Byla N1-590-369/2014
Dėl asmeninių paskatų panaudojus M. P. atžvilgiu fizinį smurtą, sudavus du kartus kumščiu jam į veidą ir nežymiai sutrikdžius jo sveikatą, L. S., pasinaudojęs M. P. palaužtu pasipriešinimu, pagrasinęs, kad gali iš jo atimti mobilaus ryšio telefoną bei buto raktus, panaudojo jo atžvilgiu fizinį smurtą, jį pastūmė, pareikalavo pinigų ir iš M. P. pagrobė jo motinai L. D. priklausančius 5 litus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jurgai Dringelytei, dalyvaujant prokurorui V. B., advokatui R. L., nepilnamečiam nukentėjusiajam M. P., nukentėjusiojo įstatyminei atstovei ir civilinei ieškovei L. D., nepilnamečio kaltinamo įstatyminio atstovo ir civilinio atsakovo atstovei, Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ socialinei darbuotojai V. Ž., vaikių teisių apsaugos tarnybos atstovei O. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3L. S., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniuje, LR pilietis, lietuvis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos moksleivis, Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ globotinis, gyvenantis Lakštingalų 9, Vilnius, 2013-03-08 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu, pritaikius LR BK 93 str. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas ir byla nutraukta, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 str. 1 d.

4teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5L. S., 2013-01-14 d., apie 15.00 val., Širvintų g. 80, Vilniuje, prie „Senvagės“ gimnazijos pastato, asmeniui, prieš kurį ikiteisminis tyrimas nutrauktas, dėl asmeninių paskatų panaudojus M. P. atžvilgiu fizinį smurtą, sudavus du kartus kumščiu jam į veidą ir nežymiai sutrikdžius jo sveikatą, L. S., pasinaudojęs M. P. palaužtu pasipriešinimu, pagrasinęs, kad gali iš jo atimti mobilaus ryšio telefoną bei buto raktus, panaudojo jo atžvilgiu fizinį smurtą, jį pastūmė, pareikalavo pinigų ir iš M. P. pagrobė jo motinai L. D. priklausančius 5 litus.

6Apklaustas teisme kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino pilnai. Jis paaiškino, kad gavęs iš D. G. SIM žinutę, 2013-01-14 d., apie 15.00 val., atvyko prie „Senvagės“ gimnazijos, kur D. G. bendravo (aiškinosi santykius) su M. P.. Jam priėjus prie minėtų asmenų ir toliau aiškinantis santykius, D. G. sudavė kumščiu M. P. į veidą. Muštynėms pasibaigus, M. P. jis pastūmė ir pareikalavo duoti jam pinigų. M. P. pasakius, kad turi 20 litų, tačiau iš jų 15 privalo grąžinti mamai, paėmė iš jo 5 litus, kuriuos kartu su D. G., išleido parduotuvėje. L. S. nepripažino, kad grasino M. P., kad jeigu pastarasis dabar jam neduos pinigų, tai kitą kartą iš jo atims mobilaus ryšio telefoną bei buto raktus.

7Apklaustas teisme nukentėjusysis M. P. paaiškino, kad konfliktavo su D. G. pusbroliu. 2013-01-14 d. jam išėjus iš „Senvagės“ gimnazijos, prie jo priėjo D. G. ir paprašė eiti kartu už mokyklos pasikalbėti. Jis suprato, kad bus pokalbis dėl konflikto su Deniso pusbroliu, tačiau jo išvengti negalėjo, supratęs, kad susitikimas ir santykių aiškinimasis kažkada vis tiek įvyks. Netrukus prie jo priėjo D. G. draugas, kaltinamasis L. S., kurio anksčiau nepažinojo. Jie visi pradėjo aiškintis prieš tai įvykusio konflikto aplinkybes. Netoliese stovėjo keletas gimnazistų, tačiau į jų reikalus jie nesikišo Besiaiškinant santykius vaikinai pradėjo jį stumdyti, bandė suduoti smūgius. Nuo pirmų smūgių išsisuko, juos blokavo, bet vienas iš vaikinų sudavė du smūgius jam į veidą. Kuris iš vaikinų tai padarė pasakyti, negali. Jo manymu, tai galėjo padaryti L. S., tačiau dėl to nėra tikras. Po to, L. S. pareikalavo duoti jam pinigų. Jam atsakius, kad pinigų neturi, pagrasino, kad kitą kartą iš jo atims mobilaus ryšio telefoną bei buto raktus. Bijodamas, kad jo atžvilgiu vėl bus naudojamas fizinis smurtas, pasakė, kad turi 20 litų, tačiau 15 iš jų privalo grąžinti mamai. Tada L. S. liepė jam duoti 5 litus. Gavęs pinigus L. S. bei D. G. pasišalino. Kelios dienos prieš teisme numatytą posėdį, Vilniaus mieste sutiko D. G., kuris pareiškė, kad teisme jis (D. P.) turi pakeisti parodymus ir pasakyti, kad 5 litus L. S. iš jo pasiskolino, nes priešingu atveju, L. S. jį susiras ir atkeršys.

8Specialisto išvadoje Nr. G 117/13(01) nurodyta, kad M. P. padarytas nubrozdinimas su poodine kraujosruva veido kairėje pusėje, poodinė kraujosruva kairės akies apatiniame voke, paveikus kietais bukais daiktais, galimai užduotyje nurodytu laiku, 2013-01-14. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai, vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti dviejų trauminių poveikių pasėkoje.

9Apklausta teisme liudytoja L. D. paaiškino, kad 2013-01-14 d., apie 15.00 val., M. P. sugrįžus į namus, ant jo veido pastebėjo sumušimo žymes. Pradėjus jį klausinėti, sūnus paaiškino, kad prie gimnazijos jį sumušė du vaikinai, po to, vienas iš jų pagrasinęs, kad atims visus vertingus daiktus, iš jo pagrobė 5 litus. Liudytoja nurodė, kad pagrobti pinigai jai negrąžinti, todėl pateikė civilinį ieškinį ir prašė atlyginti jai padarytą 5 litų turtinę žalą bei priteisti 100 litų neturtinės (moralinės) žalos atlyginimui.

10Apklaustas teisme liudytojas D. G. paaiškino, kad sužinojęs, jog M. P. konfliktuoja su jo pusbroliu Denisu, nutarė su juo pasikalbėti. 2013 metų sausio 14 dieną, apie 15.00 val., atėjo prie Senvagės gimnazijos ir sutiko M. P.. Prieš tai, SIM žinute, pakvietė prie gimnazijos ateiti savo draugą L. S., kuris netrukus atvyko. Jie dviese aiškinosi su M. P. dėl jo veiksmų, liepė atsiprašyti jo pusbrolio, tačiau šis nesutiko tai padaryti. Tada jis du kartus sudavė M. P. į veidą. Po to, L. S. paklausė Manto, ar šis turi pinigų. Iš pradžių pastarasis atsakė, kad neturi, tačiau vėliau prisipažino, kad turi 20 litų, bet 15 iš jų privalo grąžinti motinai. Tada L. S. pasakė, duok 5 litus ir išsiskirstom. Jis (D. G.) Mantui nieko nesakė ir negrasino. Mantas padavė L. S. 5 litus ir jie nuėjo į parduotuvę, kur nusipirko batoną. D. G. pripažino, kad kelios dienos prieš teismo posėdį, Vilniaus mieste sutiko M. P. ir prašė, kad šis teisme pasakytų, jog 5 litus L. S. paskolino.

11Byloje esančio 2013-11-06 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokuroro V. B. nutarimo duomenimis, prokuroras nusprendė, jog D. G. veiksmuose nėra nusikaltimo veikos numatytos LR BK 180 str.1 d. sudėties, kad pagal amžių minėtas asmuo nėra subjektas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 140 str. 1 d., ir D. G. atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą nutraukė.

12Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. K. paaiškino, kad 2013 metų žiemą, gal sausio mėnesį, su klasiokais buvo Senvagės gimnazijos kieme ir matė, kaip iš matymo pažįstamas L. S. aiškinosi (konfliktavo) su gimnazistu M. P. ir vieną kartą jam sudavė. Jis nepastebėjo, ar tuo metu prie jų buvo ir D. G.. Vėliau iš M. P. sužinojo, kad L. S. pareikalavo duoti jam 5 litus ir jie susimušė.

13Analizuodamas bylos nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo L. S. nusikalstami veiksmai kvalifikuotini pagal LR BK 180 str. 1 d. (plėšimas). Tai, kad M. P. atžvilgiu buvo naudotas fizinis smurtas bei paimti 5 litai, patvirtina ne tik paties kaltinamojo, tačiau ir nukentėjusiojo parodymai. Byloje yra duomenys, kad iš pradžių nukentėjusiojo atžvilgiu buvo panaudotas fizinis smurtas, tačiau jo panaudojimas buvo susijęs su santykių aiškinimųsi dėl M. P. ankstesnių veiksmų D. G. pusbrolio atžvilgiu. Šią aplinkybę pripažįsta kaltinamasis, nukentėjusysis ir liudytojas D. G.. Tačiau minėti asmenys ir liudytojas A. K. duoda skirtingus parodymus dėl to, kas būtent sudavė smūgius M. P. į veidą. Pastarasis teigia, kad negali pasakyti, ar tai padarė L. S., ar D. G., nes nuo smūgių gynėsi ir buvo užsidengęs veidą, tačiau nurodo, kad galimai tai padarė L. S.. Pastarasis ikiteisminio tyrimo metu bei teisme teigė, kad M. P. nemušė, o tik pastūmė, tačiau tai padarė po to, kai D. G. jau buvo sudavęs jam smūgius, kai muštynės buvo pasibaigusius. D. G. ikiteisminio tyrimo metu bei teisme pripažino, kad tai jis sudavė smūgius M. P. ir tai padarė už tai, kad šis anksčiau skriaudė jo pusbrolį ir atsisakė vykdyti jo nurodymą - atsiprašyti pusbrolio, apie tai, kad L. S. nuspręs pareikalauti iš M. P. pinigų, nieko nežinojo ir dėl to jie nebuvo taręsi. Liudytojas A. K., duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu, pareiškė, kad M. P. mušė L. S., o D. G. šalia jis iš viso nematė. Atsižvelgus į tai, kad D. G. iniciavo susitikimą bei pokalbį su M. P. dėl pastyrojo ankstesnių veiksmų jo pusbrolio atžvilgiu, manytina, kad vis gi D. G. ir sudavė smūgius nukentėjusiajam ir padarė jam kūno sužalojimus, juolab, kad pats D. G. šito neneigia. Tokius jo parodymus patvirtina ir L. S.. Įvertinęs šią situaciją prokuroras nusprendė, kad D. G. fizinio smurto panaudojimas M. P. atžvilgiu yra sietinas su jo asmeninėmis nuoskaudomis (asmeniškumo motyvas) ir jo atžvilgiu ikiteisminį tyrimą nutraukė. Įvertinus byloje esančius įrodymus, prieštaringus ir nenuoseklius nukentėjusiojo ir liudytojų parodymus, teismas prieina išvados, kad nebuvo surinkta pakankamai duomenų, kad L. S. bei D. G. buvo iš anksto susitarę panaudoti fizinį smurtą ir apiplėšti M. P.. Kaip aiškino D. G., jis visiškai nesitikėjo, kad L. S. pradės iš M. P. reikalauti pinigų. Manytina, kad L. S., savo veiksmais išėjo iš susitarimo ribų ir savo iniciatyva (vykdytojo ekscesas) įvykdė plėšimą. Nors kaltinamasi neigė, kad grasino nukentėjusiajam, jeigu šis neduos pinigų, kitą kartą iš jo atims mobilaus ryšio telefoną bei buto raktus, tačiau teismas šioje situacijoje linkęs tikėti nukentėjusiojo parodymais, kad toks grasinimas, kuris buvo sietinas su realiu tolesnio smurto panaudojimu, L. S. buvo išsakytas. Manytina, kad L. S. pasinaudojo palaužtu M. P. pasipriešinimu ir, pareikalavęs iš jo pinigų, pagrobė 5 litus. Nukentėjusysis pripažino, kad pinigus atidavė išsigandęs, kad jo atžvilgiu daugiau nebūtų naudojamas fizinis smurtas. Kita vertus kaltinamasis L. S. ir pats teisme pripažino, kad pastūmė nukentėjusįjį, todėl šie veiksmai turėtų būti vertinami kaip fizinio smurto panaudojimas.

14Skirdamas L. S. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. nuostatas, į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, jos stadiją, motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes.

15L. S. yra nepilnametis ir įvykdė tyčinę apysunkę nusikalstamą veiką, anksčiau neteistas, tačiau baustas administracine tvarka už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje ir turi galiojančias nuobaudas. Kaltinamasis neatlygino padarytos turtinės 5 litų žalos, nors teigė kad turi ribotų piniginių lėšų, gauna stipendiją. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos administracijos pateiktoje charakteristikoje apibūdinamas patenkinamai. L. S. neatsiprašė nukentėjusiojo (tai padarė tik formaliai, teismo posėdyje pasakydamas paskutinį žodį). Priešingai, nukentėjusysis nurodė, kad jam buvo liepiama, galimai tai buvo padaryta L. S. pavedimu, pakeisti parodymus ir užsiminta, kas jo gali laukti jeigu tai nebus padaryta. Teismas nenustatė kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. L. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis pripažino savo kaltę.

16Byloje yra duomenys, kad 2013-03-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, L. S., vadovaujantis LR BK 93 str., atlestas nuo baudžiamosios atsakomybės ir pagal LR BK 178 str. 2 d. jam iškelta baudžiamoji byla yra nutraukta. Jo atžvilgiu pritaikytos auklėjimo pobūdžio priemonės. Atsižvelgus į tai, kad teismo nagrinėjamoje byloje L. S. nusikalstamą veiką įvykdė iki 2013-03-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio priėmimo dienos, todėl šiuo atveju jo atžvilgiu formaliai galimas LR BK 93 str. taikymas. Tačiau įvertinus kaltinamojo asmenybę charakterizuojančius duomenis, kad būdamas nepilnametis jau yra įvykęs dvi tyčines apysunkes nusikalstamas veikas, baustas administracine tvarka, byloje yra duomenys, kad jo atžvilgiu vyksta ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str.1 d. (pateiktas įtarimas), todėl manytina, kad nėra duomenų, leidžiančių padaryti išvadą, kad kaltinamasis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Manytina kad už LR BK 180 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos įvykdymą kaltinamasis baustinas laisvės atėmimo bausme, tačiau jos vykdymas, vadovaujantis LR BK 92 str., atidėtinas. Teismas mano, kad L. S. tam tikrą laiko tarpą turi būti stebimas, o jo elgesys kontroliuojamas bausmės vykdymo atidėjimą vykdančios institucijos pareigūnų. Jeigu kaltinamasis pateisins jam suteiktą pasitikėjimą, pasibaigus jam taikyto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiui, jo atžvilgiu galios LR BK 97 str. 3 d. 1 p. nuostatos (teistumo nebuvimas).

17L. D. 105 litų civilinis ieškinys tenkintinas pilnai ir minėta pinigų suma priteistina iš kaltinamojo L. S.. Jam neturint pakankamai piniginių lėšų, ši pinigų suma priteistina iš atsakovų ir įstatyminių atstovų - Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“.

18Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR BPK 297-305 str., 307-308 str. 1 d. teismas :

Nutarė

19L. S., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 str. 1 d., ir nubausti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

20Vadovaujantis LR BK 92 str., L. S. 1 (vieneriems) metams atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Vadovaujantis LR BK 82 str., L. S. taikyti šias auklėjimo priemones:

21L. S. įspėti ir 6 mėnesių laikotarpiui, termino pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, įpareigoti nuo 22.00 iki 6.00 val. būti Vilniaus vaikų socialinės globos namuose „Gilė“ bei tęsti mokslus Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje.

22L. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

23L. D. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš L. S. priteisti 105 litus. Jam neturint pakankamai piniginių lėšų, minėtą suma priteisti iš atsakovų ir įstatyminių atstovų - Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“.

24Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. L. S., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniuje, LR pilietis, lietuvis, 9 klasių... 4. teismas išnagrinėjęs bylą,... 5. L. S., 2013-01-14 d., apie 15.00 val., Širvintų g. 80, Vilniuje, prie... 6. Apklaustas teisme kaltinamasis L. S. kaltu prisipažino pilnai. Jis paaiškino,... 7. Apklaustas teisme nukentėjusysis M. P. paaiškino, kad konfliktavo su D. G.... 8. Specialisto išvadoje Nr. G 117/13(01) nurodyta, kad M. P. padarytas... 9. Apklausta teisme liudytoja L. D. paaiškino, kad 2013-01-14 d., apie 15.00... 10. Apklaustas teisme liudytojas D. G. paaiškino, kad sužinojęs, jog M. P.... 11. Byloje esančio 2013-11-06 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 12. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. K. paaiškino, kad 2013 metų... 13. Analizuodamas bylos nagrinėjimo metu ištirtus įrodymus, teismas daro... 14. Skirdamas L. S. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. nuostatas, į... 15. L. S. yra nepilnametis ir įvykdė tyčinę apysunkę nusikalstamą veiką,... 16. Byloje yra duomenys, kad 2013-03-08 Vilniaus miesto apylinkės teismo... 17. L. D. 105 litų civilinis ieškinys tenkintinas pilnai ir minėta pinigų suma... 18. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR BPK 297-305 str., 307-308 str. 1 d.... 19. L. S., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 20. Vadovaujantis LR BK 92 str., L. S. 1 (vieneriems) metams atidėti paskirtos... 21. L. S. įspėti ir 6 mėnesių laikotarpiui, termino pradžią skaičiuojant nuo... 22. L. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą... 23. L. D. civilinį ieškinį tenkinti pilnai ir iš L. S. priteisti 105 litus. Jam... 24. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...