Byla 2S-581-640/2013
Dėl sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymo, suinteresuoti asmenys išieškotojas BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Ignika“, skolininkas V. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ atstovaujamo advokato V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio V. Č. pareiškimą dėl sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymo, suinteresuoti asmenys išieškotojas BUAB „Sapnų sala“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Ignika“, skolininkas V. M..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Antstolis V. Č. pateikė teismui pareiškimą ir 2012-09-07 aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo ir prašė spręsti skolininko atsakomybės klausimą už įpareigojimo nevykdymą bei skirti V. M. maksimalią vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-19 nutartimi (b.l. 146-150, 2 tomas) nutarė netenkinti antstolio V. Č. 2012-09-07 pareiškimo skirti baudą skolininkui V. M. už sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0116/12/01083. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje pateiktus duomenis nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis iškelti bankroto bylą BUAB „Sapnų sala“ priimta 2011-11-30 (v.b.l.5-6), todėl po jos įsiteisėjimo bei atliktos BUAB „Sapnų sala“ turto inventorizacijos, buvo pasirašytas BUAB „Sapnų sala“ turto inventorizavimo aktas, taip pat dokumentų priėmimo-perdavimo aktas, kurie patvirtina, kad skolininkas vykdė teismo sprendimą. Ilgalaikio turto inventorizacija atlikta 2011-12-19 (c.b.l. 42), t.y. iš karto įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Sapnų sala“. Kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad skolininkas vykdė teismo nutartį, 2012-01-27 priėmimo-perdavimo aktais perdavė bankroto administratoriui UAB „Ignika“ kilnojamąjį turtą (b.l.57-63, 1 tomas), nekilnojamąjį turtą (b.l.64, 1 tomas), dokumentus, programinę įrangą, antspaudą, darbuotojų bylas ir kt. Visi turto ir dokumentų priėmimo-perdavimo aktai patvirtinti skolininko ir bankroto administratoriaus parašais. Vykdomojoje byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad inventorizacijos metu faktiškai rasta ir įrašyta į inventorizacijos aprašą turto bendrai 8058363,14 Lt sumai (v.b.l.98). Pažymėtina, kad išieškotojas nepateikė nei antstoliui, nei teismui įrodymų, patvirtinančių, kad sprendimas neįvykdytas. Vadinasi, antstolis, prieš surašydamas CPK 771 str. numatytą aktą apie sprendimo neįvykdymą, turėjo objektyviai nustatyti faktą, ar sprendimas yra įvykdytas ar ne, o jei įvykdytas - ar pagal teismo sprendimo nurodymą. Nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių skolininko piktybiškumą vykdant teismo nutartį, juolab, kad 2012-01-27 Pasaugos sutartis Nr. SP-01 (b.l.183-184, 1 tomas) patvirtina, jog išieškotojas patikėdamas skolininkui perduoto turto saugumą, perdavė jam saugoti sutarties prieduose nurodytą bankrutuojančios įmonės turtą už atitinkamą atlygį. Taip pat nurodė, kad kadangi buvo reikalaujama perduoti tik konkretų turtą, pagal bylos duomenis to turto skolininkas neturi, todėl šioje situacijoje yra tikslinga taikyti CPK 765 str. nuostatas (VAT 2009-04-15 nutartis c.b. Nr. 2S-411-520/2009).

5Ieškovas BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ atstovas advokatas V. S. atskiruoju skundu (b.l. 155-160, 2 tomas) prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-11-19 nutartį ir klausimą spręsti iš esmės - skolininkui V. M. paskiriant maksimalią 1.000 Lt baudą už kiekvieną dieną nuo 2012-05-26 iki visiško Vilniaus apygardos teismo 2011-11-30 nutarties įvykdymo. Nurodo, kad V. M. iki šiol nėra perdavęs BUAB ,,Sapnų sala“ dokumentų bei įmonės turto už 9.343.610,88 Lt, skaičiuojant pagal turto įsigijimo vertę. Nurodo, kad yra nustatyta, kokio turto ir dokumentų trūksta ir juos V. M. privalėjo perduoti, tačiau to nepadarė. Nurodo, kad Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas konstatavo, jog V. M. bankroto administratoriui yra perdavęs BUAB ,,Sapnų sala“ dokumentus, programinę įrangą, antspaudą. Pažymėtina, jog šiuo antspaudu bankroto administratorius disponuoja ir naudojasi (žr. BUAB ,,Sapnų sala“ ir ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos 2012-05-09 sudarytos Sutarties dėl teisinių paslaugų išrašo kopiją) ir neginčija jo perdavimo, tačiau BUAB ,,Sapnų sala“ priklauso dar vienas antspaudas su žyma ,,Sutartims“, kuris bankroto administratoriui iki šiol nėra perduotas. Taip pat nurodo, kad byloje skolininko nėra ir negali būti pateikta jokia nuoroda į konkretų turto priėmimo-perdavimo bankroto administratoriui aktų punktą, kuri pagrįstų, kad nors vienas turto objektas, nurodytas išieškotojo 2012-09-04 prašymo antstoliui Priede Nr. 3, yra perduotas bankroto administratoriui. Nurodo, kad išieškotojas BUAB ,,Sapnų sala“ 2012-09-04 prašyme antstoliui V. Č. bei 2012-10-26 rašytiniuose paaiškinimuose Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui pateikė duomenis, jog Vilniaus apygardos teismo 2011-11-30 nutartis nebuvo visiškai įvykdyta, buvo pateiktas išsamus neperduoto turto ir dokumentų sąrašas, o skolininkas V. M. nepateikė jokių objektyvių duomenų, jog jis bankroto administratoriui perdavė reikalaujamą perduoti turtą bei dokumentus. Taip pat nurodo, kad iki pat 2012-06-29 BUAB ,,Sapnų sala“ negalėjo patekti į patalpas, esančias R. J. g. 6C ir 6F, Vilniuje, bei Moniuškos g. 21 ir 21-1, Vilniuje, ir atlikti ten rasto turto inventorizaciją.

6Skolininkas V. M. atsiliepimu (b.l. 175-192, 2 tomas) prašo atskirąjį skundą atmesti, skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, paskirti K. A. 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu. Nurodo, kad V. M. kartu su bankroto administratoriumi 2011-12-19 sudarė BUAB „Sapnų sala“ ilgalaikio turto inventorizacijos aktą, kurį pasirašė tiek V. M., tiek ir bankroto administratorius. Būtent pagal šio inventorizacijos akto duomenis ir turi būti sprendžiama, ar buvęs BUAB „Sapnų sala“ vadovas V. M. perdavė visą BUAB „Sapnų sala“ priklausantį turtą, ar ne. V. M. priėmimo-perdavimo aktais perdavė bankroto administratoriui, o pastarasis priėmė visą BUAB „Sapnų sala“ priklausantį turtą. Nurodo, kad iš priėmimo-perdavimo aktų, pasirašytų tiek V. M., tiek ir bankroto administratoriaus, aiškiai matyti, kad jais patvirtinama, jog V. M. perduoda, o bankroto administratorius priima 8 058 363,14 Lt vertės BUAB „Sapnų sala“ ilgalaikį turtą. Pabrėžtina, jog priėmimo-perdavimo aktuose, taip pat inventorizacijos akte nėra nei vienu žodžiu užsiminta, jog tai ne visas ar tik dalinis BUAB „Sapnų sala“ turtas. Nurodo, kad byloje aktualus yra 2011-12-19 inventorizacijos aktas, sudarytas pagal balansą įsiteisėjus nutarčiai dėl BUAB „Sapnų sala“ bankroto bylos, o ne metais ankstesnis 2010-12-31 inventorizacijos aprašas, todėl bankroto administratoriaus teiginiai neva 2011-12-19 inventorizacijos akte nėra įtrauktas turtas, kuris buvo nurodytas 2010-12-31 inventorizacijos apraše, tėra tikrovės neatitinkantys teiginiai, neturintys jokios reikšmės šios bylos nagrinėjimui. Nurodo, kad kyla klausimas, kodėl 2010-12-31 inventorizacijos apraše nurodyta BUAB „Sapnų sala“ inventorizuoto ilgalaikio turto bendra likutinė vertė yra 9 680 779,05 Lt, kai 2011-12-19 inventorizacijos akte, pagal kurį bankroto administratoriui ir buvo perduotas visas BUAB „Sapnų sala“ ilgalaikis turtas, perduodamo turto likutinė vertė yra 8 058 363,14 Lt. Šiuo atveju V. M. pažymi, jog toks verčių skirtumas susidarė dėl keleto priežasčių. Pirma, būtina pažymėti, jog į 2010-12-31 inventorizacijos aprašą yra įtrauktas lizingo bendrovėms priklausęs BUAB „Sapnų sala“ turtas, kuris dėl įmonės prastos finansinės padėties buvo grąžintas lizingo bendrovėms bei kuris nėra įtrauktas į 2011-12-19 inventorizacijos aktą. Taip pat turtas nusidėvi. Nurodo, kad pasaugos sutartis įrodo, kad V. M., vykdydamas nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, perdavė visą BUAB „Sapnų sala“ turtą bankroto administratoriui, ką patvirtina pats bankroto administratorius savo parašais pasaugos sutartyje ir jos prieduose. Nurodo, kad bankroto administratorius Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui nepateikė jokių BUAB „Sapnų sala“ priklausančio turto neperdavimą bankroto administratoriui patvirtinančių objektyvių įrodymų, išskyrus savo vienašališkus ir paties išgalvotus trūkstamo turto sąrašus. Nurodo, kad dokumentų priėmimo-perdavimo aktus iš vienos pusės pasirašė bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo K. A., o iš kitos pusės – V. M.. Bankroto administratorius priimdamas BUAB „Sapnų sala“ dokumentus, manydamas, jog yra perduoti ne visi dokumentai, šiuose priėmimo‑perdavimo aktuose turėjo aiškiai nurodyti, jog liko neperduotų dokumentų bei apibrėžti, kokius dokumentus V. M. dar turėtų perduoti ateityje. Pažymi, kad nei bankroto administratorius, nei antstolis teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, kad V. M. neva neperdavė BUAB „Sapnų sala“ dokumentų bankroto administratoriui. Nurodo, kad bankroto administratoriui yra puikiai žinoma, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama kompiuteriniu būdų, naudojant buhalterinės apskaitos programas „Microsoft Dynamics Navision“, „Print Vis“, ir tik po to ši informacija, laikantis teisės aktų reikalavimų, buvo dokumentuojama; tiek buhalterinės apskaitos programa, tiek ir visi dokumentai, kartu su antspaudais Bankroto administratoriui yra perduoti. Nurodo, kad bankroto administratoriui kartu su serverine įranga ir diskiniais kaupikliais buvo perduotos BUAB „Sapnų sala“ buhalterinės apskaitos programos „Microsoft Dynamics Navision“, „Print Vis“, „CRM“ (kontaktų valdymo modelis) bei kita programinė įranga, kuri buvo įdiegta minėtuose serveriuose, kas patvirtina tai, jog bankroto administratoriui buvo perduoti visi BUAB „Sapnų sala“ buhalterinės apskaitos duomenys. Taip pat buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti ir dokumentiniu pavidalu. Nurodo, kad 2012-08-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-679 pozicijoje Nr. 208 nurodoma, kad bankroto administratoriaus žinioje yra įvairūs spaudai ir bankų generatoriai, o 2012-07-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-677 pozicijoje Nr. 122 teigiama, kad pas bankroto administratorių yra dėžė su darbo priemonėmis (12 antspaudų ir 11 skaičiuotuvų). Taip pat nurodo, kad ir pats bankroto administratorius pripažįsta, jog turto nurašymo aktus paėmė iš buhalterinės apskaitos programos, akivaizdu, jog, ką ir patvirtina aukščiau minėti antstolio R. V. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, bankroto administratorius savo žinioje turi BUAB „Sapnų sala“ buhalterinės apskaitos programas, vadinasi, turi ir visus BUAB „Sapnų sala“ buhalterinės apskaitos duomenis. Nurodo, kad antstolis V. Č. vykdomojoje byloje turėdamas visus įrodymus, pagrindžiančius tai, kad V. M. įvykdė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, remdamasis CPK 629 str. 1 d. 9 p., turėjo nutraukti vykdomąją bylą, kadangi vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti. Taip pat nurodo, kad jeigu Vilniaus apygardos teismas, šioje civilinėje byloje spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus pateikto atskirojo skundo, manys, kad pateiktų įrodymų neužtenka, ar, tuo atveju, jeigu teismui kiltų kokių nors kitų neaiškumų, susijusių su nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo vykdymu, ko pasekoje kiltų klausimas dėl baudos V. M. skyrimo, tuomet V. M. toliau palaiko savo 2012-10-12 pateiktą prašymą bei prašo Vilniaus apygardos teismo kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar CPK 771 str. 5 d. ir CPK 585 str. 2 d. ta apimtimi, kuria jose nenustatyta jokių kriterijų, į kuriuos teismas turi atsižvelgti, spęsdamas klausimą dėl skolininkui skiriamos baudos dydžio, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams, taip pat Konstitucijos 109 str. 1 d.. Taip pat nurodo, šioje civilinėje byloje yra būtinas žodinis nagrinėjimas, kadangi atskirajame skunde iš naujo yra keliamas fakto, t.y. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo, pagal kurią turėjo būti perduotas BUAB „Sapnų sala“ turtas ir dokumentai, įvykdymo klausimas. Šio klausimo išsprendimas neabejotinai yra susijęs su byloje pateiktų įrodymų, kuriuos šalys aiškina skirtinai, tinkama bei išsamia analize.

7Skolininkas V. M. pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodo, kad iš ADB „ERGO Lietuva“ 2012-07-10 pranešimų matyti, kad, V. M. perdavus visą BAUB „Sapnų sala“ turtą ir dokumentus, bankroto administratorius bendrovėje „ERGO Lietuva“ buvo apdraudęs automobilius MERCEDES BENZ 413, OPEL COMBO, TOYOTA PREVIA. Akivaizdu, kad bankroto administratorius galėjo apdrausti paminėtus automobilius, tik tuo atveju jei V. M. šiuos automobilius būtų perdavęs. Taip pat nurodė, kad pagal tris įmonių turto draudimo sutartis, Bankroto administratoriui kas tris mėnesius mokant periodines draudimo įmokas, BUAB „Sapnų sala“ turtas buvo apdraustas net iki 2012-10-28.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Prašymas dėl atskirojo skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka atmetamas. Bylos nagrinėjimo metu žodinio proceso atveju apeliacinės instancijos teismas išklauso dalyvaujančių byloje asmenų kalbas, kalbų turinys turi atitikti pateiktų procesinių dokumentų turiniui (CPK 324 str. 2 d., 338 str.); įstatymas draudžia teikti naujus atskirojo skundo argumentus apeliacinės instancijos teisme, nesvarbu kokia tvarka atskirasis skundas nagrinėjamas – žodinio ar rašytinio proceso tvarka. Naujų įrodymų pateikimas ir tyrimas apeliacinės instancijos teisme taip pat yra ribojamas (CPK 314 str.). Visi argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo turi būti išdėstyti atskirajame skunde, todėl vien minėtų argumentų išdėstymas žodžiu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymo. Atkreiptinas dėmesys į tai kad V. M., kuris ir prašo žodinio proceso, savo motyvus išdėstė 20 lapų apimties atsiliepime, negana to pateikė dar ir 4 lapų apimties papildomus paaiškinimus, kuriuose išsamiai išdėstė visas aplinkybes. Todėl V. M. prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka nepagrįstas ir netenkintinas (CPK 322 str.).

11Byloje nustatyta, kad 2011-11-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto bylą BUAB „Sapnų sala“. Buvęs įmonės direktorius V. M. 2012-02-20 nutartimi B2-919-431/2012 buvo įpareigotas bankroto administratoriui UAB „Ignika“ perduoti visą įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Byloje iš esmės kilo ginčas dėl to, ar buvo parduotas visas UAB „Sapnų sala“ turtas ir dokumentai bankroto administratoriui, ar ne. Apeliantas teigia, kad ne visi įmonės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti administratoriui, taip pat nebuvo perduotas ir įmonės antspaudas „Sutartims“, kurio egzistavimą liudija

122011-05-09 Papildomas susitarimas prie 2011-04-29 patalpų nuomos sutarties (b.l. 34, 2 tomas). V. M. atsikirsdamas nurodo, kad 2012-08-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-679 pozicijoje Nr. 208 nurodoma, kad bankroto administratoriaus žinioje yra įvairūs spaudai ir bankų generatoriai, o 2012-07-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-677 pozicijoje Nr. 122 teigiama, kad pas bankroto administratorių yra dėžė su darbo priemonėmis (12 antspaudų ir 11 skaičiuotuvų). Bankroto administratorius neginčija aplinkybės, kad jam yra perduoti įvairūs antspaudai ir kad jis jais disponuoja po jų perdavimo, tačiau pabrėžia, kad būtent antspaudo „Sutartims“ jis nėra gavęs iki šiol, V. M., aplinkybės, kad būtent šis antspaudas buvo perduotas bankroto administratoriui, neįrodė. V. M. taip pat nurodė, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama kompiuteriniu būdu, naudojant buhalterinės apskaitos programas „Microsoft Dynamics Navision“, „Print Vis“. Nurodė, kad iš antstolio R. V. 2012-07-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128-12-677 pozicijų Nr. 4, 5 bei 6 aiškiai matyti, jog bankroto administratorius perėmė BUAB „Sapnų sala“ priklausantį serverį „Vector“, maršrutizatorių „SMC EZ Switz“, taip pat serverinę įrangą. Iš antstolio R. V. 2012-08-03 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 128 12-679 pozicijų Nr. 12-15, 17 (psl. 23) matyti ir tai, jog bankroto administratorius perėmė BUAB „Sapnų sala“ priklausantį serverį „Compaq Proliant“ su 4 kietaisiais diskais, duomenų kaupyklą „HP Storage Work MSA2000“ su 3 kietaisiais diskais, serverį „Compaq Proliant“ su 5 kietaisiais diskais, serverį „HP Proliant BL380G6“, taip pat visą serverinę dėžę. Be to, iš 2012-08-03 faktinių aplinkybių konstravimo protokolo Nr. 128-12-679 bei pozicijų Nr. 19-22 matyti tai, kad bankroto administratorius yra perėmęs visą BUAB „Sapnų sala“ priklausančią programinę įrangą. Tačiau administratoriaus paaiškino, kad jam buvo perduoti kompiuteriai, kurių daliai kietieji diskai buvo išimti arba sugadinti. Administratorius nurodė, kad nei diskai, kuriuose, bankroto administratoriaus žiniomis, buvo buhalterinės apskaitos programa, nei pati buhalterinės apskaitos programa nebuvo ne tik rasti, bet ir niekada jokiais priėmimo-perdavimo aktais nebuvo perduoti bankroto administratoriui. Tai paliudija ir 2012-07-06 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 128-12-677, pozicijos 115-117. Nors V. M. ir nurodo, kad visa programinė įranga buvo administratoriui perduota, ką jo teigimu paliudija 2012-08-03 faktinių aplinkybių konstravimo protokolo Nr. 128-12-679 bei pozicijos Nr. 19-22, tačiau minėtose pozicijose yra tik nurodoma, kad yra perduodami stalčiai su kompaktiniais diskais ir informacijos laikmenomis (b.l. 123, 2 tomas), tačiau nėra žinoma, kas yra minėtose laikmenose. Konstatuotina, kad nesant duomenų apie antspaudo „Sutartims“ bei įmonės apskaitos programų perdavimą bankroto administratoriui, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių skolininko piktybiškumą vykdant teismo nutartį, taip pat, kad buvo įvykdytas teismo įpareigojimas bankroto administratoriui UAB „Ignika“ perduoti visą įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Kadangi pirmosios instancijos teismas šio klausimo išsamiai nesiaiškino ir netyrė, todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu, skundžiama nutartis naikintina, o klausimas dėl baudos skyrimo už sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymo perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

13Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl baudos skyrimo už sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, nevykdymą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai