Byla Ik-705-402/2011
Dėl termino pratęsimo skundo trūkumams pašalinti

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjo V. J. prašymu dėl termino pratęsimo skundo trūkumams pašalinti,

Nustatė

2Kauno apygardos administracinio teisme buvo gautas V. J. skundas atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Viešųjų pirkimo tarnybai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos, UAB „Statybos ritmas“, UAB „Ugira“, kuriame prašoma teismo: įpareigoti atsakovą atlikti 2011-01-10 pareiškėjo atsakovui pateiktame prašyme prašytus atlikti veiksmus: 1) Vilniaus apygardos administraciniam teismui – administracinėje byloje Nr. I-3132-580/2010 – bei pareiškėjui pateikti duomenis apie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų adresu ( - ) laiptų statybos bei nugriovimo (ar perstatymo) projektus bei leidimus; 2) Vilniaus apygardos administraciniam teismui – administracinėje byloje Nr. I-3132-580/2010 – bei pareiškėjui pateikti visus duomenis apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurį panaudos teise valdo Marijampolės savivaldybė, įskaitant duomenis apie panaudos teisėtumą; 3) Vilniaus apygardos administraciniam teismui – administracinėje byloje Nr. I-3132-580/2010 – bei pareiškėjui pateikti duomenis apie pareiškėjo V. J. sutikimą prie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų adresu ( - ), esančius laiptus nugriauti ar perstatyti; 4) Vilniaus apygardos administraciniam teismui – administracinėje byloje Nr. I-3132-580/2010 – bei pareiškėjui pateikti visus duomenis apie pareiškėjo parduotuvės patalpų adresu ( - ), perstatymo 2000 m. projekto patvirtinimą ir sėkmingą užbaigimą bei darbų priėmimą: tinkamai patvirtintą teisėtai gautą Marijampolės savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo patalpų atnaujinimui bei laiptų įrengimui prie patalpų nuorašą, leidimo kasimo darbams laiptų atramoms nuorašą, išduotą 2000 m. Marijampolės savivaldybės administracijos, visų kitų leidimų pareiškėjo 2000 m. įrengtiems laiptams prie parduotuvės patalpų adresu ( - ), nuorašus, darbų priėmimo akto nuorašą; 5) atstatyti vykdant Europos Sąjungos finansuojamą ir administruojamą projektą pavadinimu „Kompleksinis J.Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas“ projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-41-001 prie parduotuvės patalpų adresu ( - ), pareiškėjo lėšomis įrengtus laiptus tokius, kokie jie buvo, prisiimant atsakomybę už darbų kokybę bei duodant darbų kokybės garantiją bei pareiškėjui atlyginant trisdešimties tūkstančių litų neturtinę žalą, sukeltą neteisėtais Marijampolės savivaldybės administracijos veiksmais ir/ar neveikimu.

32011 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2011 m. kovo 18 d. skundo trūkumams pašalinti.

42011 m. kovo 17 d. gautas V. J. prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjas nurodo, jog šiuo metu serga, nuo 2011 m. kovo 8 d. jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

5Prašymas netenkintinas.

6Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo (pratęsimo) klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti skundą.

7V. J. prašymą pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti grindžia tuo, kad jis sirgo. Pažymėtina, kad liga svarbia termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo turėti įtakos sergančiojo asmens valiai ar fizinėms galimybėms paštu ar per atstovą laiku paduoti skundą (pašalinti skundo trūkumus). Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios, arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir išsiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, ji gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi (žr. pvz., LVAT 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje esanti medicininė VĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 m. kovo 15 d. pažyma patvirtina aplinkybę, kad pareiškėjui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, tačiau nepatvirtina ūmaus jo sveikatos pablogėjimo skundo trūkumų šalinimo laikotarpiu. Iš V. J. pateiktos 2010-01-19 VĮ Kauno raudonojo kryžiaus klinikinės ligoninės pažymos matyti, kad pareiškėjas kairio blauzdikaulio lūžį gydosi jau nuo 2009 metų. Be to, prie prašymo pratęsti terminą pateikti dokumentai patvirtina, jog liga nesutrukdė V. J. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 3 d. iki 2011 m. kovo 18 d. pateikti kitus skundus tiek teismui, tiek valstybės institucijoms. Įvertinus šias aplinkybes, spręstina, kad pareiškėjo sveikatos būklė neapsunkino jo galimybių realizuoti turimą teisę pašalinti skundo trūkumus ir nebuvo tiek sunki, kad V. J., veikdamas pakankamai rūpestingai ir atidžiai, nebūtų galėjęs įstatymo numatytu terminu nei pats asmeniškai pateikti skundą teismui, nei pasirūpinti, kad tai padarytų jo pasirinktas atstovas. Pažymėtina, kad įstatyme numatyti terminai skundui paduoti įpareigoja asmenis šia savo procesine teise naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai bei sąžiningai, nes priešingu atveju jų procesinė teisė teikti pateikti skundą nebus ginama. Jokių objektyvių priežasčių, pateisinančių delsimą pašalinti skundo trūkumus, V. J. nenurodė.

8Netenkinus prašymo pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti, laikytina, kad pareiškėjas nepašalino Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų.

9Dėl nurodytų aplinkybių tolimesnis teismo procesas negalimas, todėl skundas grąžintinas V. J..

10Ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą, pateikiant skundą, kuris atitiktų ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

11Atsisakius priimti V. J. skundą, jam grąžintinas 100 Lt (vieno šimto litų) žyminis mokestis, 2011 m. kovo 1 d. sumokėtas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 1 dalimi, teisėja

Nutarė

13Nepratęsti termino skundo trūkumams pašalinti.

14Skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį V. J..

15Grąžinti V. J. 100 Lt (vieno šimto litų) žyminį mokestį, 2011 m. kovo 1 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (mokėjimo nurodymas Nr.0000006173).

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai