Byla A-822-1373-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant atsakovo Valstybinės geležinkelio inspekcijos atstovams Vaidai Miškinytei ir Robertui Šerėnui,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „SEB lizingas“ atstovui advokatui Mariui Intai,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RM sprendimai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjo UAB „RM sprendimai“ skundą atsakovui Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui AB „SEB lizingas“ dėl sprendimo.

6Teisėjų kolegija,

Nustatė

7I.

8pareiškėjas UAB „RM sprendimai“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (I t., b. l. 1-4) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – atsakovė, Inspekcija) 2010-04-27 sprendimą Nr. V-129 „Dėl registro objektų duomenų keitimo Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registre“ (toliau – Sprendimas).

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11III.

12Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „RM sprendimai“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

132011 m. balandžio 11 d. teisme gautas pareiškėjo atsisakymas nuo apeliacinio skundo ir prašymas bylą nutraukti nurodant, kad atsisakymo pasekmės apeliantui žinomos.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Apeliacinis procesas nutrauktinas.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 str. 2 d.).

18Iš pateikto teismui 2011 m. balandžio 11 d. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RM sprendimai“ pareiškimo, pateikto teismui, matyti, jog uždaroji akcinė bendrovė „RM sprendimai“ minėta įstatymo suteikta galimybe pasinaudojo. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RM sprendimai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai