Byla 2A-449-538/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Gintaro Bastakio, Danguolės Martinavičienės, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gediminui Lukauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės VĮ „Rietavo miškų urėdija“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei VĮ „Rietavo miškų urėdija“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės po 445,52 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo sprendimo priėmimo dienos neterminuotai, didinant šią sumą didėjant draudžiamosioms pajamoms, ir dalį neišmokėtos periodinės netekto darbingumo kompensacijos nuo 2006-05-01 iki sprendimo priėmimo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovės įmonėje pjūklininku dirbo daugiau nei 30 metų. Ieškovui dirbant atsakovės įmonėje ir

51997 m. gegužės 20 d. ieškovui diagnozavus profesinę ligą ir nustačius II invalidumo grupę, atsakovė ieškovui mokėjo periodinę netekto darbingumo kompensaciją, kurios dydis pastaruoju metu kas mėnesį buvo 445,52 Lt. 2006 m. vasario 9 d. ieškovui buvo įteiktas atsakovo pranešimas, kuriame buvo nurodyta, jog atlikus žalos, padarytos ieškovo sveikatai, atlyginimo mokėjimo patikrinimą, iškilo neaiškumų dėl žalos atlyginimo dydžio, mokėjimo paskyrimo pagrįstumo, netekto darbingumo laipsnio įmonėje. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas buvo įpareigotas pateikti atsakovei teismo sprendimą, kurio pagrindu ieškovui buvo paskirtas žalos, padarytos sveikatai profesiniu susirgimu, mokėjimas. Ieškovui nepateikus tokio teismo sprendimo atsakovei, buvo nutrauktas periodinės netekto darbingumo kompensacijos ieškovui mokėjimas.

6Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė ieškovui iš atsakovės neišmokėtos periodinės netekto darbingumo kompensacijos nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki sprendimo priėmimo dienos 4009,68 Lt, nuo sprendimo priėmimo dienos neterminuotai kiekvieną mėnesį po 445,52 Lt (pagal formulę 0,5 x d x k x D, LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įst. 13 str. 2 d.), didinant šią sumą didėjant valstybės draudžiamosioms pajamoms. Priteisė ieškovui iš atsakovės 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš atsakovės valstybei 39 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Grąžino atsakovei 2006-09-15 į Klaipėdos rajono apylinkės teismo sąskaitą įneštą 300 Lt užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Teismas nurodė, kad byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog ieškovui nustatytą profesinę ligą polineuropatiją, dėl kurios ieškovas neteko 50 procentų darbingumo, sąlygojo tik netinkamos darbo sąlygos atsakovės įmonėje, t. y. leistinų vibracijos normų viršijimas. Teismas pažymėjo, kad atsakovės teiginio, jog ieškovo profesinę ligą lėmė ir blogos meteorologinės sąlygos, kuriomis ieškovas dirbo Judrėnų tarybiniame ūkyje, negalima laikyti įrodytu, nes pagrindo abejoti eksperto paaiškinimais, patvirtinančiais, jog ieškovo profesinę ligą - polineuropatiją lėmė tik vibracija, nėra.

7Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo

82007 m. vasario 5 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad apeliaciniu skundu skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas ne iki galo ištyrus ir neteisingai įvertinus byloje surinktus įrodymus. Dėl netinkamo įrodymų vertinimo buvo nepagrįstai patenkintas ieškovo pareikštas ieškinys, nes pirmosios instancijos teismas neanalizavo blogų meteorologinių darbo sąlygų ieškovo darbo Judrėnų tarybiniame ūkyje metu įtakos ieškovo profesinei ligai atsirasti. Apeliantės manymu, eksperto paaiškinimai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog ieškovo susirgimą polineuropatija lėmė tik vibracija, nes ekspertas akcentavo tai, kad ieškovo darbo sąlygų Judrėnų tarybiniame ūkyje įtakos ieškovo sveikatos sutrikimui jis neanalizavo, nes nebuvo pateikta Judrėnų tarybinio ūkio darbo sąlygų higieninė charakteristika. Apeliaciniame skunde pažymima ir tai, jog pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą lėmė ir tai, jog teismas atsisakė tenkinti atsakovės prašymą dėl papildomos ekspertizės skyrimo, todėl atsakovė neteko galimybės pateikti įrodymų, jog blogos meteorologinės sąlygos Judrėnų tarybiniame ūkyje taipogi įtakojo ieškovo susirgimą profesine liga.

9Ieškovo pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas teisingai įvertinus byloje surinktus įrodymus ir tinkamai taikius teisės normas, todėl prašoma ieškovo apeliacinį skundą kaip nepagrįstą atmesti.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11LR CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra LR CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

13Nustatyta, kad ieškovas nuo 1973 m. gruodžio 3 d. iki 1999 m. vasario 19 d. dirbo atsakovės įmonėje miško ištraukėju ir miško pjovėju. Ieškovui dirbant atsakovės įmonėje, 1997 m. gegužės 27 d. jam buvo diagnozuota profesinė liga – polineuropatija ir nustatyta II-oji invalidumo grupė. Atsakovė mokėjo ieškovui periodines netekto darbingumo išmokas, tačiau nuo 2006 m. gegužės 1 d. šių išmokų mokėjimą ieškovui nutraukė, tokį savo sprendimą motyvuodama tuo, jog ieškovas nepateikė atsakovei teismo sprendimo, kurio pagrindu ieškovui buvo paskirtas žalos, padarytos sveikatai profesiniu susirgimu, mokėjimas. Atsakovė taipogi teigia, kad ieškovo profesinę ligą lėmė ne tik netinkamos darbo sąlygos atsakovės įmonėje - leistinų vibracijos normų viršijimas, bet ir blogos meteorologinės sąlygos, kuriomis ieškovas dirbo Judrėnų tarybiniame ūkyje. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pastarąją aplinkybę ir todėl priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą, tačiau su tokia apeliantės pozicija sutikti nėra pagrindo. Negalima pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įvertinęs byloje surinktų įrodymų, patvirtinančių bylos faktines aplinkybes, visetą ir šioje byloje būtų nepagrįstai atsisakęs paskirti papildomą ekspertizę, kaip to prašė atsakovė.

14LR CPK 178 straipsnis, 179 straipsnio 1 dalis numato šalims pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Kadangi šioje byloje atsakovė teigė, kad ieškovo profesinės ligos – polineuropatijos - atsiradimo priežastimi yra ne tik leistinų vibracijos normų viršijimas atsakovės įmonėje, bet ir blogos meteorologinės sąlygos Judrėnų tarybiniame ūkyje, kuriame ieškovas maždaug 16 metų dirbo nuo 1957 m. balandžio 1 d., atsakovė privalėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytas aplinkybes, tačiau konstatuotina, kad atsakovė savo atsikirtimų pagrįstumo neįrodė (LR CPK

15185 str.).

16Byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad polineuropatijos atsiradimą lėmė vibracija. Šį faktą patvirtina profesinės ligos tyrimo aktas (b. l. 11), ekspertizės aktas (b. l. 82-85), eksperto paaiškinimai (b. l. 125-126). Byloje esanti ieškovo darbo sąlygų atsakovės įmonėje higieninė charakteristika leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, jog polineuropatijos, kuri buvo diagnozuota ieškovui, atsiradimo priežastimi tapo ieškovo darbas atsakovės įmonėje.

17Judrėnų tarybiniame ūkyje ieškovas dirbo lauko darbininku: rinko akmenis, vežė šieną, kasė bulves, ir šios aplinkybės leidžia pripažinti, kad ieškovo darbo pobūdis Judrėnų tarybiniame ūkyje nebuvo susijęs su vibracija, sukeliančia polineuropatiją. Dėl nurodytos priežasties bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė jokių kitų įrodymų, patvirtinančių būtinybę skirti papildomą ekspertizę šioje byloje, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad papildomos ekspertizės skyrimas nagrinėjamoje byloje nėra tikslingas. Kaip neįrodytas atmestinas apeliacinio skundo teiginys, kad polineuropatiją sukelia ne tik vibracija, kaip byloje esančių įrodymų pagrindu jau buvo konstatuota anksčiau, bet ir nepalankios meteorologinės sąlygos. Šį apelianto teiginį paneigia jau minėtas ekspertizės aktas (b. l. 82-85), ir atsakovei nepateikus jokių šio teiginio pagrįstumą patvirtinančių įrodymų ar kitokių medicininių duomenų, kurie duotų pagrindą manyti, kad polineuropatiją gali sukelti nepalankios meteorologinės sąlygos, priešingos išvados daryti nėra pagrindo bei skirti pakartotinę ekspertizę nebuvo pagrindo.

18Teismas sprendžia klausimą apie tam tikro fakto buvimą ar jo nebuvimą, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą. Civiliniame procese įrodymų pakankamumas reiškia, kad konkretus faktas teismo pripažįstamas įrodytu, jei byloje surinkti įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikras faktas egzistuoja negu kad tam tikras faktas neegzistuoja. Kadangi, kaip jau buvo minėta, byloje surinkti rašytiniai įrodymai – ieškovo darbo sąlygų atsakovės įmonėje higieninė charakteristika, ekspertizės aktas, profesinės ligos tyrimo aktas, - bei eksperto paaiškinimai, duoti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, patvirtina, kad polineuropatiją sukelia vibracija, bet ne nepalankios meteorologinės oro sąlygos, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti šios bylos sprendimui juridiškai reikšmingų faktų egzistavimą ir patenkinti ieškovo pareikštą ieškinį.

19Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (LR CPK 328 str.), ir apeliacinio skundo motyvais jo keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasi LR CPK 320-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės VĮ... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 5. 1997 m. gegužės 20 d. ieškovui diagnozavus profesinę ligą ir nustačius II... 6. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės... 8. 2007 m. vasario 5 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios... 9. Ieškovo pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą teigiama, kad pirmosios... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. LR CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 12. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau... 13. Nustatyta, kad ieškovas nuo 1973 m. gruodžio 3 d. iki 1999 m. vasario 19 d.... 14. LR CPK 178 straipsnis, 179 straipsnio 1 dalis numato šalims pareigą įrodyti... 15. 185 str.).... 16. Byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad polineuropatijos... 17. Judrėnų tarybiniame ūkyje ieškovas dirbo lauko darbininku: rinko akmenis,... 18. Teismas sprendžia klausimą apie tam tikro fakto buvimą ar jo nebuvimą,... 19. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos... 20. Vadovaudamasi LR CPK 320-331 straipsniais, teisėjų kolegija... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. sprendimą palikti...