip pat nurodo, kad pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovui nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, t.y. sutartimi atsakovui išnuomojamas ir perduodamas vienas 0,24 m3 komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), atliekos yra išvežamos. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal sutarties priede Nr. 1 numatytus atliekų išvežimo įkainius bei pagal sutarties 2 punktą. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovas, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovo naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal sutarties 4.1. punktą atsakovas įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti vykdytojui už suteiktas paslaugas sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka. Be to nurodo, kad vykdydama sutartį ieškovė kiekvieną mėnesį iš atsakovui perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas. Už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovas neatsiskaitė.

4Sutarties 4.1 punktas detalizuoja, kad atsakovas įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Kartą per mėnesį atsakovui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos-faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos turėjo būti sumokėtos ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

5Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2009-12-31 pagal sutartį jam suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas - faktūras yra 308,88 Lt. Atsakovas pareigos atsiskaityti su ieškove už pagal minėtą sutartį jam suteiktas paslaugas nevykdo, nemoka už ieškovės suteiktas paslaugas. Jis buvo nekart raginamas įvykdyti prievolę, tačiau iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovas nė karto nereiškė į UAB „Ecoservice” pretenzijų dėl teikiamų paslaugų.

6Atsakovas K. V. be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimų į ieškinį priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

8Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes ieškovė ir atsakovas K. V. 2006-12-04 sudarė Sutartį Nr. SF06-Bal097. Sutarties 2, 3, 4 dalyse ir Sutarties Priede Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovui suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, nurodo besivadovaujanti sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovui nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, t.y. sutartimi atsakovui išnuomojamas ir perduodamas vienas 0,24 m3 komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), atliekos yra išvežamos. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal sutarties 2 punkte numatytus atliekų išvežimo įkainius. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovas, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovo naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal sutarties 4.1. punktą atsakovas įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti vykdytojui už suteiktas paslaugas sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka. Ieškovė nurodo, kad vykdydama sutartį, kiekvieną mėnesį iš atsakovui perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovas neatsiskaitė. Sutarties 4.1 punktas detalizuoja, kad atsakovas įsipareigoja atsiskaityti su ieškove už jai suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Kartą per mėnesį atsakovui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos-faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos turėjo būti sumokėtos ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

9Atsakovo įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2009-12-31 pagal sutartį jam suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas - faktūras yra 308,88 Lt. Atsakovas nevykdo pareigos atsiskaityti su ieškove už pagal minėtą sutartį jam suteiktas paslaugas. Ieškovė nurodo nekart raginusi jį įvykdyti prievolę, tačiau iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovas nė karto nereiškė į UAB „Ecoservice” pretenzijų dėl teikiamų paslaugų.

10Ieškovė UAB „Ecoservice“ pateikė įrodymus, kad atsakovas K. V. nevykdo sutarties, nemoka už suteiktas paslaugas paskaičiuotų mokesčių, todėl laikytina, jog jis, nevykdydamas savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovo K. V. priteistina ieškovei 308,88 Lt skola. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt žyminio mokesčio ir 181,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų, t.y. iš viso 252,50 Lt ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 8 p., 93 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

14Priteisti iš K. V., asmens kodas ( - ) 308,88 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 308,88 Lt sumą nuo 2012-07-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 252,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722,

15Atsakovas K. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai