Byla 2A-284-407/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus; trečiasis asmuo – Valstybinė energetikos inspekcija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4439-340/2014 pagal minėto ieškovo ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Klaipėdos energija“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus; trečiasis asmuo – Valstybinė energetikos inspekcija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Daugiabučio namo, esančio ( - ) (toliau – ir Daugiabutis namas), dešimties butų (butų Nr. 16-25; vienos laiptinės) savininkai kreipėsi į AB ,,Klaipėdos energija“, prašydami įrengti minėtai laiptinei atskirą šilumos apskaitos prietaisą arba išduoti technines sąlygas šio prietaiso įrengimui. AB ,,Klaipėdos energija“ nurodė, kad apskaityti šilumą ir karštą vandenį tik butams Nr. 16-25 šiuo metu nėra galimybės, kadangi būtina pertvarkyti Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas. AB ,,Klaipėdos energija“, vadovaudamasi Lietuvos energetikos ministro įsakymu 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų taisyklių ,,Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) 93, 94 punktais pasiūlė kreiptis į Daugiabutį namą administruojančią bendrovę UAB ,,Paslaugos būstui“ dėl Daugiabučio namo gyventojų susirinkimo suorganizavimo Daugiabučio namo šilumos įrenginių pertvarkymo klausimais. AB ,,Klaipėdos energija“ nurodė, kad gavusi paraišką iš administruojančios bendrovės, galės išduoti projektavimo sąlygas Daugiabučio namo šilumos įrenginių pertvarkymui.

5Nesutikdamas su šiuo atsakymu, ieškovas M. K. (Daugiabučio namo 24 buto savininkas) kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją, nurodydamas, kad AB ,,Klaipėdos energija“ neišdėstė pagrįstų argumentų, kurie įrodytų, kad Daugiabučio namo butams Nr. 16-25 individualios šilumos apskaitos įrengimas arba techninių sąlygų išdavimas yra negalimas.

6Valstybinė energetikos inspekcija prašymą išspręsti ginčą atmetė kaip nepagrįstą, nurodydama, kad CK 4.85 straipsnio 1 dalis, Taisyklių 94 punktas nustato, kad Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, pertvarkymo, ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Valstybinė energetikos inspekcija nurodė, kad dėl Daugiabučio namo šilumos įrenginių pertvarkymo organizavimo ieškovas turėtų kreiptis į namo administratorių, o nustatyta tvarka parengus ir suderinus norimą šilumos įrenginių pertvarkymo projektą, kuriame būtų išskirta atskira šilumos teikimo sistema su individualiu šilumos mazgu, atsakovas turėtų kreiptis į šilumos teikėją dėl individualios komercinės šilumos apskaitos įrengimo.

7Ieškovas M. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikštu atsakovui AB ,,Klaipėdos energija“, prašydamas teismo įpareigoti atsakovą išduoti ieškovui Daugiabučio namo vidurinės laiptinės šilumos individualios apskaitos projektavimo sąlygas, pašalinant reikalavimą kreiptis į namo administratorių UAB ,,Paslaugos būstui“ dėl susirinkimo organizavimo ir Daugiabučio namo bendraturčių sutikimo gavimo. Pasak ieškovo, atsakovas AB ,,Klaipėdos energija“ nepagrįstai individualios šilumos apskaitos prietaiso įrengimą priskyrė šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui. Ieškovo teigimu, galiojantis teisinis reglamentavimas šiuos darbus priskiria paprastojo remonto darbams. Pasak ieškovo, individualios apskaitos įrengimo metu bus atliekamas tik vietinių inžinerinių tinklų paprastasis remontas, kuriam nei projektas, nei visų namo bendraturčių pritarimas nėra privalomas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nurodė, kad bendroji inžinerinė įranga yra bendrosios nuosavybės teise valdomas objektas (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d. 2 p.); sprendimai dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (CK 4.85 str. 1 d.). Pasak teismo, ieškovas nepaneigė atsakovo argumentų, kad atskiros apskaitos sistemos įrengimas pareikalaus šilumos apskaitos sistemos rekonstrukcijos. Tai reiškia, kad atskiros apskaitos sistemos įrengimas gali turėti įtakos kitų namo bendraturčių teisėms ir pareigoms, todėl, pasak teismo, reikalavimas gauti daugumos namo bendraturčių pritarimą tokiam projektui, yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas pažymėjo, kad ieškovo, kaip Daugiabučio namo bendrasavininkio, teisė būti statytoju nėra paneigiama, tačiau ji gali būti įgyvendinta tik atsižvelgiant į kitų bendraturčių teises.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą AB ,,Klaipėdos energija“ išduoti technines sąlygas ir specialiuosius reikalavimus individualios apskaitos laiptinės įrengimui.

13Pasak apelianto, teismas, atmesdamas apelianto skundą, rėmėsi CK 4.85 straipsnio nuostatomis dėl sprendimų dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos nuožiūra, ir visiškai neatskleidė bylos esmės, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįsta teismo sprendimą. Apeliantas yra buto savininkas, norintis realizuoti savo teisę tapti statytoju – parengti ir įgyvendinti šilumos apskaitos pertvarkymo statybos darbus. Pasak ieškovo, tuo tikslu statytojas privalo parengti paprastojo remonto aprašą, kuris rengiamas pagal energijos tiekėjo parengtas prisijungimo technines sąlygas. Atsakovas nepagrįstai individualios šilumos apskaitos įrengimą priskyrė šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui. Galiojantis teisinis reglamentavimas šiuos darbus priskiria paprastojo remonto darbams, nepriskirtiniems prie tų paprastojo remonto darbų, kuriems Aplinkos ministerija yra nustačiusi prievolę parengti paprastojo remonto aprašą ir gauti rašytinį savivaldybės pritarimą. Tačiau net jei šiems remonto darbams yra privaloma parengti paprastojo remonto aprašą ir gauti rašytinį savivaldybės pritarimą, tam būtina gauti prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus dėl namo laiptinės individualios apskaitos įrengimo. Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų dėl namo laiptinės individualios apskaitos įrengimo išdavimui nėra privalomas namo butų savininkų sutikimas. Laiptinės individualios apskaitos įrengimo metu bus atliekamas tik vietinių inžinerinių tinklų paprastasis remontas. Ar apskaitos įrengimui apskritai yra būtini bet kokie statybos darbai, galima nustatyti tik gavus prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus dėl namo laiptinės individualios apskaitos įrengimo. Teismas, nurodęs, kad nėra pateiktas namo butų savininkų daugumos sutikimas atlikti apelianto planuojamus statybos darbus, visiškai neatsižvelgė į tai, kad šilumos apskaita yra skirta tik 16-25 butų poreikiams. Pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal bendrojo naudojimo objektų aprašą yra arba gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo ar kitos paskirties pastato savininkų, o tik jų dalies poreikius, nepažeidžiant kitų daugiabučio namo savininkų teisių gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų ir yra privalomi tai daliai butų ir kitų patalpų savininkams. Apelianto laiptinės butų savininkai yra priėmę sprendimą, apie tokį sprendimą informuodami šilumos tiekėją – AB ,,Klaipėdos energija“. Apeliantas prašė atsakovo išduoti technines prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus įrengti individualią šilumos apskaitą vienos namo laiptinės butams, o ne šildymo sistemos pakeitimui arba pastato rekonstrukcijai, kuriai privalomas statinio paprastojo remonto aprašas. Teismas, nuspręsdamas, kad nepertvarkius namo šildymo sistemos, name nėra techninės galimybės įrengti vienos laiptinės šilumos ir karšto vandens apskaitos, savo sprendimą pagrindė prielaidomis, o ne byloje nustatytais faktais, nes atsakovas, tvirtindamas, kad autonominės šildymo apskaitos vienos laiptinės gyventojams įrengimas pareikalaus bendro namo šildymo sistemos pertvarkymo, šiems argumentams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Klaipėdos energija“ prašo palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą.

15Nurodo, kad ieškovas nesilaiko specialiųjų teisės normų reikalavimo atlikti numatytus veiksmus šilumos įrenginių pertvarkymui, o ne remontui, kaip teigia ieškovas. Pasak atsakovo, neteisingai remdamasis Statybos įstatymo nuostatomis ir klaidingai traktuodamas Taisykles, ieškovas reikalauja kad atsakovas atliktų veiksmus, kurių atlikimas nesilaikant įstatymuose numatytų reikalavimų iš esmės pažeistų Daugiabučio namo bendraturčių interesus.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybinė energetikos inspekcija prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

17Nurodo, kad namo šilumos įrenginiai prie šilumos tinklų prijungti per šilumos punkto ir šildymo stovų vamzdynus, t. y. per bendro naudojimo inžinerinę įrangą. Įrengiant dar vieną atsiskaitomąjį šilumos apskaitos prietaisą 16-25 namo butams, kaip pastate yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas, patalpų ar buto savininkas, namo šildymo sistemos pertvarkymo organizatorius privalo vykdyti taisyklių VII skyriuje ,,Šilumos įrenginių pertvarkymas“. Pažymi, kad apeliantas nenurodė jokių aplinkybių, kurios trukdytų bandyti gauti daugumos Daugiabučio namo gyventojų sutikimą ir pateikti tokį prašymą atsakovui. Pateikus tokį prašymą atsakovui ir gavus prisijungimo sąlygas, apeliantui nebūtų kliūčių parengti paprastojo remonto aprašą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas netenkinamas.

20Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

21Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja CK 4.82–4.85 straipsniai. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kitokia įranga. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (CK 4.85 str. 1 d.).

22Šioje byloje ieškovas siekia, kad daugiabučio namo šilumos ir karšto vandens sistema būtų pertvarkyta nesant daugiabučio namo savininkų sutikimo. Šilumos tiekėjas AB ,,Klaipėdos energija“ nurodė, kad norint Daugiabučio namo vidurinei laiptinei įrengti atskirą šilumos apskaitos sistemą, būtina pertvarkyti šildymo ir karšto vandens sistemas (b. l. 6). Ieškovas deklaratyviai nurodo, kad nebūtina pertvarkyti šilumos ir karšto vandens sistemų, tačiau šios savo teiginio nepagrindžia jokiais įrodymais. Tokia pareiga šiuo atveju tenka ieškovui, įrodinėjančiam, kad jam nebūtinas namo butų savininkų sutikimas (CPK 178 str.), o ne atsakovui. Nepagrįstas ir ieškovo teiginys, kad šiuo atveju atskiros šilumos apskaitos įrengimas turės įtakos tik tos laiptinės, kurioje ji būtų įrengta, butų savininkams, kadangi, kaip minėta, jos įrengimui reikia pertvarkyti namo šilumos ir karšto vandens sistemas, kurios priklauso viso namo butų savininkams. Todėl ieškovo reikalavimų tenkinimas neatitiktų minėtų įstatymo nuostatų (CK 4.82- 4.85 str. 1 d.).

23Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nėra paneigiama ieškovo kaip statytojo teisė, tačiau ji turi būti įgyvendinama įstatymo nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties ieškovo argumentai, kuriais įrodinėjama jo kaip statytojo teisė, šioje byloje neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jos kolegija plačiau nepasisako.

24Apeliacinio skundo argumentas nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl jis paliekamas nepakeistas.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Daugiabučio namo, esančio ( - ) (toliau – ir Daugiabutis namas), dešimties... 5. Nesutikdamas su šiuo atsakymu, ieškovas M. K. (Daugiabučio namo 24 buto... 6. Valstybinė energetikos inspekcija prašymą išspręsti ginčą atmetė kaip... 7. Ieškovas M. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikštu atsakovui AB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas nurodė, kad bendroji inžinerinė įranga yra bendrosios nuosavybės... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas M. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. Pasak apelianto, teismas, atmesdamas apelianto skundą, rėmėsi CK 4.85... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas AB ,,Klaipėdos energija“ prašo... 15. Nurodo, kad ieškovas nesilaiko specialiųjų teisės normų reikalavimo... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Valstybinė energetikos... 17. Nurodo, kad namo šilumos įrenginiai prie šilumos tinklų prijungti per... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 20. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 21. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir... 22. Šioje byloje ieškovas siekia, kad daugiabučio namo šilumos ir karšto... 23. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas šiuo atveju nėra... 24. Apeliacinio skundo argumentas nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamo... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą....