Byla B2-439-198/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Autošrotas“ direktoriaus pareiškimą atsakovei UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Autošrotas“ direktorius prašo iškelti atsakovei UAB „Autošrotas“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Pareiškėjas nurodė, kad bendrovė įsteigta 2013 metais, pagrindinė veikla – prekyba automobilių dalimis. Išaugus konkurencijai ir sumažėjus klientų skaičiui, atsakovės pajamos ženkliai sumažėjo, atsakovės veikla tapo nuostolinga. Atsakovės direktorius ir vienintelis akcininkas M. L., įvertinęs esamą įmonės padėtį, mano, kad įmonė yra nemoki. Nurodė, kad bendrovė įkeisto turto neturi, kitų įsipareigojimų (laidavimų, garantijų) nėra suteikusi, debitorių nėra, teismuose bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra iškelta.

3Pareiškimas tenkinamas. ( Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str.8 d., 9 str. 5 d., 7 d., 10 str.1 d., 2 d.,4 d., 6 d., 7 d.).

4Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui ( kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ( kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų ( ĮBĮ 9 str. 7 d.1 p., 2 p.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ( nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai ( skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( ĮBĮ 2 str.8 p.).

5UAB „Autošrotas“ Juridinių asmenų registre yra įregistruota 2013-04-24. Įmonės veikla – naudotų automobilių detalių didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įmonės direktorius ir akcininkas nuo įmonės įregistravimo – M. L.. Įmonės vadovas nurodė, kad įmonė dirba nuostolingai ir tolimesnė veikla dėl konkurencijos ir klientų sumažėjimo nebeįmanoma. Iš teismui pateiktų įmonės finansinių dokumentų – pelno (nuostolių) ataskaitos, sudarytos 2017-02-17 dienai, matyti, kad įmonė 2016 metais patyrė 15 192 € nuostolį, 2017 metais patirtas nuostolis sudaro 3817 €. Iš 2017-02-17 balanso nustatyta, kad įmonė turi turto už 3 €, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 8445 € - įsipareigojimai ženkliai viršija turimo turto vertę. Teismo vertinimu, UAB „Aušrotas“ ekonominiai sunkumai yra ne laikini, įmonė yra nemoki ir dėl nemokumo nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. UAB „Autošrotas“ keliama bankroto byla.

6Nuo 2015-01-01, jei įmonei keliama bankroto byla, bankroto administratoriai atrenkami ir skiriami laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ nustatytos tvarkos. Laikantis minėtų taisyklių nustatytos tvarkos UAB „Autošrotas“ administratoriumi, jei įmonei būtų iškelta bankroto byla, kompiuterinė programa atrinko bankroto administratorių UAB „Elmeda“, sąrašo eilės Nr. B – JA065.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 str.8 d., 9 str. 5 d., 7 d., 10 str.1 d., 2 d. ,4 d., 6 d., 7 d.

Nutarė

8UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., iškelti bankroto bylą.

9Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Elmeda“,juridinio asmens kodas 134105055 sąrašo eilės Nr. B – JA065.

10Uždėti areštą UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei kitam ilgalaikiam materialiam turtui, piniginėms lėšoms, uždraudžiant įmonei turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perduoti disponuoti tretiesiems asmenims.

11Nustatyti įmonės direktoriui M. L. 10 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

12Nustatyti kreditoriams terminą per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančiai įmonei savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui, kad civilinės bylos (iki nutarties skirti teismo posėdį), kuriose UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., pareikšti turtiniai reikalavimai, tame tarpe susiję su darbo santykiais, yra stabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

14Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto Policijos komisariatui, Panevėžio miesto apylinkės prokuratūrai, Panevėžio apygardos prokuratūrai, kad jeigu baudžiamosiose bylose yra pareikšti UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., kreditorių civiliniai ieškiniai arba areštuotas šios įmonės turtas, visi su pareikštais ieškiniais ar areštuotu turtu susiję dokumentai perduotini Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

15Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto ir rajono teritoriją aptarnaujančioms antstolių kontoroms, kad visi vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės ar dėl jos turto arešto ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduotini Panevėžio apygardos teismui.

16Įpareigoti administratorių apie iškeltą bankroto bylą raštu pranešti Juridinių asmenų registrui bei įpareigoti administratorių vykdyti kitus ĮBĮ 10 str.4 dalies 3, 4 punktuose nurodytus veiksmus.

17Įsiteisėjus nutarčiai, bankrutuojančios įmonės administratoriui pavesti atlikti šiuos veiksmus:

18apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto administratoriaus duomenis nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui;

19apie įsiteisėjusią nutartį iškelti įmonei bankroto bylą nedelsiant pranešti raštu įmonės kreditoriams, visiems asmenims išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms bei draudimo įmonėms, aptarnaujančioms įmonę;

20per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti administravimo lėšų sąmatą dėl lėšų sumos, kuria jis turi teisę naudoti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata;

21Įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikti jį tvirtinti teismui;

22per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį bankrutuojančios UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S. Mačiulio g. 31, Panevėžio m., kreditorių susirinkimą;

23perduoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie įmonės bankroto procesą.

24Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus įmonės turtui, panaikinti.

25Nutarties kopijas išsiųsti administratoriui, šalims, Turto arešto aktų registrui.

26Dėl nutarties per 10 dienų nuo priėmimo gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, teismo posėdyje... 2. pareiškėjas UAB „Autošrotas“ direktorius prašo iškelti atsakovei UAB... 3. Pareiškimas tenkinamas. ( Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2... 4. Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 5. UAB „Autošrotas“ Juridinių asmenų registre yra įregistruota 2013-04-24.... 6. Nuo 2015-01-01, jei įmonei keliama bankroto byla, bankroto administratoriai... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 8. UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004, buveinės adresas S.... 9. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB... 10. Uždėti areštą UAB „Autošrotas“, juridinio asmens kodas 303050004,... 11. Nustatyti įmonės direktoriui M. L. 10 dienų laikotarpį... 12. Nustatyti kreditoriams terminą per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti... 13. Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui,... 14. Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto Policijos... 15. Įpareigoti administratorių pranešti Panevėžio miesto ir rajono teritoriją... 16. Įpareigoti administratorių apie iškeltą bankroto bylą raštu pranešti... 17. Įsiteisėjus nutarčiai, bankrutuojančios įmonės administratoriui pavesti... 18. apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto... 19. apie įsiteisėjusią nutartį iškelti įmonei bankroto bylą nedelsiant... 20. per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti... 21. Įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per... 22. per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus... 23. perduoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie... 24. Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus įmonės turtui,... 25. Nutarties kopijas išsiųsti administratoriui, šalims, Turto arešto aktų... 26. Dėl nutarties per 10 dienų nuo priėmimo gali būti duodamas atskirasis...