Byla B2-1385-163/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškė UAB „Skoleska LT“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimu VSDFV Klaipėdos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Perdanga“, bendraieškės UAB „Skoleksa LT“ ir atsakovės UAB „Ridevis“ prašymus civilinėje byloje iškeltoje pagal ieškovės UAB „Perdanga“ ieškinį atsakovei UAB „Ridevis“ dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškė UAB „Skoleska LT“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimu VSDFV Klaipėdos skyrius,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla iškelta pagal ieškovės UAB „Perdanga“ ieškinį atsakovei UAB „Ridevis“ dėl bankroto bylos iškėlimo, bendraieškė UAB „Skoleksa LT“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimu VSDFV Klaipėdos skyrius,

3Nagrinėjamojoje byloje gautas UAB „Perdanga“ pareiškimas, kuriame nurodyta, kad UAB „Ridevis“ su įmone pilnai atsiskaitė, todėl jie atsisako ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo, atsisakymo pasekmės jiems žinomos.

42016-09-02 teisme gauta UAB „Skoleska LT“ ir UAB „Ridevis“ pasirašyta taikos sutartis. Šalys prašo patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Nurodo, kad jiems yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Prašymai tenkintini.

6ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Ridevis“ patenkinto ieškovės UAB „Perdanga“ reikalavimus, todėl atsisakytina iškelti bankroto bylą pagal ieškovės UAB „Perdanga“ reikalavimą.

7Pagal LRCPK 140 straipsnio. 3 dalies nuostatas bylos šalys bet kurioje proceso stadijoje turi teisę baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas teisme reiškia šalių teisinės taikos pasiekimą. Tai atitinka civilinio proceso tikslus.

8Pateikta taikos sutartis atitinka įstatymo reikalavimus ir neprieštarauja viešajam interesui, todėl prašymas tenkintinas: patvirtintina taikos sutartis ir civilinė byla nutrauktina.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

10atsisakyti iškelti bankroto bylą pagal ieškovės UAB „Perdangą“ reikalavimus.

11Patvirtinti bendraieškės UAB „Skoleksa LT“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), Vilnius, atstovaujamos direktorės J. B. ir UAB „Ridevis“ , įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), Kretinga, atstovaujamos direktoriaus B. P., pasirašytos taikos sutarties sąlygas:

  1. Atsakovas UAB „Ridevis“ (įmonės kodas ( - )), sutinka padengti skolinį įsipareigojimą, dėl kurio buvo inicijuotas ieškovo UAB „Skoleksa LT“ (Įmonės kodas304080324) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, sekančia tvarka: 1) 1 080,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoniasdešimt Eur ir 00 ct) sumoka iki 2016-09-29; 2) likusią skolos dalį, t. y. 1 070,67 Eur (vienas tūkstantis septyniasdešimt Eur it 67 ct) sumoka iki 2016-10-28. Ieškovas su įvardintomis atsiskaitymo sąlygomis sutinka, patvirtina, kad tai nepažeistų jo teisių ir interesų.
  2. Šalys prašo teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.
  3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir, kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
  4. Atsakovui nevykdant šios sutarties sąlygų, ieškovas turi teisę, pranešęs apie tai atsakovui raštu (registruotu laišku) prie 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Kreiptis į antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso (LRCPK 584 str.).
  5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Klaipėdos apygardos teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
  6. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys pretenzijų viena kitai nebeturės.
  7. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti ir, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
  8. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.

12Civilinę bylą nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai