Byla B2-4096-340/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „802Live“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „802Live“ priėmimo klausimą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „802Live“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „LAUTUS verslo sprendimai“. Nurodo, jog 2011-11-28 reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perėmė UAB „Mineraliniai vandenys“ 1 140,83 Lt reikalavimą atsakovui pagal PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas 2012-01-24 dienai skolingas 1 696,31 Lt, tačiau įsipareigojimų nevykdo, galimai yra nemokus.

4Pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

5Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas prašo atsakovui iškelti bankroto bylą remdamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 str. 2 p. – įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Tokiu atveju ieškovas turėjo laikytis ĮBĮ 6 str. 1, 2 ir 4 d. reglamentuotos privalomos ikiteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarkos, pagal kurią kreditorius prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, turi apie šį savo ketinimą skolininkui (įmonei) pranešti raštu, CPK nustatyta tvarka. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (įmonei). Pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei (ĮBĮ 6 str. 4 d.).

6Nagrinėjamu atveju ikiteisminei ginčo sprendimo tvarkai taikytina ĮBĮ redakcija, galiojusi šios procedūros atlikimo metu, t. y. iki 2012-03-01 pakeitimų.

7Ieškovas nurodo, jog 2011-11-28 išsiuntė atsakovui pranešimą, atitinkantį ĮBĮ 6 str. 2 d. reikalavimus, registruotu paštu atsakovo registracijos ir buveinės adresu Pramonės g. 97 Vilniuje bei Saulėtekio al. 32, Vilniuje; procesiniai dokumentai nebuvo įteikti, vadovaujantis CPK 123 str. 4 d. laikytina, kad pranešimas įteiktas 10 d. nuo išsiuntimo nurodytu registracijos adresu dienos, 2011-12-16; įspėjime atsakovui nustatytas terminas (31 d.) sumokėti skolą ir netesybas baigėsi 2012-01-17.

8CPK 123 str. 4 d. numatyta, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Iš šios normos konstrukcijos darytina išvada, kad pirmą kartą išsiuntus procesinius dokumentus atsakovui ir nepavykus jų įteikti, procesiniai dokumentai turi būti siunčiami juridinio asmens buveinės adresu ir tik nuo šio išsiuntimo skaičiuojamas 10 dienų terminas, kuomet procesiniai dokumentai laikomi įteiktais.

9Kaip matyti iš ieškovo pateiktų duomenų, jis pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir reikalavimo sumokėti skolą įteikimo terminą ir atitinkamai teminą prievolei įvykdyti skaičiuoja nuo pirmojo išsiuntimo 2011-12-06 atsakovo registracijos adresu Pramonės g. 97, Vilnius, t. y. laiko, jog pranešimas įteiktas 2011-12-16. Tačiau pagal CPK 123 str. 4 d., ieškovas gavęs grąžintą neįteiktą korespondenciją, turėjo ją pakartotinai siųsti atsakovo buveinės adresu ir tik nuo šio išsiuntimo dienos skaičiuoti dešimties dienų terminą, kuomet pranešimas laikomas įteiktu, bei nuo šio įteikimo skaičiuoti pranešime nustatytą 31 dienos terminą prievolei įvykdyti. Tuo tarpu 2011-12-16 pranešimas išsiųstas atsakovui adresu Saulėtekio al. 32, Vilnius, tačiau, kaip matyti iš Juridinių asmenų registro duomenų, UAB „802Live“ registruotas buveinės adresas yra Pramonės g. 97, Vilnius, duomenų, kokiu pagrindu atsakovui siųsti dokumentai adresu Saulėtekio al. 32, Vilnius, ieškovas nenurodo.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovas informuotas netinkamai. CPK 137 str. 2 d. 3 p. nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jei suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos. Kadangi minėtos aplinkybės įrodo, jog ieškovas nesilaikė bankroto bylų kategorijai nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, netinkamai įvykdydamas IBĮ 6 str. 2 d. reikalavimą, teismas atsisako priimti ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimą atsakovui UAB „802Live“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Teismas pažymi, kad atsisakymas priimti ieškinį nekliudo ieškovui vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 str., civilinio proceso kodekso 137, 290, 291 str., teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovo UAB „Noble Group“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „802Live“.

14Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai