Byla 2-2064/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūnio, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic data center“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-5572-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic data center“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Technologijų ir inovacijų centras“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Blue Bridge“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Baltic data center“ dalyvavo atsakovo UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vykdytame stacionarių ir nešiojamų kompiuterių viešame pirkime skelbiamų derybų būdu, tačiau ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, o išspręsti ginčo ikiteismine tvarka nepavyko. Konkurso laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią pirkimo objekto kainą, buvo pripažintas atsakovas UAB „Blue Bridge“, su kuriuo atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 2012 m. birželio 25 d. sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas UAB „Baltic data center“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vykdyti 2012 m. birželio 25 d. su atsakovu UAB „Blue Bridge“ sudarytą pirkimo sutartį, įskaitant prekių užsakymą, prekių priėmimą ir apmokėjimą už patiektas prekes. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius ginčijamos sutarties vykdymo, atsakovai galės užbaigti šios sutarties vykdymą, o restitucija faktiškai nebus galima, nes nupirkti kompiuteriai jau bus naudoti ir jų grąžinimas tiekėjui negalimas, atitinkamai ir pirkimui išleistos lėšos perkančiajai organizacijai nebūtų grąžintos. Esant tokioms aplinkybėms, galimai palankus ieškovui teismo sprendimas šioje byloje liktų neįvykdytas, o ieškovo teisė būtų apginta tik formaliai, nes kompiuterių pirkimas iš kito tiekėjo faktiškai būtų nebetikslingas ir neįmanomas.

6Atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriame prašė laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis atsakovas aprūpina Lietuvos Respublikos energetikos sektoriaus grupės įmones kompiuterine technika, todėl teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeidžiamas viešasis interesas, šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo principai.

7Atsakovas UAB „Blue Bridge“ pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašė ieškovo prašymą atmesti, o tuo atveju, jei teismas manytų, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti tikslinga, prašė netaikyti jų visa apimtimi ir leisti UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ atsiskaityti su UAB „Blue Bridge“ už UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ pristatytas prekes pagal tarp šalių sudarytą viešojo pirkimo sutartį Nr. SUT120S22JPS1-01/83-12, nurodė, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nėra grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, dar daugiau, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, ekonomiškumo ir proporcingumo principus, sukeltų žalą abiem atsakovams, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Atsakovo įsitikinimu, ieškovas pareiškė ieškinį akivaizdžiai piktnaudžiaudamas teise, ir ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi ieškovo UAB „Baltic data center“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pažymėjo, kad viešojo pirkimo sutartis pradėta vykdyti – 2012 m. birželio 25 d. atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ užsakė iš atsakovo UAB „Blue Bridge“ pagal sutartį įsigytiną kompiuterinę įrangą, kuri atsakovui buvo perduota 2012 m. liepos 23 d. 2012 m. liepos 24 d. atsakovas UAB „Blue Bridge“ išrašė atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ PVM sąskaitą faktūrą 1 208 983,60 Lt sumai, kuri turi būti apmokėta iki 2012 m. rugsėjo 22 d. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymą, atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ negalėtų atsiskaityti su atsakovu UAB „Blue Bridge“ už pastarojo perduotą kompiuterinę įrangą, kas, atsižvelgiant į mokėtinos sumos dydį, galėtų sutrikdyti atsakovo UAB „Blue Bridge“ ūkinę - komercinę veiklą, sukeltų jam tiek tiesioginių, tiek netiesioginių nuostolių, tuo tarpu jau perduota įranga ir toliau galėtų būti naudojama atsakovo UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ veikloje. Teismas sprendė, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas nagrinėjamu atveju pažeistų šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tiesioginių palankių pasekmių ieškovui nesukeltų, nes galimas sutarties pripažinimas negaliojančia savaime nelemtų ieškovui palankios viešojo pirkimo baigties, t. y. to, kad perkančiajai organizacijai paskelbus naują viešąjį pirkimą, būtent su ieškovu būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Baltic data center“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ vykdyti 2012 m. birželio 25 d. su atsakovu UAB „Blue Bridge“ sudarytą pirkimo sutartį, įskaitant prekių užsakymą, prekių priėmimą ir apmokėjimą už patiektas prekes. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas neištyrė visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, pažeidė šalių interesų pusiausvyros principą, nes visiškai neatsižvelgė į ieškovo teisėtų interesų būti pripažintam perkančiosios organizacijos rengto viešojo pirkimo įgyvendinimo galimybę, teismui priėmus palankų ieškovui teismo sprendimą. Pagal 4237 straipsnio 2 dalies 4 punktą, viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas. Teismui pripažinus sudarytą viešojo pirkimo pardavimo dėl stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pirkimo sutartį negaliojančia, sutartis būtų laikoma negaliojančia ab inicio.
  2. 2012 m. birželio 25 d. viešojo pirkimo pardavimo sutartis pasibaigia, kai perkančiajai organizacijai patiektų prekių suma pasiekia maksimalią prekėms įsigyti skirtą sumą – 2 500 000 Lt. Atsakovų pateikti atsiliepimai patvirtina, kad atsakovai jau per pirmą mėnesį po sutarties sudarymo kompiuterinės įrangos pirkimui išnaudojo daugiau nei trečdalį šiam pirkimui skirtų lėšų (jau yra patiekta prekių ir išrašyta sąskaita – faktūra 1 208 983,60 Lt sumai). Iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje gali būti išnaudota visa pirkimui skirta 3 025 000 Lt su PVM suma ir ginčijama sutartis tuo pagrindu pasibaigs, o perkančioji organizacija bus visiškai patenkinusi savo poreikį kompiuterinės įrangos įsigijimui, dėl ko net priėmus ieškovui palankų sprendimą ieškovo interesai bus ginami tik formaliai, t.y. ieškovas nebegalės įstatymo nustatyta tvarka konkuruoti dėl pirkimo sutartyje nurodytos kompiuterinės įrangos pardavimo perkančiajai organizacijai.
  3. Pagal kasacinio teismo praktiką aiškinant VPĮ 7 straipsnį dėl pirkimo pabaigos, kai teismas pripažįsta neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį, esant galimybėms perkančioji organizacija ir tiekėjai gali būti grąžinami į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Taigi priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, sutarties pripažinimas negaliojančia savaime lemtų ieškovui palankią viešojo pirkimo baigtį.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Blue Bridge“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas nesikreipė į teismą ginčydamas konkurso rezultatus. Pagal 2012 m. birželio 25 d. sutartį atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ perduota įranga yra pradėta naudoti, todėl atsakovas UAB „Blue Bridge“ nebegali jos atsiimti ir grąžinti gamintojui. Už pristatytas prekes atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ išrašyta PVM sąskaita faktūra 1 208 983,60 Lt sumai, dalis sumos (604 500 Lt) yra sumokėta, likusi sumos dalis turi būti sumokėta iki 2012 m. rugsėjo 22 d., be to, atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ yra pateikęs dar vieną pasiūlymą, kuris yra įvykdytas, o atsakovui išrašyta PVM sąskaita faktūra 131 406 Lt sumai apmokėti iki 2012 m. lapkričio 5 d. Atsakovo UAB „Blue Bridge“ veikla nėra susijusi su naudotos kompiuterinės technikos pardavimu ar kitokiu realizavimu, todėl atsakovas neturės galimybės realizuoti įrangos tuo atveju, jei ji bus grąžinta atsakovui. Būsimas ieškovui galimai palankus teismo sprendimas nereikalauja jokio vykdymo, nes ieškovas neginčija perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti atsakovą UAB „Blue Bridge“ laimėtoju, nereikalauja, kad konkurso laimėtoju būtų laikomas ieškovas, neginčija perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymo eilės sudarymo, tai reiškia, kad neegzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Sudarius viešojo pirkimo sutartį, konkursas laikomas pasibaigusiu. Sutarties panaikinimas savaime neatnaujintų konkurso procedūrų, vadinasi, ieškovui palankus teismo sprendimas savaime nelemia jokių konkrečiai ieškovui palankių pasekmių. Sutartyje numatyta maksimali 2 500 000 Lt be PVM suma dar nereiškia, kad perkančioji organizacija įsigis prekių už tokią sumą; gali būti, kad atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ jau dabar yra patenkinęs savo poreikius ir neketina įsigyti daugiau prekių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šiame etape neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ tiekia kompiuterinę techniką strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiltų grėsmė tinkamam ypatingą reikšmę visuomenei turinčių funkcijų vykdymui.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai pažeistų šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo ir proporcingumo principus, o taip pat viešąjį interesą. Atsakovas pagal pasirašytas paslaugų tiekimo sutartis aprūpina Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus įmones. Dalis įsigytos technikos jau yra perduota naudotis energetikos sektoriaus įmonėms visoje Lietuvoje. Ginčijama sutartimi įsigyjamų prekių pobūdis turi viešąjį interesą. Atsakovo įmonė yra svarbi elektros energetikos įmonių grupės narė, teikianti informacinių technologijų paslaugas visoms elektros energetikos grupės įmonėms.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.) Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

17Byloje kilo ginčas dėl atsakovų UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ ir UAB „Blue Bridge“ sudarytos 2012 m. birželio 25 d. pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Byloje nustatyta, kad su konkursą laimėjusiu tiekėju UAB ,,Blue Bridge“ 2012 m. birželio 25 d. pasirašyta sutartis jau yra vykdoma, t.y. atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ jau yra pateikta dalis stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, šie kompiuteriai perduoti trečiosioms šalims. Pirmosios instancijos teismas, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių, įvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymą, atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ negalėtų atsiskaityti su atsakovu UAB „Blue Bridge“ pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 1 208 983,60 Lt sumai, kurią atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ turi apmokėti iki 2012 m. rugsėjo 22 d. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu iš byloje pateiktų duomenų matyti, atsakovas UAB „Blue Bridge“ papildomai pateikė kompiuterių atsakovui UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ ir išrašė PVM sąskaita faktūrą 131 406 Lt sumai, kurią pastarasis turi apmokėti iki 2012 m. lapkričio 5 d. (T1 b.l.169-170). Iš šalių paaiškinimų ir byloje pateiktų materialinių vertybių perdavimo priėmimo aktų matyti, kad atsakovas UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ kompiuterine technika aprūpina Lietuvos Respublikos energetikos sektoriaus įmones. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas lemtų neapibrėžtumo situaciją, kuri nenaudinga visoms šalims. Konkurso laimėtojas UAB ,,Blue Bridge“ negautų pajamų už perduotą kompiuterinę įrangą, atsakovas UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ negalėtų užtikrinti likusios kompiuterinės technikos įrangos pateikimo energetikos įmonėms. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, todėl nėra pagrindo sustabdyti sutarties vykdymą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

18Nustačius, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą, ir pripažinus, kad dėl šios aplinkybės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai