Byla e2S-818-265/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Gelvora“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui J. S. (J. S.) dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 509,50 Eur. skolos, 18,34 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad 2009-02-26 UAB „Omnitel“ ir atsakovas sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM796974. UAB „Omnitel“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2012-12-28 UAB „Gelvora“ ir UAB „Omnitel ” pasirašė Skolų portfelio prikimo-pardavimo sutartį Nr. TR3700-12218/12-20-78, pagal kurią UAB „Omnitel” atlygintinai perleido UAB „Gelvora” naudai visas reikalavimo teises pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-03-30 nutartimi atsisakė priimti ieškinį. Nurodė, kad ieškovo kreditoriaus UAB „Omnitel“ ir atsakovo (skolininko) J. S. sudarytos telefono ryšio paslaugų tiekimo sutarties 10.6 punkte nustatyta, kad šalys susitarė, jog visi ginčai dėl šios sutarties prievolių vykdymo, įskaitant ieškinius dėl kliento įsiskolinimo, nagrinėjami teisme pagal ieškovo gyvenamąją ar buveines vietą. Taigi pirminio kreditoriaus (UAB „Omnitel“) o taip pat ir dabartinio kreditoriaus buveinės vieta yra Vilniuje. Kadangi šalys susitarė dėl teismingumo, ši byla pagal minėtą šalių sudarytą susitarimą teisminga Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-03-30 nutartį ir perduoti klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad tarp UAB „Omnitel“ ir J. S. buvo sudaryta vartojamo paslaugų sutartis. Atsakovas, būdamas vartotoju bei silpnesniąja šalimi, viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM796974 sutartį sudarė prisijungimo būdu, neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties nuostatų. Pažymėjo, kad viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM796974 10.6 punktas, nustatantis, jog visi ginčai, kilę dėl kliento skolos, turi būti nagrinėjami ieškovo buveinės vietoje (t. y. Vilniaus m.) vertintinas kaip nesąžiningas ir iškreipiantis interesų pusiausvyrą vartotojo nenaudai. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą, priimtą panašioje civilinėje byloje, turėjo atsižvelgti į tai, kad vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo sudarytos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi, gali būti pripažinta nesąžininga.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

7Pagal CPK 32 straipsnio 1 dalį šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą. Šioje teisės normoje atsispindi ginčo šalių autonomijos principas. Šalims įstatymas suteikia laisvę susitarti dėl kitos bylos nagrinėjimo vietos, nei turėtų būti pagal procesinius įstatymus. Šalių valia keisti bylos teritorinį priklausymą teismams yra ribojama tik ta apimtimi, kuria jis pažeidžia imperatyvias išimtinio teritorinio teismingumo taisykles (CPK 32 str. 2 d.).

8LR Konstitucijos 5 str., Europos Sąjungos teisė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika akcentuoja padidintą vartotojų teisių apsaugą, kuri turi būti taikoma ne tik iš esmės nagrinėjant iš vartojimų santykių kylančias bylas ir jose priimant sprendimus, bet ir sprendžiant verslininko vartotojui pareikšto ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, kuomet teismas privalo ex officio įvertinti standartines vartojimo sutarties sąlygas dėl sutartinio teismingumo, nes tik taip gali būti užtikrinta visapusė vartotojų teisių apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Vartojimo sutarčiai taikytinos specialiosios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarties šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą. Vienas iš sutarties laisvės principo ribojimo aspektų yra vartojimo sutarties sąlygų sąžiningumo kontrolė.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė savo ieškinio reikalavimus iš esmės kildina iš 2009-02-26 sutarties dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM796974, sudarytos tarp atsakovo ir UAB „Omnitel“, prievolių vykdymo. Pagal minėtos sutarties 10.6 punktą šalys susitarė, kad visi ginčai dėl sutarties prievolių vykdymo, įskaitant ieškinius dėl kliento įsiskolinimų, nagrinėjami teisme pagal ieškovo gyvenamąją ar buveinės vietą. Atskirajame skunde apeliantė patvirtina, kad šiuo konkrečiu atveju sutartyje esančios sąlygos yra tipinės paslaugų teikėjo nevienkartiniam naudojimui parengtos sąlygos (CK 6.185 str.).

10Europos Teisingumo Teismas 2009-06-04 priėmė prejudicinį sprendimą byloje Nr. C-243/08, susijusį su 1993-04-05 Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais išaiškinimu, kuriuo nusprendė, kad Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, o tokią sąlygą pripažindamas nesąžininga, jis jos netaiko. Teismas turi atsižvelgti į tai, kad vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo sudarytos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kuria teismui, teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga. Aplinkybė, kad atsakovas savo parašu sutartyje patvirtino, kad yra tinkamai supažindintas su teismingumo taisyklėmis, nepaneigia prezumpcijos, kad šiuo atveju atsakovas, kaip silpnesnioji sutarties šalis, buvo priverstas priimti jam siūlomas (primetamas) ieškovės (stipraus kontrahento) parengtas sutarties sąlygas, o priešingu atveju atsisakyti sutarties. Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr. OM796974 10.6 punktas, kuriuo įtvirtintas sutartinis teismingumas, apeliacinės instancijos teismo vertintinas kaip nesąžininga sutarties sąlyga. Todėl, atsižvelgiant į vartotojo interesus ginčas tarp šalių turėtų būti sprendžiamas vadovaujantis bendrąja teritorinio teismingumo taisykle. Šiuo konkrečiu atveju pareiškimas teismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

11Esant šių aplinkybių visetui konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė priimti ieškovės ieškinį kaip neteismingą Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Šios aplinkybės suteikia teisę apeliacinės instancijos teismui panaikinti neteisėtą nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartį panaikinti. Ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai