Byla II-3138-331/2007
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su A. B. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą.

Nustatė

2A. B. padavė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007-09-21 nutarimą.

3Apsisprendimui skųsti administracinio teisės pažeidimo byloje priimtą nutarimą, skundo paruošimui ir pateikimui įstatymas numato dešimties dienų terminą. Šis terminas skaičiuojamas nuo nutarimo priėmimo dienos (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 str. 1 d.). A. B. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2007-09-21 nutarimo teismui pateikė 2007-10-02, t.y. praleidęs įstatymo nustatytą nutarimo apskundimo terminą (paskutinė nutarimo apskundimo diena buvo 2007-10-01).

4A. B. prašo atnaujinti praleistą terminą skundui į teismą paduoti. Paaiškino, kad terminą praleido, nes skundžiamą nutarimą gavo 2007-09-24 ir rinko medžiagą paaiškinimui.

5Prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui į teismą paduoti netenkintinas.

6Terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas pareiškėjo prašymu, pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. ld.). Priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo jo valios.

7Skundžiamą nutarimą administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo gavo 2007-09-24. Šią aplinkybę patvirtina nutarime esantis A. B. parašas, kad nutarimo nuorašą gavo. Nutarimo antroje pusėje yra išaiškinta nutarimo apskundimo tvarka ir terminai. Gavęs nutarimo nuorašą, A. B. turėjo realią galimybę išsiaiškinti nutarimo apskundimo terminus. A. B. nurodoma priežastis, dėl kurios jis praleido įstatymo nustatytą nutarimo apskundimo terminą, yra subjektyvaus pobūdžio ir negali pateisinti termino praleidimo.

8Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti prašymą ir atnaujinti terminą skundui į teismą paduoti.

9Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. skundą atsisakoma priimti jei praleistas skundui paduoti terminas ir teismas atmeta prašymą jį atnaujinti. Prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmetamas, todėl skundą priimti atsisakytina.

10Vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d,

Nutarė

11A. B. prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti netenkinti.

12Atsisakyti priimti skundą nagrinėti.

13Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai