Byla 2A-832-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Virginija Volskienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusai“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Tikroji turto kaina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusai“ 1022,64 Lt skolą, 25,89 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad pagal 2008-07-31 sutartį dėl transporto nuomos reklaminiam plotui atsakovas įsipareigojo nuo 2008-08-01 iki 2009-08-31(įskaitytinai) išnuomoti vieno miesto transporto autobuso reklaminį plotą Druskininkuose, o jis įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas, iš anksto sumokėjo atsakovui 1534 Lt. Tačiau ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tik 4 mėnesius, t. y. iki 2008-11-26, nes autobusas sugedo. Dėl to iš atsakovo priteistina 1022,64 Lt skolos, už laikotarpį nuo 2008-11-26 iki 2009-04-27 pagal CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d. priteistina 25,89 Lt palūkanų, bei 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Druskininkų autobusai“ sumokėjo ieškovui 1048,53 Lt ir 64 Lt žyminio mokesčio.

5Ieškovas UAB „Tikroji turto kaina“ pareiškimu prašė priteisti iš atsakovo 1500 Lt teismo išlaidų. Nurodė, kad direktorius S. V. yra vienasmenis valdymo organas, veikiantis įstatų pagrindu, todėl pripažintina, jog 1500 Lt mokėjimą atliko įmonė (ieškovas). Jis yra privatus juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – teisinių paslaugų teikimas, tačiau faktas, jog jis naudojosi savo darbuotojų paslaugomis, negali paneigti jo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Jo darbuotojai dirbo savo darbo metu, o už tai, jis, kaip darbdavys, turėjo mokėti darbuotojams atlyginimą. Įstatymai nedraudžia privačiam juridiniam asmeniui veikti savo interesais, o tokia veikla neabejotinai sukelia išlaidų juridiniam asmeniui. Dėl to direktoriaus S. V. įnešti pinigai nėra pajamos, nes pinigai paimti iš įmonės kasos ir įnešti į įmonės kasą. Šis veiksmas įformintas kasos orderiu dėl to, kad tokia veikla sukelia prievolę bendrovei mokėti įstatymų nustatytus mokesčius. Direktorius S. V. yra asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ prezidentas, kuris aktyviai prisideda prie teismų ir teisėjų veiklos proceso gerinimo.

6Druskininkų apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2008-07-31 sudarė sutartį dėl transporto nuomos reklaminiam plotui, pagal kurią atsakovas UAB „Druskininkų autobusai“ išnuomojo ieškovui UAB „Tikroji turto kaina“ autobuso reklaminį plotą nuo 2008-08-01 iki 2009-08-01 už 1300 Lt, įskaitant PVM. Kadangi autobusas sugedo, ieškovas pareiškė ieškinį dėl 1022,64 Lt skolos, 25,89 Lt palūkanų priteisimo. Atsiliepimo į ieškinį pateikimo laikotarpiu atsakovas pervedė ieškovui 1048,53 Lt, 64 Lt žyminio mokesčio, pateikė grynųjų pinigų pervedimo kvitą. Ieškovas 2009-04-26 sudarė atstovavimo sutartį su advokatu T. Urbaičiu, 2009-05-04 kasos pajamų orderis patvirtina, kad ieškovo direktorius S. V. įnešė į ieškovo kasą 1500 Lt už konsultaciją ir ieškinio surašymą atsakovui UAB „Druskininkų parkas“. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis CPK 98 str. teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas sumokėjo advokatui T. Urbaičiui už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, pateiktas kasos orderis patvirtina, kad ieškovo direktorius į jo vadovaujamos įmonės kasą sumokėjo 1500 Lt už konsultacijas ir ieškinio surašymą. Dėl to teismas netenkino ieškinio dalies dėl išlaidų už advokato pagalbą priteisimą.

7Ieškovas UAB „Tikroji turto kaina“ apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas pažeidė CPK 88, 93, 98, 197, 250 str., todėl spendimas naikintinas, o ieškinys tenkintinas. Atstovavimas procese yra savarankiškas civilinio proceso teisės institutas, be to, viena iš teisės į tinkamą procesą garantijų. Jis sudarė atstovavimo sutartį su advokatu T. Urbaičiu, atstovavimo sutartyje buvo numatyta, jog atstovavimas yra riboto pobūdžio, t. y. tam tikriems procesiniams veiksmams atlikti, neįskaitant ieškinio surašymo. Jis yra privatus juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – teisinių paslaugų teikimas, tačiau faktas, jog jis naudojosi savo darbuotojų paslaugomis, negali paneigti jo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsisakydamas kitų teisines paslaugas teikiančių įmonių ar advokatų pagalbos jis siekė išvengti galimų dar didesnių bylinėjimosi išlaidų, o jo darbuotojai dirbo savo darbo metu, o už tai, jis, kaip darbdavys, turėjo mokėti darbuotojams atlyginimą. Neteisėtas ir nepagrįstas yra teismo teiginys, kad jis nepateikė įrodymų, pagrindžiančių apmokėjimą už advokato paslaugas. Teismas nepasisakė dėl kasos pajamų orderio, kaip išlaidų už teisines paslaugas apmokėjimo įrodymo, vertinimo, nors įmonės direktorius S. V. 1500 Lt į kasą sumokėjo už konsultacijas ir teisinę pagalbą surašant ieškinį, direktoriaus S. V. įnešti pinigai nėra pajamos, nes pinigai paimti iš įmonės kasos ir įnešti į įmonės kasą. Šis veiksmas įformintas kasos orderiu dėl to, kad tokia veikla sukelia prievolę bendrovei mokėti įstatymų nustatytus mokesčius. Dėl to kasos pajamų orderis yra pakankamas jo turėtų išlaidų įrodymas ir šios išlaidos turi būti priteistos iš atsakovo.

8Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

9

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai ieškovui UAB „Tikroji turto kaina“ nepriteisė 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“.

11Byloje nustatyta, kad 2008-07-31 tarp ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centras ir atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ buvo sudaryta sutartis dėl transporto nuomos reklaminiam plotui, pagal kurią atsakovas UAB „Druskininkų autobusai“ išnuomojo ieškovui UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centras vieno miesto autobuso reklaminį plotą nuo 2008-08-01 iki 2009-08-01 už 1300 Lt plius PVM (b. l. 7). Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 1022,64 Lt skolos, 25,89 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo tuo pagrindu, kad atsakovas nevykdė sutarties. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu ieškovui sumokėjo 1048,53 Lt ir 64 Lt žyminio mokesčio (b. l. 23, 24, 45), todėl pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis apeliaciniais skundais neapskųsta.

12Ieškovas UAB „Tikroji turto kaina“ pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą priteisti jam iš atsakovo 1500 Lt teismo išlaidų, nurodydamas, kad ieškovas turėjo išlaidų, kurias privalo atlyginti kaltoji šalis. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti jam iš atsakovo 1500 Lt už teisinę pagalbą, kadangi ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė įrodymų, patvirtinančių turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, nurodė, kad ieškovo pateiktas kasos orderis patvirtina, jog ieškovo direktorius į jo vadovaujamos įmonės kasą sumokėjo 1500 Lt už konsultacijas ir ieškinio surašymą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino ieškovo reikalavimo priteisti jam iš atsakovo 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų, nes ieškovo nurodyti argumentai ir pateiktas įrodymas, kuriuo buvo grindžiamos aplinkybės apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas su advokatu T. Urbaičiu 2009-04-26 sudarė atstovavimo sutartį, kuria advokatui T. Urbaičiui buvo pavesta ieškovo vardu kreiptis į atitinkamus asmenis (fizinius ir juridinius) duomenims (dokumentams) gauti, reikalingiems paruošti ieškinius, pareiškimus, skundus, prašymus ir visus kitus procesinius dokumentus teismams Lietuvos Respublikoje; tvirtinti dokumentų nuorašus, kurie teikiami teismams bei visiems kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims; kreiptis į visų instancijų teismus Lietuvoje su prašymais, įskaitant prievolės prisiėmimą gauti korespondenciją ir informuoti klientą apie posėdžio vietą ir laiką; pasirašyti už klientą visuose procesiniuose dokumentuose (ieškiniai, apeliaciniai, atskirieji, kasaciniai skundai ir kt.) (b. l. 17). Ieškinyje buvo nurodyta, kad byla bus vedama per advokatą, ir su ieškiniu buvo pateikta minėta atstovavimo sutartis. Ieškovas byloje pateikė įrodymą, kad UAB „Tikroji turto kaina“ direktorius S. V. pagal 2009-05-04 kasos pajamų orderį TTK Nr. 2656 už konsultacijas ir ieškinio rengimą UAB „Druskininkų autobusai“ įnešė į savo UAB „Tikroji turto kaina“ kasą 1500 Lt (b. l. 18), tačiau byloje ieškovas neteikė jokių įrodymų, kad UAB „Tikroji turto kaina“ apmokėjo advokatui tam tikrą pinigų sumą už jo suteiktas paslaugas, kad bendrovės direktorius savo lėšomis apmokėjo advokatui už teisinę pagalbą. CPK 98 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o kadangi ieškovas byloje nepateikė įrodymų, kad advokatui ar advokato padėjėjui buvo apmokėta už teisinę pagalbą, todėl CPK 98 str. pagrindu ieškovo reikalavimas negalėjo būti tenkinamas.

14Ieškovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad jis, atsisakydamas kitų teisines paslaugas teikiančių įmonių ar advokatų pagalbos, siekė išvengti galimų dar didesnių bylinėjimosi išlaidų, jo darbuotojai dirbo savo darbo metu, o už tai, jis, kaip darbdavys, turėjo mokėti darbuotojams atlyginimą, teismas nepasisakė dėl kasos pajamų orderio, kaip išlaidų už teisines paslaugas apmokėjimo įrodymo, vertinimo, nors įmonės direktorius S. V. 1500 Lt į kasą sumokėjo už konsultacijas ir teisinę pagalbą surašant ieškinį, direktoriaus S. V. įnešti pinigai nėra pajamos, nes pinigai paimti iš įmonės kasos ir įnešti į įmonės kasą. Šių apeliacinio skundo argumentų pagrindu prašymas dėl 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat negali būti tenkinamas. Šios bylos ieškovas yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios turtas yra atskirtas nuo akcininkų, nes Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 2 d. numato, kad akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Taip pat bendrovės turtas yra atskirtas nuo direktoriaus turto. Byloje buvo pateiktas bendrovės kasos pajamų orderis, kuris nepatvirtina jokių aplinkybių apie bendrovės išlaidas.

15CPK 88 str. 1 d. 8 p. nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Tai reiškia, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, gali išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardytos CPK 88 str. 1 d. 1-7 p., bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardytos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 str. 1 d. 8 p. nustatytas sąlygas, t. y. jos turi būti būtinos ir pagrįstos. Ar turėtos išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2009). Ieškovas byloje neteikė įrodymų apie patirtas išlaidas, t. y. įrodymų apie tai, kokiems darbuotojams ir už ką konkrečiai buvo apmokėta. Ieškovas tik teigia, kad turėjo išlaidų (materialinių sąnaudų), tačiau tokių įrodymų nepateikia. Kaip jau buvo minėta, byloje buvo pateiktas kasos pajamų orderis, t. y. dokumentas, kuris nepatvirtina bendrovės išlaidų. Kasos pajamų orderis yra dokumentas, kuris patvirtina, kad į įmonės kasą yra priimti pinigai (Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3 p.). Išmokant pinigus iš kasos yra išrašomas kasos išlaidų orderis (Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 p.). Ieškovas nurodo, kad 1500 Lt buvo paimti iš įmonės kasos ir įnešti į įmonės kasą, tačiau įrodymai apie tai, kad pinigai buvo paimti iš įmonės kasos dėl to, jog būtų apmokėta už teisines paslaugas įmonės darbuotojams, nepateikti. Taip pat teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kiek ir už ką konkrečiai ieškovas ar jo vadovas sumokėjo bendrovės darbuotojams, kurie, jo teigimu, rašė procesinius dokumentus, konsultavosi su advokatais ir pan. Be to, iš byloje pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad ieškinį, prašymą dėl ieškinio patenkinimo iš dalies pasirašė bendrovės vadovas S. V., kuris vadovauja bendrovei, kurios pagrindinė veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra pripažįstama, jog tuo atveju, kai ieškovą pagal pareigas juridiniame asmenyje atstovavo teisininko išsilavinimą turintis vadovas, sugebantis rengti teismui reikalingus dokumentus, teismas gali teisinei pagalbai, susijusiai su procesinių dokumentų rengimu, išleistų sumų nepripažinti pagrįstomis, šios išleistos sumos gali būti pripažintos pagrįstomis, tik atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2004).

16Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis patyrė 1500 Lt išlaidų, susijusių su šios bylos nagrinėjimu, t. y. pagrįstai išleido 1500 Lt už procesinių dokumentų rengimą, teisinę pagalbą. Dėl to netenkintinas apeliacinis skundas.

17Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus ieškovo apeliacinio skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

22Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Tikroji turto kaina“ 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai