Byla e2-1423-494/2015
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,

2sekretoriaujant A.Višumirskajai,

3dalyvaujant ieškovo S. I. AS, veikiančio per Lietuvos filialą, atstovei S.Novikaitei – Želvei,

4atsakovės atstovei adv. R.Ramanauskienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. I. AS, veikiančio per Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei Violetai Štarienei, tretiesiems asmenims S. R., UAB „Nemėžio komunalininkas“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

6I. S. Insurance AS, veikiantis per Lietuvos filialą, prašė priteisti iš atsakovės V. Š. 1034,50 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2012-02-20 su S. R. sudarė būsto ir gyventojų turto draudimo sutartį (draudimo polisas Nr. 2200028489/2012), kuria apdraudė jam priklausantį butą, esantį Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. (toliau – butas). Ieškovas buvo informuotas apie tai, kad 2012-02-23 butas buvo aplietas ir butui padaryta žala. Gavus pranešimą butas buvo apžiūrėtas, padarytos vandens apliejimo sukeltos žalos foto fiksacijos. Draudikas pripažinęs šį įvykį draudžiamuoju ir įvertinęs žalos dydį, dėl šio draudiminio įvykio draudėjui išmokėjo 4854,14 Lt (kas sudaro 1405,86 Eur) draudimo išmoką. Draudimo žalos bylos administravimo metu buvo nustatyta, kad apdraustas butas buvo aplietas iš aukščiau esančio buto Nr.9, šią aplinkybę įrodo UAB „S. I. AS Lietuvos filialo turto žalų eksperto R. M. išvada dėl apliejimo priežasties. 2012-02-28 ieškovo atstovui apžiūrėjus butą, buvo surašytas nekilnojamojo turto techninės apžiūros protokolas, kuriame užfiksuoti butui dėl užliejimo padaryti apgadinimai, padarytos fotonuotraukos. Pagal draudėjo ir UAB „ART statyba“ sudarytą rangos sutartį Nr.12/004 SD, remonto darbų sąmatą bei PVM Sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), remonto darbų, reikalingų atstatyti butą į iki 2012-02-23 apliejimo buvusią padėtį, kaina lygi 4305,18 Lt (1246,87 Eur). Po buto apliejimo, siekiant surinkti drėgmę iš sienų ir lubų, apdraustame bute buvo naudojami drėgmės surinktuvai, ko pasekoje, draudėjo elektros energijos sąnaudos papildomai padidėjo 286 kw/h. Dėl šios priežasties draudėjui buvo atlyginta 125,46 (36,34 Eur) išlaidos už papildomas elektros energijos sąnaudas. Draudikas taip pat atlygino draudėjui 423,50 Lt (122,65 Eur) išlaidas už buto valymo darbus po remonto. Tokiu būdu dėl 2012-02-23 apliejimo ieškovas draudėjui išmokėjo 4854,14 Lt (1405,86 Eur) dydžio draudimo išmoką. Ieškovas raštu kreipėsi į atsakovę dėl draudimo išmokos sumokėjimo, tačiau atsakovė žalos ieškovui neatlygino. Vadovaujantis CK 6.37 str.2d. ir 6.210 str. 1 d. iš atsakovės prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo atstovė parašė ieškinį tenkinti jame nurodytais pagrindais. Papildomai parodė, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino kreiptis į teismą, nagrinėjamu atveju tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė žalos atlyginimo santykiai, o ne draudimo santykiai, todėl taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas. Pranešimas apie įvykį gautas 2012-02-24, draudimo išmoka išmokėta 2012-05-23, o ieškinys teismui pateiktas 2015-02-24. Kad butas buvo užlietas atsakovės patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai. Atsakovė buvo informuota apie įvykį jai reiškiant pretenzijas, bet ji į pretenzijas nereagavo. Kaip apskaičiuojamas pelnas nustato Pelno įstatymo normos. Metų pabaigoje sudedamos visos įmonės pajamos, išlaidos atimamos iš pajamų ir žiūrima ar įmonė turi pelno. Kaip matyti iš sąmatos įmonė turėjo pelno 169 Lt., ši sąmata parodo, kad įmonė užsidėjo tokio dydžio pelno procentą, atsakovė tai ginčydama nepateikė savo sąmatos, paruoštos kompetentingo specialisto. Dėl pridėtinės vertės mokesčio - tai draudimas išmokėjo draudimo išmoką trečiajam asmeniui, o tretysis asmuo nėra PVM mokėtojas, draudimo bendrovė negali susigrąžinti šio mokesčio. Jei S. R. būtų verslininkas, tai jam nebūtų skaičiuojamas PVM, tą 21 proc. draudimo bendrovė sumokėjo įmonei, atlikusiai remontą, tai atspindi PVM sąskaita faktūra. 747,18 LT suma atsispindi pirminėje sąmatoje, bet pritaikius nusidevėjimą, ta suma sumažėjo iki 524,65 Lt.

8Atsakovė V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašo ieškinį atmesti su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad didelių abejonių kelia pats draudimo poliso Nr. ( - ) autentiškumas ir jo tikrumas, draudimo polisas nei ieškovo nei draudėjo nepasirašytas, o šalių nepasirašyta sutartis yra negaliojanti. Draudimas įsigaliojo nuo 2012-02-23 dienos 00:00 val. ir jau vasario 23 draudėjas praneša apie draudiminį įvykį draudimo kompanijai. Savo pranešime draudėjas teigia, kad jam apie 2012-02-23 ryte apie 8 val. paskambino kaimynė iš pirmo aukšto ir pasakė, kad pas ją per sienas bėga vanduo, draudėjas tuo metu bute negyveno. Jei 2012-02-23 ryte apie 8 val. vanduo bėgo jau pirmame aukšte, tai kada iš tiesų įvyko draudiminis įvykis. Jokių įrodymų apie draudimo įvykio laiką ieškovas nepateikia ir atsakovė mano, kad draudimo įvykis galėjo būti iki draudimo sutarties įsigaliojimo, jei tokia sutartis buvo sudaryta. Ieškovas butą Statybininkų g.2-6 apžiūrėjo tik 2012-02-28 ir apžiūros metu, nepagrindžiant jokiais įrodymais bei faktinėmis aplinkybėmis, nustatyta, kad butas aplietas iš buto Statybininkų g.2-9. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad apžiūrėjo atsakovės butą ir nustatė apliejimo priežastį, taip pat neanalizavo ir nepateikė įrodymų ar lyjant smarkiam lietui vanduo negalėjo prasiskverbti pro bendras namo statybines konstrukcijas, pro stoge esančias ventiliacijos angas bei kitas nesandarias vietas. Ieškovas neįrodė, jog yra atsakovės kaltė, neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Turto žalos eksperto išvadoje dėl apliejimo priežasties teigiama, kad pranešimas apie aplietą butą buvo gautas 2012-02-24 dieną. O pati išvada surašyta 2015-02-20, praėjus trims metams nuo draudimo įvykio. Ieškovas 2013-04-25 pretenzijoje Nr.12/220-0125 konstatuoja, kad pranešimą apie aplietą butą ieškovas gavo 2012-02-24. Prašo taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą ieškinio reikalavimams. Ieškovo pateiktas 2012-05-23 Vietinio mokėjimo nurodymas Nr.CL1203649 4305,18 Lt sumai patvirtina, kad draudikas pervedė UAB „Artstatyba“ ir reikalavimui subrogacijos pagrindais pareikšti prasidėjo nuo 2015-05-24 ir baigėsi 2013-05-25 imtinai, todėl ieškovas ieškinį subrogacijos pagrindais turėjo pareikšti ne vėliau kaip 2013-05-25, praleistas beveik dviejų metų terminas.

9Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, atsakovė yra atstovaujama atstovo, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

10Atsakovės atstovė posėdžio metu, palaikydama atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti. Papildomai parodė, kad ieškovas neįrodė, kad trečiojo asmens buto užliejimo priežastimi buvo atsakovės bute esanti netvarkinga santechnika. Ieškovas žalos priežastį nustatė tik 2015 metais, o ne įvykio dieną. Foto nuotraukos nepatvirtina, kad jos buvo darytos atsakovės bute, atsakovė nepamena, jog jos bute buvo fotografuojama, nors iš fotonuotraukų yra panašu, kad tai atsakovės buto vonia. Jeigu teismas tenkins ieškinį, tai prašo išminusuoti iš prašomos priteisti sumos sąmatoje nurodytą 5 proc. pelno mokestį 118,97 Lt. Sutinka, kad ieškovas neįtraukė į atsakaitą PVM mokesčio. Prašė taikyti ieškovo reikalavimui 1 metų ieškinio senatį.

11Tretieji asmenys S. R., UAB „Nemėžio komunalininkas“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama tretiesiems asmenims (jų atstovams) nedalyvaujant.

12Liudytojas R. M. parodė, kad dirba ieškovo draudimo bendrovėje turto žalų ekspertu. Jis 2015-02-20 surašė pažymą remiantis jam pateikta medžiaga. Joje sumos paskaičiuotos remiantis išlaidas patvirtinančiais dokumentais, sąskaitomis faktūromis, atliktų darbų aktu, sąmata ir remiantis nusidevėjimu bei Sistelos statinių naudojimo normomis. Sodrai, pelno mokestis yra procentai nuo sumos, kurią sudaro rangovo įvykdyti darbai pagal sutartį. Kai jis vertino draudimo išmoką, tai jis skaičiavo faktinius apgadinimus atstatymo metu, apgadinimus nustatė apžiūrint užlietą butą, apskaičiuojant draudimo išmoką nusidėvėjimas nėra vertinamas. Pagal sugadinimų lokalizaciją bute Nr. 9 vonioje esantis virš buto Nr.6 nustatytas įvykis, vonioje buvo nesandarus trišakis iš kurio skverbėsi drėgmė. Rangovai siūlė buto savininkei sutvarkyti tuos gedimus, bet buto savininkė atsisakė dėl per didelės kainos. Nustatant žalą, ją skaičiuojant vadovavosi Sistelos programa, todėl, kad ja naudojasi daugiausia. Įmonę, kuri atliks sužaloto turto remontą pasirenka draudikas. Jis pats po užlieto buto remonto bute nebuvo, netikrino buto būklės. Buto nuotraukas darė jis, o buto remonto metu nuotraukas darė rangovai.

13Liudytojas A. M. parodė, kad jis yra Artstatyba vadovas nuo 2007 metų, jo įmonė užsiima statybos darbais ir bendradarbiauja su ieškovo kompanija. 2012-02-23 buvo aplietas butas Nr. 6 Statybininkų g. iš viršutinio buto Nr.9. Bute Nr. 6 matė, kad sienos šlapios ir per jas bėga vanduo, o viršutinio buto savininkė sakė, kad pas ją bute viskas tvarkoje, bet, kai ji jį įleido į butą, jis nustatė, kad po vonia drėgna, nuo vamzdžio eina trišakis ir iš jo eina vanduo, jis apie tai sakė buto savininkei. be to buto savininkei jis pasiūlė meistrą, bet ji atsisakė, sakė, kad jai yra per brangu ir kad jai padės kaimynas. Patvirtina, kad tos buto savininkės vonios nuotrauką darė jis 2012 m. vasario mėnesį, nuotraukoje matosi tas trišakis, vanduo. Remontavo butą du asmenys – jo darbuotojai

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatyta, jog ieškovas S. I. AS, veikiantis per Lietuvos filialą, laikotarpyje nuo 2011-02-23 00:00 val. iki 2012-02-22 24 val. (Būsto ir gyventojų draudimo polisas Nr. 2200017529) ir nuo 2012-02-23 00:00 val. iki 2013-02-22 24 val. (Būsto ir gyventojų draudimo polisas Nr. 2200028489) buvo apdraudęs trečiajam asmeniui S. R. nuosavybės teise priklausantį butą, Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k. Pagirių sen., Vilniaus r., būsto ir gyventojų turto draudimu, tame tarpe, nuo audros, elektros fenomeno, krušos, netikėto potvynio, smūgio ar atsitrenkimo, stiklo dūžio, tyčinio nuosavybės sugadinimo ar sunaikinimo, ugnies, užliejimo, vagystės ir apiplėšimo.

162012-02-24 S. R. ieškovui pranešė apie tai, kad 2012-02-23 apie 8 val. jam buvo pranešta, kad buvo aplietas butas Statybininkų g. 2-6, Vaidotuose, ir, kad atvykę „Nemėžio komunalinkninkas“ darbuotojai nustatė, kad butas buvo aplietas iš 3 aukšto, atsakingas už žalą asmuo Statybininkų 2-9, Vaidotai.

172012-02-28 ieškovo surašytame Nekilnojamojo turto techninės apžiūros protokole, apžiūrėjus butą, Statybininkų g.2-6, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r., užfiksuota, kad užlietos buto lubos ir siena virtuvėje, užlietos buto koridoriaus lubos ir siena.

18Rangovo UAB „Artstatyba“, atlikusio buto, Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., remontą 2012-04-13 Atliktų darbų perdavimo priėmimo akte (pagal 2012-03-15 sudarytą tarp S. R., gyv. Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., ir Rangovo UAB „Artstatyba“, rangos sutartį Nr.12/004SD) paskaičiuota bendra remonto vertė 4305,18 Lt; šią sumą patvirtina 2012-04-13 PVM sąskaita faktūra Nr. ART001989. 2012-04-30 S. R. ir UAB „Švaros broliai“ sudarė patalpų valymo sutartį Nr.PVS-TJ-12/04/30 (toliau - valymo sutartis) dėl patalpų, Statybininkų g.2-6, Vaidotuose valymo darbų atlikimo po remonto darbų, pagal valymo sutartį atliktų darbų kaina sudarė 425,50 Lt (PVM sąskaita faktūra, Serija ŠVB Nr.0026836 423,50 Lt sumai). Dėl S. R. buto, Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., apliejimo, siekiant surinkti drėgmę iš sienų bei lubų buvo panaudoti drėgmės surinktuvai, ko pasekoje buvo sunaudota papildomai 286 kw/h elektros energijos 125,46 Lt sumai.

19I. S. Insurance AS Lietuvos filialas, 2012-05-23 vietinio mokėjimo nurodymais sumokėjo S. R. 125,46 Lt, 423,50 Lt, 4305,18 Lt, viso 4854,14 Lt (1405,86 Eur) draudimo išmoką dėl buto, Statybininkų g. 2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., užliejimo.

202012-05-29, 2013-04-25 ieškovas siuntė pretenzijas atsakovei dėl 4854,14 Lt draudimo išmokos už sugadintą turtą sumokėjimo.

212015-02-20 ieškovo S. I. AS Lietuvos filialas turto žalų eksperto R. M. išvadoje dėl apliejimo priežasties, ieškovo atstovui apžiūrėjus butą, Statybininkų g.2-6, Vaidotuose, Vilniaus r., bei įvertinus buto apliejimo bei pastato lokalizaciją, pastato aukštingumą, padaryta išvada, kad, butas buvo aplietas iš buto Nr.9, esančio 3-ame aukšte virš apdrausto buto. 2012-02-20 ieškovo S. I. AS Lietuvos filialas turto žalų eksperto R. M. pažymoje dėl nustatyto žalos dydžio dėl 2012-02-23 įvykio buto, Statybininkų g.2-6, Vaidotuose, Vilniaus r., apliejimo, paskaičiuota žala, įvertinus buto nusidėvėjimą, sudaro 3571,92 Lt (1034,50 Eur). Ieškovo pateiktose 2012-02-28, 2012-03-16 darytose buto, Statybininkų g.2-6, Vaidotuose, Vilniaus r., nuotraukose užfiksuotas buto stovis po apliejimo bei buto remonto metu; buto, Statybininkų g.2-9, Vaidotuose, Vilniaus r., foto nuotraukoje užfiksuota atsakovei priklausančiame bute esanti vonia, po ja esantys vamzdžiai.

22Kaip nurodyta 2015-04-13 UAB „Nemėžio komunalininkas“ rašte ieškovui S. I. AS Lietuvos filialui: „dėl 2012-02-23 įvykio (aplietas butas), adresu Statybininkų g.2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., priežasties nustatymo buvo atliekamas tyrimas ir surašytas apžiūros aktas; apžiūrint viršutinio aukšto buto Nr. 9 inžinerinę įrangą, nustatyta, kad užpylimo priežastis yra viršutinio aukšto buto Nr.9 netvarkinga santechninė įranga; 2012-02-23 bendrojo naudojimo santechninės įrangos gedimų nebuvo; namas administruojamas nuo 2009-01-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A27-44; ar buvo atliktas stogo kapitalinis remontas iki minėtos datos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ duomenų neturi, bet 2012-02-23 stogo danga buvo tvarkinga, todėl stogo dangos stovis negalėjo būti buto Nr.6 apliejimo priežastimi; ventiliacijos angų būklė yra tvarkinga, per ventiliacijos angas trijų aukštų namo antrame aukšte esančio buto Nr.6 užpilti negalėjo, ventiliacijos angų stovis negalėjo būti buto Nr.6 apliejimo priežastimi.

23Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Civilinėje teisėje skolininko kaltė preziumuojama. Turto sugadinimo atveju (kai butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Virš esančių patalpų savininkų/valdytojų veiksmai yra neteisėti, jeigu nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš jų valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo valdomo (nuosavybės teise, nuomos, subnuomos pagrindu), ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, o ne kiti šaltiniai.

24Byloje nustatytos faktinės aplinkybės (bylos medžiaga, ieškovo atstovės, apklaustų liudytojų A. M., A. M. parodymai) neginčijamai patvirtina, kad butas, Statybininkų g.2-6, Vaidotų k., Vilniaus r., buvo užpyltas iš atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto, Statybininkų g.2-9, Vaidotų k., Vilniaus r., bei, kad dėl šio draudiminio įvykio ieškovas paskaičiavo draudimo išmoką teisingai. Ieškovo pateiktais įrodymais nėra pagrindo abejoti. Atsakovė į bylą nepateikė įrodymų, paneigiančių faktą, kad užpylimas įvyko ne iš atsakovės nuosavybėje/ar valdyme esančio buto, kad ieškovo paskaičiuotas žalos dydis yra nepagrįstas ar paskaičiuotas be jokio pagrindo. Todėl atmestini atsakovės atstovės argumentai, kad ieškovas neįrodė, kad trečiojo asmens buto užliejimo priežastimi buvo atsakovės bute esanti netvarkinga santechnika, kad ieškovo pateiktos foto nuotraukos nepatvirtina, kad jos buvo darytos atsakovės bute bei, kad iš ieškovo prašomos priteisti sumos turi būti išminusuotas sąmatoje nurodytas 5 proc. pelno mokestis.

25Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisėreikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (1 dalis); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (2 dalis). Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumo, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės (nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas). Šioje normoje įtvirtinta „griežtoji atsakomybė“, t. y. atsakomybė be kaltės, reiškianti, kad šiai normai taikyti būtina nustatyti įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktą, žalos asmeniui padarymą ir objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų bei padarytos žalos priežastinį ryšį, tačiau nenustatinėjami neteisėti statinio valdytojo veiksmai ir jo kaltė. Aiškindamas aptariamos normos reglamentavimą Lietuvos A. T. konstatavo, kad statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje If P&C Insurance AS v. VĮ „Automagistralė“, bylos Nr. 3K-7-57/2014 ir kt.).

26Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, kadangi ieškovas yra praleidęs CK 1.125 str. 7 d. nustatytą 1 metų ieškinio senaties terminą, reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, pareikšti. Šis atsakovės prašymas netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas. Kaip jau minėta, pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (1 dalis); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal taisykles, nustatančio draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, draudiko už žalą atsakingam asmeniui reiškiamiems reikalavimams atlyginti draudėjui išmokėtas sumas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas netaikomas, o taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 str. 8 d. Tai paaiškinama tuo, kad tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo teisinių santykių, o subrogacijos būdu draudikui pereina draudėjo teisės į žalos atlyginimą (Lietuvos A. T. 2012-07-13 civilinė byla Nr. 3K-3-377/2012; 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-46/2009 ir kt.). Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento, t.y. nuo ieškovo draudimo išmokos išmokėjimo momento – 2012-05-23, o ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2015-02-24, t.y. nepraleidęs šiuo atveju taikytino trejų metų ieškinio senaties termino (CK 1.125 str. 8 d.). CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais — ir neturtinę žalą privalo atlyginti visiškai atsakingas asmuo.

27Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės V. Š. ieškovui priteistina 1034,50 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.263 str. 2 d., 6.1015 str. 1 d., 6.210 str., ( - ) str., 185 str. ). Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 23 Eur žyminio mokesčio, bei valstybei –9,45 Eur pašto išlaidų (CPK 79, 88 str. str., 93 str. , 96 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 263-270 str. str., teismas

Nutarė

29

30Ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės V. Š., a.k( - ) ieškovui S. I. As (kodas – ( - )) veikiančiam per Lietuvos filialą (kodas – ( - )) 1034,50 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt keturis eurus 50 eurocentų) žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-02-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23 Eur (dvidešimt tris eurus) žyminio mokesčio.

32Priteisti iš atsakovės V. Š., a.k( - ) valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660) 9,45 Eur (devynis eurus 45 eurocentus) pašto išlaidų.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,... 2. sekretoriaujant A.Višumirskajai,... 3. dalyvaujant ieškovo S. I. AS, veikiančio per Lietuvos filialą, atstovei... 4. atsakovės atstovei adv. R.Ramanauskienei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. I. S. Insurance AS, veikiantis per Lietuvos filialą, prašė priteisti iš... 7. Ieškovo atstovė parašė ieškinį tenkinti jame nurodytais pagrindais.... 8. Atsakovė V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašo ieškinį atmesti... 9. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai,... 10. Atsakovės atstovė posėdžio metu, palaikydama atsiliepime nurodytas... 11. Tretieji asmenys S. R., UAB „Nemėžio komunalininkas“ atsiliepimų į... 12. Liudytojas R. M. parodė, kad dirba ieškovo draudimo bendrovėje turto žalų... 13. Liudytojas A. M. parodė, kad jis yra Artstatyba vadovas nuo 2007 metų, jo... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, jog ieškovas S. I. AS, veikiantis per Lietuvos filialą,... 16. 2012-02-24 S. R. ieškovui pranešė apie tai, kad 2012-02-23 apie 8 val. jam... 17. 2012-02-28 ieškovo surašytame Nekilnojamojo turto techninės apžiūros... 18. Rangovo UAB „Artstatyba“, atlikusio buto, Statybininkų g. 2-6, Vaidotų... 19. I. S. Insurance AS Lietuvos filialas, 2012-05-23 vietinio mokėjimo nurodymais... 20. 2012-05-29, 2013-04-25 ieškovas siuntė pretenzijas atsakovei dėl 4854,14 Lt... 21. 2015-02-20 ieškovo S. I. AS Lietuvos filialas turto žalų eksperto R. M.... 22. Kaip nurodyta 2015-04-13 UAB „Nemėžio komunalininkas“ rašte ieškovui S.... 23. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 24. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės (bylos medžiaga, ieškovo atstovės,... 25. Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos... 26. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, kadangi... 27. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškinys... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 263-270 str. str., teismas... 29. ... 30. Ieškinį tenkinti. ... 31. Priteisti iš atsakovės V. Š., a.k( - ) ieškovui S. I. As (kodas – ( - ))... 32. Priteisti iš atsakovės V. Š., a.k( - ) valstybei (gavėjas Valstybinė... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...