Byla 1-1096-830/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje V. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis (duomenys neskelbtini), gyvenamąją vietą deklaravęs (duomenys neskelbtini), neteistas

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas, išnagrinėjęs Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokurorės Jūratės Mociškienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje V. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, bedarbis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), neteistas,

2kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos).

3Teismas

Nustatė

4V. S., 2017 m. lapkričio 18 d., apie 16.00 val., Panevėžyje, ( - ), namuose, smurtavo prieš savo šeimos narę – sugyventinę G. A. G., t. y. sudavė kumščiu du kartus G. A. G. į kairės pusės klubą, taip sukėlė savo šeimos narei – sugyventinei Gražinai A. G. fizinį skausmą.

5Be to, jis 2018 m. gegužės 2 d., apie 16.00 val., Panevėžyje, ( - ), namuose, smurtavo prieš savo šeimos narę – sugyventinę G. A. G., t.y. sugriebęs G. A. G. už plaukų ir ją tampydamas, pargriovė nukentėjusiąją ant grindų, toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, gulinčiai ant grindų G. A. G. spyrė du kartus į kairę šlaunį ir du kartus į dešinę šlaunį, taip sukėlė savo šeimos narei – sugyventinei G. A. G. fizinį skausmą.

6Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad gyvena Panevėžyje, ( - ), Panevėžyje kartu su sugyventine G. A. G.. Kartu gyvena apie 7 metus laiko, sutaria gerai, pykstasi retai. Dažniausiai pykstasi, kai būna neblaivūs. Sugyventinė jam prikaišioja buvusią žmoną, ji jam dėl jos priekaištauja, neva jis su ja susitikinėja. Tikslios dienos nepamena, tačiau galėjo būti 2017 m. lapkričio 18 d., kai dienos metu, galbūt apie 16.00 val., namuose, adresu Panevėžys, ( - ) g., tarp jo ir sugyventinės G. A. G. įvyko konfliktas dėl banko kortelės. G. A. G. jam nenorėjo atiduoti jo banko kortelės, dėl to jis labai supyko ir jai kumščiu sudavė į koją. Į kurią koją sudavė, nepamena, gali būti, kad į kairės kojos klubą. Kadangi įvykio metu buvo neblaivus, todėl tiksliai visų įvykio aplinkybių nepamena. Jis nepamena, tačiau gali būti, kad sugyventinei į kairį klubą sudavė du kartus. Smurto žymių ant G. A. G. kojos nepastebėjo, netrukus po įvykio buvo sulaikytas. Po šio įvykio kelias savaites gyveno atskirai, tačiau sugyventinė pradėjo skambinėti ir jie susitaikė bei vėl apsigyveno kartu. Po kurio laiko, gali būti, kad tai buvo 2018 m. gegužės 2 d., dienos metu, galėjo būti apie 16.00 val. vėl susipyko su sugyventine. Įvykio metu buvo neblaivus, todėl visų įvykio aplinkybių tiksliai nepamena. Su G. A. G. susipyko, nes ši jam prikaišiojo buvusią žmoną, dėl to tarp jų įvyko konfliktas. Tiksliai nepamena, tačiau gali būti, kad konflikto metu pagriebęs sugyventinei už plaukų, ją pargriovė ant grindų ir gulinčiai įspyrė du kartus į dešinę šlaunį ir du kartus į kairę šlaunį. Iš karto po konflikto išėjo iš namų. Į namus grįžo po kurio laiko, kur prie buto durų jį sulaikė policijos pareigūnai. Smurto žymių ant sugyventinės veido ar kūno nepastebėjo, nes iš karto po konflikto išėjo pas draugą. Dėl šių įvykių G. A. G. atsiprašė, jie susitaikė, šiuo metu gyvena kartu, sutaria gerai, nesipyksta. Dėl padarytų nusikalstamų veikų labai gailisi, taip pasielgė, nes buvo neblaivus (b. l. 43-45, 47-48, 51-52, 137-140, 145-148).

7Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų įrodyta ir kitais byloje esančiais įrodymais:

81) Nukentėjusiosios G. A. G. parodymais, iš kurių matyti, kad gyvena ( - ), Panevėžys, kartu su sugyventiniu V. S.. Su V. S. gyvena 5 metus laiko, veda bendrą ūkį, bendrai rūpinasi namais. Su V. S. sutaria gerai, pykstasi tik pastaruoju metu, kada V. S. vartoja alkoholį. 2017 m. lapkričio 18 d., apie 16.00 val. tarp jos ir sugyventinio kilo konfliktas dėl alkoholio vartojimo, V. S. reikalavo nupirkti alaus. Ji nesutiko to padaryti, V. S. supyko ir jai kumščiu du kartus sudavė į kairės kojos klubą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Į teismo medicinos specialistus ji nesikreipė. V. S. jos atsiprašė, ji mano, kad jis nuoširdžiai gailisi, todėl jam atleido. Dėl fizinio skausmo sukėlimo jokio civilinio ieškinio nereiškia, V. S. jokių pretenzijų nebeturi, nori su sugyventiniu susitaikyti (b. l. 21, 22-23);

92) 2017 m. lapkričio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra Panevėžio mieste, bute, adresu ( - ), Panevėžys. Butas yra daugiabučiame name, antrame aukšte, butas trijų kambarių, su virtuve ir kitomis pagalbinėmis patalpomis. Įėjus į butą patenkama į prieškambarį, iš kurio patenkama į gyvenamojo buto virtuvę. Pagal rytinę virtuvės sieną, pastatytas virtuvinis baldų komplektas, virš jo pakabintos virtuvinės spintelės. Pagal vakarinę virtuvės sieną, stovi stalas su kėdėmis bei šaldytuvu. Nusikalstamos veikos pėdsakų bei įrankių nerasta. Įvykio vietos apžiūros metu niekas nepaimta (b. l. 7-9);

103) 2017 m. lapkričio 18 d. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, iš kurio matyti, kad 2017 m. lapkričio 18 d., apie 16.18 val. iš Panevėžio apskrities VPK OVS budėtojų buvo gautas pranešimas, kad ( - ), Panevėžys, smurtas artimoje aplinkoje. Įvykio vietoje nustatyta, kad policiją kvietė G. A. G., kuri nurodė, kad sugyventinis V. S., konflikto tarp jų metu, grasino fiziškai susidoroti, išmesdamas iš antro aukšto. Konflikto metu jai ranka sudavė į kairės pusės šoną (dubenį). Smurtu įtariamas asmuo V. S. paaiškino, kad susipyko su sugyventine dėl pinigų. Ankstesni smurto atvejai neužfiksuoti. Nepilnamečių vaikų tapusių smurto artimoje aplinkoje liudytojais ar gyvenančių aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, nėra. V. S. buvo sulaikytas, elgėsi neramiai, sulaikymo metu fizinės ir psichinės prievartos naudotos nebuvo. Įvykio vieta, virtuvė buvo tvarkinga, baldai nesulaužyti (b. l. 16-17);

114) Asmens blaivumo testu Nr. 3403, iš kurio matyti, kad alkoholio matavimo prietaisu ,,Lion Alcometer 500“ serijos Nr. 19048, 2017 m. lapkričio 18 d., 17.13 val., V. S. nustatytas 1,34 promilių girtumas (b. l. 18);

125) Nukentėjusiosios G. A. G. parodymais, iš kurių matyti, kad gyvena jai priklausančiame bute, adresu Panevėžys, ( - ), kartu su savo sugyventiniu V. S.. Su V. kartu gyvena apie septynis metus laiko. 2018 m. gegužės 2 d. apie 13.30 val., sugyventinis V., būdamas neblaivus, parėjo namo. Parėjęs, jis pavalgė ir tada nuėjo miegoti į jų bendrą miegamąjį kambarį. Apie 16.00 val., jis pabudo ir pradėjo rėkti, kaltindamas ją, kad ji paėmė jo pinigus. Jis kaltino, kad ji paėmė nuo stalo jam priklausančius 200 eurų. Jokių pinigų ji neėmė ir net nematė, kad jis turėtų tokią sumą. Jis niekur nedirba ir jokių pašalpų negauna, todėl tikrai pinigų negalėjo turėti. Tada jis atsikėlė ir atėjo į virtuvę, kur buvo ji, ir liepė atiduoti jo pinigus. Ji pasakė, kad jo pinigų neėmė ir ėjo į kitą kambarį. Jai nuėjus į kambarį, jis ėjo iš paskos, ir sučiupęs rankomis jai už plaukų pradėjo ją tampyti. Kai tampė už plaukų, jai skaudėjo. Tampant už plaukų, jis ją pargriovė ant grindų. Jai pargriuvus ir gulint ant grindų, jis du kartus įspyrė į kairę šlaunį ir du kartus į dešinę šlaunį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Po jo spyrių, jai pavyko nuropoti iki virtuvės, kur pasiėmė mobilaus ryšio telefoną ir paskambino į policiją. Kai V. išgirdo, kad ji kviečia policiją, jis apsirengė ir išėjo iš namų. Civilinio ieškinio nereiškia. V. S. jos atsiprašė, ji jam atleido (b. l. 106-109, 110-111);

136) 2018 m. gegužės 2 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra Panevėžio miesto vakarinėje dalyje, adresu ( - ). Namas dvylikos aukštų, stovi ( - ) gatvės vakarinėje pusėje. Butas Nr. ( - ) antrame aukšte, aikštelės šiaurinėje pusėje. Įėjus pro duris patenkame į koridorių. Koridoriaus šiaurinėje pusėje įėjimas į miegamąjį kambarį. Prie šiaurinės sienos stovi spinta, iš kurios išmesti ant grindų rūbai, Už spintos stovi sekcija, kurioje sudėtos nuotraukos, šalia stovi lyginimo lenta. Rytinėje sienoje langas su užuolaidomis, Prie pietinės sienos stovi lova, ant kurios numesti rūbai. Apžiūrint įvykio vietą nusikaltimo pėdsakų nerasta (b. l. 95-98);

147) 2018 m. gegužės 2 d. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje atvejo, iš kurio matyti, kad iš Panevėžio apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus buvo gautas pranešimas, kad adresu Panevėžys, ( - ), neblaivus sutuoktinis puola pranešėją. Atvykus į įvykio vietą nustatyta, kad policiją kvietė G. A. G.. Įvykio vietoje nustatyta, kad V. S. smurtavo prieš savo sugyventinę G. A. G.. Konfliktas įvyko, nes moteris jam nedavė pinigų, už kuriuos norėjo nusipirkti išgerti. Moteris teigė, kad V. S. išgirdęs, jog atvyks policijos pareigūnai, pasišalino. Smurtą patyręs asmuo – G. A. G. paaiškino, kad smurtas pasireiškė tampymu už plaukų, taip pat 3 – 4 spyriais į kojas, taip sukeliant fizinį skausmą. Smurtą galintys rodyti požymiai nefiksuoti. Fiksuota, kad mažiausiai vieną kartą buvo smurto artimoje aplinkoje atvejis. Nepilnamečių vaikų, tapusių smurto artimoje aplinkoje liudytojais ar gyvenančių aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, neužfiksuota. Smurtu įtariamas asmuo V. S. įvykio vietoje nerastas (b. l. 100-101);

158) Asmens blaivumo testu Nr. 6639, iš kurio matyti, kad alkoholio matavimo prietaisu ,,DRAGER Alcotest 6810“ prietaiso Nr. ARZJ-0201, 2018 m. gegužės 2 d., 20.54 val., V. S. nustatytas 2.46 promilių girtumas ( b. l. 102);

16Minėti byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog kaltinamasis V. S. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 140 straipsnio 2 dalyje (dvi veikos), t. y. jis, 2017 m. lapkričio 18 d., apie 16.00 val., namuose Panevėžyje, ( - ), smurtavo prieš savo šeimos narę – sugyventinę G. A. G., t. y. sudavė jai kumščiu du kartus į kairės pusės klubą, taip sukėlė savo šeimos narei – sugyventinei G. A. G. fizinį skausmą, bei 2018 m. gegužės 2 d., apie 16.00 val., namuose, Panevėžyje, ( - ), smurtavo prieš savo šeimos narę – sugyventinę G. A. G., t. y. sugriebęs jai už plaukų ir ją tampydamas, pargriovė ją ant grindų, toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, gulinčiai ant grindų spyrė du kartus į kairę šlaunį ir du kartus į dešinę šlaunį, taip sukėlė savo šeimos narei – sugyventinei G. A. G. fizinį skausmą.

17Kaltinamojo veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir įrodytos aptartais įrodymais.

18Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir prokurorės pasiūlyta bausme bei jos dydžiu (b. l. 168-170).

19Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis), kitomis baudžiamajame įstatyme įtvirtintomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Įvertintinas padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnis, kilę padariniai. Kaltinamojo V. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo V. S. atsakomybę sunkinančios aplinkybės – veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Teismas, skiriant bausmę, įvertina ir tai, kad kaltinamasis padarė du nesunkius nusikaltimus, kurie yra baigti, tyčiniai, smurtiniai, padaryti artimoje aplinkoje. Kaltinamasis ankščiau neteistas (b. l. 156-157), administracine tvarka baustas 2017 m. gruodžio 24 d. pagal ANK 484 straipsnio 1 dalį, 20 Eur bauda, bauda sumokėta, nuobauda galioja (b. l. 158-159), Priklausomybės ligų kabinete, įskaitoje pas psichiatrą – neregistruotas (b. l. 162, 165), bedarbis, registruotas darbo biržoje (b. l. 167).

20Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytus nesunkius nusikaltimus kaltinamajam gali būti skiriamos straipsnio sankcijoje numatytos bausmės – laisvės apribojimas, savo dydžiu artimas bausmės vidurkiui, bei skiriant teismo nustatytus įpareigojimus.

21Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies pagrindu paskirtos bausmės subendrintinos dalinio sudėjimo būdu.

22Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad kaltinamasis pripažino padaręs nusikalstamas veikas, jam paskirta bausmė BK 641 straipsnio pagrindu sumažinama vienu trečdaliu.

23Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. lapkričio 18 d. 16.50 val. iki 2017 m. lapkričio 20 d. 15.45 val. (2 paros) (b. l. 37, 40), bei 2018 m. gegužės 2 d., 20.30 val. iki 2018 m. gegužės 4 d., 13.15 val. (2 paros) (b. l. 129, 131).

24Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 722 straipsniu kartu su bausme V. S. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.

25Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l. 149-150) panaikintina nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

26Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

27Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421, 422 straipsniais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,

Nutarė

28V. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (2 veikos) ir jam paskirti:

29- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2017 m. lapkričio 18 d. veika) – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, uždraudžiant vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;

30- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. gegužės 2 d. veika) – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams, uždraudžiant vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, paskiriant V. S. subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

32Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti V. S. galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, uždraudžiant laisvės apribojimo laikotarpiu vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

33Vadovaujantis BK 65, 66, straipsniais, į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2017 m. lapkričio 18 d. 16.50 val. iki 2017 m. lapkričio 20 d. 15.45 val. (2 paros), bei nuo 2018 m. gegužės 2 d., 20.30 val. iki 2018 m. gegužės 4 d., 13.15 val. (2 paros) ir laikyti, kad V. S. yra atlikęs 8 (aštuonių) dienų laisvės apribojimo bausmę.

34Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 722 straipsniu kartu su bausme V. S. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 6 (šešis) mėnesius (nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos) dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

35V. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, panaikinti.

36Išaiškinti V. S., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos, turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu buvo paskirta šiuo teismo baudžiamuoju įsakymu. Padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas prašymą padavusio asmens atžvilgiu neįgyja teisinės galios. Nepasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

37Išaiškinti V. S., kad baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymas užtraukia atsakomybę pagal BK 243 straipsnį.

38Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas... 2. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 3. Teismas... 4. V. S., 2017 m. lapkričio 18 d., apie 16.00 val., Panevėžyje, ( - ), namuose,... 5. Be to, jis 2018 m. gegužės 2 d., apie 16.00 val., Panevėžyje, ( - ),... 6. Dėl pareikšto kaltinimo kaltinamasis kaltu prisipažino pilnai ir parodė,... 7. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltė dėl padarytų nusikalstamų veikų... 8. 1) Nukentėjusiosios G. A. G. parodymais, iš kurių matyti, kad gyvena ( - ),... 9. 2) 2017 m. lapkričio 18 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio... 10. 3) 2017 m. lapkričio 18 d. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje... 11. 4) Asmens blaivumo testu Nr. 3403, iš kurio matyti, kad alkoholio matavimo... 12. 5) Nukentėjusiosios G. A. G. parodymais, iš kurių matyti, kad gyvena jai... 13. 6) 2018 m. gegužės 2 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio... 14. 7) 2018 m. gegužės 2 d. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje... 15. 8) Asmens blaivumo testu Nr. 6639, iš kurio matyti, kad alkoholio matavimo... 16. Minėti byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog kaltinamasis V. S. padarė... 17. Kaltinamojo veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 140 straipsnio 2 dalį ir... 18. Kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju... 19. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41... 20. Visos paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad už padarytus... 21. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies pagrindu paskirtos bausmės... 22. Įvertinus tai, kad byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu bei tai, kad... 23. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytinas laikinajame... 24. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 722 straipsniu... 25. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 26. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 27. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 28. V. S., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas,... 29. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2017 m. lapkričio 18... 30. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2018 m. gegužės 2 d.... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 32. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 33. Vadovaujantis BK 65, 66, straipsniais, į bausmės laiką įskaityti... 34. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 722 straipsniu... 35. V. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 36. Išaiškinti V. S., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 37. Išaiškinti V. S., kad baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymas užtraukia... 38. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....